Test: co je pro vás v životě důležité

 

Připravte si list papíru a tužku. Jakmile si přečtete otázku, bez přemýšlení napište odpověď. Nezamýšlejte se, neváhejte s odpovědí. Pište nebo kreslete to první, co vás napadne.

 

Na chvíli vypněte veškerou logiku, protože otázky si tak trochu hrají s vaším podvědomím.

1. Představte si, že jdete lesem v něčí společnosti. Kdo by to mohl být?

2. Jdete stále lesem a nedaleko uvidíte nějaké zvíře. Jaké je to zvíře?

3. Co se stane, když se váš pohled setká s pohledem zvířete?

4. Jdete dál lesem. Přijdete na louku, na níž stojí dům vašich snů. Jak byste popsali jeho rozměry?

5. Je dům vašich snů obehnán plotem?

6. Vcházíte do domu. Jdete do jídelny, díváte se na jídelní stůl. Popište, co vidíte na něm a kolem něj.

7. Opouštíte dům zadními dveřmi. Na trávě před sebou vidíte ležet hrneček. Z jakého je materiálu?

8. Co uděláte, když hrneček uvidíte?

9. Jdete na konec prostranství, na kterém dům stojí. Je tam vodní nádrž. Jaká je to nádrž?

10. Jak hodláte překonat vodu, abyste mohli jít dál?

 

 

Vaše odpovědi demonstrují vaše hodnoty a přání:

1. Člověk, s nímž jdete, je nejdůležitější člověk vašeho života.

2. Velikost zvířete znázorňuje velikost problémů skrytých ve vašem podvědomí. Čím větší je zvíře, tím těžší je pro vás žít.

3. To, jak reagujete na nečekané setkání v lese, je vaším charakteristickým způsobem řešení problémů (agresivní, pasivní nebo útěkový).

4. Velikost domu, který jste viděli, odpovídá veikosti vašich ambicí. Je-li příliš velký, očekáváte možná od života příliš mnoho.

5. Pokud je dům bez plotu, jste otevřený, vnitřně svobodný člověk. Pokud dům plot má, znamená to, že si ceníte svého osobního prostoru a totéž předpokládáte u jiných. Bez dovolení nikdy nevcházíte do osobního prostoru jiného člověka.

6. Pokud jste v místnosti se stolem neviděli jídlo, květiny nebo lidi, znamená to, že jste nejspíš hluboce nešťastní.

7. Pevnost a trvanlivost materiálu, z něhož je hrnek, odpovídají tomu, za jak pevné a silné pokládáte vztahy ve své rodině. Jednorázový plastový nebo papírový kelímek? Sklo? Nejspíš máte o budoucnost své rodiny obavy. Pokud jste ve svých představách viděli hrneček kovový nebo porcelánový, znamená to, že se nemáte čeho obávat.

8. To, co uděláte, charakterizuje vás vztah k člověku z otázky číslo 1.

9. Velikost vodní nádrže odpovídá velikosti vaší sexuální apetence.

10. Čím víc „mokrou“ cestu překonání vodní nádrže zvolíte, tím větší význam má ve vašem životě sex.

 

DŮLEŽITÉ: Můžete tento test opakovat vždycky po několika dnech. Nevyjadřuje totiž nějaké základní charakteristiky vaší osobnosti, ale váš momentální psychoemocionální stav.

Převzaté ze stránek: http://www.pronaladu.cz/

Vaše komentáře

Reklama