MERLINOVA MAGICKÁ PŘEDPOVĚĎ NA ČERVEN 2016 PRO VŠECHNA ZNAMENÍ

 

BERAN (21.3. – 20.4.): (sovy-park-mraky-jezdec-strom)

Pro Berany bude červen měsícem ve znamení překážek , starostí, mrzutostí, nepříjemností, neklidu, ale také nejasností, proměnlivých nálad, nepřehlednosti nebo rozčarování, neboť jejich ústřední kartou jsou „MRAKY“. Konec první poloviny roku přinese Beranům i občasnou náladovost, výbuchy vzteku nebo nejasnosti, ale také zprávy, které přichystají drobné starosti. Mohou si také dělat starosti ohledně svého zdraví nebo se kolem nich budou odvíjet nepřehledné situace i příběhy, ale také mohou mít sklony k depresivním stavům, nebezpečné hektičnosti nebo k pochybnostem. Jejich život je tak trochu více neklidný a nevyrovnaný. Pozor by si měli dávat na konzumaci alkoholu, na negativní společnost nebo na nejasné a potlačované myšlenky. Většinou ale vždy půjde o krátkodobá období. Na druhou stranu ale budou mít možnost prohlédnout tam, kde by jindy tápali, hodně budou komunikovat a to jakoukoliv formou, setkat se mohou s nějakým nepředvídatelným rozruchem a u těch Beranů, kteří mají podlomené zdraví se bude pravděpodobně schylovat k určitému zastavení v podobě nemoci nebo zdravotních obtíží, je tu ale také možnost nehod nebo zlomenin a případného vyhledání lékaře nebo nemocniční ošetření. Opatrní by ale také měli být na pomluvy, klepy, obrnit se trpělivostí, protože mohou očekávat i nepříjemné telefonáty nebo zprávy, nevyhnou se ani drobným konfliktům. Více by ale měli vyrážet do přírody, právě tady mohou totiž načerpat pro ně potřebnou energii a zklidnit svoji beraní hlavu. Červen pro ně bude dynamickým a rychlým měsícem a až jeho konec přinese zlepšení a větší elán.

 

BÝK (21.4. – 21.5.): (sovy-hora-dopis-věž-kniha)

Pro Býky bude červen měsícem ve znamení zpráv, korespondence, novinek, telefonátů, ale i povrchních citů, dokumentů, e-mailů či sms zpráv, neboť jejich dvorní kartou je „DOPIS“. Býci naopak v červnu budou komunikovat víc, než kdy jindy, řešit budou vysvědčení a listiny svých ratolestí (pozor na výbuchy emocí), ale také možné úřední listiny, korespondenci či zprávy, počítat by ale měli, že ne vše půjde hladce, jsou tu kolem nich větší překážky, mrzutosti nebo starosti většího rázu, nepřístupné úřední osoby, ale také možné blokády, vytvářené ve skrytu, aniž by o tom Býci měli sebemenší tušení. Ani na úřadech nebo v úředních záležitostech se nedostanou dál, bude tu určitá stagnace, ta se ale uvolní až se zářím, stejně tak by měli počítat s určitou nevyzpytatelností. Přicházet k nim mohou tajemné zprávy nebo jim budou sdělována určitá tajemství, na druhou stranu ale i Býci sami budou vůči někomu zatvrzelí, mohou odmítat nebo si sami vytvářet domnělé a neexistující překážky. Nicméně se ale také u nich budou bortit jejich stará dogmata nebo vzorce chování, je to ale pro ně důležitý krok. Stejně tak ale i oni sami mohou skrývat určitá tajemství, která nebudou chtít sdělit, pro Býky ale i pro druhé vůči nim je červen měsícem, kdy v jistých ohledech vypluje na povrch to, co raději mělo být skryto a uchováno v hluboké nevědomosti.

 

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.): (loď-dům-medvěd-liška-jetel)

Pro Blížence bude červen měsícem ve znamení starších osob, moci, síly, vlivu, autorit, ale také vášně, houževnatosti, úspěchu, ochrany a jistoty, stejně tak jako ale i závisti nebo žárlivosti, neboť jejich dvorní kartou je „MEDVĚD“.Věnovat se blíženci budou především vlastní síle i upevňování své pozice prakticky kdekoliv a v čemkoliv. Přicházet k nim ale také budou záležitosti ohledně domova, bydlení, spokojenosti nebo v souvislosti s těmito aspekty, více budou projevovat svou sílu k tomu, vydobít si své vlastní štěstí, ale neměli být vsázet pouze na jednu zaručenou kartu. Ta by jim totiž mohla přinést jen krátkodobé proměnlivé a falešné pocity štěstí. Také by se měli vyvarovat jakýchkoliv i sebemenších podvůdků, ale i levárniček, protože by to vedlo k nečekané a pro ně bolestné ztrátě. Krátkodobě se také budou hřát na výsluní a užívat své stability, ale poté se opět budou muset navrátit zpět do reality. Navíc v červnu jsou tu kolem nich určité cesty, ale také lži s nimi spojené, pokud budou tvrdit A), udělají B) ale mezi tím využijí i zbytek abecedy. Na druhou stranu jim červen také přinese jisté návštěvy nebo pozvání, ale také tak trochu víc falše, podvádění, vypočítavosti nebo lží. Blíženci, Blíženci, tak trochu občas zapomínají, že lež má krátké nožičky, že štěstí dokáže být vrtkavé a ne vždy se vyplatí ho dosáhnout mazaností nebo podvodem. Setkat se ale také mohou s nečestností druhých, v pracovní oblasti především ohledně svých nadřízených.
 

RAK (22.6. – 22.7.): (park-liška-květiny-jezdec-čápi)

Pro Raky bude červen měsícem ve znamení dámské společnosti, darů, pozorností, pozvání, setkání či seznámení, ale také určité koketérie, lichocení, štěstí, něžností, radosti i veselí, neboť jejich dvorní kartou jsou „KVĚTINY“. Ať už bude červen jakýkoliv, vždy Rakům přinese zlepšení situace i okolností tam, kde by to nečekali. Nicméně pozor by si měli dávat na předstíranou veselost, vychytralost, falešnou a pokryteckou společnost lidí kolem sebe, ale i na lži nebo pomluvy, v horším případě i na intrikářství. A to nejen od druhých. I Raci sami budou totiž v červnu více komunikovat, diskutovat, zkrátka budou ve společenském běhu událostí, tu se dozvědí toto a támhle zase ono, procházet budou vlastními společenskými změnami a budou měnit i světe div se, svůj vlastní postoj vůči okolí nebo druhým. Přicházející zprávy, tedy většinou ty nečekané by ale měli zpracovávat s opatrností, nemusí se totiž zakládat na pravdě, na druhou stranu by ale zase měli více vnímat, což Raci dokáží i zprávy získané jen tak mezi normální řečí nebo konverzací. Vyvarovat by se měli předstírané radosti vůči těm, které výsostně nesnáší, nebo se právě od těchto lidí mohou takovéto radosti sami dočkat. Tím, že je to jedno z nejcitlivějších znamení, budou Raci schopni to velmi rychle rozpoznat, ale pozor na přecitlivělost, neměli by to brát příliš osobně. Opatrní by měli být vůči vychytralým osobám, ale stejně tak mohou zaznamenávat i změny ve svém životě a to zejména k lepšímu a radostnějšímu, více také ale sami budou o změnách přemýšlet a hledat možnost, jak své plány v brzké době realizovat.

 

LEV (23.7. – 22.8.): (dítě-kříž-sovy-hvězdy-liška)

Pro Lvy bude červen měsícem ve znamení malých komplikací, stresu, nervozity, spěchu, podrážděnosti, ale také roztěkaných citů, problémů krátkého trvání nebo napětí, neboť jejich dvorní kartou jsou „SOVY“. U Lvů to bude jednou dole a jednou nahoře, provázené náhlými výbuchy vzteku nebo emocí. Souviset to může především s ratolestmi a blížícím se koncem školního roku. Nejvíce je právě zaměstnají děti, kvůli kterým si mohou rodičové Lvi vytvářet zbytečné starosti nebo falešný rozruch. Nemalou roli ale v červnu sehraje i osud sám, vyplavovat se budou hlavně karmická nezpracovaná témata „rodiče vs. děti“ a obráceně. Vystupovat na povrch bude všechno co děti zrcadlí svým rodičům, tak trochu to ale bude pro Lvy i měsíc lehkovážnosti a naivity, ale také zlepšení nepříznivých situací, chytrých vnuknutí i nápadů, malých trápení nebo záludností, ale stejně tak i nových životních začátků, i když o trochu víc obtížnějších, než budou předpokládat. I děti Lvíčata budou tak trochu více rozohněné, budou vůči svým rodičům chytré až vychytralé a hodně mazané, aby se případně tomu nebo tamtomu vyhnuly. Po celý červen u Lvů přednostně zafunguje a zapracuje „KARMA!“. Takže to co nezvládli, bude znovu otevřeno, odkryto, vyplaveno a rozčeřeno, aby se s tím už konečně začalo něco dělat, někam se to mohlo posunout nebo dokonce ukončit. Projevovat se také může jejich vlastní životní lež, falešný a zkreslený pohled na život, který si ale jejich duše nese z minulých životů a právě v tom současném se rozhodla, že to konečně vyřeší a zpracuje. Stanovit by si měli Lvi právě v tomto měsíci a nejlépe kolem úplňku své jasné životní postoje nebo úkoly.
 

PANNA (23.8. – 22.9.): (mraky-čápi-věž-rakev-medvěd)

Pro Panny bude červen měsícem ve znamení životních průběhů, ambici, autorit, vlastního vězení, ale také rozpadáním se starých vazeb a iluzí, odtažitostí a omezeními ve vztazích, v ustrnutí, neschopnosti komunikace, stejně tak jako samostatnosti, neboť jejich dvorní kartou je „VĚŽ“. Panenkám budou odpadat jejich dosavadní nepříznivé životní situace, uzavírat budou první polovinu roku vyjasněními, posuny ale také budou ještě dořešovat daná témata ve vztazích a to především s otci a mužskou energií, postavením a úlohou. Občas ale mohou trpět vlastní samolibostí. Ve větší míře se ale mohou především na úřadech nebo v úředních záležitostech setkávat s negativními osobami nebo nepřístupností, nicméně vyváženo to bude určitými, pro Panny pozitivními změnami, i když o některých nebudou mít ani nejmenší tušení nebo nic o těchto změnách nebudou vědět. Někdy i hranice kolem těchto změn mohou být nejasné a beztvarých obrysů. Na druhou stranu by ale Panny měly pamatovat i na to, že změny, tedy aspoň některé z nich mají mít své hranice a limity, které by neměly být překročeny. Je tu u nich jednoznačné vyjití z vlastní vnitřní krize i významné změny v jejich životě. A radostná zpráva pro Panny je ta, že některé změny povedou k trvalejší jistotě i stabilitě a dokonce i možnému rozmnožení majetku nebo finanční oblasti a navíc i Panny samotné budou mít dostatek síly k tomu vydobít si své vlastní štěstí, spokojenost i postavení. Nemoc, trápení, nejistota, obavy i strach budou pomalu odeznívat a konec měsíce už bude značně veselejší než jeho začátek. Kdo byl nemocný-uzdraví se, kdo měl méně peněz-dočká se kompenzace, kdo měl problémy v zaměstnání-odezní. Pro mnohé to ale bude v jistém slova smyslu i šok, šokující situace nebo událost, díky které se ale podstatně změní to, co se nikam neposouvalo. A abych nezapomněl, milé Panenky, zkuste v červnu vyjít na světlo ze své vnitřní izolovanosti a zbytečné kritičnosti.

VÁHY (23.9. – 23.10.): (rakev-květiny-dům-ryby-slunce)

Pro Váhy bude červen měsícem ve znamení domova, rodinných příslušníků, bydlení, vlivů rodičů, ale i zázemí, soukromí, stability, ochrany, starostlivosti, rovnováhy, štědrosti, plodných záměrů, společného soužití, neboť jejich dvorní kartou je „DŮM“. Záležitosti se budou dotýkat domova, bydlení nebo v souvislosti s ním, ale stejně tak čeká Váhy jisté vyjití z vlastní krize nebo ukončení vleklejších negativních událostí. Budou si zušlechťovat své bydlení jako zárodek štěstí a spokojenosti, dočkat se mohou ale i určitých pozvání na večírky nebo za zábavou. Budou řešit finanční pevný základ svého bydlení, ale připravit se mohou i na jistá odmítnutí a opět je tu u nich riziko vyčerpanosti nebo pocitu vyhoření. Krátkodobě se také se začátkem měsíce mohou objevit starosti s penězi, ale kolem poloviny měsíce se kolem nich všechno zklidní a projasní. Konec měsíce jim přinese určité plody jejich práce i snahy, jejich duši se bude dařit o mnoho lépe, než v předchozích měsících, do jejich duševního života se navrátí pohyb a očekávat mohou i větší finanční obnos. Navrátí se také spokojenost a štěstí, očekávat navíc mohou nějaký hodnotný materiální nebo finanční dárek, ale pozor by si měly Váhy dávat na možnou ztrátu peněz a určitě by neměly neuváženě a zbrkle investovat do něčeho, co se ve výsledku projeví jako naprostý propadák. I když začátek června nebude zrovna jeden z těch lepších, konec měsíce ale přinese zaslouženou úrodu i enormní energii.
 

ŠTÍR (24.10.- 22.11.): (čápi-rakev-dítě-kosa-srdce)

Pro Štíry bude červen měsícem ve znamení bezstarostnosti, naivity, důvěřivosti, nestálosti a přelétavosti, ale také nových začátků, jemnosti, něžnosti, dětí nebo hravosti, neboť jejich dvorní kartou je „DÍTĚ“. Štíři se v červnu mohou dočkat nových lásek i nové zamilovanosti, na druhou stranu se ale také v lásce budou potýkat s určitými starostmi nebo u některých budou city vyprchávat, až utichnou zcela. Nové začátky, ale i děti jsou tématy Štírů, vysvědčení, ukončování školního roku, ale také vyjití z vlastní krize či možnost plného projevení jejich vlastní transformace. U mnohých, kteří chtějí počít dítě může dojít k nečekanému a náhlému zjištění těhotenství, nebo se těhotenství zdaří, způsobit to může malé leknutí nebo šok, a to v případě, kde se s tím nepočítalo. Nicméně stejně tak budou Štíry provázet i náhlé a nečekané změny, císařským řezem budou schopni vyřešit, uzavřít nebo dotáhnout do konce to, co dlouhodobě stagnovalo, jiným způsobem k nim ale také mohou přicházet významné nebo šokující změny či změny v lásce a citech nebo v pracovní či finanční oblasti. Ne ale všichni budou láskyplní, někteří se naopak mohou kvůli lásce i změnám značně trápit nebo jejich srdce bude churavět, pozor by si měli dávat na jisté zdravotní komplikace v oblasti hrudníku, plic nebo prsou nebo na případné nehody, poranění nebo možnost operace. Náhlost, rychlost a nečekanost, to je motto pro toto znamení, stejně tak by ale neměli Štíři podceňovat i přicházející varování, pokud se rozhodnou pro zbrklé a rychlé změny. Pozor na náhlé šoky nebo šokující situace, budou prověřovat jejich nervy i psychiku. V lásce mohou být, tedy ti zadaní Štíři více žárliví a podezřívaví vůči partnerům, i když k tomu nebudou mít zjevné důvody. City, změny, šoky nebo děti. No rozhodně se Štíři opět nebudou nudit, ale měli by si uvědomit, že všechno má své řešení, i když se to v začátcích nebude vůbec, ale vůbec zdát reálné.

 

STŘELEC (23.11. – 21.12.): (loď-had-mraky-strom-jetel)

Pro Střelce bude červen stejně jako pro Berany měsícem ve znamení překážek, starostí, mrzutostí, nepříjemností, vnitřního neklidu, ale také nejasností, proměnlivých nálad, nepřehlednosti nebo rozčarování, náhlé zloby, neboť jejich ústřední kartou jsou „MRAKY“. Začátek měsíce a jeho první polovina nebude pro Střelce příliš příznivá. Jsou tu sny, touhy po jistém naplnění, ale jakoby se jim tyto cíle vzdalovali, namísto toho, aby přicházeli. Řešit mohou i nějaké cesty, cestování ale i svou vlastní vnitřní cestu nebo budou trpět pocity, že jej jejich cesta bludná, bez výsledku, bez nějakého určitého reálného cíle nebo konce. Pozor by si měli dávat na nějakou ženu v okolí, může jim přinést určité mrzutosti nebo se kolem nich v souvislosti s touto ženou mohou objevit nečekané komplikace. Stejně tak se ale mohou pohybovat ve zbytečných oklikách, které si ale budou vytvářet sami, opatrní by měli být na určité komplikace, které jim to může přinést. Větší starostlivost jim ale může přinést i jejich zdraví, schylovat se může ke krátké nemoci nebo budou nuceni navštívit a vyhledat lékaře, pokud se jejich zdravotní stav nečekané zhorší nebo se zkomplikuje průběh nemoci. Je to ale pro ně další ze znamení o určitém zastavení nebo zpomalení. V červnu budou také hledat své životní štěstí, ono je k nim na cestě, ale jakoby ho neviděli nebo přehlíželi, přesto se k nim ale ve druhé polovině měsíce navrátí, stejně tak jako i radost a chuť do života. Druhá polovina měsíce totiž pro Střelce bude daleko příznivější, než ta první, najde se totiž někdo, kdo jim právě tuto radost, štěstí i jistotu opět navrátí. Pozor by si měli dávat především na žaludek a zažívání, žlučník, ale také na jisté projevy depresivních stavů smutku nebo osamělosti. Nejen nezadaní Střelci, ale i ti zadaní budou mít pocit, že jsou na všechno sami, i když skutečnost bude zcela jiná.

 

KOZOROH (22.12. – 20.1.): (jezdec-jetel-dítě-hvězdy-čápi)

Pro Kozorohy bude červen stejně jako pro Štíry měsícem ve znamení bezstarostnosti, naivity, důvěřivosti, nestálosti a přelétavosti, ale také nových začátků, jemnosti, něžnosti, dětí nebo hravosti, neboť jejich dvorní kartou je „DÍTĚ“. U Kozorohů budou na dosah nové životní začátky, které se zdaří a vše nabere jistou dynamiku nebo rychlost, probíhat budou po celý měsíc malé změny, ale také možnost těhotenství u těch, kteří chtějí potomka. Přicházet k nim budou šťastné zprávy ať už o narození, dětech nebo úspěchu, ve snech také mohou přijímat důležité informace a to nejen z minulosti, proto by si měli své sny pečlivě zaznamenávat. Stejně tak i jejich myšlenky budou po delší době šťastné a štěstí je tak nějak celkově bude provázet celým měsícem. Počítat mohou i s mnoha změnami, které se dotknou všech oblastí života. Některé budou proměnlivé a krátkodobé, jiné naopak budou trvalejšího ražení a přinesou kýžené ovoce nebo plody kozorožího úsilí. Změny ale také budou přinášet úspěchy, nové začátky, budou rychlé až mnohdy se budou zdát zbrklými, ale na druhou stranu s nimi mohou Kozorozi počítat hned od prvního dne června. Řešit ale také budou i své potomky, ty nejmenší, čerstvě narození, přes batolata až po ty už více odrostlejší, budou se jim více věnovat, budou je obdarovávat a vnášet jim štěstí do srdíček. Ale i sami Kozorozi budou zářit úspěchem i štěstím, budou více spokojení a to nejen sami se sebou, ale i s druhými. Jen jen tu jedno malé varování. Změny budou sice brzké, tedy některé z nich, ale mohou vydržet jen krátkou dobu, ale i přesto by si toto období měli užívat, bude to stát za to.
 

 

VODNÁŘ (21.1. – 20.2.): (pes-slunce-liška-park-had)

Pro Vodnáře bude červen měsícem ve znamení lstivosti, falše, závisti, nedůvěry, neupřímnosti, intrik, ale také chytrosti, obratnosti, rafinovanosti, majetnictví nebo žárlivosti, neboť jejich dvorní kartou je „LIŠKA“. Pozor by si především tento měsíc měli dávat na vztahové vazby a to nejen partnerské, ale i rodinné nebo přátelské. A právě v poslední zmiňované oblasti se to projeví nejvíce. Pozor by si měli dávat na přetvářku, pokrytectví, rafinovanost, zákeřnost, vychytralost nebo mazanost a to pravděpodobně od nějaké jim blízké ženy – kamarádky, matky nebo kolegyně. Stejně tak se se lží a falší budou setkávat i ve společnosti nebo na tyto aspekty budou více narážet. Nicméně ale také se budou potýkat i s vlastní neupřímností, falší nebo přetvářkou, ne ke všem a ne všichni jsou k Vodnářům upřímní. Také by si měli více uvědomovat, do jakých činností nebo situací vkládají svou energii, zda není zbytečně investována tam, kde není a nebude žádný výsledek nebo přínos. Ale i Vodnáři sami se mohou potýkat s oklikami, pokud se k něčemu nebo někomu budou chtít dostat nebo získat. Na druhou stranu se ale sami budou chtít někde blýsknout nebo ukázat, takže ať tak či tak, i oni budou muset díky společenským konvencím sáhnout po určitých maskách. Na druhou stranu ale díky své chytrosti budou schopni mnohé situace, záležitosti i okolnosti dotáhnout do konce, budou se chtít znovu hřát na výsluní, přesto by ale měli zvolit cestu přímou, ne oklikami. Z části také ale do životů Vodnářů zasáhne i osud, protože budou zjišťovat a více si uvědomovat i jistou životní faleš nebo lež, kterou si ale jako břemeno táhnou z karmické minulosti. A právě s tímhle se budou face to face v červnu nejvíce potkávat.

 

RYBY (21.2. -20.3.): (jezdec-dům-klíč-čápi-květiny)

Pro Ryby bude červen měsícem ve znamení jistot, stability, bezpečí, naplněnosti, řešení a rozřešení, uzavírání, úspěšných zakončení, ale také důvěry či nalezení vlastního klíče ke svým problémům nebo situacím či událostem, neboť jejich dvorní kartou je právě „KLÍČ“. Počítat mohou s pozitivními zprávami s přemírou diskusí, konverzací i korespondence, ale také se budou zamykat staré dveře a otevírat pomyslné zámky nových dveří, protože klíč k úspěchu, vyřešení, uzavření nebo štěstí si nese každá Rybka v sobě. K řešení se dostanou témata ohledně bydlení ať už stávajícího nebo nového. Ti, kteří hledali, našli a ti, kteří mají stabilitu, ji budou mít i nadále. Stejně tak ale budou přicházet i nevyhnutelné a jisté změny, zprávy o změnách nebo změny přinášející, nezkalené štěstí na všech úrovních, mnoho radosti, ale i pozvání nebo příjemné návštěvy či setkání. Pro ty Ryby, které hledali nové bydlení je tu možnost stěhování, ale také možnost zvelebení, renovace nebo rekonstrukce toho stávajícího nebo se stanou majiteli zcela něčeho nového či si něco nového pořídí. Změny u Ryb budou především obratem k lepšímu, přinesou dvojnásobnou radost i překvapení, ale i dobré zprávy, novinky nebo dárky či pozvání. V červnu je pro ně zaručen návrat jistého štěstí, proto by si ho měly plnými doušky užívat, pokud možno neřešit zbytečnosti, ale naopak by se měly Ryby soustředit jen na to podstatné a příjemné. Tento měsíc je pro ně měsícem pevných jistot a stabilit. Co právě v tomto období vybudují, má velkou šanci na trvanlivost a stabilitu i do budoucna.
 

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Respektuji autor. Práva obrázků.

http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz/ 

Autor článku: Merlin

 

Vaše komentáře

Reklama