NOVÉ INFORMACE O TRANSFORMACI A PŘEVADĚČÍCH

Přicházející informace se stále upřesňují a tak mohu dnes být poněkud konkrétnější v tom, kdo vlastně převaděč je a co je jeho úkolem. 

náhled obrázku

Možná jsem svým psaním vzbudila dojem, že půjde o někoho, kdo zkrátka v pravou chvíli vezme lidi za ruku a provede je nějakou branou do nové dimenze. Ale problém je v tom, že se stále na celý proces toho, co se děje a bude dít, díváme zúženým vědomím třetího rozměru, ve kterém se nacházíme. Vše, co bylo řečeno, je třeba vnímat spíše symbolicky a ne tak hmatatelně a realisticky, jak jsme na tom v našem rozměru zvyklí. Je třeba pochopit, že se nezmění naše realita okolo nás, ale se zkrátka jen rozšíří naše vnímání v nás samotných. Nejde tedy o nic vně nás, ale o vnímání nás samých. To, co je pro většinu z nás realita dnes, tedy pozměníme jen svým vlastním novým vnímáním skutečnosti. 

Asi jako když vedle sebe postavíte jednoho negativně a jednoho pozitivně smýšlejícího člověka. To, co jeden cítí jako křivdu a újmu, druhý vnímá jako příležitost a možnost nového začátku. Ten první uvidí okolo sebe stále jen negativitu a zlo mezi lidmi, druhý si všímne jiných věcí a svět se mu zdá láskyplný a pozitivní, protože se na něj dívá z jiného úhlu pohledu.  Vlivem energie, která pomalu přichází na naši planetu, dochází k proměně vnímání lidských bytostí. Nepříznivé situace a okolnosti, které se teď většině lidí dějí, je vedou k tomu, aby nesetrvávali myšlenkami v jejich nepříjemné minulosti, ani si netvořili ve fantazii svou ještě nepříjemnější budoucnost. Obojí se stává natolik nesnesitelným, aby to člověka dovedlo k jedinému možnému a to je: setrvání v přítomném okamžiku. Uvědomte si, že to je jediný časový úsek, který je skutečně reálný a také jediný, ve kterém se nikdy necítíme špatně. Všechny stresy a trápení nám vždy způsobují buď naše myšlenky na minulost anebo naše představy budoucnosti. Ale minulost ani budoucnost neexistují. Nejsou skutečné. Nedějí se. Jediná skutečnost, která je zde, je přítomný okamžik. Jakmile se nám podaří v něm setrvat, začneme vnímat v novém rozměru 5D. Neboť si v přítomném okamžiku tvoříme to, co chceme, nebo přesněji, tvoří se to zcela samo a zároveň to prožíváme. Mizí tedy čas…. Jistě jste si také všimli, že naše vnímání času se již začíná měnit. Už i malé děti mají pocit, že to všechno najednou „utíká nějak rychle“. On se ale nemění čas, ale naše vnímání času. A takto se pomalu mění i vnímání naše, aniž si to mnozí z nás uvědomují. Cílem je, abychom se všichni konečně probudili a setkali se v přítomném okamžiku. To je to, co myslelo mnoho osvícenců tím, že lidé stále pouze spí a měli by se probudit. Pokud našimi myšlenkami setrváváme v minulosti nebo v budoucnosti, spíme. Teprve uvědoměním si skutečného „teď“, otevíráme oči a probouzíme se. Většina lidí stráví 99% svého času mimo přítomný okamžik. Stojí například pod sprchou a místo, aby si užívali pocitů očištění a tekoucích kapek vody, uvažují o tom, co budou vařit k večeři anebo proč jim manžel včera řekl právě to, co řekl. Nežijí v realitě. Spí, protože realitu vlastně vůbec nevnímají, nejsou v ní. Jedinou realitou je momentální přítomnost. Každým dnem stále silněji vnímám, že tohle je teď náš hlavní úkol. Nalezení přítomného okamžiku. Nepomáhá už žádné čištění minulosti, nebo pomoc, vyžadovaná od druhých. Dokonce jsme si všimla, že pomoc od druhých má naprosto opačné účinky než dříve, spíše zhoršuje stav. Nyní nastal čas, aby se každý věnoval především sám sobě. Protože onu přítomnost za něj nikdo nalézt nemůže. Přestaňte přemýšlet o tom, co byste na sobě vylepšili, co jste kdy v minulosti pokazili, nebo co byste měli v budoucnu ještě pro své zdokonalení udělat. Vnímejte pouze přítomnost a uvědomíte si, že všechno, co hledáte, už dávno v sobě máte. Vše tam je přítomno. Už nyní jste dokonalí!  Vím, že celý proces setrvání v přítomnosti není snadný. Dlouhé věky jsme si ve 3D tvořili vzorce, podle kterých dnes reagujeme a které se stále z našich myšlenek vynořují. Je jediná cesta. Staňte se pozorovateli svých myšlenek. Vše, co mysl vyprodukuje, pouze pozorujte. Pod úhlem pozorovatele začne mizet to, co pro vás není dobré a nabývat to, co je pro vás správně. Pomoc v tomto procesu můžete najít třeba v knihách Eckharta Tolleho: „Moc přítomného okamžiku“ nebo „ Nová země“. Na svém webu také nabízím seminář Transformace, kde si můžete osvojit konkrétní cvičení, které vám mohou v nalezení přítomného okamžiku pomoci. Ale hlavní rozhodnutí je především na vás. Jediné vaše rozhodnutí stačí, abyste si vybrali radost místo nekonečných a stále se opakujících starostí.  Ti, které jsem ve svém prvním článku o transformaci nazvala „převaděči“, jsou lidé, kteří dokáží mezi prvními nalézt v sobě přítomný okamžik a setrvat v něm. Tím okolo sebe začnou šířit neskutečné množství energie a světla, které bude bez jakékoli jejich další snahy ovlivňovat všechny bytosti v jejich okolí. A tím je budou přivádět k pochopení. Celou transformaci budou tvořit právě tito lidé a právě tím, že sami dojdou k probuzení a tím budou probouzet všechny okolo a proces transformace celkově urychlovat. Celá jejich práce tedy nespočívá v soustředění se na druhé, ale na přítomný okamžik jich samotných. Nemusí nic jiného dělat, jen být. Být plně v přítomnosti. Čím více jich bude, tím více lidí se budou spontánně stávat převaděči, až ve finále všichni probuzení přejdou. Což znamená, jejich vnímání začne tvořit zcela nový svět. Stále opakuji: Není čeho se bát, nově příchozí energie nám s celým procesem pomůže. Podle Mayského kalendáře se 28.10. 2011 zrodí „nové dítě“. Opět to vnímejte pouze symbolicky. Zrodí se v nás všech cosi jako nová energie, která nám se vším bude pomáhat. Až do 21.12.2012 bude čas, aby se dítě rozkoukalo, naučilo se jíst, vnímat okolí, identifikovalo se v novém prostředí, zorientovalo se a naučilo se chodit, vnímat to nové a nakonec s tím vším novým začalo pracovat. Každý z nás je tím dítětem a zároveň jsme dítětem jedním. Na každém z nás tedy bude záležet, jaký ten náš nový svět bude.

S láskou Kateřina 

(Tento článek je možné jakkoli šířit s uvedením zdroje: www.tetakaterina.cz)

 


Transformace je v plném proudu a mně se stále častěji ozývají ti, jež jsem nazvala ve svém článku o Mayském kalendáři „převaděči“ a ptají se, co mají dělat.

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama