SOLARA – SURFREPORT NA ČERVEN 2012

alt

 

Květnové shrnutí

Květen byl intenzívním měsícem s velkou aktivitou, který nám přinesl pokračující prohloubení. Čas se dále zrychlil. Nová svěžest začala být ještě zřejmější. Energie AN se staly o poznání silnější. Dělo se toho tolik, že mnozí z nás se cítili být vyvedeni z míry. Ale i když jsme cítili únavu, byli jsme obrovsky expandovaní a nekonečně opravdovější.

Během května se rozhodly opustit planetu zástupy lidí a zvířat, včetně mé milované kočky Mari-Mari. Bylo to jako předání žezla před začátkem nové kapitoly.

Vynoření se z Velké Prázdnoty

 

Po několik let mnozí z nás cítili, jako kdybychom byli obyvateli Velké Prázdnoty. Byla to velmi důležitá a vrcholně nezbytná součást naší cesty. Mnozí z nás tak splynuli se VŠÍM, CO JE, že jsme se cítili plně a kompletně ve Velké Prázdnotě. Jakmile jsme do ní vkročili, pocítili jsme, že fyzická planeta není reálná. To nás donutilo, abychom se cítili odděleni od materiálního světa a odložili svou touhu naplno vstoupit a zabydlet se ve hmotě. Jak může být jakékoliv místo reálnější než to, kde jsme byli – v říši čisté duševní podstaty?

Ti druzí z nás pouze dosáhli hranic Velké Prázdnoty. Zde jsme pocítili takovou všeobjímající prázdnotu, že jsme zakusili intenzívní emoce pocitu osamělosti a neúplnosti. Poznáním, že naše spojení s hmotou bylo tam, kde došlo k naší nejniternější transformaci, jsme si uvědomili Velkou Prázdnotu jako Naplněnou Prázdnotu. Proto jsme se zastavili na hranici, kde čekáme a čekáme, až se něco stane. Toužíme po tom, až se objeví ten náš Jediný Milovaný; Starostlivě pátráme po našem Pravém Místě; Volali jsme po tom, abychom byli propojeni s naším Pravým Účelem. A přesto, od doby, co jsme byli v Zemi Nikoho, ani plně ve hmotě ani plně ponořeni do Velké Prázdnoty, nebyli jsme v TADY a TEĎ a nic se nedělo….

Někteří lidé mohli pocítit tíži Velké Prázdnoty, ale to je naplnilo strachem a panikou. Namísto ponoření se do Velké Prázdnoty a spojení se s nezměrností svého vlastního bytí, zaměnili Velkou Prázdnotu za hluboký pocit osamělosti, který cítili ve svém nitru a mysleli si, že ponoření do Velké Prázdnoty by jen prohloubilo nenaplněnost v jejich životech. Proto udělali vše, co mohli, aby se vyhnuli tomuto bolestnému pocitu prázdna, a předstírají, že neexistuje a neustále se zaměstnávají neustávajícím proudem činnosti a rozptýlení.

Nyní jsme se dostali na křižovatku. Je načase, abychom opustili Velkou Prázdnotu a přinesli všechno, VŠECHNO TO ČÍM JSME, VŠECHNO TO, ČÍM JSME KDY BYLI do TADY a TEĎ. Pro některé je těžké Velkou Prázdnotu opustit, protože cítí, že je ve srovnání s fyzickým, hmotným světem mnohem reálnější. Ale právě teď máme tu úžasnou příležitost jít do toho naplno a ŽÍT SKUTEČNÝ ŽIVOT JAKO SKUTEČNÉ BYTOSTI. A abychom to mohli udělat, musíme plně vstoupit do hmoty se vším, co máme.

Naše priority se dramaticky mění. Na vrcholu našich již existujících priorit stavíme nové, které pokládáme za ještě naléhavější. Nacházíme se uprostřed ohromného procesu zrození a završení. A i když víme, že završení je tím nejdůležitějším, prvky zrození jsou těmi, které nás naplňují mnohem větší energií. Je tomu tak proto, že nám přinášejí to, co potřebujeme nejvíce, abychom se stali vpravdě živými a naplněnými. Skutečný Život a Pravý Účel.

 

V červnu mnozí z nás pocítí Novou Svěžest AN a konečně začnou žít Skutečný Život. Vneseme do našich všedních životů hlubší poznání Velké Prázdnoty a v každém okamžiku je využijeme.

Z knihovny do lesa

Naše vnější krajina se dramaticky mění. Nová Svěžest AN je vnášena do naprosto Nové Krajiny, která překrývá tu starou. Tato dramatická krajinná změna se neprojevuje pouze v měnících se fyzických detailech toho, co je kolem nás. Je to naprosto nové frekvenční pásmo energie ohromně hluboké Lásky. Tato hluboká Láska je něco, co jsme nikdy dříve necítili. Je to naprosto nové universum LÁSKY, která nám byla dříve neznámá. A to nám dává zvýšené spojení s těmi, se kterými se potkáváme v naší Nové Krajině.

Je to, jako kdybychom vyrazili v knihovně a ta se nenápadně, ale vytrvale mění v jiskřivý les. V knihovně jsme se zaměstnávali věcmi jako je čtení, sběr informací a dělání plánů. Mohli jsme sedět u počítače ve dne v noci, protože bylo snadnější žít virtuální život než ten skutečný.

V lesním světě nejsou žádné knihy nebo stoly, jsou tam jen stromy, květiny, ptáci a zvířata pod baldachýnem ze třpytících se hvězd. Zabýváme se naprosto novou směsicí elementů, které patří úplně nové realitě, která teď překrývá tu původní. Vzduch, který tady dýcháme, má úplně nové složení a to jej dělá skutečnějším a plným hluboké Lásky.

Práce s tímto překrytím dvou tak ohromně rozdílných krajin je velkou výzvou. Z tohoto pohledu to není snadné a příjemné zabývat se tím. Už nežijeme plně v knihovně a ještě nežijeme naplno v lese. To nám znemožňuje pokračovat ve stejných činnostech a stejnými metodami jako tomu bylo předtím. Cokoliv se snažíme dělat postaru, se zadrhává. Chybí nám energie na to, abychom dělali věci starým způsobem. Když se snažíme nalézt řešení nedokončených projektů z naší minulosti, objevíme, že nám schází některé potřebné nástroje nebo zdroje informací, které byly tak snadno dosažitelné. A přece je toho ještě tolik ze starého světa, co musí být završeno. Současně nemůžeme naplno vstoupit do naší Nové Krajiny, protože ještě není plně zformovaná.

Není to o tom, že by byl starý svět knihovny špatný a nová lesní krajina dobrá. Jsou to prostě dvě různé úrovně. V knihovně víte, kde máte hledat; jestliže jsme potřebovali knihu, věděli jsme přesně, na které polici bude. To velmi zjednodušovalo završovat věci efektivně s použitím našich starých dovedností.

Toto vrstvení současně způsobuje příležitostné překroucení pásky, které má silný vliv na všechno, co je založeno na dualitě. Závoje mezi světy se rychle rozpouštějí. Proto někteří lidé mohou vyskočit z kůže, bláznit, nebo páchat bizarní zločiny. A s tím souvisí i skutečnost, že zneužití moci ve světě se stává tak nápadně zřejmým a netolerovatelným.

A také to způsobuje, že se někdy necítíme ve své kůži. Proč se někdy cítíme jako bez energie. Kdykoliv je kolem těžká nebo narušená energie, je důležité, abychom se to nesnažili ignorovat. Nepředstírejte, že se nic neděje. Mnohem víc vám pomůže, když si uvědomíte, že jsme byli zasaženi deformačním pásmem. A že se jedná jen o dočasný stav, který brzy pomine. Netrapte se, jestliže se vám nedaří něco dokončit. Prostě jen zastavte své snažení něco v současné chvíli dělat. Lehněte si a splyňte s Dalekými Vzdálenými Světy, kde se můžete znovu spojit s tím, kým opravdu jste. Až to uděláte, vložte celé své úsilí do přesunu energie zpátky do Ultra Velké Reality. Jednoduché hmotné záležitosti jako je úklid domu nebo zahradničení vždy pomohou. Nebo si vyjděte do přírody. Vždy zůstaňte nad věcí. Pamatujte, že jsme nezměrné bytosti – Opravdoví Jedinci.

Zatímco se knihovna mění v les, nemůžeme sedět na dvou židlích a přeskakovat mezi nimi, protože tyto světy již nejsou oddělenými entitami. Žádný z nich není sám o sobě kompletní; Již se prolínají dohromady. My teď potřebujeme nalézt nové cesty k životu a fungování v této polo-sloučené krajině. Už nejsme já naší knihovny, ale také ještě nejsme našimi lesními já. Nežijeme naplno v Nové Svěžesti. Během přechodu z našeho starého světa do toho nového, vše co můžeme dělat, je být Opravdovými Jedinci v TADY a TEĎ.

Jak se vyrovnáváme s touto matoucí novou situací? Mohli bychom zkusit pokračovat jako bychom byli stále ještě v knihovně a hledali naše stránky mezi knihami. Ale tyto staré známé prvky už teď nejsou tam, kde bývaly. Nalézt je vyžaduje hledat na nových místech.

Nebo se můžeme snažit sami sebe omezit na malý ostrůvek poznaného. Zůstáváme u stolu, držíme se těch věcí, které můžeme nalézt, a přitom se snažíme ignorovat zpěv ptáků z Nové Svěžesti, kteří hřadují na rohu našeho stolu.

Můžeme se také snažit žít naplno v lese, ale to také nefunguje. Nemůžeme předstírat, že pozůstatky naší knihovny, stolů, židlí, knih a nevyřešených projektů, se již tam, skryté mezi stromy, nenacházejí.

Co se od nás požaduje, je to, abychom na čas žili v Neznámu, byli naprosto spontánní, zůstali široce otevření přístupu Neznámého a byli za všech okolností flexibilní. To nám zajisté pomůže v situaci, kdy zvedneme oblíbenou knihu jenom proto, abychom zjistili, že její stránky jsou teď prázdné. Nebo když si uvědomíme, že všechny stránky našich vzpomínek na tento a předchozí životy zmizely a že již nemají žádnou platnost. Nebo když utrhneme v lese květinu a objevíme, že její okvětní lístky obsahují informaci, kterou jsme hledali.

V průběhu tohoto překrytí, některé známé prvky, lidé a situace kolem nás se nepřesunují do nového lesa s námi, takže začínají zůstávat vzadu. Ti, kteří se přesunou z knihovny do lesa s námi, se stanou silnějšími a pro nás více drahými. Je to proto, že se vyladili na stejnou frekvenci jako my.

Náš Pravý Domov a Pravý účel jsou klíčovými prvky naší Nové Krajiny. Nemůžeme se s nimi plně spojit, dokud se nespojíme s Novou Svěžestí AN. Až ve zvýšeném počtu osídlíme tento nový svět, budeme schopni vidět mnohé nové příležitosti a možnosti, které jsme nemohli vidět dříve. Rozšířené TADY a TEĎ se rozevře a odhalí světy mezi světy v přítomném okamžiku TEĎ, o kterém jsme nikdy netušili, že vůbec existuje.

Brzy přijde čas, kdy si uvědomíme, že kniha, do které zíráme, je vlastně list a naše pero se změnilo ve větvičku. Celý nový život, naprosto nový způsob bytí a konání, je zde. Až vstoupíme do povzneseného stavu SPRÁVNÝ ĆAS – SPRÁVNÉ MÍSTO, všechno kolem nás zapadne na své správné místo.

 

 Správné umístění

Důležitým prvkem současnosti je umístění. Vše má své správné energetické místo. To platí pro nás, naše vztahy, naši komunitu a  naše místo ve světě. Dříve bylo naše umístění spíše náhodné a chaotické. Často jsme se nacházeli na špatných místech, protože jsme nevěděli jak se dostat na to správné.

Teď je naše správné umístění velice přesné. Vyžaduje, aby všechno, co se nachází uvnitř a vně nás bylo sladěno s našimi pravými souřadnicemi. Nefunguje to tak, jako bychom měli nekonečné množství volby a možností, které jsme měli dříve. Už není vhodné dovolit, aby bylo naše umístění určováno náhodou nebo nesprávným jednáním. Místo toho nás naše správné místo přitahuje jako magnet. Tato magnetická síla je tak mocná, že neodolatelně přitahuje všechno na jeho správné místo.

Být na našem správném místě je tím základním. Zatímco pátráme po pravém domově pro Srdce AN, je tou nejdůležitější věcí, kterou hledáme, pocit, že jsme na svém správném místě. To také vnáší do našeho osobního života. Když sedíme u stolu, je to to správné místo? Když si oblékáme šaty, ve kterých se cítíme dobře nebo nosíme správné barvy pro energii dne, zapadneme na správné místo. Je to tehdy, když víme, co máme který den dělat, jako je jít ven nebo zůstat doma. Jíme správné jídlo pro danou chvíli. Jsme plně v souladu s energiemi SPRÁVNÝ ČAS – SPRÁVNÉ MÍSTO a melouny nám začínají skákat do náručí.

Mnoho lidí si ještě plně neuvědomuje, jestli jsou nebo nejsou na svém správném místě. Jednoduše to zapomínají sledovat. Ale my všichni to můžeme pocítit, když to nastane. Pomůže, když se budete neustále kontrolovat, abyste viděli, jestli jste na svém správném místě. Když nejsme na správném místě, necítíme se pohodlně a postrádáme svou plnou čistotu. Cítíme, že nejsme v harmonii ani sami se sebou ani s okolím. Samozřejmě, i když cítíme, že nejsme v harmonii, na širší úrovni, jsme vždy v harmonii, protože Pravý Jedinec je vždy ve SPRÁVNÝ ČAS na SPRÁVNÉM MÍSTĚ.

Když jsme na svém správném místě, všechno poskytuje úžasný dojem správnosti. Všechno co děláme, zaklapne do svého správného načasování s dokonalou synchronicitou. Dokážeme vyjádřit plnost našeho bytí. To platí dokonce tehdy, když zažíváme náročné situace. Bytí na našem správním místě nám dává rozšířenou perspektivu toho, co se opravdu děje. Někdy se okamžitě nedostaneme na své správné místo; Může to chvíli trvat, než jej naleznete. Jakmile k tomu dojde, všechno se pociťuje neskonale lépe. Na našem správném místě, láska, vědomosti, skutečná autorita a důvěra plynou přirozeně.

V červnu se všechno osvobozuje ze svých starých pozic, takže se to může pro druhou polovinu roku přesunout na své správné místo. Přehazujeme koleje na nové trajektorie sladěné s naším Pravým Směřováním a Pravým Účelem. Je to podobné otevírání stavidel na kanále, aby proud vody byl odkloněn novým směrem. Když to tak děláme, stará pole vysychají a nová jsou zavlažována. Naše nové pole snad leželo po mnoho let ladem, nebo jsme o něm možná ani nevěděli, ale najednou začnou rostliny růst, vyraší květy a objeví se motýli.

Během tohoto měsíce, zatímco děláme správná rozhodnutí, budeme sladěni se svými pravými místy, takže můžeme plně osídlit naši Novou krajinu. Ve stejné době se také sladíme s proudem, takže mnoho věcí prostě samo zapadne na své místo. Když k tomu dojde, začneme si více uvědomovat své Pravé Směřování a vrhneme se do akce.

Shrnutí za červen 2012

Červen, stejně jako každý jiný letošní měsíc, bude intenzívní s rychlým průběhem. Po nějakou dobu nebudeme mít tiché, mírumilovné měsíce. Je to tak, jak to je. Je to jako žít ve středu permanentní Dokonalé Bouře s množstvím vzácných a podnětných faktorů ve vytrvalé hře. Po uplynulých několik měsíců jsme čekali na to, až všechno zapadne na své místo. Zatímco některé prvky zapadly tam, kam měly, jiné ne. V červnu se přesune na své správné místo více prvků.

Učit se žít své životy uprostřed přesunujících se realit může být někdy extrémně náročné, zvláště pro naše fyzická těla. Často se budeme cítit tou intenzitou vykořenění. To vykořenění se děje proto, abychom se mohli propojit s překrytími tak rozdílných světů. Kdykoliv se to stane, je nejlepším řešením odložit všechny činnosti a prostě si lehnout. Občas se můžeme cítit, jako bychom byli na pokraji onemocnění, ale ačkoliv cítíme převahu nevolnosti kroužící kolem nás, neonemocníme. Nepříjemné fyzické symptomy se mohou objevit bez jakékoliv zjevné příčiny, a potom stejně tak rychle zmizí.

Červen je mocný Přelomový měsíc, který má velmi promísené energie. Je to středový bod roku. Energie středového bodu mohou přinést směsici dobra, stáří, svěžesti, strachů, novosti, nejistoty, čistoty. Je to spojováno s pokračujícím čistěním a očistou potřebnou k plné připravenosti, akceschopnosti a přítomnosti na všech úrovních k přijetí všeho Nového a Pravého. Pro někoho je červen na všech úrovních nestabilním měsícem, takže toto je čas pro posílení našeho předsevzetí, skutečného naslouchání Znalostem našeho Srdce, čistění, vkročení do nejistoty, přijetí naších strachů, nechání odejít a naplno milovat. Je čas, abychom upustili od způsobu, jakým jsme byli zvyklí se dívat a dělat věci. Staré vzorce zůstaly za námi. Už nemusíme žít v dramatech. Samozřejmě jich hodně uvidíme kolem sebe, ale už je nebudeme prožívat. Můžeme pomáhat ostatním, aniž bychom se stali emocionální součástí jejich dramatu.

Přesně tak jako v květnu, i zde se budou vyskytovat výzvy našemu zdraví, příliš mnoho práce a příležitostná deformace pásky, kterou musíme projít. Červen se tváří jako měsíc Bodu Vložení, kde Nová Svěžest, která byla přiváta vánkem, nakonec dopadne na fyzické místo. Možná je to důsledek některých z Křišťálových Šípů, které jsme vyslali.

Celý rok jsme se snažili posunout vpřed, ale teď si uvědomujeme, že toto může být provedeno pouze jako Jedna Bytost. V červnu, Spící Obr  našeho Jednotného Bytí konečně ožije. To se stává, když se sejdeme a pracujeme se správnými lidmi na správném místě, a odhalujeme svůj sdílený Pravý Účel. Červen je měsícem, ve kterém budeme komunikovat s mnoha lidmi.

Tento čas se podobá průchodu Černou Dírou, kde je z nás svlečeno všechno nepravdivé. Často se cítíme vyhoření, protože hoříme tak intenzívně. Jak z vnitřku tak i zvenčí. Pouze nechte plameny bez odporu hořet. Dovolme sami sobě sledovat, jak nás to mění k lepšímu.

Červen je extrémně aktivní měsíc, ve kterém toho máme hodně dokončit na mnoha úrovních. A opět je důležité sestavit seznam toho, co je třeba udělat a mít jej u sebe, dokonce i když nejsme schopni se na něj několik dní podívat. Když se to ohromné množství našich aktivit příliš zkomplikuje, je snadné cítit se zahlceni. Je načase dát naše záležitosti do pořádku a začít být takovým člověkem jakým chceme

Tento měsíc k nám přijde mnoho skrytých pokladů. Jsou to významné dílky skládačky, které přicházejí, aby se sladily s našimi Pravými Životy a Pravým Účelem. Naslouchejte Znalostem svého Srdce a pátrejte po nich. Mohou přijít v mnoha podobách. Je to poznání toho, kdo jsme; nalezení jednoho je znamením, že teď jsme připraveni otevřeně být tím, kým jsme. Tyto skryté poklady zde byly po celou dobu, ale až teď je dokážeme spatřit. Skryté poklady k nám často přijdou tehdy, když je budeme nejméně čekat. Naše intuice nám může prozradit, kam máme jít, ale nevíme, co máme hledat, dokud to neuvidíme.

V průběhu června si postupně zvykneme na osidlování navrstvení různých realit; Umožní nám to projít tím mnohem snadněji. Učíme se vytvářet své životy okamžik za okamžikem. Budeme mít více jistoty a štěstí. Až knihovna zmizí, necháme toho hodně za sebou. Tato Nová Svěžest AN se stává ještě silnější. Po celou dobu je nám nabízeno Moře příležitostí a mnoho melounů. Mnozí z nás zažijí naprosto neočekávané synchronicity, což je perfektní. Tyto synchronicity proplétají dohromady nová spojení a přinášejí nám mnoho potřebných informací.

Spolu s tím, jak budeme ve stoupající míře prožívat Novou Svěžest AN, budeme stát v proudu Neznáma a sledovat jak se odhalují naše Pravé Životy. Život je mnohem více naplňujícím a my v sobě máme více života. Semena, jež byla zaseta v průběhu dubnového „A Mu“ teď kvetou.

S láskou “A Mu”

Solara

Solara

www.nvisible.com

Solařin kompletní surfreport na květen a týdenní update je dostupný v angličtině, němčině, ruštině a španělštině objednáním na stránce http://www.nvisible.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.transformace.info ). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Zdroj: e-mail + http://www.vnitrnibohyne.cz/news/solara-surfreport-na-cerven-2012/

Vaše komentáře

Reklama