MÁŘÍ MAGDALENA – POSELSTVÍ NOVÉHO ROKU 2012

Často jsme již zmiňovali, jak významná a přelomová je současná doba. Toto poselství se v tomto pohledu neliší, chceme vám totiž znovu připomenout, že je důležité uvědomit si sebe sama a přiznat si pravdu obsaženou ve vaší božské síle a možnosti zvolit si odlišný způsob života.

Žít v přítomném okamžiku je pro mnoho lidí velmi náročné, avšak při jasném záměru a soustředění je to možné. Každý den má svůj cíl, a pokud se účelně soustředíte na své úmysly během daného dne, objevíte nový způsob, jakým může život skrze vás projevovat své tvořivé síly. Tím si zhmotníte zcela nové energie, které vám budou pomáhat v procesu spolutvoření nové existence.

Život má mnoho nádherných aspektů. Když otevřete své srdce a procítíte tuto pravdu, získáte neomezený přístup ke krásným a mocným dimenzím kouzel a zázraků.

Matka Země prochází, stejně jako vy, mnohými změnami. Všechny vás nyní vyzýváme, abyste otevřeli zdroj svého světla a vnímali život jako dar. Díky tomu dojdete k důležitému poznání, že skutečně tvoříte svými záměry a svými myšlenkami. Velká část toho, co prožíváte, je výsledkem záměru, který si tvoříte ve svém srdci. Často je tento záměr vyživován podvědomím, tedy tou součástí vás samých, která obsahuje miliony energetických frekvencí, souvisejících s vaší existencí.

Skrze vaše činy, myšlenky a slova také promlouvá božský otisk Univerza, a to buď negativně, nebo pozitivně. My jsme tady proto, abychom vám pomáhali tuto přirozenost projevovat pozitivním způsobem.

Každý měsíc v roce souvisí s určitou energetickou vibrací, na kterou se můžete napojit, abyste si během tohoto měsíce lépe udrželi svůj záměr. Každý den je pro vás příležitostí posílit záměr pro ten který měsíc, a proto by bylo dobré, abyste si na nadcházející rok vytvořili mapu či tabulku, kterou se budete moci řídit při tvorbě svých záměrů.

LEDEN je měsícem, kdy si můžete osvojit vlastnosti spolutvořitelských energií, které v sobě nesete. Přináší příležitost chopit se své role jako vůdce ve svém životě a začít ho tak opravdu žít. Je to příležitost začít proces dosažení cílů, které jste si pro tento rok stanovili. Dobře si proto promyslete, co přesně chcete ve svém životě v tomto roce změnit. Na tento záměr se pak můžete každý den v měsíci lednu soustředit.

Vaše osobní síla je světelné vlákno v rámci širšího Vesmíru. Když se ji naučíte takto vnímat, začnete pozorovat vznešené změny, které se projevují jako výsledek vašeho božského záměru, tedy záměru pojmout světlo Všemohoucí podstaty, která vás stvořila, a dovolit této podstatě, aby skrze vás projevila svou sílu, světlo a lásku.

Zeptejte se sami sebe, co přesně chcete ve svém životě změnit a jak byste této změny mohli dosáhnout. Přinášíme vám mnoho nástrojů k dosažení této změny. Používejte je, abyste lépe porozuměli podstatě, která dává smysl vašim činům. Čtěte poselství, která jsme vám přinesli, věnujte se cvičením a najděte si čas na to zjistit, co je vaší hnací silou. Vhledy, které budete mít při zkoumání své vnitřní motivace, vám ukážou i to, co vám brání v postupu a vytváří na vaší cestě překážky.

Měsíc ÚNOR vám přináší příležitost pozorovat jistou rozdvojenost vaší podstaty a zjistit, jak ovlivňuje vaše činy, myšlenky, city a slova. Je to příležitost hlouběji porozumět způsobu, jak můžete využít božskou podstatu své inspirující spolutvořitelské síly.

Vnímejte v klidu tuto rozdvojenou podstatu. Jsou to vaše světlé a stinné stránky, nebo také vaše stránky silné a slabé, vaše víra a strach. Lepší poznání sebe sama znamená zkušenost, která vás chrání a kterou vám nikdo nemůže vzít. Když si totiž přesně uvědomíte, jaké síly vás vedou, lépe se vyznáte sami v sobě a přesněji rozpoznáte bezprostřední reakce na určité podněty, které vedou k vašim činům, myšlenkám a slovům.

Když pocítíte strach, co je vaší bezprostřední reakcí? Začnete se bránit? Nebo začnete bojovat, odmítat, kritizovat? Stáhnete se do sebe? Začnete útočit kolem sebe, nebo zkrátka potlačíte to, co se okolo vás děje?

Když se naučíte svoje reakce měnit, posílí vás to, neboť toto je jedna z dovedností, které potřebujete k poznání sebe sama. Strach je síla, která motivuje skutky každého člověka, avšak když zjistíte a porozumíte, jak ve vás tato síla působí, můžete ji už příště rozpoznat a ve stejné situaci učinit vědomé rozhodnutí, jak má tato síla ve vás a skrze vás působit. Využijte tento měsíc a zkoušejte dělat vědomá rozhodnutí o svých bezprostředních reakcích v oblastech, které si přejete posílit, nebo je ke své síle přeměnit. Tím posílíte i svou životní energii pro tento rok a odhalíte, které oblasti svého života byste měli věnovat pozornost, abyste rozpoznali podvědomé podněty, které vás posilují, a pozměnili ty, které vám sílu berou.

Nikdy nepodceňujte sílu, která se skrývá ve skutečném sebepoznání a v poznání podstaty, která vede vaše kroky. Člověk se často stydí a cítí se provinile, když zjistí, že jedna z jeho součástí má ničivé sklony. Když však tuto stránku přijmete, získáte tím velikou sílu změnit směřování své životní cesty. Najděte si proto čas, abyste těmto svým stránkám věnovali dostatek péče a tím se nad ně povznesli.

BŘEZEN vám přináší tvořivou energii, která vám umožní napojit se na posvátný zdroj Božského Ženství. Světelné pole, které obklopuje inteligenci Božského Ženství, vám přinese novou vášeň pro život. Tvořivá inspirace, která k vám bude přicházet, vám poslouží způsobem, který jste si dosud nedokázali představit.

Tvoření je samo o sobě meditací. Když si tedy najdete čas na kreativní činnosti, přidáte svému každodennímu životu novou, vyšší energii. Dejte si tu snahu a objevte krásu, která se skrývá ve tvoření vlastního života a nových životních zkušeností.

Tvořivá síla je obsažena především ve vaší sakrální čakře, nebo v Živlu Vody, který představuje tok inteligence Božského Ženství ve světě kolem vás. Spojení s tímto životním proudem vede ke klidnému bytí, neboť když se mu odevzdáte, život vás ponese směrem k vašemu předurčení, na které máte posvátné právo.

Tvoření je ozdravná kúra pro vaše zranění, balzám na duši, která hledá způsob, jak se projevit. Prozkoumejte proto svou tvořivou podstatu. Promluvte si se silami, které skrze vás promlouvají, a požádejte o vedení a potřebné vhledy, které vám odhalí, jak se může skrze vás projevit posvátný, tvořivý, inspirující zdroj lásky naší Matky/Otce Boha. Staňte se božským nástrojem, který může využít tento tvořivý zdroj a projevit jeho světlo.

Měsíc DUBEN je pro vás příležitostí znovu prozkoumat nastavení svého života a zjistit, které oblasti by měly být posíleny, změněny, nebo na které byste se zkrátka měli soustředit, abyste lépe projevili svou současnou sílu.

Také je čas, abyste znovu objevili skrytá nadání, která jste zatím drželi v pomyslném sklepení pod stavbou svého života. Ponořte se proto do sebe a prozkoumejte tuto součást svého bytí. Vyzvedněte z potemnělých zákoutí to, co si zaslouží vzkříšení a znovuzrození. Zesilte základy své nové životní tvorby.

Nadále posilujte svůj vztah se svým Andělem Strážným a s velkolepou Duchovní podstatou, s božským světem světla a s nádhernou podstatou lásky, kterou jste byli stvořeni.

Pokud jsou vaše pomyslné životní základy slabé, prokažte si laskavost a soustřeďte se teď na jejich upevnění. Budete z toho moci v budoucnu hojně čerpat. To, co odmítáte, stále přetrvává, a proto vám nepomůže, když budete odmítat neodkladnou změnu. Když odmítáte to, co potřebuje uzdravit a přehlížíte to, co si žádá vaši pozornost, rozšíří se vaše zranění natolik, že vás ochromí nebo alespoň oslabí do té míry, abyste se mu začali věnovat.

Drahocenní, stojí to za tu snahu. Buďte proto odvážní a podívejte se do svého nitra, do jádra své podstaty a připusťte si, že je důležité využít svou sílu k uzdravení sebe sama.

V KVĚTNU je čas, abyste znovu objevili svá andělská křídla a proletěli se. Zažijete tak nový rozměr svobody. Je vám také dána příležitost zaměřit se na své komunikační schopnosti a na to, co a jakým způsobem sdělujete světu. Vaše myšlenky, pocity a emoce určují způsob vaší komunikace. Pokud je proto některá z těchto energií nezdravá, projevuje se to i v tom, co sdělujete navenek.

Abyste se osvobodili od negativity, je třeba mít jasno ve svém sdělení nejen na úrovni vědomých skutků, myšlenek nebo slov, ale také v porozumění skrytým prvkům, které se projevují ve vašem energetickém poli.

Být svobodný znamená osvobodit se od toho, co vás uvězňuje a zotročuje. Dopřejte sami sobě dar svobody tím, že si tento měsíc najdete čas na prozkoumání svých způsobů komunikace. Spolu se Strážným Andělem si stanovte záměr, abyste byli schopni rozpoznat povahu energie, kterou vysíláte, a způsob, jak ji očistit, přeměnit, nebo jen dále zlepšit.

Jako duše neustále hledáte pravdu, abyste se osvobodili od svého osudu. Je k tomu ale potřeba spousta síly, abyste oživili to, co vám vytváří v životě nesoulad. Překážky, se kterými se setkáváte, jsou příležitostmi, jak se osvobodit. Když si proto uvědomíte, na čem jste pracovali v uplynulých čtyřech měsících, najednou se vám nahromadí mnohé rozměry nově nabytých znalostí a uvědomění. Uvědomíte si svou schopnost osvobodit se tím, že objevíte svou schopnost projevit ve všech částech života svou pravdu a to, co pro vás pravda znamená.

ČERVEN vás přivítá dětskou, rozvernou energií a vyzve vás, abyste si zatančili při radostném pomyšlení na to, co už jste se o sobě stihli dozvědět. Je to proces oddělení se od toho, co už nijak kladně nepřispívá k vaší životní cestě, a příležitost spojit se s tím, co zesiluje kouzlo toho, na co jste se rozhodli soustředit.

Když radostně projevujete svou skutečnou podstatu, vnášíte do svého energetického pole dětské vlastnosti jako je nevinnost, hravost a úžas. Tato magnetická frekvence k vám přitahuje ještě více radosti z uchopení života a hraní si s ním, a to z pohledu moudrosti a lásky.

Když se setkáte s jakoukoli překážkou, uvědomte si dar, který pro vás představuje, spojte se s tímto pokladem, a rozlučte se se vším zastaralým. Volně si hrajte s energií všeho nového, s energií změny, která vaší cestě dává nový směr či záměr. Hrajte si s kombinací tvořivých vlastností, které jste k sobě přitáhli a které jste si dosud osvojili.

ČERVENEC To bude důležitý krok, neboť v měsíci ČERVENCI se spojíte s projevem kouzla a zázraků života. Je to příležitost porozumět božské podstatě ukryté ve vaší schopnosti věřit v sebe sama a ve své dovednosti projevit kouzlo a zázraky života dosud netušenými způsoby.

Soustřeďte se na to, co ve vašem životě v současnosti funguje. Vyhraďte si čas, abyste si uvědomili, co jste ze svého života vypustili, a jak toto uzdravení pozitivně přispělo ke kouzlu nové podstaty, která vás žene vpřed a zesiluje nové vlastnosti vaší božské podstaty.

Víra v sebe sama je mocný nástroj tvořivosti. Možná jste se kdysi odnaučili důvěře, prošli jste si lekcí rozlišování, neboť zranění lidstva dříve bránila podstatě důvěry. Soudržnost a loajalita nebyly vždy ve společnosti chápány jako přednosti. Tento měsíc vám však ukazuje krásu a vznešenost, skrývající se ve vaší víře ve vlastní schopnosti. Je to výsledek veškerého díla, které již máte za sebou a které dokazuje, že jste schopni uzdravit zranění, o kterých jste si možná dříve mysleli, že je uzdravit nelze.

Vaše cesta k uzdravení dává život zázrakům, ke kterým jste dosud byli slepí. Oči vám zakrýval závoj iluze, vytvořený bolestí, smutkem, žalem, vinou, studem a utrpením, kterými jste si prošli. Nechte toto všechno odejít, poddejte se a dovolte si spatřit zázraky života, které vám potvrdí, že sám život je zázrak, že je naplněn kouzly, která se mohou projevit, projevila se vám v minulosti a budou se projevovat nadále.

SRPEN vás přivítá mocným světlem, láskou a moudrostí nevyčerpatelného zdroje lásky Matky/Otce Boha. V tomto měsíci jste žádáni, abyste si udrželi pocit vděčnosti. Soustřeďte se na to, čeho se vám dosud dostalo. Poděkujte za všechno, v čem jste poznali své dary, za to, co vás posílilo i povzneslo.

Pokud si vědomě dovolíte splynout s nekonečným zdrojem boží lásky a pravdy, bude vám stálý tok energie projasňovat cestu a vy budete moci jít dále životem s vyšším vědomím, že dokážete činit volby a rozhodnutí pro své vyšší dobro. Máte teď příležitost posunout své hranice a dát svému životu nový řád. Vraťte se k tomu, na čem jste pracovali v měsíci dubnu, uvědomte si, jaký z toho máte přínos a případně věnujte větší pozornost detailům.

Oheň vášně pro život, který zažehnete, bude vyživován nevyčerpatelným zdrojem stvoření. Když jej přijmete jako všudypřítomný, stálý tok energie, který vámi proudí, velice vás to posílí. V tomto měsíci máte vzít svou sílu do svých rukou na ještě vyšší úrovni. Je to možnost uvědomit si, jaká hojnost je již ve vašem životě přítomna, a spojit se se zdrojem této pozitivní hojnosti, který máte na dosah. Spojte se proto s touto energií a otevřete cesty k svému srdci. Využijte takto neutuchající zdroj, který vás bude na všech úrovních vyživovat a posilovat.

ZÁŘÍ je časem smrti a obnovy. V tomto čase je třeba vypozorovat, co se ve vašem životě završuje. Zopakujte si znovu záměry, které jste si stanovili v měsíci lednu a uvědomte si, jaké jste od té doby sklidili ovoce. Ohlédněte se a zjistěte, čeho jste do této chvíle dosáhli, co se vám podařilo a co nikoli.

Tím, že pojmenujete, co u vás fungovalo a co ne, získáte hlubší a jasnější pohled na to, které části vašeho vědomí vám pomáhají a které vás zrazují. Můžete tyto poznatky využít při své práci se svým Strážným Andělem, až se budete zbavovat všech nepotřebných stránek svého života. Toto samo o sobě umožní zrození nových vlastností, které nyní budete připraveni přijmout a které budou vaším tvořivým zdrojem během následných devíti měsíců vašeho života.

Je čas radovat se z výsledků své práce a ze zjištění, že životní cykly ve skutečnosti pracují ve váš prospěch, i když byly možná vaše dosavadní zkušenosti často těžké a bolestivé. Vyhraďte si znovu čas a poděkujte za změny k lepšímu, ke kterým ve vašem životě došlo, i za vše nepotřebné, čeho jste se mohli zbavit. Radujte se ze všeho nového a opusťte vše staré.

Nechte se vést Duchem. Buďte nějaký čas v tichu a o samotě a uvědomte si tu sílu a lásku, kterou máte v sobě. Uvědomte si, že jste božská jiskra života a jste připraveni vykročit do další fáze svého života.

ŘÍJEN je pro vás příležitostí skutečně si osvojit sílu nových energií, ke kterým jste byli přitahováni, a dále tyto pozitivní energie zesílit. Požádejte svého Anděla Strážného, aby vám v tom pomohl a odhalil vám širší aspekty vaší schopnosti být v novém smyslu vládcem svého života. Máte možnost vidět, čeho se vám v uplynulých devíti měsících dostalo, a jak to nyní roste na síle.

Ohlédnutí se za vlastním dosavadním životem je obohacující zkušenost. Ukáže vám to, kde vás stále svádějí zastaralé vzorce a jak moc vám prospívá snaha vědomě si zvolit jinou cestu.

V tomto měsíci jste silně spojeni s energetickým otiskem svého předurčení. Proto si pečlivě stanovte záměr, aby vám byla cesta k vlastnímu předurčení odhalena na vědomější úrovni. Požádejte Ducha, aby vás dále po všech stránkách inspiroval, motivoval a vedl.

Pokud je to potřeba, zvolte si jiný způsob života. Pokud to potřeba není, více se ve svém životě soustřeďte na zesílení vlastností a síly svého vznešeného zdroje energie. Prožívejte dále naplno to, co jste o sobě zjistili, a pokračujte dále ve svém snažení.

LISTOPAD vám ukáže, že jste nezávislí, tvořiví vůdci světla. V tomto měsíci vám Duch ukazuje důležité stránky vaší role vůdců světla a pracovníků ve světle na své velkolepé cestě duše, v nádherném projevení síly lásky a pravdy, kterou jste během roku přijali do svého bytí.

Nyní jste žádáni, abyste se ponořili ještě hlouběji do svého nitra a požádali, aby vynikla vaše mistrovská část a osvětlila vaše silné stránky. Ty byste teď měli nejvíce využívat ve svých činech, myšlenkách a slovech, abyste podpořili změny, transformaci a proces uzdravení, ke kterým jste přispěli svým zrychlením změn v rámci svého širšího životního plánu.

Listopad bude velice důležitým měsícem sebereflexe. Představí vám energie, které si přenesete do roku 2013 a poznáte způsob, jak dále ovlivňovat dění ve svém životě a jak díky dovednostem získaným v průběhu roku přispívat k vyššímu dobru celku jako mistři svého života.

PROSINEC přináší příležitost znovu zhodnotit všechny své činy, rozpoznat nádhernou cestu svého života a to, co vám již přinesla. V této fázi se vám již odhalí mnohé vědění o vás samých, a pokud jste vynaložili potřebné množství energie, uvidíte, že jste vyrostli víc, než byste si kdy předtím dokázali představit.

Když si toto uvědomíte, získáte mnohem větší sílu i víru pro další pokrok. Je to pro vás důležitý okamžik. Přicházejí k vám Vznešení Mistři Světla, aby s vámi oslavili vše, čeho jste dosáhli, překážky, které jste překonali a moudrost a lásku, které jste získali a projevili.

Zapište si všechno, co je pro vás podstatné, a především si uvědomte dary, které jste během roku obdrželi. Ujasněte si, jakým způsobem je budete moci přenést do roku následujícího, správně je používat v souladu s nově nabytými schopnostmi a pokud možno zesílit jejich účinek.

Měli byste začít běžně používat dovednosti, kterým jste se naučili. Vzpomeňte si na celý proces, který k jejich osvojení vedl a přinesl vám hlubší poznání a znalost sebe sama.

Drahocenní, nelze snad dostatečně zdůraznit, jak je důležité vložit energii do budování vlastního života. Mnozí chtějí sloužit lidstvu, toho ale dosáhnete tak, že budete sloužit sami sobě, že budete uzdravovat svá zranění z minulosti a vyhledáte všechny nesrovnalosti, které ve své minulosti naleznete.

Nenechte se spoutat vinou a studem, berte své nedostatky jako příležitost zjistit více o vnitřní síle, která je za vašimi zraněními ukryta. Vaše vědomí se neustále vyvíjí. Rozpoznejte, připusťte si a ovládněte sílu a odvahu, kterou ztělesňujete. Dělejte to pro sebe, neboť právě tím pomůžete i ostatním.

Cvičení, která jsme vám navrhli, se dotýkají mnoha úrovní uzdravení. Ujišťujeme vás, že když se k nim odhodláte, prožijete neuvěřitelnou přeměnu. Přetvoříte prostředek svého života, schránku, která obsahuje vaši tvořivou sílu. Tento rok vám ukáže, jak důležitá je vaše snaha, neboť lidstvo jako celek nyní stojí před výzvou, aby se přeneslo přes vše staré a vstoupilo do nového světa. Toho lze však dosáhnout jen sebereflexí, pevným uchopením všech stránek sebe sama, odhozením falešné pýchy, blízkou spoluprací s Duchem a důvěrou, že to dokážete, že je pro vás kdykoli připravena podpora a vedení a že láska Matky/Otce Boha je stále s vámi.

Já jsem Máří Magdalena a má láska je s vámi, au revoir.

Tip od Michelle Manders:

Vytvořte si vlastní mapu či tabulku na rok 2012 na základě informací, které vám Máří Magdalena ve svém poselství předala.

Můžete si informace ke každému měsíci zapsat do svého deníku. Doporučujeme vám také, abyste si rozdělili velkou desku nebo arch papíru na dvanáct částí. Do každé zaznamenejte informaci k určitému měsíci. Poté si tabulku vyvěste, aby vám každý den připomínala, s jakými energiemi zrovna pracujete.

Do své tabulky také můžete přidat ke každému měsíci určitou kartu ze souboru karet, se kterými rádi pracujete. Bytosti, které s kartou souvisí, můžete pak požádat, aby vás v ten daný měsíc spolu s vaším Andělem Strážným provázely.

Copyright: Michelle Manders, www.palaceofpeace.net

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Zuzka D (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Zdroj: e-mail

Vaše komentáře

Reklama