PODROBNÝ OBSAH PŘEDNÁŠKY LITTLE GRANDMOTHER V PRAZE

http://orgo-net.blogspot.cz/2012/08/little-grandmother-byla-v-praze.html, které měly být doplněny, ale už to snad ani není potřeba 

 

grandmother_268x150

Vážení přátelé,

posílám Vám sumarizaci Keishina semináře, který proběhl 5.8.2012 v Praze.

    Přiletěla rovnou z Izraele, kde měla rovněž seminář, a byla úplně zhrožená. Celý život poslouchala, jaká to je Svatá Země, moc se tam těšila, ale jaké vibrace tam má Matka Země a lidé, ji naprosto šokovalo. Nenávist, pomsta, krutost, smrt. Bylo jí tak zle, že poprvé v kariéře uvažovala, že zruší akci, ale pak se vzmužila a zvládla to. No a z bývalé Svaté Země přišla rovnou do budoucí, doufejme že už i současné, Svaté Země, tedy k nám. Prý jsme vibračně jedno z nejúžasnějších míst na světě, kde byla, Matka Země září a lidé jsou čím dál láskyplnější. A to je, milí moji, i Vaše zásluha, kterou Vám teď nezávisle potvrdili zvenčí. Děkuji všem, kdo se snaží a pomáhají planetě i lidstvu.

    Mluvila o posunu pólů, světová letiště už musela poprvé v historii předělat navigační systémy, protože sever už není na severu. Zmatení ptáci ztrácejí orientaci, umírají hejna velryb, která nemohou najít cestu. O pohybu severního pólu se sem tam něco ví, ale o jižním pólu se mlčí. Je přísně zakázáno pořizovat jakékoli snímky Antarktidy, satelity byly odkloněny, nesmí se zveřejňovat žádné fotografie ani filmy…… Jenže National Geographic má svůj vlastní satelit a vydal celé jedno číslo časopisu, věnované tomu, co se děje v Antarktidě. Že jste ho nečetli? Já taky ne, protože americká vláda celý náklad zabavila a nepustila do prodeje….v jednadvacátém století! 

    Totiž jak se přesouvá jižní magnetický pól, masivním způsobem tají míle a míle ledu jako stopa. Letos poprvé v historii v létě roztál VŠECHEN led v Grónsku. Lední medvědi v Arktidě jsou ohroženi na životě, protože jim roztají ledovce a kry, na nichž žijí….. Jak víte z Keishina videa, zvýšením teploty mořské vody dochází trvale ke geometrickému množení medůz zj. ve východních mořích. Rybáři už loví v sítích jen miliony a miliony těchto tvorů a ryby žádné, což ještě také nesmějí říct světu. Japonci to řeší drasticky: všechny vylovené medúzy nasekají na kusy a hodí do moře….. Jenže bez pochopení souvislostí a potřebných znalostí – medúza má 4 mozky a 8 srdcí a neskutečnou schopnost regenerace, takže z každého toho kousku prostě vyroste nová !

    Dalším problémem je ozónová vrstva, která už je skoro pryč, a nám zveřejňují nějaká fiktivní, místy i pozitivní čísla stavu ozónu každé ráno ve zprávách……Matrix si to hlídá a těší se na historickou hostinu. 

    Tyto informace samozřejmě Keisha neříká proto, aby nás vyděsila už úplně, ale proto, aby se probral ten zbytek chrápajících lidí – no, zbytek, možná je to ještě stále většina – a pochopil, že jediná cesta odsud je zvýšení vibrací a práce na sobě a pro tuto planetu. Tedy pokud chtějí oni a jejich děti zůstat naživu. Likvidace planety zrychlila tak extrémně, že se loni vykácelo 20% deštných pralesů, denně vymírá 6 živočišných druhů. Do konce už i vědci zveřejnili prognózu, že planeta má zdroje jen do r. 2026, a to se týká nejen našich dětí, ale i nás, takže už neplatí okřídlené „Po nás potopa!“. 

    Jenže univerzální vemírný zákon praví, že Matka Země bude žít dál a lidstvu není dovoleno ji zničit. A Země dnes je na pokraji kolapsu, takže síly Univerza přistoupí k totálnímu vyřešení problému. Prosím, abyste plně domysleli dosah faktu, že ten problém jsme MY…. Je třeba intenzivně meditovat, protože čím víc meditujete a naplňujete se láskou, tím jste inteligentnější i ve vesmírném slova smyslu – stáhnete informace z informačních polí a jste schopni řešit neřešitelné, dostanete nápady shůry. 

    Vědecké týmy konečně pracují s energiemi na fyzikálním základě, např. měří vibrační energii slov. Přístroj ukázal propastný rozdíl mezi vibrací slov LÁSKA a NENÁVIST, kdo by to čekal – ale je to změřeno, na papíře a s razítkem nějakého institutu, jaký pokrok! My sami vytváříme energii, v níž žijeme, planeta Země a lidská bytost jsou jediné dvě entity, které vibrují na stejné frekvenci, proto jsme odpovědni za stav Matky Země a zároveň na něm závislí, kdyby se vypnula, přestaneme existovat. Naše mysli vytváří kolektivní pole vědomí Země, jenže pořád je to pole řízené egem. 

    Kdysi dávno tu bylo vědomí lásky ze srdce, ale zničila ho náboženství, potažmo církve. Předchozí civilizace uctívaly všechny Matku přírodu, Gaiu, Zemi, byly napojené, komunikovaly s ní, naslouchaly, soucítily. To se změnilo, nikdy nebylo zabito tolik lidí ve jménu Boha, jako s nástupem různých církví, které stanovily, co je dobré a co špatné. 

    Dál Keisha řešila vzájemné odsuzování a posuzování, každý je Božská jiskra, která se tu učí to, co potřebuje, žádné interakce nejsou náhodné. Nemusíme schvalovat činy ostatních bytostí, ale musíme se naučit ty bytosti milovat, byť nám ublížily, protože nás to osvobodí. My jsme si vybrali sami zkušenosti, jimiž jsme prošli, a ony nás zformovaly do toho, čím jsme dnes. Každý dělá chyby, ale tahle planeta je výukový hologram, počítá se s tím, takže vždy dostáváme další a další možnost k nápravě, dokud se lekci nenaučíme. Žádná chyba není fatální, pětku z písemky opravíme příští hodinu a do té doby se to doma naučíme. Když ne, propadneme znovu a znovu….. až jednou dostaneme jedničku.

    Musíme ostatní jen pozorovat, ne posuzovat, což ale neznamená, že na specifické situace nebudeme reagovat. Pokud vidíme, že soused mlátí svou ženu – je to samozřejmě jejich výukový program -, neznamená to, že zavřu okno a jdu spát. Když se něco dozvíme, tato informace se stává testovací součástí naší cesty, sleduje se naše reakce, jak s tou informací naložíme. Pokud jsme připraveni a zareagujeme správně, třeba zavoláme policii, výukový program se odpojí. Pokud ne – jak to, že nás partner začal mlátit?! Shůry nám prostě dají danou situaci ke zvládnutí prožitkem….. Dejte pozor na informace, které k Vám chodí, a zvažujte své reakce, abyste se v nich nemuseli ocitat, a vězte, že i nereagování je reakcí, a jen výjimečně je vhodná!

    Velmi důležitá je péče o staré lidi. Dnešní „civilizace“ neproduktivního starého člověka separuje, zavře do ghetta, domova důchodců, kde se dotrápí zapomenut, aniž by někoho z příbuzných obtěžoval. Kdysi prarodiče žili v rodinách, se vší úctou, dostali nejlepší jídlo a péči, vždy jako první, pak teprv rodiče a děti. Svou přítomností a zkušenostmi vibračně tmelili rodiny, díky svým prožitkům se dopracovali moudrosti. I když stařenka slepá a hluchá jen sedí na sluníčku, neznamená to, že nic nedělá…….naopak, bilancuje svůj život den po dni, dobírá se poučení a moudrosti, kterou pak dá dál, zvyšuje své vibrace postupným osvícením, a zvyšuje vibrace tedy všem přítomným, mentálně odpouští a prosí za odpuštění a rozpouští karmu. Jenže tohle může dělat pouze obklopena láskou a pozorností – jinak se užírá v domově pocitem křivdy, smutku, bolesti a osamění a čeká, až jí vnoučata přijdou sebrat důchod. Ubližuje to jí i celé rodině, ale Matrix záměrně nastavil situaci tak, že po pravdě řečeno, někdy si jen velmi těžce může rodina dovolit nechat si seniora doma a pečovat o něj a přitom se dokázat existenčně zajistit. A jsou i případy, kdy to objektivně nelze. Matrix se živí těmi energiemi viny na straně jedné a oběti na straně druhé, a proto tyto situace sofistikovaně generuje v masovém měřítku. 

    Další problém je sebeláska – nejen že chceme změnit ostatní, jsme nespokojení i sami se sebou. Každé ráno se podíváme do zrcadla a místo abychom řekli Miluji tě, jsi úžasná, řekneme Proboha, takhle nemůžu mezi lidi! Nemilujeme se takoví, jací jsme, řešíme, jak vypadá nebo co má na sobě naše fyzické tělo nebo těla ostatních, opovažujeme se posuzovat bytost podle jejího nosiče! Chceme, aby nás okolí vidělo takové, jak chceme, aby nás vidělo, aby si myslelo to, co chceme, aby si myslelo, nosíme masku, aby nikdo neviděl, jací jsme doopravdy – ani my sami. Až se přijmeme takoví, jací jsme, přestane nám záležet na tom, co si o nás myslí ostatní, co by tomu řekli lidi, pak teprv dokážeme být sami sebou bez ohledu na vnější okolnosti. A to je obrovské vnitřní osvobození. 

    Je dále nutné opět naplno zapnout naši pocitovou komunikaci, procítění srdcem. Je záměrně v současnosti plošně vypnutá egem, přesto zj. rodiče ještě nějakou zbytkovou mají – přesně vědí, že se jejich dětem třeba přihodilo něco zlého, i kdyby byli na jiném kontinentu. Kdysi jsme bývali všichni takto propojeni.

    Pozor na vzájemné kradení energií, je to nejrozšířenější způsob získávání energie mezi lidmi. Nejhlasitější lidé ve společnosti, hádavci, agresoři energii kradou a tiší, nenápadní lidé nebo jejich oběti jsou okrádáni. Energii je třeba brát jinde, z vnějších zdrojů, a do společnosti ji pumpovat, aby se lidé přestali chovat jako dravci. 

    Zase zpátky k planetě. Póly se letos posouvají 8 x rychleji než dosud, energie samotné planety je 3x silnější. Znamení, o němž se zmińují po staletí proroctví, jsou modré spirály na obloze, které se teď objevují nad každým světadílem. Na Zemi přicházejí nové energie, které nám pomáhají transformovat vědomí z ega do srdce. Přicházejí ve vlnách, aby nám umožnily se na ně adaptovat – tedy těm, kdo chtějí, zase každý musí zvolit sám za sebe. Na druhé straně, aby zvolit mohl, musí tyto informace MÍT. A tomu Matrix ze všech sil brání, ale Bůh je spravedlivý a zohlední objektivně možnosti, které každý z nás měl, i jak je využil. Nikdo tomuto přílivu energií nemůže nikam utéct, takže se to v našich životech musí projevit, ať už příjemně, nebo nepříjemně. 

    Až se póly přesunou k úvrati, najednou bleskově skočí na své nové místo. Zase – může k tomu dojít, ale nemusí, jenže v tomto případě je velmi důležité být informován, je to ŽIVOTNĚ důležité. Takže s velkým „POKUD“ dávejte prosím tyto informace dál, protože pravděpodobnost je vysoká. Není to strašení, to obstarávají média a Hollywood, jsou to INSTRUKCE pro případ, že přesun pólů nastane. Informace pochází od Mayů, kteří jako jediní posunem už prošli – a přežili, takže žádný konec světa. Změna pólů je podobná, jako když pomalu sunete knihu přes okraj stolu dlouho nic, a pak najednou spadne dolů. Tento zlomový „okamžik“ bude trvat asi 3 dny, bude tma, vypadne proud na celé planetě, takže to chce mít baterku, svíčky, nějakou konzervu a vodu se sušenkami, pro děti deskové hry a karty, což už Keisha má koupeno. Je to historický okamžik, je třeba se na něj těšit, ne se bát – to je velmi důležité. Budou sem proudit extrémní energie, zesilující stávající stav. Takže pokud se budete bát, ustrašíte se k smrti. 

    Kdo viděl filmy Okem Boha Hora, tam je na podobném principu postavená vstupní chodba do chrámového komplexu, a proto tam nepotřebovali žádné zbraně ani stráž, prostě vešli jen pozitivní lidé. Zbytek jejich strach a špatné úmysly zahnaly zpátky ven, protože se jejich vlastní negace každým krokem zesilovaly až k neúnosnosti. Takže půjdeme takovou hodně, hodně, hodně velkou vstupní chodbou, a už i víme, jak máme jít: jen v lásce a beze strachu, s radostí, těšením a vděčností, že zrovna my smíme absolvovat tuto zkušenost, jež se pak bude tradovat tisíce let mezi strážci moudrosti pro další generace, které budou znovu čelit změně pólů. No, vidíte, budete slavní, a jak ! Dost možná, že my jsme ti, kteří to absolvovali minule, takže nám stačí jen si vzpomenout. 

    Dále Keisha mluvila o tom, že bude třeba vyhodit všechny učebnice dějepisu a napsat nové, což spousta lidí už tak nějak tuší dost dlouho. Chybí v nich tisíce a tisíce let lidské historie, a zbytek je zmanipulovaný nebo chybný. Na každém kontinentu se nacházejí pyramidy, které ještě ani dnes prostě nejsme schopni postavit. Navíc stojí v rovném pásu kolem celé planety, svírají ji jako prstenec na stejné souřadnici. Např. velká pyramida v Gíze stojí v přesném středu planety (na rovnoběžce), byla postavena za dvacet (!!!) let, obsahuje 200 000 000 kvádrů, z nichž každý váží 72 tun, čili musel být usazen na místo jeden kvádr každé dvě minuty – brnkačka, ne? (doufám, že jsem ta čísla slyšela správně, ale i kdybych ustřelila v řádu, nic se v podstatě nestane…) Stojí orientovaná na přesný magnetický sever, v měřítku jsou zakódována důležitá čísla – pí, rychlost světla, atd. atd. Dobrý výkon na to, že byla postavena v období neandrtálců, moc šikovné opičky…..

    Navíc letos bylo v Egyptě objeveno 17 nových malých pyramid (!) zcela nedotčených člověkem, takže se zase něco dozvíme. Pokud se to Matrix nepokusí zablokovat, ale i tak už to prosákne ven….. V Guatemale v hluboké džungli byla objevena fascinující pyramida, která má na sobě kovové tabulky, popisující, jak jsme sem přiletěli z vesmíru v kosmických lodích a jak nám mimozemšťané pomáhali stavět pyramidy…. Rovněž na dně jezera Titicaca v Andách byl objeven velmi starý chrám, problém je jen v tom, že jezero je ještě o dost starší. Z toho celkem nenásilně plyne, že ho někdo jednoduše stavěl pod vodou…. Roku 4000 před Kristem někdo nakreslil mapu s přístavy a městy – víte čeho? Antarktidy bez ledu….. Za chvíli se sami budeme moci přesvědčit, jak moc je ta mapa přesná. A taky máme zlaté doly, velmi staré, prastaré, kde někdo doloval zlato už 200 000 let před naším letopočtem……opravdu úžasné opičky, ale byly tu už vůbec?!

    A také máme na každém kontinentu kosterní pozůstatky opravdických šestimetrových obrů z pohádek…. Dokonce v televizi vystoupil ruští vědci se závěry výzkumů o volných energiích a technologiích cestování v čase a antigravitace s prohlášením, že fungují na energii MYSLI ! A ČEŠTÍ vědci upřesnili, že antigravitace, cestování časem a další zcela neuvěřitelné věci jsou umožněny přesněji energií lásky…. Možná by nebylo od věci najít to někde na netu a stáhnout, než to Matrix zlikviduje. 

    Nacházíme se v časovém okně, které se otvírá vždy v době posunu pólů. Otevřelo se před dvěma lety a proudí jím energie, napomáhající nám změnit existenci z ega na existenci ze srdce. Problém je, že nikdo neví, kdy se to okno příležitosti zase zavře, minule se zavřelo 21.12. Ale může to být i dřív. Nebo později. Využijte toho a přepněte na lásku, teď jsme v maximální pomoci odevšad….pochopte prosím, že už nikdy to nepůjde snáz !!! Matka Země zvýší vibrace a i ty částečně připravené zvedne s sebou, ale ti, co budou vibrovat příliš nízko, zůstanou…. Nástup tohoto děje je raketový a už běží, držte krok, potrvá to jen několik let, ale separace bude trvalá ( i když jen dočasně, samozřejmě). Je na nás, abychom to zvládli, abychom opravdu přepnuli vnímání z ega do srdce. 

    Jsme ti nejsilnější z nejsilnějších z našich rodových linií, jsme vybraní reprezentanti, od nichž se prostě očekává, že to zvládnou. Chce se po nás jen abychom byli láskyplní, láskyplní a láskyplní. Nemusíte nikam jezdit, nic dokázat, jen seďte doma a vědomě vyzařujte lásku na všechno kolem. To úplně stačí. Když k tomu ještě přidáte upřímnou vděčnost, máme vyhráno. 

    Keisha znovu zmiňovala ty krystaly, jak jsem Vám už kdysi psala, naprogramujte je a dávejte je do tekoucí vody, je to velká pomoc Matce Zemi a ona nás o to prosí. Voda je nejúžasnější a nejrychlejší vodič energie na planetě. V některých oblastech planety nemůže transformace přijít zevnitř, musí se jí pomoci zvenčí tak, že se zvednou vibrace prostředí. A takových oblastí je, bohužel, víc než je zdrávo. Noste i ty křišťály na krku, budou Vám nápomocny.

    Země je prý srdeční čakrou našeho vesmíru, která se musí uzdravit, proto sem teď směřuje tolik pozornosti odevšad. Navíc reprezentuje i samotné ženství, které je tím pádem na tom velmi bledě. A je na nás, abychom to změnili. Tak se do toho pilně dejme !

    Příště doplním popisy některých rituálů, o nichž Keisha mluvila, ale to už pro nás není podstatné. Tak, a to je všechno, myslím, že máme všichni dost – já snad budu nakonec donucena se naučit slušně psát na klávesnici. Ještě upozornění – nejsou to všechno jen citáty Keishi, některé věci jsem doplnila já, ale všechny ty body zmiňovala. 

    Ačkoli jsem se na tento seminář vůbec nechystala, vesmír rozhodl, že tam mám být, a kuriózním způsobem mi poslal vstupenku….. Nezbývalo, než to respektovat, přestože to bylo a je všestranně mimořádně náročné. Jsem moc ráda, že jsem tam mohla být, a teď se z toho budu chvíli vzpamatovávat……

S láskou Lydia

 

Zdroj: http://orgo-net.blogspot.cz 

převzato z http://www.esoterikweb.cz

Vaše komentáře

Reklama