PYRAMIDY PO CELÉM SVĚTĚ ZAČALY VYZAŘOVAT PAPRSKY DO FOTONOVÉHO MRAČNA

A nyní, jak se tento osudný mrak blíží, ovlivňuje slunce a planety již zaznamenatelným a měřitelným způsobem.

Kupodivu jak tato bizarní energie proniká no našeho prostoru, některé nejslavnější pyramidy světa počínají tvořit intenzivní energii.

Je dobře zdokumentováno hned několik neskutečných incidentů, kdy viditelné energetické paprsky vyšlehly do nebe do prostoru, ve kterém se nachází cizí fotonový oblak.

Zároveň začali lidé na celém světě slyšet a zaznamenávat děsivé zvuky – hluk, který působí jako by samotná Země sténala a kvílela.

Všechny fenomény – včetně měření dříve nikdy nevídaných zelektrizování turbulentního slunce – jsou, zdá se, soustředěny kolem smrtícího fotonového oblaku, který někteří nazvali „potenciální kosmická událost soudného dne“.

Pyramidy vyzařující energii k blížícímu se kosmickému oblaku

Starodávné pyramidy se po staletích a tisíciletích spánku probouzí

Turisté ječeli, další točili ve spěchu svými mobilními telefony videa, když se mayská pyramida rozburácela. Ale nenásledovalo žádné zemětřesení, místo toho vystřelil do nebe jasný paprsek světla, a zděšení přihlížející lapali po dechu a žasli, co to může znamenat.

Mayský energetický paprsek. Zpracovaný obrázek vpravo ukazuje skrytý blesk

Ale mayská pyramida Kukulkana vysílající mohutný sloup neskutečné energie do prostoru byla jen tou poslední z pyramid, které toto učinily.

Umělecké ztvárnění, jak by to vypadalo u pyramidy v Bosně

V r. 2009 a 2010 pyramida slunce v Bosně vystřelila paprsek čisté energie o síle tužky do vesmíru.

Nedávno začala čínská vláda pečlivě monitorovat pyramidu Xianyang, jestli vykazuje známky aktivity. Vloni tým vědců pyramidu zkoumal a domnívají se, že může mít mimozemský původ. (Mimozemská základna nalezena v čínské pyramidě).

Aztécká pyramida Měsíce vystřeluje energii ze svého vrcholku

Tento úžasný incident byl následován výronem vortexu – majícího svědky a zachyceného na film – který vystřelil z vrcholku slavné aztécké pyramidy Slunce v mexickém Teotihuanaco.

Energetické paprsky, vortexy, cyklony intenzivní síly… co to znamená? Kam je tato energie směrována a proč? Co aktivovalo záhadnou energii těchto tichých kamenných hlídačů, označujících plynutí staletí… dokud něco nenarušilo jejich spánek?

To, co je přivedlo k životu, může být ještě neuvěřitelnější, než aktivity pyramid: příchod neznámé síly z galaktické pustiny, která nyní obklopila většinu sluneční soustavy.

Smrtící fotonový pás

NASA a Evropská kosmická agentura roky varovaly svět před blížícími se katastrofami, ke kterým může dojít v letech 2012 a 2013. Jen málo lidí však poslouchalo.

Astrofyzik dr. Aleksej Dmitrijev

Nyní vynikající astrofyzik, Aleksej Dmitrijev (Planetofyzikální stav Země a života), tvrdí, že to, co se děje, je horší – mnohem horší – než to, před čím varovala NASA a ESA. (NASA zakrývá blížící se kosmickou událost soudného dne).

Celá naše sluneční soustava vstoupila do obrovského, potenciálně smrtícího, oblaku mezihvězdné energie.

Pyramidy reagují na neznámý mimozemský oblak

Dr. Dmitrijev odhalil, že jak Voyager 1, tak Voyager 2 oznámil, že je ohrožena celá sluneční soustava. Ba co hůř, Merav Opher, hostující heliofyzik v NASA z univerzity George Masona tvrdí, že mezihvězdný energetický oblak je nestabilní a turbulentní.

Ruský vědec dále tvrdí, že tento fotonový energetický oblak vybuzuje atmosféru planet, a obzvláště naše slunce. Jak tento mezihvězdný energetický oblak nadále vybuzuje slunce a vstupuje s ním do interakce, způsobuje to, že se slunce stává aktivnějším, což má za následek větší výkon a nestabilitu.

Magnetický tok, interakce s magnetosférou slunce a se zemskými geomagnetickými poli může způsobit silné mutace, anomální víry v polích a polární magnetické změny, vytvářející super bouře, divoké výkyvy počasí a – a to je neúžasnější ze všeho – atmosférické a podzemní harmonické kmity, slyšitelné po celé planetě.

Ilustrace, jak mohou pyramidy vytvářet energii

Pyramidy – přírodní rezervoáry zemské energie a vyspělé kondenzátory navržené pro napojení se na síly magnetického pole planety – vypouštějí a vystřelují čistou energii do cestujícího kosmického oblaku, obklopujícího bezbrannou sluneční soustavu.

Předpovězené harmonické kmity jsou zaslechnuty, zaznamenány a vášnivě diskutovány od jara 2011.

Nedávno se objevilo několik záznamů na Youtube, z celého světa, které tam umístili zmatení, někdy i vyděšení lidé, dožadující se informací o tom, co jsou tyto zvuky zač. (Oblohotřesení: Varování před nestabilizujícím se jádrem Země).

Zatímco některé jsou bezpochyby podvrhy a podvody, další jsou skutečné záznamy podzemních a atmosférických harmonických kmitů.

Profesor dr. Elchin Khalilov probírá harmonické kmity

V nedávném rozhovoru pro časopis Geochange na téma podivných zemských harmonických kmitů přední vědec, profesor dr. Elchin Khalilov, poskytl tuto analýzu:

„Možná příčina těchto zvuků… může spočívat v zemském jádru. Faktem je, že zrychlení posunu zemského severního magnetického pólu, který se v letech 1998 až 2003 zrychlil více než pětkrát a dnes je na stejné úrovni, ukazuje na zintenzivnění energetických procesů v zemském jádru, protože jsou to procesy ve vnitřním a vnějším jádru, co tvoří zemské geomagnetické pole.

„Mezitím, jak jsme již uvedli, 15. listopadu 2011 všechny geofyzikální stanice ATROPATENA, které zaznamenávají trojrozměrné proměny v zemském gravitačním poli, téměř zároveň zaznamenaly silný gravitační impulz. Stanice jsou rozmístěny v Istanbulu, Kyjevě, Baku a Yogyakarta, kdy prvně a posledně uvedené dělí vzdálenost asi 10,000 km. Takový fenomén je možný pouze tehdy, pokud je zdroj tohoto vyzařování na úrovní zemského jádra. Tento obrovský energetický výron ze zemského jádra na konci loňského roku byl jakýmsi startovním signálem, označujícím přechod vnitřní energie Země do nové aktivní fáze.“ (Časopis Geochange).

A harmonické kmity vychází ze zemského jádra, jak teoretizuje tento dobrý profesor. Podobné zvuky jsou někdy slyšet před velkým zemětřesením.

Nicméně tentokrát tyto zvuky nevěstí obrovské zemětřesení, ale jsou vytvářeny pokřiveným magnetickým polem a pulzujícími změnami u bortících se částí pláště rotujícího zemského jádra. Vše reaguje na příchod obrovského fotonového oblaku, který pronikl do naší oblasti Mléčné dráhy.

Co očekávat

Dmitrijev varuje, abychom se připravili na nejhorší. „Globální katastrofu! Ne za desítky let, ale v nejbližších letech.“

A mezitím, jak kvílení Země stoupá k obloze, pyramidy  dál vrhají obrovské blesky energie do dalekého vesmíru.

 překlad Osud 2012

Zdroj: e-mail + http://www.osud.cz/pyramidy-po-celem-svete-zacaly-vyzarovat-paprsky-do-fotonoveho-mracna

Vaše komentáře

Reklama