Krevní skupiny určují osobnost

Krevní skupiny = označení typů krve na základě trvalé dědičné vlastnosti, jejíž podstatou je charakter antigenu uloženého na povrchu buněčné membrány červených krvinek (erytrocytů). Druh krevní skupiny je celoživotně neměnný a individuální (dva identičtí jedinci mohou být pouze jednovaječná dvojčata).
Dědičnost krevních skupin je daná strukturou DNA bílkoviny v chromozómech zděděných po rodičích. Nejznámější jsou skupiny systému AB0 (skupina A, B, AB, 0), proto znalost krevních skupin je nutná v případě transfúze a transplantace.

V roce 1907 je klasifikoval Jan Janský.

KS je vlastně daktyloskopický otisk; je klíčem k určení našeho zdravotního stavu a imunity. Buď s námi bakterie spolupracují nebo útočí. Skupiny se zpravidla během života nemění

0
extrovert, aktivní KS
A
introvert, aktivní KS
B
introvert, aktivní KS
AB
extrovert (i introvert)

Zastoupení KS v ČR:

0
32 %
A
42 %
B
18 %
AB
8 %

Správně existuje 6 krevních skupin, nikoli 4, další 2 KS jsou:
A1 – kavkazská rasa (větev), krev původních australských domorodců
A2 – 20 % skupiny A

Krevní skupina 0

 

Osobnost

Nejvíce rozšířená KS, typ silný, dobrodružný, cílevědomý, vůdčí, adaptabilní. Provází ji instinkt a pud pro přežití – to nejstarší, co lidstvo mělo. „Jede“ na živočišný protein, vyhovuje jí fyzická práce, pohání ji vůle po úspěchu. Neexistují pochyby o budoucnosti, žije přítomností, má smysl pro realitu, rizika se jí často mění v úspěch.

Z řad 0 se rekrutují vůdčí typy – Reagan, Alžběta II. (modrá krev), Gorbačov i poslední carevič. Opačný pól skupiny tvoří zločinci – Al Capone, i častí gambleři.

Snadno se přátelí, má potřebu být ve společnosti, ráda se předvádí (hodně herců má KS 0). Jde s proudem, s dobou, flexibilně se přizpůsobuje (datováno z doby kamenné – jinak by neměli šanci na přežití). V politice je stále v čele. Je náchylná ke změně – tzv. se otočí na pětníku. Je otevřená, nechodí daleko pro silná slova, vysílá jasné signály. Je upřímná bez hranic – přemýšlí nahlas.

Bývá ale obviňována i z pokrytectví. Dá na mínění ostatních (A i B si uvědomují, jak snadno manipulovatelná je KS 0. Jakmile ji přesvědčíme, plně se postaví za naši myšlenku.) Navazuje snadno kontakty, je obratná, snadno se vyjadřuje. Sebeuvědomování není její silná stránka. Je ambiciózní, ale zároveň realista. Materialismus někdy převládá – domov u nich hraje velkou roli. Významově staví na první místo obývák – předvádění se. Nemá smysl pro detail – všestrannost staví před odbornost. Jak by řeklo B – „Kecá do všeho“ (patřil sem i Švejk). Probíhá věčný zápas 0 s B.
Obecně platí – aktivní, dobrodružná skupina (častí emigranti), umí si užívat života.
Typický příklad – Tahiťané (úroda bez námahy).
Upřednostňují kolektivní sporty.

Zaměstnání

0 je kariérista v neustálém pohybu typu „chyť příležitost za pačesy“. Je to extrovert schopný se přizpůsobit ve všem (z doby, kdy v týmu lovili mamuty). Potřebuje pohyb a podporu ostatních. Na jeho pracovní metody zírají všechny ostatní KS. Nakládá si často více, než může normální člověk unést. Chce být vždy v čele, a to co nejdříve. Stává se iniciátorem všech akcí, rychle se aklimatizuje. Neopomene příležitosti na sebe upozornit. Chlubí se rád i cizím peřím.

Instinktivně preferuje stejné lidi jako je on sám. Má dobře vyvinuté sebevědomí, někdy se stává obětí intrikánů. Musí mít neustále pocit, že ovlivňuje svět. Potřebuje další i nové podněty, impulsy. Není schopen někdy úkol „vysedět“, tzv. je pálí zadek. Upřednostňuje ale vždy peníze.

Osamělost v zaměstnání je pro 0 obtížná – kompenzuje si ji následným společenským posezením (typické pro herce, baletky). Mají často zálibu pouštět si při práci hlučnou hudbu.

Mají potřebu vyniknout společensky, pomáhá jim v tom obrovská schopnost vycházet s lidmi. Na postech šéfů vládnou zcela bez zábran – oceňují šikovnost ve vzájemných vztazích, požadují výsledky a je jim jedno, jakým způsobem jsou dosaženy.

Láska

Obratnost ve společenském styku pro ni nemusí znamenat úspěch v osobním životě. Nemá snad ani motivaci. Mívají dobré přátele, ale jsou osamělí. KS A má často pocit, jak by uspěla, kdyby měla KS 0. Neuvědomuje si ale, že tomu tak není. Je-li ve společnosti 0 zaujata jednou osobou, lituje, že nemluví zároveň i s ostatními. Ráda vypráví vtipy a raduje se, je-li centrem pozornosti. Když už se ale zajímá o jednu osobu, jsou pro ni její vlastnosti nezaplatitelné. Dívá se na situaci zároveň ze všech možných úhlů. Nechá partnera vypovídat a navodí dojem porozumění. Je kinestetická – reaguje příznivě na jakýkoliv kontakt, má dar empatie (vciťování se do pocitů druhých).
Rozdíl např. mezi 0 a B: B potřebuje delší čas, aby vycítilo, že něco není v pořádku, 0 to cítí ihned.

Je to expert na vyhodnocení všech nevědomých gest.

Manželství

0 má vše, co potřebuje pro manželství. Je výstřední, někdy létají i jiskry. I při manželství si udržuje řadu přátelství. Má vytříbený smysl lovce pro to, co se děje kolem, méně již pro vnitřní problémy. Její síla se skrývá ve flexibilitě, snáší dobře i velkou změnu, konkrétně manželství – na rozdíl od A i B.

Povinnosti by však nejraději odkopla. Vychází dobře se všemi, snadno se integruje do svého okolí.

Nastanou-li v manželství problémy, buď změní svůj postoj, nebo je nechá v klidu tzv. „vyhnít“. Děsí se rutiny – zvláště v sexu vyžaduje změnu a překvapení – v hodině, způsobu atd. (na rozdíl od B – „Copak je úterý?“)

Vysoká emocionální vyrovnanost se projevuje spíše ve stycích společenských.

Partnerské vztahy

0 + 0
radují se z každé společné akce; kde se objeví, dějí se věci. Legrace, žertíky, obyčejně mají společné známé, ale může být i situace, kdy oba jsou sice družní, ale každý má svůj okruh známých.
0 dá nejvíce na zevnějšek (muži se zamilovávají očima, ženy ušima) do té doby, než je život poučí.
Necítí stud, jde-li o sex. Čím větší extrovert, tím větší zájem o sex.

0 + AB
obě extrovertní skupiny, mají dynamické manželství. AB vnáší do vztahu praktičnost, zápas mezi nimi přináší své ovoce – překonávají střety všedního dne i budoucna. Sex a manželská spokojenost jdou ruku v ruce, oba jsou otevření všemu novému – pocitům i myšlenkám.

0 + A
nesnadní partneři. A miluje stálost, 0 je dobrodruh. Slabost jednoho je silou druhého. Rutina opakování je kamenem úrazu pro 0 – mají zcela opačné požadavky. V počátcích vztahu je důležitý sex – je nutno se vzájemně pochopit, neboť každý preferuje něco jiného.

0 + B
B jako introvert, 0 extrovert. Obě aktivní skupiny se vzácně doplňují, jsou energeticky stejní. 0 ale tančí pro radost z pohybu, B ovšem jen za určitým účelem. B klade důraz na organizaci a mentální rovinu a je systematičnější. 0 je zase flexibilnější. Překonají-li těžké začátky, kdy se každý snaží prosadit svou, může být i úspěch.
Přístup k sexu: B chce i v posteli systém a odbornost, 0 chce i v posteli zase variace, ale oba milují možnost vzájemně se učit.

Krevní skupina A

Osobnost

Vrchol emocionálního myšlení

Odvážný poslouchá své srdce. Potřebuje meditaci. Citlivá, rozvážná precizní KS.

A se muselo vyrovnat s mutací z 0, jsou vzájemně ovlivnitelní, vzájemně se respektují. A však snadno s 0 manipuluje a získává ji pro své myšlenky a mnohdy proti B, proti kterému jinak A nemá šanci.

Váže se k jedné komunitě, k půdě – je to usedlý typ. Jeho pesimizmus je vlastně konzervatizmus zemědělce. Je nanejvýš spolehlivé, provází je neustálý pocit provinění (obrazně řečeno cítí vinu i za II. světovou válku), utápí se ve zdrojích utrpení.

Díky A lidstvo přežilo, čelí výzvám života. Ve chvílích krize převládá rezervovaný klid, je to síla vyvěrající z hlubin – nejdříve váhá, po analýze s chladnou hlavou činí zásadní rozhodnutí. Má tendenci se uzavřít do sebe, dlouho mlčí, ale když exploduje, je to amok a je lepší jít mu z cesty. (Typ ruského mužika, se kterým lze léta orat a vláčet, ale když mu dojde trpělivost…)

Jako introvert má zakořeněnou stydlivost a zranitelnost, vyhledává hluboké soukromí. Nemá rádo napořád velkou společnost, ale zároveň bez ní nemůže být. Je přecitlivělé na veřejné mínění, i kvůli němu působí navenek harmonicky, usiluje o uznání a lásku, vše ho donutí ke slušnosti. Tento tlak vyvolává přirozenou tendenci otupovat hroty všech problémů a nesrovnalostí, přizpůsobuje své jednání okolí – předem se snaží odhadnout reakce.

A je nejzdvořilejší ze všech KS.

Je sice společensky orientované, ale nejlépe se cítí o samotě – touží po ní, ale zároveň se jí bojí – táhnou ho protiklady; dá se říci, že je jimi zmítáno. Hlad po naplnění a osobním vztahu jej požírá. Nejistotu často zakrývá bohémstvím.

Je vyznavačem lásky a harmonie, uplatňuje se v umělecké sféře. Nejvíce je nabito energií, když tvoří. Jeho rezervy však nejsou nekonečné. Tvůrčí období střídá s obdobím pasivity, ze kterého potom čerpá.

Je milovníkem přírody, hor, vycházek. Dává přednost sólovým sportům.

Dům je pro něj prostředkem izolace, soukromé útočiště. Významově staví na první místo ložnici (u 0 je to obývák, u B pracovna).

Získá-li vedoucí post (Johnson, Nixon, Carter), vede si čestně. Přeroste-li stres únosnou míru, stává se paranoické (Hitler) – vztahovačnost a přecitlivělost vedou i k šílenství.

Zaměstnání

Aby A obstálo, musí zmobilizovat cit i rozum. Práci musí mít předem nalinkovanou, jakýkoliv zmatek v něm vyvolává paniku. Řád pro ně ovšem neznamená pořádek – ten vyžaduje doma. Pracovní zvyky má někdy nezvyklé – chce sice návod („lajnu“), ale i ta vůbec nemusí být rovná. Je to nejpuntičkářštější a nejvybíravější ze všech KS. Pochopí-li projekt, prosazuje všechny jeho části. Stává-li se práce hektickou, trpí stresem více než ostatní. Vyhýbá se bleskovému rozhodování a všem unáhlenostem, nemá rádo překvapení. Vhodné pro ně znamená vše, co je nalinkováno, předem dáno, důsledně akceptuje příkazy nadřízeného; nevhodné např. investování, ale i fotbal.

Jako šéf se projevuje tvrdě, nesmlouvavě, ale férově. Vytváří dobře strategii, ale má problémy s vytýčením cílů.

Je to konzervativec, dogmatik. Vyhovuje mu stabilní prostředí bez hudby, hluku, zmatku. Opak u něj vyvolává předrážděnost a napětí. Je to sice hypochondr, ale nestěžuje si. (Konfrontace je proti jeho přirozenosti.) Když exploduje, je už pozdě na jakékoli řešení. Vyvíjí ale úsilí na vyrovnanost vztahů. Souhlas ostatních téměř se vším je pro něj životně důležitý. Chování na veřejnosti si úzkostlivě kontroluje, v soukromí je to zcela opačné. Chce mít i svůj vlastní prostor.

Je to suverénně nejbezpečnější řidič, má-li spolujezdce. Nejnebezpečnější řidič, jede-li sám.

Láska

„Kdo nepocítil ran se jizvám směje.“

Není typem na snadné navazování přátelství ani vztahu, komplikuje mu to stydlivost. Nemá talent chytit okamžik za pačesy. Toto závisí KS 0 a B, které to zvládají velice bravurně. Mívá malý okruh přátel a trvá mu dlouho, než potká potencionálního partnera. Zdá se nepřístupné, myslí si, že s vnitřními pocity se nemá chodit na trh. Ve velké společnosti se zdá ztracené, myslí si, že osamocení je jeho osud. Přehání dravost, aby tento pocit potlačilo. Vztah s jedním člověkem je pro A stěžejní. Sexuálně je přitahováno KS B. Je to věčný hledač lásky na celý život. Plně se soustředí na osobu, o kterou se zajímá. Je nejvíce otevřené hlubokému vztahu, nikdy však k osobě, kterou dobře nezná. Vztah navazuje tím, že odhaluje své nitro tomu, kdo se mu líbí. Osobní pocity vyvěrají z toho, co je uvnitř něho.

Je to typický introvert. Nejdříve přicházejí slova, úsměvy, teprve potom dotyky a snaha splynout na všech rovinách bytí – a to mu to ovšem dělá obtížné.

Zásadní rozdíl je mezi jeho prací a soukromím. Snaží se udržovat hranice v práci, v soukromí zase co nejtěsnější kontakty.

Manželství

„Áčka“ se stávají metakomunikátory. S oblibou diskutují o něčem, o čem se diskutovat nedá, tudíž vznikají problémy. Chtějí s partnerem dokonale splynout na všech úrovních, mají neskutečné požadavky. Chytí-li analytickou slinu, už ho nic nezastaví. Pitvá problémy. S A je někdy těžko žít, trápí se pro věci, které už nejdou změnit. Je to neúmyslné, ale zároveň neúnosné.

Změna života po svatbě pro ně není jednoduchá, upíná se na své city. Sexuálně je přitahováno B, jsou-li však oba A, diskuse neberou konce.

Je snadno vyveditelné z míry, ze všech skupin nejvíce harmonické, ale propadá extrémům. Slibuje si od lásky tolik, jako žádná jiná KS.

Partnerské vztahy

A + A
zdánlivě ideální vztah, ale snadno zranitelný. Cítí-li se jeden z nich dotčen, diskuse se dostane do varu. Jinak rezervované A se ve vzteku stane ruským mužikem a potom…
Dávají přednost načasování, zaběhnutým situacím (pozice, čas).
Čeho se 0 děsí, v tom si A libuje – je příjemné se spoléhat na opakující se situace. Malér nastává, když to jednomu z nich přestane vyhovovat. Začínají opět nekonečné diskuse.
A celý život prahne po prožití ideálního vztahu.

A + B
tvořivé A se může ideálně doplňovat s B, jež má technický smysl. Manželství ale není jen týmem. Protiklady se přitahují, udělat radost partnerovi (B) dobře koresponduje s tvořivostí A, ale časem spíše o sexu jen fantazírují, než tvoří.
A je zvyklé jemně manipulovat, B jede do všeho jako buldozer; chaos ve věcech B se časem může pořádkumilovnému A jevit jako bordel – a propukají problémy.

A + 0
nesnadní partneři. A miluje stálost, 0 je dobrodruh. Slabost jednoho je silou druhého. Rutina opakování je kamenem úrazu pro 0 – mají zcela opačné požadavky. V počátcích vztahu je důležitý sex – je nutno se vzájemně pochopit, neboť každý preferuje něco jiného.

A + AB
v tolika věcech jsou si podobní, temperamentem ovšem oplývá více AB, vzájemně si poskytují emocionální podporu. Omyl spíše přizná A nebo AB. Oba však mají smysl pro empatii a péči o druhého, AB je však rezolutnější. Pro poněkud těkavé AB může být A silnou kotvou.
AB je spíše letory mírné, soběstačné. A je schopno a vždy připraveno učinit smírčí kroky k udržení vztahu.
AB hýří přitažlivostí, překvapením, což může A znejisťovat. V sexu si až extrémně vzájemně vyhovují. Jedině s A se AB cítí bezpečně.

Krevní skupina B

Osobnost

„Pravdivá slova nebývají líbivá.“

Meditace je odvaha být tichý a sám (KS nábožensky založených Tibeťanů).

Výkonný typ, notorický a úžasný organizátor. Flexibilní nomád, tvořivý – za účelem přežití. Stejné vlastnosti mají všechny jeho buňky. Jsou méně zranitelné nemocí.

Představuje intelektuální vrchol, má to nejlepší z celého světa – aktivitu A, agresivitu 0, nemá problém ve styku s ostatními KS. Jedná věcně a konkrétně, přistupuje ke všemu koncentrovaně. Vyznačuje se vyrovnaností ve všech směrech. Je to nejaktivnější KS, stále upevňuje, buduje. Cítí se nejlépe, když vše řádně (někdy i fádně) funguje. Posuzuje situace naprosto střízlivě. Splývá zde inteligence a cit. Usiluje o jednotu protikladů – jin a jang, staví na jednotě protikladů – filozoficky i prakticky. (Tradiční populace Židů – přizpůsobivost na přežít kdekoliv.) Pustí-li se do něčeho, věnuje všechen čas nejen tomu, ale i řádné přípravě. Byl-li tzv. cíl vyvěšen, jde za ním – energický přímý tah na branku. Neohlíží se na mínění okolí, ani na následky. Tvrdošíjně jde za svou věcí, vírou, dogmatem. (Drží jak židovská víra.)

Bezkonkurenční kandidát na jakýkoliv post v náboženství. Magicky přitahuje slabé jedince ochotné sledovat jeho vizi (Luther, Marx). Je zcela pohlceno tím, co právě dělá – co bylo započato, musí být dokončeno. Někdy se ovšem jeho předpoklady stávají mečem dvojsečným. Jsou to vesměs úspěšní lidé v čemkoli – technické vynálezy i úspěšné „tunelování“ (zloději ve vládě – Japonsko), nejvíce milionářů je právě v této KS, ale zároveň i platí „Kdo pracuje, nemá čas zbohatnout.“

Jako hlavní preferuje svobodu jednání. Šokuje svou otevřeností a „naivitou“, s jakou mluví – ta je ovšem zcela jiná než u 0. Trpělivost a vysvětlování není jeho silnou stránkou. Nechápe, že to, co je jemu jasné, nemusí být jasné ostatním (prezident Klaus).

Jako věčný rebel chce uplatnit svou strategii. Není týmový hráč, jako těžký individualista vychází nejlépe s jedinci své KS; jen B chápe a ocení B. Na druhé straně B mezi ostatními B nikdy nevynikne. Cítí se zbytečně mezi lidmi jen tak planě tlachajícími. Proti B nemá A nikdy šanci.

Má zvýšený smysl pro osobnost; ví, jak toho dosáhnout. Ostatní hledají recept na život – B jej buď má, nebo ho co nejdříve najde. Nepodstatné je pro ně mínění ostatních, kritizováno jako egocentrické a necitelné, úspěšnost jej svádí k aroganci, pýše.

Že je strohý typ a suchý patron bez humoru? Omyl, to se jen tak jeví; má dar disociovat se od nepříjemného. Že je B nepořádné? Ne, to jen věci potřebné mají být vždy po ruce (organizovaný pořádek v bordelu).

Typický je pro něho propastný rozdíl mezi pracovnou a domácností. I doma klade významově na první místo pracovnu (u A je to ložnice, u 0 obývák).
Sporty volí individuální – tenis, vysokohorská turistika apod.

Když nastane problém, B jej chce vždy řešit. Ve vztazích milostných a společenských ale většinou selhává (nejde o definovaný problém). Projevuje se u něho napětí mezi sebekontrolou a impulzivností. Je více ideové než citové. Projevuje i určitou ostražitost a nedůvěru. Ideje a principy jsou jeho život.

Jeho rezervované, ukázněné, vybroušené chování provází jistá chladnost. Chce jít vždy svou cestou – je to originální, zajímavý, ale osamělý běžec (samota je u něj ovšem ze zcela jiného důvodu než u A).

Zaměstnání

Práce je jim posláním, jde jim o podstatu věci ve vědě i umění, dokáží motivovat sami sebe a soustředit se jednak na daný problém, ale i na své myšlenky. Bleskově adaptuje i myšlenky jiných, pokud je přijme za své. Stává se často nenahraditelným.

Práce B je analytická, schopna řešení i na technické úrovni. Důležitý je pro ně dosažený výsledek, nezajímá je názor okolí, působí arogantně. Jdou si svou cestou, pomoc vyhledávají jen v nouzi nejvyšší. Neochota požádat o spolupráci pramení z touhy být nezávislý na okolí, chce být zcela sám. Nemá závislost dokonce ani na podnebí, okolí je nerozhází psychicky ani fyzicky. Proto se pro něj jeví jako bezohledné. Dotahuje každý svůj projekt stylem: nic není nemožné, ať to stojí, co to stojí. Může být i velmi úspěšné, stanovuje si vyšší cíle než ostatní. Jak již bylo zmíněno, dokáží vysoce motivovat sami sebe, ale vyhovují jim i určitá pravidla. Nejpevněji ze všech KS se drží regulí, jsou vysoce konzervativní. Některé změny jsou pro ně hodně obtížné, pokud nejsou jejich nápadem.

Stresuje je neflexibilní šéf, potřebuje rozvíjet své plány bez cizích zásahů. Má vynikající nápady ve všech směrech, tzv. mu to „pálí“, ale nedokáže (a ani nemá trpělivost) je sdělit (prezident Klaus).

Jako manager je silný, ale vyvolává i výbuchy nevole. Tyto věcné střety však miluje (vedou je k vytouženým závěrům). Jinak ale upřednostňuje nekonfliktní prostředí, v opačném případě se z něj stává rebel.

Jako jediná KS je ochotno vykonávat i čistě mechanické, stále se opakující práce, protože myslí více na budoucnost, než aby žilo přítomností (tzv. zapne automatického pilota a myslí třeba na víkend.

Jde neochvějně za svým cílem, promýšlí nejméně čtyři tahy dopředu.

Láska

Můžeš dávat jen to, co máš.

B je i v lásce těžký individualista, který chce dělat věci po svém. Podřídí-li se partner jeho vedení, je šťasten.

Je to nejméně pochopený krevní typ. Protože má smysl pro důležitost toho, co zrovna dělá, občas mu něco uniká. Nevěřícně zírá, chce-li někdo opakovat to, co už někdy řekl. (Řekne-li někomu jednou o své náklonnosti, již nevidí důvod to opakovat.) Někdy až téměř náboženská oddanost se promítá i do intimního vztahu. Je posedlé ideou povinnosti a práce. Odevzdá-li se něčemu nebo někomu, následuje jej kamkoli a vždy. Pro své jednání má silnou motivaci – ptá se po jádru problému – co se dá udělat pro udržení vztahu. Vyvstanou-li komplikace, řeší je. Udělá pro to maximum. Rádo jedná rychle – má-li to smysl, jde do toho hned.

Odhaluje své myšlenky, ale nerado své city. Musí být do všeho trochu postrčeno. Má smysl pro seberealizaci, jasně a břitce formuje své názory. Je přesvědčeno, že úplná otevřenost oživuje vztah. Říká vždy svou pravdu a žasne nad nevolí okolí. Je schopno udržet vztah co nejdéle i proto, že do něj investovalo určité penzum úsilí.

Není tolik schopné empatie (vciťování se do pocitů druhých), je to dáno jeho orientací na budoucnost.

Ve vztahu k partnerovi působí lhostejně, což je dáno tím, že pomaleji reaguje na jeho citové problémy, protože je soustředěno na problémy zcela odlišné.

Sexuálně je pro ně přitažlivá KS A.

Manželství

B je považováno za chladné, neurotické, distancované.

Má vlastnosti, které mohou příznivě ovlivnit manželství. Převládá mírný optimizmus. Má-li někoho rádo, rozhoduje se okamžitě. Upíná se na své myšlenky na rozdíl od A, které převážně na své city. Jsou-li oba B, neztrácí čas a jde rovnou na věc – není čas na okolky. (Nevylučuje to ovšem úspěšné manželství.) Instinktivně ví, že zamilovanost pro manželství nestačí, je třeba silnějších pout – logické uvažování, plánování (plánuje vše, včetně mytí nádobí a relaxace). Upřednostňuje i společné uvažování a činnost, protože je to praktické.

Protože je rozený pragmatik, je pro ně manželství pracovní projekt. Na rozdíl od 0 mu nevadí rutina v manželství. Hraje s odkrytými kartami.

Jeho autoritářství – to je pouze jiné vidění ostatních skupin.

Partnerské vztahy

B + B
každý partner se snaží udržet svůj prostor, smysl pro osobnost a individualitu. Klade velký důraz na uskutečnění svých cílů. Je nejvíce produktivní, vzájemně se podporují. Je to čitelný vztah. Těžko však spolu vyjdou, začne-li jeden vymáhat své na druhém, protože jsou samozřejmě stejně tvrdohlaví a neústupní. O problémech B dlouze slovansky nepřemítá, ale řeší je.
V sexu si nevedou špatně, diskuse spíše vztah utužují. Sexu ostatně nepřikládají velkou důležitost.

B + 0
B jako introvert, 0 extrovert. Obě aktivní skupiny se vzácně doplňují, jsou energeticky stejní. 0 ale tančí pro radost z pohybu, B ovšem jen za určitým účelem. B klade důraz na organizaci a mentální rovinu a je systematičnější. 0 je zase flexibilnější. Překonají-li těžké začátky, kdy se každý snaží prosadit svou, může být i úspěch.
Přístup k sexu: B chce i v posteli systém a odbornost, 0 chce i v posteli zase variace, ale oba milují možnost vzájemně se učit.

B + AB
B se svým smyslem pro řád ve všem co dělá, AB jako flexibilní extrovert se smyslem pro originalitu se doplňují a vytvářejí mocný tým. Jsou sice odlišní, ale povahové rysy mají podobné. Mívají šťastný start, ale potom mohou nastoupit diskuse. AB je extrémně pružné, jediné schopné čelit B. AB miluje prvek překvapení, B zase plánuje, ale AB ochotně vyjde vstříc. Navzdory svým odlišnostem jsou si velmi podobné.
Je to nejvíce slučitelné manželství, vzájemně se respektují, oba tolerují prostor svobody pro druhého.

B + A
tvořivé A se může ideálně doplňovat s B, jež má technický smysl. Manželství ale není jen týmem. Protiklady se přitahují, udělat radost partnerovi (B) dobře koresponduje s tvořivostí A, ale časem spíše o sexu jen fantazírují, než tvoří.
A je zvyklé jemně manipulovat, B jede do všeho jako buldozer; chaos ve věcech B se časem může pořádkumilovnému A jevit jako bordel – a propukají problémy.

Krevní skupina AB

Osobnost

Radosti vždycky bolest vystřídá.

Dvě duše v mé hrudí sídlí – jak typické pro mysteriózní skupinu vzniklou před cca 1 000 lety.

Je to nezařaditelný kentaur KS, komplexní, nevyrovnaný, vysoce charismatický typ. Je to setkání citlivosti KS A s pragmatickým B. To, co platí pro imunitní systém – otevřené dveře bez zámků – platí i pro ostatní život. Neříkají nepříjemné věci, jsou to rození diplomaté obrušující hroty případných pří – jsou proto všude vítání. Zdánlivě sebevědomým chováním skrývají rozpory ve svém nitru. Jsou šťastní, když lidé potřebují jejich pomoc, ale zároveň je to obtěžuje. Je v nich zastoupen introvert i extrovert současně, zpívají tzv. „dvojhlasně“. B a 0 jsou aktivní skupiny, A pozitivní, AB – všechno z toho.

Je to skupina intrikujících jedinců, nesobeckých lidí i stydlínů zároveň, naprostá směs protikladných prvků – antigenů. Jeho stydlivost je někdy chápána jako úhybný manévr – někoho se stydí, na jiného si troufají. Někdy jsou plní chmur, jindy středem pozornosti. Jsou velkorysí, rádi se blýsknou. Nijak zvlášť si nepotrpí na detaily, nejsou si vždy vědomi následků svého konání. Snadno se nechávají strhnout do děje, ale zároveň mají smysl pro zodpovědnost, rodinu i přátele.

Obratně manévrují ve složitých situacích, na které mají čich (stejně jako na lidi) a dar z nich obratně vybruslit. Patří sem nejvíce uchvacující charismatické typy – Kennedy, M. Monroe. Mají punc podmanivosti a neodolatelnosti, jsou to herci, lidoví vypravěči, ale zároveň i vůdci, politici, diplomaté, ale i léčitelé – přitahuje je metafyzika. Přičichne-li AB k mystice, nic ho nezadrží.

Jejich domov zrcadlí neklidnou osobnost; je to změť, která zaráží i inspiruje. Jsou výkonní i přemýšliví, mystici i materialisté. Mnohdy zůstávají problematickým velkým dítětem až do konce života. Jsou neustále zmítáni, hledají pevný bod sami v sobě. Zvládnou-li to, jsou nepřekonatelní.

Zaměstnání

Komplexní, nejvzácnější KS na světě, proto někdy vyčnívají z řady a upoutávají pozornost. Mají neskutečný potenciál.

Jsou tvořiví, s talentem na technické věci i cokoli jiného. Mívají raketový nástup. Vnitřní puzení je nutí často měnit zaměstnání, někdy ho zaměstnání zbavuje vlastní nerozhodnost. Na jakémkoli pracovním postu potlačuje svou mnohostrannou povahu. Na okolí působí klidným zevnějškem, ale stresem může explodovat. Na jedné straně je puzeno k inovačním změnám, na straně druhé se dobře cítí v pevně organizovaném řádu. Může být i panovačný. Na pracovních schůzkách často předkládá výstřední, ale efektivní řešení.

Zažívá nesmírné štěstí, následují-li ostatní jeho myšlenky. Má čich na odhalování skrytých problémů. Cítí se i ohroženo okolím. Jako šéf je nedostižný v jednání a v kontaktu s podřízenými, umí to s nimi.

Vyhýbá se siláckým gestům. Tyto vlastnosti mu umožňují jít často na vedoucí a odpovědné posty.

Obecně jsou ale nevypočitatelní.

Láska

Se svým charakterem se stává smrští na moři lásky. Působí harmonicky, melodicky, jeví se jako neodolatelné. I o běžných věcech diskutují zajímavě, člověk s ním má pocit, že ho zná odjakživa.

Vznikající vztah je extrémně křehký. Dokáže uplatňovat svou objektivitu, rozlišuje mezi intenzitou konfliktu. Je ochotno se přizpůsobit požadavkům partnera, později pozvolna změní oba. Vycítí-li nebezpečí, změní cíl i cestu. Nechce měnit vše ke svému obrazu, ale udržuje i svou cestu. Udržuje si vždy částečný odstup – i v těch nejintimnějších chvílích. Jako typický workoholik se stahuje do sebe, je-li přetížen, ale nesmí se to chápat jako ve vztahu k partnerovi.

V AB jsou pořád dva životy, působí jako tajemný hrad v Karpatech. Vztah dokáže vyvinout vřelý a neotřelý.

Spojuje v sobě lásku a něhu, ale nosí v sobě výčitky A; přátelství, solidnost, kvalitní sex a pevný vztah B – stává se tak z něj nevyzpytatelný uragán.

Manželství

V manželství se chce plně vydat, odevzdat. V tomto zvláštním vztahu dokáží zachytit i nejjemnější stránku citu. Jeho empatie vrcholí tím, že potlačí sebe v plném rozsahu, potřebuje-li to partner. Snaží se udělat vše pro jeho štěstí. Navzdory tomu se jeví jako nestálé, těkavé, chce harmonický domov, ale strojí trochu opodál. Chce svobodu a prostor pro každého z partnerů, vyžaduje i oddechový čas pro nabrání dalších sil.

AB chce více svobody, jeho partner mu chce být zase blíže; oba trvají na svém, čímž polarizují svůj vztah.

Pouze malé procento AB má mimomanželský sex, ale to potom jsou z nich Casanovové.

Partnerské vztahy

AB + AB
je nejbouřlivějším spojením i čistým vztahem. Létají zde často jiskry. Charakterizuje je pestrý vnitřní život. Nikdy nevíte, co AB provede příště. Hýří spontánností; je to šachová hra, kdy každý tah je šokující.
Spojení je buď pozitivní (spojí síly, temperament a inspirují se navzájem) nebo negativní (žádné AB se nedokáže držet zpátky a pak to bouchne. Je to manželství buď zcela ideální, kde to báječně klape, nebo to vypadá na vraždu.

AB + 0
obě extrovertní skupiny, mají dynamické manželství. AB vnáší do vztahu praktičnost, zápas mezi nimi přináší své ovoce – překonávají střety všedního dne i budoucna. Sex a manželská spokojenost jdou ruku v ruce, oba jsou otevření všemu novému – pocitům i myšlenkám.

AB + B
B se svým smyslem pro řád ve všem co dělá, AB jako flexibilní extrovert se smyslem pro originalitu se doplňují a vytvářejí mocný tým. Jsou sice odlišní, ale povahové rysy mají podobné. Mívají šťastný start, ale potom mohou nastoupit diskuse. AB je extrémně pružné, jediné schopné čelit B. AB miluje prvek překvapení, B zase plánuje, ale AB ochotně vyjde vstříc. Navzdory svým odlišnostem jsou si velmi podobné.
Je to nejvíce slučitelné manželství, vzájemně se respektují, oba tolerují prostor svobody pro druhého.

AB + A
v tolika věcech jsou si podobní, temperamentem ovšem oplývá více AB, vzájemně si poskytují emocionální podporu. Omyl spíše přizná A nebo AB. Oba však mají smysl pro empatii a péči o druhého, AB je však rezolutnější. Pro poněkud těkavé AB může být A silnou kotvou.
AB je spíše letory mírné, soběstačné. A je schopno a vždy připraveno učinit smírčí kroky k udržení vztahu.
AB hýří přitažlivostí, překvapením, což může A znejisťovat. V sexu si až extrémně vzájemně vyhovují. Jedině s A se AB cítí bezpečně.

Zdroj: http://irisdiag.webnode.cz/novinky/krevni-skupiny/

www.gaia2010.sk

Převzaté z http://www.zdravi4u.cz

Krevní skupiny = označení typů krve na základě trvalé dědičné vlastnosti, jejíž podstatou je charakter antigenu uloženého na povrchu buněčné membrány červených krvinek (erytrocytů). Druh krevní skupiny je celoživotně neměnný a individuální (dva identičtí jedinci mohou být pouze jednovaječná dvojčata).

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama