Proč se nemůže někdo uzdravit?

 

Už skoro rok pracuji s produkty Lavylites, sama je používám a šířím dál. Na vlastním těle i psychice jsem poznala, co jsou zač a jaká je v nich síla. Také drtivé většině mých klientů pomáhají až tak, že to nazývají zázrakem. Koncem roku 2015 jsem se ale v diskuzích a také u několika svých klientů setkala s tím, že produkty nepomohly. Proč? Co se stalo? Proč zrovna teď a zrovna některým?

Bolest a nemoc jako posel Duše

Zdravotní potíže a nemoci jsou komunikačním prostředkem, kterými nám náš život, naše podstata, dává najevo, kde děláme chybu, kde jdeme sami proti sobě, nastavuje nám zrcadlo našeho vnitřního stavu, o kterém často ani nevíme. Nejprve začne komunikovat pocity, pokud jim ale nevěnujeme pozornost a dál plaveme proti proudu svého života, pocity a emoce se projeví v hustější, tedy hmotné formě nemoci, bolesti, úrazu

Účelem takové zprávy je, abychom svoje chování, myšlení a programy změnili. Abychom si my sami už neubližovali. Bolest či nemoc přímo volají: podívej se na mě, podívej, co si děláš a přestaň už s tím.

Spasení zvenku nefunguje

Náš život či naše Duše si dali tolik práce, aby nás upozornili na potřebu změn. Jenže my pořád nechápeme, nevidíme souvislost mezi způsobem života a jeho fyzickými projevy. Potlačili jsme v první fázi naše pocity, jakousi první výzvu a teď se ještě rozhodneme potlačit i tu druhou upomínku, která už mnohdy bývá předžalobní… Rozhodneme se vše zamést pod koberec a potlačit symptomy farmaky. Probuzenější z nás zvolí šetrnější variantu přírodní a alternativní léčby. Někdo se rozhodne vložit svůj osud do rukou léčitele, který svým působením dokáže symptomy odstranit.

Všechno má jednoho společného jmenovatele – odevzdáváme svůj úkol k řešení někomu jinému. Jenomže tohle po nás náš život nechce. Farmaka potlačí symptomy a nemoc buďto spí nebo bují dál. Bylinky či produkty alternativní medicíny nefungují, nebo výsledky neodpovídají očekáváním. Symptomy, které po zásahu léčitele zmizely nebo se zlepšily, se vrací zpět…

Proč právě teď zázraky zvenku už nefungují

Jak už jsem psala na začátku, zaujal mě výskyt neúspěšných pokusů o vyléčení na konci roku 2015. V tomto příspěvku není prostor rozebírat energetické změny, které na naší Zemi i v nás samotných probíhají a právě na konci roku dochází k určitému zlomovému bodu, nicméně to s tím souvisí. Jako lidstvo jsme transformováni směrem k návratu naší osobní síly a moci, uvědomění si, že my sami jsme Tvůrci naší reality a života. Odevzdávání svojí osobní síly a vzdávání se jí ve prospěch druhých už prostě nefunguje.

Jak to, že se tedy někdo takto vyléčí?

Společným jmenovatelem těch, kteří se uzdravili, kteří porazili nějakou chorobu, zbavili se bolesti, je jejichsebezměnaTa musí jít ruku v ruce s pomocí klasické i alternativní medicíny, s působením léčitelů, zkrátka s jakoukoliv pomocí zvenku. Život nám rád dovolí využít pomoci, ale tu hlavní práci, odstranění příčiny a kořene našich trápení, musíme udělat jen a pouze my sami. Neexistuje výjimka, tento vesmírný zákon se zkrátka nedá obejít.

Čím dříve začneme příčinu a současně i řešení všeho, co se nám v životě děje, hledat v sobě, tím dříve, snadněji a elegantněji se vždycky všechno vyřeší a harmonizuje. To platí ve všech aspektech našeho života, nejenom ve zdraví, ale i ve vztazích, v cestě za úspěchem i dosahování jakýchkoliv cílů v našem životě.

Jak rozumět signálům našeho těla a jak s nimi pracovat

Internet je plný článků a nápověd, stačí si do vyhledávače zadat heslo psychosomatika nebo duchovní příčina konkrétní nemoci či symptomu. Symbolika našeho těla hovoří jasně. Při hledání kořene a příčiny vaší nemoci či potíží je důležité být sám k sobě upřímný, dívat se na věci s odstupem, bez sebelítosti nebo obviňování druhých. Vždycky a pouze se ptát:

 jak já osobně jsem si tento stav způsobil/a?
 jak já osobně jsem k tomuto svému stavu přispěl/a?
 na jakou nerovnováhu v mém životě mě nemoc upozorňuje?
A tak podobně.

Nikdy nehledejte příčiny vně sebe, vždy a pouze uvnitř sebe. Je jedno, co udělali ti druzí a jak z vašeho pohledu přispívají k vašemu stavu oni. Nikdy nemáte a nebudete mít moc nad nikým jiným, než sami nad sebou. Nad svým přístupem, nad svým pohledem, nad svým vnímáním situace, nad svýmireakcemi, nad svými volbami. Řešením, co ti druzí, odvádíte pozornost od hledání východiska, plýtváte energií, kterou potřebujete ke svému uzdravení.

Nemusíte na to být sami

Osvícený lékař zabývající se celostní medicínou, nebo třeba i nějaký šaman či léčitel vám mohou pomoctidentifikovat vaše bloky, mohou vám být jakýmsi majákem, který ukazuje cestu, pomoct vám rozpoznat vaše iluze a nežádoucí programy ve vaší mysli. Bylinky a produkty, které vám dodají, vám pomohou v jejich boření a přeprogramovávání, k nápravě fyzických škod, které jste si jimi způsobili ve vašem těle. Nikdy vás ale nemohou spasit a zachránit jen oni sami. Vždycky to budou jen pomocníci a podpora, pokud se chcete skutečně uzdravit, musíte pro to ten největší kus práce udělat právě vy.

Klient, kterému produkty Lavylites několik týdnů nezabíraly dokonce v celé jeho rodině, postupně pochopil, že je potřeba změnit rodinné vzorce a programy, které celou rodinu dusí a svazují. Sám pak po tomto uvědomění pronesl: něco se se mnou stalo, připadám si, jako bych vyšel z nějakého temného tunelu a konečně se nadechl… A já věřím, že právě v tu chvíli sám udělal ten hlavní kus práce, odvalil ten největší balvan a dovolil tím, aby mu bylo pomoženo i zvenčí.

Hodně štěstí a sil na cestě za zdravím přeji všem,

Autorka: Markéta Lattová

Převzaté ze stránek http://www.kouzelnekruhy.cz/

Vaše komentáře

Reklama