Vodní kýla u malých kluků

 

Je výrazem jejich nepochopení, nerespektování, někdy doslova až pohrdání muži, mužským principem a mužským světem obecně. Neznalost mužů v tomto případě neomlouvá a dává maminkám o sobě takto vědět přesně tam, kde má problém svůj hlavní kořen.

Milé maminky. Pro řešení vodní kýly či nesestoupeného varlátka vašich synů si hluboce vzpomeňte na okolnosti vašeho života a vašeho vnímání mužského světa před jejich početím a v ten den, hodinu a sekundu.

Do vašeho života od narození se vám dostávali muži/nemuži ve velmi pokrouceném stavu. Žádní jiní muži k vám nemohli, nepustili by je vaši hlídači. Někdo vám je takto představil a naučil vnímat, protože i ten někdo byl muži a mužským světem zraněn. Vy jste mužskou pokroucenost postupně přijaly za svou normu a základní laťku pro výchovu synů, i když vám to uvnitř nedělalo dobře… ale asi to tak bude správně, když to dělají a říkají všichni.

Nesměly jste muže ani mužský svět vnímat jinak než pokrouceně. Vyloučily by vás ze smečky. Nedostaly byste se k uznání ostatními ženami.

Byly jste násilně a nedostatkem kvlitních mužů vzorů donuceny se přeučit ze zdravého vnímání na pohled stádovitý, všeobecný, pokroucený, nebezpečný, destruktivní a zakrňující. Vznikly ve vás umělé a nepřekonatelné hranice mezi vámi a muži. Váš vnitřní svět se rozdělil na dva tábory, znepřístupnila se vám tím na dlouho druhá polovina vašeho světa. Nemohly jste se bez mužského světa stát celistvé, úplné. Naštěstí se vám narodili synové! Naděje vysvitla. Využijte ji!

Díky umělé izolaci, prekroucení a převýchově jste zatím nemohly poznat nádheru mužů ani jejich nitra, jejich křehkost, nadčasovost a ostatní nepopsatelně vzrušující vlastnosti, magii mužského světa.

Bohužel jste tím dosud nemohly poznat ani plnou krásu sebe samých – ale to vám nikdo takto otevřeně neřekne!

Vaše nitro se o to pokouší každý den, ale neslyšíte. Proto se vám narodili synové – synové s vodní kýlou či nesestouplým varlátkem.

Z pohledu mužů: Nemocné, zraněné a pokroucené matky s nitrem pouze napůl poznaným, vychovávají pouze pokroucené a napůl muže. Na víc nemají. Víc jim nemohou dát, dokud se samy nezmění. Synové nemohou poznat svůj vlastní potenciál ani potenciál kompletního ženského světa.

Nemocné, zraněné a pokroucené matky neumí vidět celistvost potenciálu svých synů, natož jej pak využít. Svou lásku a přízeň často končí tam, kde už jsou jejich synové „neovladatelní“, kdy se v nich začíná mužství probouzet (cca. kolem 5. – 9. roku života).

Milé maminky. Vzpomeňte si na vaši vnitřní dívčí krásu a čistotu. Vzpomeňte si na vaši dávnou celistvost, se kterou jste tady přišly. Bylo to ve vás kdysi dávno. Na začátku.

Bez ohledu na to, co říkali druzí a jak se chovali, vaše dětské a dívčí vnímání mužů a mužského světa bylo v té době ještě krásné, romantické, plné nadějí, zdravé, respektující a neposkvrněné. Teprve potom vám je okolí vehementně překroutilo svými názory, chováním, energií, podmínečnosti. Byly to vaše maminky, babičky, tety, sestřenice, učitelky a samozřejmě i kamarádky.

O mužích a mužském světě se škaredě mluví skrytě i otevřeně v televizi, rádiu a v knihách.

Milé maminky. Pamatujte, že vaši synové se vám nenarodili pro to, aby vám pohladili vaše dřívější bebí, zalepili zraněné díry na duši a splatili dluhy za všechny muže na světě.

Vaši synové si nezaslouží nést na sobě stíny těch, kteří vás kdy zklamali, zradili, zneužili, zneuctili či ublížili.

Milé maminky. Vaši synové jsou tu od toho, aby vám dovolili díky důvěřivosti, dětské křehkosti, zranitelnosti, bezmoci a totální odkázanosti na vaší péči, pozornost, vcítění se a lásce znovu si rozpomenout na vás samotné, na vaši celistvost, na to, jak čistě jste kdysi dávno ještě muže vnímaly, zejména pak postavy vašich otců, bratrů a dědů.

Vaši synové jsou tu od toho, abyste si na rozdíl od dosavadní reality, mohly centimetr po centimetru vypiplat budoucí rytíře a hrdiny, kteří vám však nikdy nebudou patřit.

Jsou tu od toho, abyste mohly znovu v sobě vzkřísit a naplnit své dětské a dívčí sny, touhy, představy, naivitu, čistotu, vzrušené tajemno v souvislosti s nimi.

Začněte znovu snít a své sny promítat je do svých synů. Vysněte jim jejich hrdinskou budoucnost! Muž se rytířem a králem stane pouze díky snům své maminky! Králem se muž stává nejprve v jejím srdci!

Dokažte pro své syny vysnít jejich nádhernou, romantickou, statečnou, odvážnou, rytířskou, hrdinskou a královskou budoucnost.

Dokažte jim připravit úžasný balík obdivné, podpůrné a léčivé mateřské energie, který potřebují každý den, když se vydávají z domu hledat sami sebe, bojovat s draky, dobývat neznámá území a dvořit se své princezně.

Pouze tak budete na své syny pyšné nejen jednou v budoucnu, ale už dnes a zítra než se rytíři vůbec stanou! Budete pyšné, protože budete vědět, co do nich vkládáte den za dnem, jaká je vaše láska, která je na každém kroku i pádu provází.

Pouze tak budete jednou, až si svých synů užijete dosyta a přijde správný čas, připravené je s úctou, pokorou, láskou a požehnáním předat do náruče a klína jejich vyvolené jako svůj největší vypiplaný poklad na světě.

Kéž za vámi v tomto nelehkém úkolu v každém dni stojí sám Bůh či Gaia, abyste od nich čerpaly nekonečnou sílu moci svou láskou syny zahalovat jako neviditelným pláštěm a oni aby mohli najít důstojnou cestu za svým Světlem.

Stojí to za to.

Autor: Marek Ščotka, www.marekscotka.cz

 www.masernanadlani.cz 

Marka najdete i na facebooku https://www.facebook.com/etikoterapieasymbolikatela?fref=photo

Obrázek:  Obrázky zdarma – Pixabay

Vaše komentáře

Reklama