VZKAZ OD ZLATÉ DUŠIČKY – SKUTEČNÁ VIZE PRAVDY

Není to hrozba, není to láska, ale přesto to patří do vašich životů. Kniha, která přináší konec dnů. Dnů tak, jak jste je znávali. Odchází vše staré. Nové nastává. Den se mění, noc bledne. Světlo se šíří a jeho paprsky mění vše, čeho se dotknou. Pronikavé oči hledí do tmy a hle… mnohé události jsou nyní viditelné, tma se stává světlem. A světlo proniká tmou. Probouzí se vyšší moc. Hledá všechny, kteří se opozdili, aby se jich dotkla svým vědoucím dechem. Přesto se mnozí schovávají ve svých úkrytech, netušíc, že odevšad jsou viditelní. Každodenní shon již neláká svou energií, neboť se mění rytmus srdce. Krajina povstává a víry energie vsakují ty, co je vidí a touží do nich patřit. Mnohé procesy se zrychlují a už jsou zde ti, kteří byli skryti. Nyní jsou označeni a jejich vize vedou lid kupředu. Možnosti se násobí. Každá bytost nechává za sebou své tělesné ostatky a míří do světla. Vědomí jedinečnosti a spojení ji vede napříč časy. Ten, kdo by se chtěl ptát, slyší odpovědi. Ten, kdo si zacpává uši, se začíná ztrácet. Mizí pevná půda pod nohama a Země se začíná hýbat. Vše, co dosud drželo pohromadě, se rozpadá. To, co neexistovalo, se nyní zhmotňuje. A pravá ruka Boží míří vzhůru. Ukazuje cestu. Mnozí půjdou a budou ji následovat. V čase pak tito všichni proniknou za zeď nevědomí a poznají, kým se stali. Jejich život se stane věčným. A to, co znali, se rozplyne. Toto je skutečná vize pravdy v tomto světě. Bolestná a přesto laskavá. Ohromující a odstrašující. Toto je svět. A není nic, co by to zastavilo. Maytreia

Vaše komentáře

Reklama