OSHO O ŽÁRLIVOSTI

Vztek a sex se mi zdají být dosti zřejmé, ale co se týká žárlivosti, mám v tom zmatek. Je pro mě těžké dostat se k jejímu jádru. Mohl bys promluvit o žárlivosti ??

 

 


Ano, mluvím více o vzteku a sexu a méně o žárlivosti, protože žárlivost není něco prvotního. Je to

 něco druhotného, druhá část sexu. Kdykoliv cítíte ve své mysli sexuální nutkání, sexuální pocity ve vašem bytí, kdykoli se cítíte sexuálně vzrušeni nebo se s někým sexuálně sbližujete, přichází žárlivost, protože nemilujete. Pokud milujete, žárlivost nikdy nevstoupí.

Pokuste se celé věci porozumět. Když jste v sexuálním vztahu, máte strach, protože sex už není vztahem, je to využívání. Když jste se se ženou nebo mužem sexuálně sblížili, vždy se obáváte, že by tato žena mohla jít za někým jiným, že by tento muž by mohl jít za jinou ženou. Není zde už žádný vztah, je to jen vzájemné využívání. Vzájemně se využíváte, ale nemilujete a víte to, takže se bojíte. Tento strach se stává žárlivostí, takže nemůžete dát věcem volný průběh, budete na pozoru; učiníte všechna ochranná opatření tak, aby se tento muž nemohl podívat na jinou ženu. Dokonce i pohled bude nebezpečný signál. Tento muž by neměl mluvit s jinou ženou, protože mluvení…. a vy cítíte, že by vás mohl nechat. Takže uzavřete všechny cesty, všechny možnosti, jak by mohl tento muž jít za jinou ženou, jak by mohla tato žena jít za jiným mužem; uzavřete všechny cesty, všechny dveře.

Pak ale vyvstává problém. Když jsou všechny dveře zavřeny, muž se stává mrtvým, žena se stává mrtvou, vězněm, otrokem, a milovat mrtvou věc nemůžete. Nemůžete milovat někoho, kdo není volný, protože láska je krásná, pouze když je dávána bez nároků, když ji neberete, nevyžadujete a nevynucujete. Nejprve učiníte ochranná opatření, a pak se ta osoba stane mrtvou, stane se věcí. Milovaná může být osobou, žena se ale stává věcí, milovaný může být osobou, manžel se ale stává věcí, která se dá hlídat, vlastnit, kontrolovat. Ale čím více kontrolujete, tím více zabíjíte, protože svoboda je ztracena. A ta druhá osoba zde může být z jiného důvodu, ale ne pro lásku, protože jak můžete milovat osobu, která vás vlastní? Vypadá jako nepřítel.

Sex vytváří žárlivost, ale je to druhotná věc. Není to otázka, jak zanechat žárlivost; nemůžete jí zanechat, protože nedokážete zanechat sex. Otázka je, jak transformovat sex na lásku; pak se žárlivost vytratí. Pokud nějakou osobu milujete, pak je opravdová láska dostatečnou zárukou, opravdová láska je dostatečnou ochranou. Pokud nějakou osobu milujete, víte, že nemůže odejít za nikým jiným. A pokud odejde, tak prostě odejde; už se nedá nic dělat. Co můžete udělat? Můžete tu osobu zabít, ale mrtvý člověk nebude k ničemu. Když nějakou osobu milujete, důvěřujete, že nemůže jít za někým jiným. Pokud půjde, tak zde není láska a nedá se nic dělat. Láska přináší toto poznání. Není zde žádná žárlivost. Takže pokud je zde žárlivost, pak vězte, není zde láska. Hrajete hru, schováváte sex za lásku. Láska je jen krásné slovo, realita je sex.

V Indii, protože lásce se moc nedovoluje – nedovoluje se jí vůbec -, jsou svatby sjednávány – existuje obrovská žárlivost. Manžel se vždy obává. Nikdy nemiloval, takže ví ? a manželka se vždy obává, protože nikdy nemilovala, takže ví -, že toto byla smlouva. Rodiče to dohodli, astrologové to dohodli, společnost to dohodla; ženy a muže se nikdo neptal. V mnoha případech se předem vůbec neznali, nikdy se neviděli. Takže existuje strach. Manželka se obává, manžel se obává a oba se navzájem špehují. Celá příležitost je ztracena.
Jak může růst láska ve strachu? Mohou spolu žít, ale toto společné žití zároveň není společným žitím; pouze se tolerují a nějak se snášejí. Je to pouze funkční a zvládnout to můžete, ale extáze není možná. Nemůžete to oslavit, nemůže se to stát radostí; bude to tíživá záležitost. Takže manžel je mrtvý před smrtí a manželka mrtvá před smrtí. Dvě mrtvé osoby se navzájem mstí, protože si myslí, že ten druhý ho zabil. Mstít se, mít vztek, být žárlivý ? vše se stává tak ošklivé.

Ale na Západě se odehrává odlišný jev, který je tím samým v druhém extrému. Upustili od sjednávání sňatků a to je dobře, protože udržovat instituce nemá cenu. Ale tím, že toho zanechali, láska nevznikla, pouze se uvolnil sex. A pokud je sex volný, pak se vždy obáváte, protože je to vždy krátkodobá dohoda. Dnes jsi s touto dívkou v noci ty, zítra bude s někým jiným a včera byla s někým jiným. Včera byla tato dívka s někým jiným, zítra zase bude s někým jiným; pouze dnes v noci je s tebou.

Jak toto může být velmi intimní a hluboké? Může to být pouze setkání povrchů. Nemůžete do sebe navzájem proniknout, protože proniknutí vyžaduje zakořenění, potřebuje čas, potřebuje hloubku, intimitu, žít spolu, být spolu. Je potřeba dlouhý čas, pak se hlubiny otevírají – hlubiny, které k vám promlouvají…

Tohle je jen známost. Nemusí to být dokonce ani známost – na Západě můžete potkat ve vlaku ženu, pomilovat se s ní a o půlnoci ji nechat na nějaké zastávce. Nebude se trápit, že vás možná nikdy znovu nepozná; dokonce se vás nemusela zeptat ani na jméno. Pakliže se sex stane takovou triviální věcí – jen tělesnou záležitostí, kde se povrchy setkávájí a oddělují – vaše hloubka zůstává nedotčená. Zase o něco přicházíte – o něco velkého, o něco velmi mysteriózního – protože své vlastní hloubky se stáváte vědomi pouze tehdy, když se jí někdo jiný dotkne. Pouze skrze druhého se stáváte vědomi svého vnitřního bytí; pouze v hlubokém vztahu ve vás zazní láska někoho jiného a přinese hloubku do vašeho bytí. Pouze skrze toho druhého objevujete sami sebe.

Existují dva způsoby objevování. Meditace je první – hloubku hledáte bez toho druhého; láska je druhý – hloubku hledáte s tím druhým. Stává se kořenem, pomocí něhož dosáhnete sebe. Ten druhý vytváří kruh a oba milenci si navzájem pomáhají. Čím hlubší je láska, tím hlouběji cítí, že existují; jejich vnitřní bytí se odhalilo. Ale pak zde není žárlivost. Láska nemůže být žárlivá, to je nemožné. Láska je vždy důvěřivá a když se přihodí něco, co zlomí vaši důvěru, musíte to přijmout; nic se s tím nedá dělat, protože cokoli uděláte, ničí toho druhého.

Důvěru nelze vynutit, žárlivost se ji snaží vynutit. Žárlivost zkouší, nutí vás vytvářet úsilí tak, aby mohla být důvěra zachována, ale důvěra není něco, co se dá zachovat. Buď zde je, nebo zde není a já tvrdím, že se s tím nedá nic dělat. Pokud je zde, pak procházíte skrze ni; pokud zde není, je lépe se rozejít. Nebojujte ale o ni, protože ztrácíte čas, život. Pokud někoho milujete a vaše hloubka mluví k hloubce toho druhého – setkáváte se v bytí – je to v pořádku, nádherné; jestli se to neděje, rozejděte se. Ale nevytvářejte žádný konflikt, zápas nebo boj o ni, protože ji nelze získat bojem a čas byl ztracen – a nejen čas, také váš potenciál bude poškozen. Můžete začít ten celý vzorec opakovat s další osobou.

Jestliže zde není důvěra, rozejděte se – čím dříve, tím lépe – tak nejste ničeni, nejste poškozováni, tak vaše schopnost milovat zůstává svěží a můžete milovat někoho jiného. Tohle není to místo, to není ten muž, to není ta žena pro vás. Odejděte, ale neničte se navzájem. Život je velmi krátký a potenciály jsou velmi křehké. Mohou být zničeny a jsou-li jednou zničené, není šance je opravit.

Slyšel jsem, že se jednou stalo, že Winston Churchill byl pozván, aby promluvil v malém kruhu přátel. Každý věděl, že Churchill je velký opilec, velmi miluje alkohol. Člověk, který ho představil, prezident klubu, řekl: „Sir Winston vypil do této chvíle tolik vína, že kdybychom vylili všechno to víno do téhle haly, hladina by dosáhla až k mé hlavě.“ Byla to velká hala a on jen žertoval. Winston Churchill se postavil, podíval se na pomyslnou hladinu, podíval se na strop – ten strop byl velmi vysoký -, velmi zesmutněl a řekl: „Tak mnoho zbývá a tak málo je času.“

Co se týče lásky, tolik toho je třeba pro každého udělat a tak málo času zbývá. Proto neplýtvejte svou energií v zápasení, žárlivosti a konfliktu; odejděte a odejděte jako přátelé. Hledejte někde jinde osobu, která existuje, která vás bude milovat. Nefixujte se na někoho, kdo je špatný, kdo není pro vás. Nezlobte se, není v tom žádný smysl a nesnažte se důvěru vynutit; nikdo ji nemůže vynutit – to se nikdy nestane. Promarníte svůj čas, promarníte svou energii a můžete si jen uvědomit, že se nic nedá dělat. Odejděte. Buď důvěřujte, nebo odejděte. Láska vždy důvěřuje, protože když zjistí, že důvěra není možná, prostě odejde přátelskou cestou; není zde konflikt a boj. Sex vytváří žárlivost; hledejte, objevujte lásku. Nedělejte ze sexu základní věc – on jí není.

Indie míjí lásku ve sjednaných sňatcích, Západ ji míjí ve volné lásce. Indie minula lásku, protože rodiče byli příliš vychytralí a moc kalkulovali. Nikdy by nedovolili se zamilovat: to je příliš nebezpečné, nikdo neví, kam to povede. Byli příliš chytří a skrze chytrost Indie minula celou příležitost lásky.

Na Západě jsou příliš velcí rebelové, příliš mladí; hloupí – příliš mladí, příliš dětinští. Udělali ze sexu volnou věc, dostupnou všade: bez potřeby jít tak hluboko, aby objevili lásku – užij si sexu a hotovo.
Kvůli sexu ztrácí Západ, skrze manželství ztrácí Východ. Ale pokud jste bdělí, nemusíte být Východní, nemusíte být Západní. Láska není ani Východní ani Západní.

Objevte lásku uvnitř sebe. A pokud milujete, dříve či později se stane, že tu osobu potkáte, protože milující srdce přichází dříve či později ke druhému milujícímu srdci – to se stává vždycky. Najdete tu správnou osobu. Pokud jste ale žárliví, nenajdete, pokud jste pouze pro sex, nenajdete, pokud žijete jen pro bezpečí, nenajdete. Láska je nebezpečná cesta a jen ti, kteří mají odvahu, mohou po ní cestovat. A říkám vám, je to stejné právě jako meditace – jen pro ty, kdo jsou odvážní. A existují pouze dvě cesty, jak dosáhnout božství – buď meditace nebo láska. Zjistěte, která je vaše cesta, která může být vaším osudem.
______________________________________________

A ♥ A

Osho: A bird on the Wing
Chapter #6 The Miracle of Ordinariness, Question 2.
zdroj:http://osho.tady.info/
Poznámka FACEBOOK:
autor foto/obraz: http://movies.about.com/od/movieproductionphotos/ig/Snow-White-Photos/Lily-Collins-Photo.htm
Na sociální síti Facebook publikovala Alena A. ©http://www.facebook.com/pages/Probuzen%C3%AD-2012-Awakening-2012-/331005513586287
Tuto verzi je možné dále SDÍLET na všech sociálních sítích. KOPÍROVÁNÍ v nezkrácené a neupravené podobě je povoleno jen pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Vaše komentáře

Reklama