MĚSÍČNÍ MERLINOVA PŘEDPOVĚĎ PRO VŠECHNA ZNAMENÍ – LEDEN 2019

První měsíc v roce 2019 přináší vlivem jedničkové vibrace možnou osamělost nebo četnější problémy ve vztazích. Číslo jedna představuje nezávislost, nové začátky a příležitosti, ale lidé mají sklon dělat věci více po svém. Pro partnera zvyklého dělat všechno „společně“ může být těžké, když zjistí, že se jeho protějšek začíná osamostatňovat a chce být v některých ohledech nezávislejší. Většina lidí samozřejmě netuší, že touží po samotě proto, že vstoupili do jedničkové lednové vibrace a jsou pod vlivem mnohem nezávislejší vibrace. Lidé mohou tuto vibraci prožívat různě, podle toho, jaká ponaučení tou dobou potřebují získat. Jestliže mají například potíže s tím, jak se prosadit, a jsou si vědomi, že by měli být silnější (aby jich ostatní tak často nevyužívali), naskytnou se jim v různých oblastech života příležitosti k tomu, aby se odhodlali projevit více síly a nezávislosti. Jednoho dne vyslechnou partnera, přítele nebo nadřízeného v práci a pak všechny ohromí tím, že se ozvou a řeknou: „Ne, už mám práce nad hlavu, tohle už si přibírat nebudu.“ Nebo: „Dnes večer nemám chuť s tebou někam jít, pro změnu bych byla ráda zase jednou sama.“ Ocitnou se v situaci, kdy se buď musí ozvat, nebo ztratí něco, na čem jim velmi záleží, ať už je to partner, přítel nebo zaměstnání. Když k tomu dojde, pociťují osamělost, která je v období osobní roční vibrace jedničky velmi častá. Kladnou stránkou je skutečnost, že takový měsíc může být plný nových začátků a nových plánů a poskytuje určitý oddech od přemíry odpovědnosti předchozího roku. Někdy může v průběhu této vibrace dojít k setkání s někým, kdo pro vás bude mnoho znamenat, zvlášť pokud se taková osoba objeví ve vašem životě, aby vám dala příležitost se prosadit.

 

BERAN (21.3. – 20.4.): (rakev-ryby-lilie-prsten-kotva)

Pro Berany bude LEDEN ve znamení rodiny a jejich členů, upřímnosti nebo intimity. Ve vztazích potom ve znamení přitažlivosti, fyzického nebo mileneckého zájmu, ale také upřímnosti. V kariéře ve znamení pohody a harmonie na pracovišti, neboť jim náleží karta „LILIE“. Leden beranům tak trochu zatopí pod kotlem a to zejména ohledně rodiny a rodinných vztahů či ohledně rodinného rozpočtu. Spíše ale mohou překvapit nepředvídatelné okolnosti ohledně rodinných vztahů, ale také vztahů u nejbližšího příbuzenstva. Na povrch tak může vyplout něco dlouhodobě skrytého, ale za cíl to má jediné… pročistit vztahy. Okrajově jiné z nepředvídatelných situací mohou spadat do kategorie finance a práce, kde se také mohou objevit určité menší problémy nebo potíže nebo i něco překvapivého. Ne, že by Všichni berani najednou přišli o práci, ale možná je zklame to, že v něco věřili a ono se to najednou bude mít úplně jinak. Stručně a jasně řečeno, na něco spoléhali a ono to nemusí vyjít podle představ. V tom krajnějším případě je docela možné i to, že něco ohledně práce a profese přece jen mohou Berani s koncem měsíce ukončit. Ale spíše půjde o něco méně perspektivního, stagnujícího nebo nenaplňujícího. Více se ale přikláním osobně k tomu, že spíše půjdou na přetřes rodinné vztahy a ta překvapení, která s tím mohou vyjít na světlo mohou doslova a do písmene povolit koutky úst a Beranům tak nevěřícně spadne brada. Rada a doporučení pro Berany na leden: „Nemějte obavy, jakýkoliv problém nebo nejasnost má své řešení, i když ho nevidíte ihned…“

 

BÝK (21.4. – 21.5.): (ptáci-lilie-loď-dům-strom)

Pro Býky bude LEDEN ve znamení cest, cestování i plánování. Ale také ve znamení zisku, úspěchu, prosperity nebo myšlenek či toužení. Ve vztazích potom ve znamení myšlenek nebo toužení, k odhodlávání se, ale i možného vývoje. V profesní oblasti ve znamení posunu kupředu, nových úkolů, projektů nebo větší zodpovědnosti, neboť jim náleží karta „LOĎ“. I Býkům přinese leden smělé plánování, stupňování nových projektů nebo naplnění po něčem, po čem již delší dobu touží a dotýkat se může rodiny, jejího zázemí nebo se jejich plánování a vize mohou stáčet k bydlení, ale i k vlastnímu prožívanému harmonickému životů. Rodina jako celek ale může pro mnohé Býky symbolizovat oporu, jistotu i důležitost vzájemně propojených vazeb. V lednu se právě tyto téma mohou více vyplavit na povrch, Ale nejen ohledně rodiny, kterou Býci mají, ale i ohledně rodiny, kterou teprve chtějí nebo budou chtít vybudovat. Všechna tato témata i otázky s tím spojené budou mít vliv na další vývoj budoucnosti i další měsíce nového roku. Svým způsobem je ale v lednu mohou překvapit i jistá nedorozumění, možné spory nebo konfrontace právě s rodinou nebo s pohledy jednotlivých členů na danou věc. Stejně tak ale mohou Býky zaskočit starosti o rodinu, menší problémy nebo mrzutosti, ale vše může být spojeno spíše s cestami a cestováním nebo se rodina nebude schopna dohodnout např. Na cíli zimní dovolené. Což v případě rozdílných názorů může také způsobit menší a mnohdy zbytečné konflikty. Rada a doporučení pro Býky na leden: „Nechte prostor i druhým. Jejich názor sice nemusí korespondovat s tím vaším, ale můžete je vyslechnout..“

 

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.): (rakev-měsíc-kosa-lilie-klíč)

Pro Blížence bude LEDEN ve znamení zlomů, zvratů, překvapení, ale i šoků, radikálních řezů, náhlosti či nečekaných situací či okolností. Ve vztazích znamením zpřetrhaných citů, averze, šokujících událostí, ale i studené sprchy. V profesní oblasti potom ve znamení ohrožení pracovní pozice, tvrdých procitnutí, náhlých konců nebo nezdarů, neboť jim náleží karta „KOSA“. Nemalujme čerty na zeď, nový rok teprve začal. Přesto ale mohou Blížence zaskočit nečekané a nepředvídatelné okolnosti či situace, mající dopad zejména na rodinu, rodinné vazby a zázemí rodiny. Což by mohlo dokonce v krajním případě přinést nejen pocity zmaru a bezúspěšnosti, ale také dočasné ohrožení veškerých dosavadních jistot. Vygradovat tak může něco, co se dlouhodobě táhlo, neřešilo se nebo se to naopak přehlíželo. Takže i téměř cokoliv 100% jistého se může díky okolnostem změnit v něco ohroženého. Jistým způsobem ale mohou Blíženci čelit nějakému zlu, ať už z vnějších vlivů nebo uvnitř rodiny. Jisté je, že se jim to podaří nakonec zachránit a zvládnou, což přinese sice úlevu a jistá řešení. Ale může to vše značně Blížence stát větší vypětí vlastních sil. Otřeseny tak mohou být nejen vybudované jistoty, ale i hlubší duševní vazby nebo se Blíženci setkají s něčím, s čím vůbec nepočítali. Nicméně se ale jedná s největší pravděpodobností o dlouhodobě neřešený problém nebo situaci, která dříve nevyžadovala příliš vetší zainteresovanost. Rada a doporučení pro Blížence na leden: „Pokud vás cokoliv zastaví nebo překvapí, snažte se vidět z jiného úhlu pohledu, než jen z toho svého. Tady najdete odpověď…“

 

RAK (22.6. – 22.7.): (cesty-had-mraky-klíč-myši)

Pro Raky bude LEDEN ve znamení mrzutostí, nejasností, starostí nebo nepřehlednosti, ale také nejistoty, obav nebo proměnlivých nálad či nebezpečných vášní. Ve vztazích potom ve znamení znepokojení, nejasností i neporozumění či citových starostí. V profesní oblasti ve znamení špatných poměrů, chaosu nebo dusna, neboť jim náleží karta „MRAKY“. Leden tak může Raky potrápit a to zejména v jejich vlastních rozhodnutích, která hned s úvodem roku mohou být pevně stanovená. Později se ale ukáže, že zase až tak pevná ve svých základech nejsou. Takže se může ukázat, že i pevně daná rozhodnutí či alternativy jsou najednou vrtkavé a nejisté, a to i za předpokladu, že původně byly téměř 100% jistá. Ach ta račí rozhodnost, respektive nerozhodnost. Sice se nakonec dokáží rozhoupat, ale tak trochu komplikovaně nebo s delšími oklikami či s větší námahou mohou hledat vodítka a spojitosti. Tak trochu pro mě může být leden rozkolísaným měsícem, tedy jednou nahoře a jednou dole. Nicméně dlouhé tápání ve vlastních odpovědích jim ku prospěchu nebude. Nakonec to ale budou schopni zvládnout a rozhoupat se tam, kde jim dříve chyběla odvaha, jen to bude chtít notnou dávku razance a vlastní odvahy. Ale dokáží to. Ono totiž nakonec vše kolem nich přinese klid a řešení, takže konec měsíce už bude o poznání lepší než pravděpodobně jeho první část. Rada a doporučení pro Raky na leden: „Buďte rozhodní, netápejte. Řešení si vždycky cestu najde. Chce to jen odvahu a rozhodnost…“

 

LEV (23.7. – 23.8.): (ptáci-rakev-hora-jezdec-ryby)

Pro Lvy bude LEDEN ve znamení opozice, problémů, těžkostí, ale i překážek či zábran nebo tvrdohlavosti a vzdorovitosti. Ve vztazích potom ve znamení antipatií, uzavřenosti, tvrdosti nebo nepřístupnosti. V profesní oblasti ve znamení překážek nebo možného nepřátelství nebo frustrací, neboť jim náleží karta „HORA“. Leden pro Lvy může začít tak nějak stagnovaně, jakoby se teprve v novém roce rozkoukávali. To ale neznamená, že bude zase až moc klidný, naopak, očekávat mohou jisté překvapivé události nebo možné překážky či problémy nebo se vyplaví v nečekaný moment dlouhodobě nahromaděný stres. Ani s předsevzetími to nebude u Lvů nějak moc horké, spíše se projeví v určitých oblastech dozvuky ještě loňského roku. Pravděpodobně ani oni sami nebudou chtít na něco přistoupit, něčemu budou chtít vzdorovat nebo to odkládat, stejně tak jako se mohou objevit problémy, které nepůjde řešit ihned, ale až po důkladném zvážení a patřičném vychladnutí. Další doménou ledna může být chuť nekomunikovat, nechtít rozebírat své starosti nebo pocity, nicméně stejně tak se tento měsíc může projevit v určité šetrnosti nebo možném uskromnění, co se financí bude týkat. Jde o to, že pokud Lvi s koncem roku nešetřili na blízkých, může se to právě projevit v lednu a možná v ten nejneočekávanější okamžik, kdy zrovna budou finance potřebné. Uzavírat ale ještě něco budou z nedávné doby, což se jim ale příliš líbit nemusí. Inu trojková vibrace roku 2019 u Lvů zafunguje hned v prvních dnech, takže není vyloučené, že oni sami budou muset leccos přehodnocovat. Pozor by si především měli dávat na podrážděnost, konflikty nebo spory, které jim na energii příliš nepřidají. Naopak by se měli více zaměřit na svůj vlastní vnitřní klid a rozvahu, v lednu bude pro ne víc, než potřebná. Rada a doporučení pro Lvy na leden: „Nesnažte se zbytečně hádat, stejně by to nikam nevedlo. Zachovejte chladnou hlavu a řešení se najde…“

 

PANNA (24.8. – 23.9.): (kosa-jezdec-lilie-dům-dítě)

Pro Panny bude LEDEN opět ve znamení rodiny a jejich členů, upřímnosti nebo intimity. Ve vztazích potom ve znamení přitažlivosti, fyzického nebo mileneckého zájmu, ale také upřímnosti. V kariéře ve znamení pohody a harmonie na pracovišti, neboť jim náleží karta „LILIE“. Ani Pannám se do nového roku nemusí vstupovat úplně lehce. Do popředí se budou doslova cpát záležitosti související s rodinou, bydlením či zázemím domova. Zaskočit je tak mohou ne zcela příjemné zprávy nebo mohou obdržet naopak zprávy, které jednak přidělí určitý podíl zodpovědnosti, ale také mohou zapříčinit v rodině něco nečekaného. Ostatně o náhlé události nebo situace nebude v lednu nouze. V ohrožení se mohou určitým způsobem ocitnout i potomci nebo možná něco nového, co namísto radosti ale může Panny tak trochu rozčarovat nebo zaskočit. Také se ale ke slovu mohou dostat zprávy nebo informace, které Panny docela zneklidní. Může to být takový o trochu větší šok, po ospalém závěru loňského roku. Svým způsobem to má ale Panny vyburcovat k akci, k něčemu, co měly udělat a buď na to zapomněly nebo se rozhodly to ignorovat. Budou samy retrospektivně zjišťovat, zda to, do čeho se pustily má vůbec nějaký smysl, nebo zda to není jen plýtvání časem. Pokud se objeví něco ohroženého, není na místě panikařit, ale snažit se v dané situace nebo okolnosti prapůvod toho, proč vznikla nebo se objevila. Žádné nebezpečí nebo nepříjemnosti nevznikají náhodou. Rada a doporučení pro Panny na leden: „Pokud vás něco ohrozí, zastavte se a nasměrujte se tak, abyste nic neřešily pod tlakem…“

 

VÁHY (24.9. – 23.10.): (park-důtky-srdce-jezdec-prsten)

Pro Váhy bude LEDEN ve znamení lásky, citů i pocitů a všeho, co těší srdce. Ve vztazích potom ve znamení pravé lásky, zamilovanosti, naplnění i porozumění. V profesní oblasti ve znamení naplnění i dělání toho, co baví, neboť jim náleží karta „SRDCE“. Váhy vstoupí do nového roku s láskou, zamilovaností i srdečními pocity. I když se to nemusí projevit ihned s prvními hodinami nebo dny. Láska k nim ale může sršet ze všech stran, takže chvílemi pro ně může být těžké se tak nějak narychlo zorientovat. Především nezadané Váhy si přijdou na své, ale i ty zadané nebudou o nic ochuzeny. Na přetřes se dostanou zejména vztahová témata i otázky a mnohdy dojde i k vyčištění vztahové a citové atmosféry, která nemusela být pro Váhy v loňském roce nijak zvlášť světoborná. Jen by přesto měly zůstat tak trochu při zemi, aby nezaměňovaly zamilovanost s láskou. Jsou to sice dvě podobné sestry, ale každá je jiná. Láska ale zasáhne toto znamení v plné míře a bez okolků, nebude se s ní šetřit. Takže se milé Váhy mohou připravit na docela slušnou porci zpráv, novinek i informací a překvapit je může i to, kdo je třeba tajně obdivoval nebo se do nich zamiloval, ale vůbec o tom neměly nejmenší tušení. Mohou ta být i nečekaně zaskočeny tím, že přesně od těch, od kterých se to projeví by to ani v nejmenším nečekaly. Leden tak pro Váhy začne svižně, ale přesto by se neměly nechat láskou a zamilovaností příliš ukolébat nebo zaslepit. V následujících měsících by mohlo klidně přijít i ne zcela chtěné vystřízlivění. Rada a doporučení pro Váhy na leden: „Láska je dar, a proto s ní i podle toho nakládejte a neberte ji jako samozřejmost…“

 

ŠTÍR (24.10.- 22.11.): (dítě-kotva-věž-rakev-pes) 

Pro Štíry bude LEDEN ve znamení způsobu života, ambicí, odloučení či izolace, ale také o osamělosti, úřadech a institucích či o nadřazenosti nebo neústupnosti. Ve vztazích potom znamením odtažitosti, odstupu či rozluk nebo hrozby rozchodu. V kariéře ve znamení vyšších postů, samostatnosti či autoritářství, neboť jim náleží karta „VĚŽ“. Štírům přinese leden nového roku poznání a možná i procitnutí. V následujících dnech by neměli nic moc extra přehánět, nebo si přivodí překážky, způsobené vlastní vinou nebo se setkají v možnou nevstřícností nebo egoistickými postoji od druhých. Stejně tak i cokoliv slibně rozběhnutého je může nechtěně zastavit nebo to zhatí nečekané problémy, které mohou cokoliv nového jakoby odsunout. Separovat se kolem nich budou i lidé, respektive projevovat ve skutečném světle, ale leden samotný nic moc extra zatěžující pro Štíry být nemusí. Jen neuškodí trocha trpělivosti, vyvarovat se zbytečných přehánění, ale také vlastních chyb z přílišné iniciativy. Opatrní by měly být i na profesní oblast a to zejména ti, kteří někam do nového nastoupily. Ona se totiž skutečnost s koncem měsíce může jevit zcela jinak, než jak byla původně chtěná nebo zamýšlená. Opatrnost neuškodí, pokud se budou chtít pustit do nějakých nových projektů. Nemusí to vyjít hned na první dobrou. Zhruba v půlce měsíce může přijít období, kdy budou mít Štíři pocit, že se cítit jakoby odstrčení a osamělí, ale také třeba nepochopení. Ale může to být jen jejich vlastní zdánlivý klam. Zaskočit je také mohou i úřední záležitosti, které se s novým rokem vyrojí, ale i tady ještě zafungují dozvuky loňského roku. Něco může být odročeno, nebo mohou Štíři počítat i s možnými negativními dopady. Pravděpodobné je i to, že se budou muset s něčím nebo někým rozloučit. Ale z dlouhodobého hlediska to pro ně bude spíše přínosem, proto to, co skončí už stejně nefungovalo. Rada a doporučení pro Štíry na leden: „Spoléhejte se sami na sebe, jen vy dokážete to, co ve vás ostatní nemusí vidět…“

 

STŘELEC (23.11. – 21.12.): (dítě-hvězdy-srdce-ptáci-pes)

Pro Střelce bude LEDEN ve znamení lásky, citů i pocitů a všeho, co těší srdce. Ve vztazích potom ve znamení pravé lásky, zamilovanosti, naplnění i porozumění. V profesní oblasti ve znamení naplnění i dělání toho, co baví, neboť jim náleží karta „SRDCE“. Leden pro Střelce začne také ve znamení lásky a citů, v hlubším uvědomování si toho, co skutečně chtějí a po čem touží. Leckteří Střelci tak mohou být mile překvapeni, pokud se jejich nedávné seznámení a přátelství právě v lednu posune na další úroveň. Láska tak může těšit, ale stejně tak může přinést i nechtěné rozčarování. Ale nic tragického to nebude. Naopak cokoliv nového má velkou naději na větší rozvoj, na hlubší ukotvení. Prostě leden bude přinášet všechno, co těší srdce, od těch klasických motýlků v břiše, až po uvědomování si vlastních srdečních hodnot. Měsíc to tak bude značně pestrý a že se budou Střelci i snadno seznamovat, o tom už ani není pochyb. Svou lásku by ale měli šetrně rozdávat, ne ji hned do každého investovat. Zpozornět by ale měli Střelci zadaní, protože ani těm se nástrahy lásky nemusí vyhnout a je přece škoda nový rok začínat sice milostným vzplanutím ale také s možností trojúhelníkového vztahu. Menším varováním je, že pokud už tohle někteří Střelci riskují, měli by to co nejdříve vyřešit, jinak se ocitnou mezi dvěma mlýnskými kameny a zrovna moc radosti jim to nepřinese. V lásce ale mohou být i testování ohledně vlastní věrnosti a spolehlivosti, takže zbystřit by měli ti, u kterých zrovna láska a vztahy možná tak trochu váznout. Řešení sice může přijít, ale jiné, než by chtěli. Rada a doporučení pro Střelce na leden: „Láska se rodí tiše, a když ji nečekáte. Hýčkejte ji, ale nenechte se jí zaslepit…“

 

KOZOROH (22.12. – 20.1.): (pes-mraky-ptáci-had-prsten)

Pro Kozorohy bude LEDEN ve znamení trápení, rozrušení, malých komplikací nebo nervozity či stresu. Ale také v pohybu, stěhování nebo zahnízdění se. Ve vztazích potom ve znamení roztěkaných citů, nejistoty, přerušení ve vztahu nebo ve výpadku zájmu. V profesní oblasti ve znamení stresu či nervového vypětí či možného shonu, neboť jim náleží karta „PTÁCI“. Nový rok i nový měsíc přinesou Kozorohům možná víc starostí, než by si chtěli připustit, i když na každého mohou působit jinak. Možná je zahltí vztahy a to na všech úrovních nebo se projeví jako komplikované či stěžující anebo nemusí Kozorohům vše vycházet podle jejich představ. Proměnlivá se tak projeví přátelství i kolegialita, ale také jejich vlastní partnerské vztahy. Což může být chvílemi jak na houpačce. Možná je budou stresovat nebo přinášet nervozitu závazky, které slíbili před koncem roku a s novým rokem se na ně toho nakupí tolik, že pro jedno nemusí stíhat druhé. Pokud je někdo vytočí, měli by zachovat chladnou hlavu a ne se hned pouštět do nějakých sporů. Ani jedné ze stran to nic zásadního nebo průlomového nepřinese. Možná se i zbytečně pohádají, což by si potom mohli i sami vyčítat. Pravděpodobně se jim tak po určité stránce může jevit leden jako hektičtější měsíc, ale ono to zase až tak zlé nebude. Rada a doporučení pro Kozorohy na leden: „Nenechte se zbytečně vytočit, stejně nic nevyřešíte, zítra je taky den…“

 

VODNÁŘ (21.1. – 18.2.): (srdce-kosa-park-jezdec-slunce)

Pro Vodnáře bude LEDEN ve znamení společnosti, veřejného dění, známostí i kontaktů, ale také schůzek a setkání. Ve vztazích znamením sympatií, setkávání či zásnub. V profesní oblasti potom ve znamení zábavy či většího styku s veřejností, neboť jejich ústřední kartou je „PARK“. Pro mnohé Vodnáře může být leden rušnější a společenštější, než by sami očekávali. Nejen že to mohou být různé plesové akce, zábava všeho druhu, ale také i rodinné nebo přátelské sešlosti. Nicméně celkově by ale v tomto měsíci neměli vynechávat zábavu nebo společenské dění. Je to proto, že právě tady mohou za zcela nečekaných okolností poznat nebo potkat svou budoucí lásku, respektive se s ní seznámit. Stejně tak je vhodné i na první rande vyrazit za zábavou, ale pozor!!! I nečekaný a náhlý společenský vzestup, úspěch nebo nová láska mohou přinést i nevinné ztrapnění nebo nečekaný vyústění situace. Svou roli v tom navíc může i zcela zbytečně sehrát alkohol. Takže milí Vodnáři, všeho s mírou. Nebude to ale jen o společenské zábavě, ale také o různých aktivitách. Zapomněl jsem totiž dodat, že svou novou lásku mohou potkat prakticky kdekoliv a za těch neobvyklejších okolností. Pokud Vodnáři v čerstvé zamilovanosti s novou láskou někam vyrazí, neuškodí, pokud budou působit spíše tajemně. Je zbytečně ihned odhalit všechny trumfy. Vyplatí se to. Celkově je ale Vodnářům leden příznivě nakloněn, co už ale podniknou oni sami je jen a jen v jejich rukách. Rada a doporučení pro Vodnáře na leden: „Nenechte si příležitost proklouznout mezi prsty, číhá na každém rohu…“

 

RYBY (19.2. -20.3.): (jezdec-prsten-loď-strom-mraky)

Pro Ryby bude LEDEN ve znamení cest, cestování i plánování. Ale také ve znamení zisku, úspěchu, prosperity nebo myšlenek či toužení. Ve vztazích potom ve znamení myšlenek nebo toužení, k odhodlávání se, ale i možného vývoje. V profesní oblasti ve znamení posunu kupředu, nových úkolů, projektů nebo větší zodpovědnosti, neboť jim náleží karta „LOĎ“. Leden umožní rybám plánovat, toužit a snít, aby později mohly své plány, sny a touhy realizovat. To, po čem touží, respektive v omezeném měřítku může přijít ještě do konce měsíce. S tím ruku v ruce řešení i rozuzlení, takže tam, kde se Ryby v životě motaly v kruhu, bude najednou jasnější a pevnější cesta ven. Vyřeší se i starosti nebo nejasnosti ohledně vztahů nebo životních postojů. Prostě a jednoduše budou chtít Ryby vykročit do nového roku směle a neotřele se spoustou projektů, plánů a vizí. Jenže… Neměly by příliš zabředávat, ono sice je krásné snít a plánovat, ale v dalších měsících by buď mohly přijít překážky, oddálení nebo by u samotných Ryb vše pominulo a to zejména, pokud jejich plány nebo sny vystřídá nový podnět nebo nové očarování. Stanovit by si měly také plány, které budou realizovatelné a příliš by neměly ulítávat na růžových obláčcích. On se totiž nakonec rok 2019 může ukázat jinak, než jak si ho Rybky nalajnovaly. Jisté je, že podnikavé Ryby mohou v tomto měsíci cestovat nebo cesty plánovat. Nicméně stejně tak ale mohou přehodnocovat tu vlastní a životní. Pokud si nastaví předsevzetí, měly by se jich držet. Rada a doporučení pro Ryby na leden: „Směle plánujte, ale všeho s mírou. Snažte se všechno dotáhnout do konce…“

UPOZORNĚNÍ:
Předpověď je všeobecně pojímána, neplatí pro všechna znamení současně. Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Textové chyby vyhrazeny. Neprošlo jazykovou úpravou. Respektuji autor. práva obrázků. 

http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz/ 

Autor článku: Merlin

Vaše komentáře

Reklama