TŘICET ZNAKŮ MANIPULÁTORA

které vám nejsou vlastní? Máte asi ve svém okolí tzv. „ MANIPULÁTORA“. Jak ho poznáte? Podívejte se teď na třicet znaků, které manipulátoři používají. Určitě najdete ty pravé. 

 Manipulátor

 

 

1.    Navozuje pocit viny a dovolává se při tom rodinných vztahů.  přátelství,   profesionální  zodpovědnosti, příslušenství  k náboženské či jiné organizaci.

2.   Přenáší zodpovědnost na druhé nebo se ze své zodpovědnosti snaží vykroutit.

3.   Nesděluje jasně své žádosti, potřeby či city.

4.   Odpovídá obvykle neurčitě.

5.   Mění své názory, chování či city podle situace nebo osoby, s níž je ve styku.

6.   Své žádosti zakrývá logickými důvody.

7.   Dává druhým najevo, že nesmějí nikdy měnit svůj názor, musí být dokonalí, všechno vědět a reagovat okamžitě na žádosti i otázky. 

8.   Zpochybňuje kvality, schopnosti i osobnost druhých, nenápadně druhé kritizuje a soudí, hovoří o nich s despektem. 

9.   Nechává své vzkazy vyřizovat jinými lidmi nebo se uchyluje k nepřímému sdělení  (rád telefonuje či zanechává písemné vzkazy).

10. Zasívá nesvár, podněcuje podezíravost, rozděluje, aby mohl lépe panovat, je schopen rozvrátit manželství.

11. Dokáže ze sebe dělat oběť, aby ho ostatní litovali (stěžuje si na pracovní přetížení, nesnesitelné lidi ve svém okolí, přehání závažnost nemoci).

12. Nedbá na žádosti (potřeby) druhých, i když tvrdí pravý opak.

13. Využívá morálních zásad druhých k naplnění vlastních potřeb.

14. Skrytě vyhrožuje nebo zcela otevřeně vydírá.

15. Neomaleně mění téma uprostřed hovoru.

16. Vyhýbá se pracovním schůzkám a poradám, utíká z nich (mnohdy je jejich autorem).

17. Zaměřuje se na neznalosti druhých a snaží se vyvolat dojem, že „má navrch“.

18. Lže.

19. Hlásá lež, aby se dozvěděl pravdu, překrucuje a interpretuje výroky druhých.

20. Je egocentrický. 

21. Závidí třeba i partnerovi nebo vlastním dětem.

22. Nesnáší kritiku a dokáže popírat zcela zřejmá fakta.

23. Nedbá na práva, potřeby a přání druhých.

24. Velmi často žádá, vydává pokyny a nutí druhé jednat na poslední chvíli.

25. Jeho slovní projev zní logicky, avšak jeho postoje, činy nebo způsob života svědčí o pravém opaku.

26. Dává dárečky, užívá lichotek, aby se zalíbil  a nečekaně projevuje drobné úsluhy.

27. V jeho přítomnosti se lidé cítí nepříjemně a nesvobodně.

28. Jde za svým cílem velmi důsledně, ale na úkor druhých.

29. Přiměje nás dělat věci, které bychom pravděpodobně o vlastní vůli nikdy nedělali.

30. Lidé, kteří ho znají, o něm stále hovoří, i když není přítomen.

 

 

Pro ukázku příběh paní Jitky .

 

Je mi 24 let. Můj příběh začal v roce 2004, kdy jsem odjela z domova a poznala mého nynějšího manžela. Zdálo se mi, že prožívám ráj na zemi. Byli jsme neustále spolu, pořád jsme se smáli a ve všem jsme si rozuměli. 

Asi po půl roce jsem s ním přijela domů na návštěvu. Matka se hned druhý den se svým budoucím zetěm pohádala. Byl to pro mne šok.Přála jsem si, aby ho měla ráda, ale najednou mi začala předhazovat, že je mladší než já a naprosto nezralý. Musel chodit přespávat k rodičům mé kamarádky a po dvouleté známosti byla svatba. Postřehla jsem ztrátu trpělivosti, jako bych se stala svatbou jeho majetkem. V dnech porodu ztropil scénu i v porodnici a začalo peklo. 

Žili jsme v izolaci, já musela být doma s dítětem, a najednou se mužův hněv začal obracet proti mně. Nejdříve šlo o slovní urážky, pak následovaly omluvy a udobřování. Postupně jsem ale byla utvrzována v přesvědčení, že jsem naprosto neschopná matka, manželka i milenka. Po nějaké době jsem byla sama přesvědčena, že je to moje vina a kdybych se více snažila, mohlo by všechno vypadat úplně jinak.
      

Manžel mi začal předhazovat všechny mé i domnělé nedostatky, začal mi podsouvat věty, které jsem údajně chtěla říct, a předem mě za ně peskoval a zesměšňoval. Stěžoval si přede mnou a postupně i před našimi přáteli, že si bude muset najít milenku nebo začít chodit do bordelu, aby se odreagoval, protože se mnou prý nemůže vydržet.

Musela jsem uznat, že matka měla ve svém odhadu pravdu.     

Pak manžel přišel o práci a tehdy mě také fyzicky napadnul. Druhý den donesl kytici s omluvami, nicméně za nějaký čas už měl pro své jednání zdůvodnění. Tak to pokračovalo dál jako na houpačce. Manžel byl po nocích pryč a doma mne neustále obviňoval a urážel.     

Hledala jsem informace na internetu a přes slovo MANIPULACE našla web vzdělávacích filmů.

Po přečtení 30 – ti znaků manipulátora jsem zůstala ohromena, jak to tak někdo dokázal přesně popsat, 27 jich přesně sedělo na manžela! Film jsem objednala na kamarádku a pak jsme to spolu sledovaly. Celý příběh mnou otřásl, dokonale popsané metody manžela a přesně stejné věty, kterými mne deptal. Zjistila jsem, že rady typu: “Musíš mu odpustit” jsou úplným nepochopením této úchylky. Přijala jsem všechna řešení za svá a hlavně si začala více vážit sama sebe a na manželovy útoky jsem reagovala jinak než dřív. 

Hned si všimnul změny, ptal se, co se děje. Nelíbilo se mu to, nicméně postupně zjistil, že to myslím vážně a jeho útoky ztrácely na intenzitě. Moje sebevědomí rostlo s každým vítězstvím a nyní po roce můžu říct, že moje manželství sice není zdaleka ideální, ale už se v něm dá dýchat.  Máme vymezeny hranice, za které se nechodí, a dokážeme spolu normálně komunikovat. Cítil, že narazil a že jiné už to nebude.

U mne došlo k obnovení sebevědomí, vymezila jsem si tvrdě svůj volný čas a vybrala si lidi kolem sebe.

Fyzicky i psychicky se cítím úplně jinak a za vše vděčím radám, které film obsahuje.  

Film o manipulaci najdete na stránkách www.vzdelavacifilmy.cz, kde si ho můžete i objednat.

 

Zdroj: www.vzdelavacifilmy.cz  +

převztao z  http://www.zdravi4u.cz

Vaše komentáře

Reklama