Památka zesnulých

V čase, který tomuto dni předchází, se silně otevírají sféry nebes a posmrtného života a vrcholí to dnem v čase pozemském 2 .listopadu, kdy silně lidi ze sféry Země vysílají vzpomínky, lásku, určité i nedořešené události životní, modlitby do sfér světů, kde život pokračuje a žije se v různých rozměrech. Tento den je vysláno tolik spojení a to i těch, kteří se v běžném životě hlouběji nezajímají o duchovní život. V tento den se otevírají brány srdce spojení. Vysílají lásku, modlitby či povídají slova svým příbuzným.

Tato doba je velice krásná, neboť tato síla je vždy vyslyšena a můžete plně vyslovovat modlitby a lásku svým bližním, neboť modliteb a vzpomínek je v tento den vysloveno tolik, že sféra posmrtného života je naplňována silou našich cest a tak dochází k propojení těchto světů a každé slovo ještě intenzivněji může proniknout do tohoto světa. Láska a vzpomínky na naše blízké tuto bránu otevírají, protože v určitý čas je nashromážděno spousty silné energie všech, ať věří či nevěří, ale vyslaná síla jejich srdce na duši blízkou je zásadní.

Vnímejte tyto brány, ponořte se do nich srdcem, neboť v tento čas jsou nablízku ti, kteří jsou v cestě posmrtného života. Můžete v tento čas dojít k silným odpuštěním či třeba událostem, které jste nestačili dořešit s konkrétní duší za tohoto života, aby došlo k posunutí jak vás tak duše v posmrtném životě.

Já v tento čas zažívám silné doteky a působení sfér posmrtného života. Vnímám tento svět velice silně a věřte, že mnoho duší čeká na vaše modlitby či lásku a vzpomínku. V těchto dnech zažívám silné mystické prožitky uvnitř sebe samotného. Je třeba v tento čas vzpomínat, dotýkat se a otevírat cestu nebes. Přátelé, naše srdce jsou důležitá, naše citlivost je důležitá.

Zapalte svíce pro životy tam, kde i my jsme byli a také budeme. Smrt je cestou nového začátku, tak jak na Zemi přicházíme s prvním nádechem života, tak z tohoto pozemského světa odcházíme s posledním výdechem. Smrt pozemská se proměňuje v život posmrtný, v život další.

Přátelé, je důležité se milovat, je důležité v cestě života naplnit svou cestu. Je potřeba probouzet se k vyšším stavům bytí, je potřeba být a žít jeden pro druhého. Je potřeba rozdávat a darovat. Přátelé, cesta života je zkouškou nás všech, je to nádech a výdech, je to cesta, která vede dále, nekonečně dále. Pojďme si v této cestě pomáhat. Nezapomínejme, proč jsme sem přišli.

Přátelé moji milovaní, posílám ze svého srdce svou živou lásku, která dýchá i za vaše cesty, dýchá za cesty těch, kteří již překročili práh a dále pokračují v dalších cestách a návratech.

 

 

Modlitba života nekonečného

Modlím se a medituji za nás všechny a všechno ve svém nejniternějším srdci.

Nebeský Otče a Matko, zdravím Tě srdcem svým,

zdravím tě v tento čas, kde síla života posmrtného proniká k našemu světu,

vysílám srdcem svým cestu k vám a propojuji se pod vaším vedením se sférou života na druhém břehu,

vysílám svou lásku a štěstí k vám, duše žijící v prostoru, kde cesta pokračuje,

vysílám a propojuji se s životem věčným, kde cesta každého z nás je,

ve svém srdci žiji lásku a světlo a tato láska a světlo mě propojuje silou lásky nás všech,

prostor světů je otevřen a já cítím a vnímám tu sílu světla a naděje pro každého z nás,

mé srdce povídá, síla modlitby patří nám všem, těm, kteří se v tuto chvíli nadechují prvním dechem světa,

mé srdce povídá, síla modlitby patří nám, kteří již dýcháme svou cestu,

mé srdce povídá síla modlitby patří těm, kteří v tuto chvíli vydechují svůj poslední dech cesty své, mé srdce povídá, že síla modlitby patří těm, kteří žijí již novým životem a nadechují cestu novou.

Tak jest.

Přátelé moji milovaní nechte vstoupit a prostoupit sílu modlitby, nechte se vést srdcem.

Zapalte svíci a tiše rozjímejte, je to pro nás všechny. V tento den žijte tuto modlitbu a cestu uvnitř sebe, je to pro nás všechny. V této cestě je mnoho dovoleno, dovolte vyslovit sílu svého srdce těm, kteří na to čekají.

V lásce a nekonečnosti pro vás v rozjímání napsal Tom

Autor článku: Tomáš Borl

Zdroj: http://www.cestyksobe.cz

Tento den je 2. listopadu. Již dlouho rozjímám a medituji v tyto dny a tento konkrétní den. Víte, tento den je velice silný pro nás všechny, jak tady na Zemi, tak v posmrtném životě.

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama