VZKAZ OD ZLATÉ DUŠIČKY – POHYB

Lidé si jí však málokdy všímají. Mnozí ani neví, kolik krásných míst mají vedle svých domovů. Jak potom mohou nalézt krásu ve svém srdci a sami v sobě? Dny plynou velice rychle, příroda se probouzí a brzy vše rozkvete. Tentokrát tu jaro již je a všichni to cítíte ve vzduchu… voní jarem. Probouzí se vše, nejen příroda, ale i lidé. A stále větší množství. Jakoby čekali na otevření se Slunci. Začínáte vidět nové věci jiným pohledem. Tak jako ptáci z nebe shlížíte na své životy. Je zde údiv a překvapení nad tím, co vidíte. Jakoby jste se dívali oknem do jiného světa. Vidíte to, co jste dříve neviděli. Opravdu se vše začíná otevírat. Vaše srdce, které dlouho bylo v temnotě a sevřené okovy, se uvolňuje s přicházející láskou. Vaše oči vidí krásu v ostatních a také pohledy do nitra vás samých se změnily. Je to velice složitý proces, ale začíná přinášet výsledky. V tomto období také mnoho z vás konečně zaznamenává úspěch v některých ze svých zkoušek. V obdobích, která byla dříve neúspěšná, jakoby se nyní začalo vše obracet k lepšímu. Ano, opravdu je to tak. Do začátku léta se mnohé změní. Vy sami nejvíce. Vaše spojení s duší se posílí. Díky své práci budete cítit sílu spojení a to vás povede do života s elánem a s potěšením. Jakoby jaro bylo období zázraků. Mnohým z vás se začínají plnit vaše sny. A to ještě teprve uvidíte, co skvělého vás čeká. Slunce začíná působit i na zaryté odpůrce světla. Je čas. Proto proniká i do nejtemnějších koutů a probouzí všechny, kteří dosud spali. Všude kolem vás je také mnoho nevole. Ale toto je jen součástí proměny. Neboť nelze stále žít v minulosti. Je třeba jednat a nacházet nová řešení, je třeba pohyb. Pohyb událostí, pohyb vás samých a konečně i pohyb fyzického těla, neboť jste velmi dlouho odpočívali. Jakmile se ukáže slunce, příroda se zaplní. Nastane hemžení a nový zrod. Stejně tak i tento rok přináší nový zrod. Okolo Země také nastává pohyb, neboť se otevře brána hojnosti a díky tomu se začne mnoho měnit i pro Zemi samotnou. Kolem Země bude opět mnoho aktivity, je konána velká příprava na slavnost. V den rovnodennosti pronikne láska do všech srdcí a spustí reakci, která bude doprovázena mnohými prožitky. Jakoby jste prožívali generální zkoušku skutečného spojení s Jednotou. Pro toho, kdo se v tomto dni naladí, bude síla ohromná. Budou zde mnozí, kteří se však uzavřou sami  do sebe, neboť nebudou schopni snést tuto sílu. Přesto výsledek by mohl být ohromující. Hledejte rovnováhu, abyste dosáhli Jednoty. Každý z vás je světelnou bytostí, každý má svou duchovní rodinu. A každý se může rozpomenout kdo je a odkud přichází. Jakmile prozřete, váš pohled na věci okolo už bude navždy jiný. Nyní však se těšte na sluneční paprsky. Jsou pro vás „schody do nebe“. Maytreia

Zdroj:http://zlata.dusicka.sweb.cz

Vaše komentáře

Reklama