MERLINOVA MAGICKÁ PŘEDPOVĚĎ NA ŘÍJEN 2017 PRO VŠECHNA ZNAMENÍ

 

Říjen sám o sobě přináší vibraci č. 1 (Vibrace čísla jedna může zapříčinit, že si mohou lidé připadat velmi osamělí. Číslo jedna představuje nezávislost, nové začátky a příležitosti, a lidé mají sklon dělat věci více po svém. Lidé mohou tuto vibraci prožívat různě, podle toho, jaká ponaučení tou dobou potřebují získat. Pokud lidé vědí, že by se měli víc prosadit a přitom nevyužijí příležitosti, které jim právě tato vibrace poskytuje, vymkne se jim rozhodování z rukou. Ocitnou se v situaci, kdy se buď musí ozvat, nebo ztratí něco, na čem jim velmi záleží, ať už je to partner, přítel nebo zaměstnání. Kladnou stránkou je skutečnost, že takový měsíc může být plný nových začátků a nových plánů. Někdy může v průběhu této vibrace dojít k setkání s někým, kdo pro vás bude mnoho znamenat, zvlášť pokud se taková osoba objeví ve vašem životě, aby vám dala příležitost se prosadit; partnerské vztahy se však navazují spíše ve vibraci dvojky či jedenáctky a ještě častěji ve vibraci šestky.)

 

BERAN (21.3. – 20.4.): (kotva-rakev-sovy-loď-srdce)

Pro Berany bude ŘÍJEN měsícem ve znamení krátkých trápení, malých komplikací, nervozity, ale i podrážděnosti nebo spěchu či neklidu. Ve vztazích potom znamením roztěkaných citů, stresu nebo nejistoty, ale také možného úletu. V pracovní sféře potom znamením nervového vypětí, menších nepříjemností nebo shonu, neboť jejich dvorní kartou jsou „PTÁCI“. Více se mohou cítit pod tlakem a to nejvíce v případě práce a vztahů. V citech by měli být opatrnější na příliš silnou připoutanost k partnerovi, mohou tak častěji snít právě o té lásce skutečné, protože jejich současná jakoby zkomírala nebo se v ní začaly objevovat větší trhliny. Celkově pro ně ale říjen bude v mnohém hektičtější, zaznamenat mohou i větší napětí nebo stres. Chvílemi mohou mít pocit, že jedno nelze zvládnout pro druhé. Ale… Ale v něčem přece jen budou tyto situace nebo hektičnost prospěšné. Ukáže jim totiž vícero možností i nové zdroje či směry. U Beranů, kteří nejsou spokojeni se svou pracovní stránkou svítá naděje na nové možnosti i příležitosti a to i v případě, že právě v říjnu ukončí stávající zaměstnání. Pro ně je to jakoby pečlivě zvážený krok, v tom horším případě je k tomu donutí náhlé a nepředvídatelné okolnosti či vlastní vyhořelost. Nebudou prakticky stíhat , budou v neustálém vnitřním rozrušení ať v pozitivním nebo negativním slova smyslu. Nebudou chvílemi vědět, kam se vrtnou, co zařídit, co stihnout… Občas ej někdo vytočí, ale také jim občas někdo pomůže v řešením rozhovorem nebo sdělením. Mimochodem i jejich komunikace může být občas ostřejší směrem ke druhým, krotit by tak měli svůj jazyk, myšlenky i slova… Mohou se nechtěně někoho dotknout, i když to tak ve skutečnosti myslet nebudou…

 

BÝK (21.4. – 21.5.): (strom-květiny-kotva-mraky-kniha)

Pro Býky bude ŘÍJEN měsícem ve znamení práce, povolání, ale i ve znamení opory, naděje, ukotvení, připoutanosti či rovnováhy. Ve vztazích potom znamením životního přístavu, závislosti či nezdravé připoutanosti. V pracovní sféře ve znamení spolehlivosti a naděje na dokonalé uplatnění, neboť jejich dvorní kartou je „KOTVA“. Celý měsíc bude o naději i ukotvení. O pevnějším ukotvení ve vlastním životě, o větší radosti i větší chuti do života. Ohrozit tento pozitivní status měsíce ale mohou nepřehledné životní situace, nejasnosti nebo starosti, ale ve většině případů spíše menšího rázu. Nicméně… nicméně se budou otevírat i nadějné nové životní úkoly, situace i cesty, odkrývat se budou souvislosti s životním tajemstvím, potrápit snad mohou jen jisté nedokončené životní situace. Přesto by si ale Býci měli dávat pozor na nezdvořilost či provokace, spíše ale namířené na jejich osobu. Větší souvislosti to může mít s pracovní sférou, kde bude častá proměnlivost nálad, nejasné problémy nebo pocity ohrožení, i když nebudou vědět odkud pochází. V případě nepřehlednosti životních situací by ale neměli být Býci příliš zbrklí v řešeních. Situace kolem nich ne vždy budou zralé právě na rychlá řešení nebo rozhodnutí. Určitě se vyplatí posečkat si, jak se dané okolnosti nebo situace budou vyvíjet. Nicméně nejen ohledně práce, ale i ohledně života na ně čeká radost, úspěch nebo milá překvapen, o kterých zatím ještě nemají nejmenšího tušení nebo ještě o nich nemají vědět. Přesně a v pravý čas se tyto pozitivně laděné aspekty projeví nebo odkryjí. Určitě by si ale v tomto měsíci Býci neměli nechat nikým a ničím nic kazit, neuškodí jim, pokud v mnohém se budou snažit zůstat nad věcí…

 

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.): (jetel-lilie-rakev-kosa-park)

Pro Blížence bude ŘÍJEN měsícem ve znamení úplnosti, završení, zlomu či vyvrcholením krize, stejně tak trápením. Ve vztazích znamením problémových citů, k zásadním proměnám nebo k rozpadu citů. V pracovní sféře potom znamením možného ukončení, vyčerpání či příliš problémových situací, neboť jejich dvorní kartou je „RAKEV“. Právě v tomto měsíci mohou ukončovat a to i bolestnou či zraňující formou to, co stagnovalo nebo to, co jim přinášelo starosti, nejasnosti a problémy. Jakoby se k nim blížilo razantnější zastavení, protože něco v minulých měsících ignorovali, přehlíželi nebo šli nesprávným směrem. Pozor by si proto měli dávat na možné nehody, úrazy nebo poranění, pravděpodobně si to může vyžádat zásah lékařů nebo krátký pobyt v nemocnici. Dalším aspektem tohoto měsíce je náhlost, náhle jim mohou ubývat síly nebo se náhle vytratí z jejich života štěstí. Problémy i mrzutosti budou také v rodině, i tady může docházet k náhlým a nepředvídatelným událostem nebo situacím a to mnohdy šokujícím. Zhroutí se jejich vytvářené ideály a ke slovu se může dostat trpká realita. Také ale mohou střízlivět z vlastních iluzí, budou doslova bourat, kácet, bortit ale proto, aby mohli znovu stavět. Vše co bylo v jejich životech totiž mohlo být na vrtkavých základech a je potřeba, aby Blíženci budovali základy pevné a statické. Říjen pro ně může být zlomovým měsícem v tom, že už dál nebudou chtít setrvávat v tom, v čem byli, vztahy se mohou definitivně rozpadat nebo v nich dojde k zásadním proměnám. Nejen blíženci, ale i ostatní si tak budou více uvědomovat tu křehkost, ale zároveň i pevnost kterou přehlíželi nebo které naopak zneužívali…

 

RAK (22.6. – 22.7.): (mraky-hvězdy-medvěd-loď-květiny)

Pro Raky bude ŘÍJEN měsícem ve znamení nejen starších osob, ale i stability, vlastní síly, diplomacie, vášně či respektu. Ve vztazích znamením bezpečí i stálých citů, stejně tak žárlivosti nebo závisti. V pracovní sféře znamením vyššího postu, povýšení i zodpovědnosti, neboť jejich dvorní kartou je „MEDVĚD“. Zabojovat mohou prakticky o vše a všech oblastech života. Přinese jim to nejen vyjasnění jejich obav, ale i úspěch a uznání či radost. Tu navíc budou prožívat víc než jiná znamení, ale i to je v pořádku. Stabilizovat si také mohou v tomto měsíci i své plány, sny nebo touhy. Výrazněji jejich život navíc ovlivní i starší muž, který jim vyjde vstříc a ve kterém mohou právě Raci nalézt velkou oporu. Budou ale i častěji cestovat, ať už se bude jednat o každodenní cestu do práce nebo za zábavou. Radost jim navíc budou způsobovat i maličkosti, čekají ej příjemná i úspěšná pozvání, setkání nebo návštěvy. Stejně tak se mohou dočkat i pracovního vzestupu nebo si více mohou stabilizovat svou pracovní pozici. Nejeden Rak se ale právě v říjnu může dočkat i povýšení nebo odměn. Na co sáhnou nebo do čeho se pustí bude provázeno úspěchem. Kde byly starosti nebo nejasnosti, odezní nebo zcela vymizí a v mnohém se Rakům vyjasní i jejich vlastní tápání. Ne náhodou ale také mohou obdržet velký a hodnotný dárek, někdo je obdaruje ale i oni sami budou mít tendence obdarovávat víc, než by si dříve připustili. Celkově je v říjnu čeká šťastné období poznamenané ochranou i podporou. Budou si i ujasňovat své pocity a city, ve vztazích by ale měli být opatrnější na zbytečnou podezíravost nebo žárlivost, nebude k tomu totiž jediný důvod. Nezadaní Raci i Račice navíc mohou potkat někoho velmi charismatického…

 

LEV (23.7. – 23.8.): (hora-dítě-věž-strom-srdce)

Pro Lvy bude ŘÍJEN měsícem ve znamení životní cesty, ambicí, rozchodů, osamělosti, ale i úředních záležitostí či samostatnosti. Ve vztazích potom znamením rozvodu, izolovanosti, neústupnosti či nepochopení. V pracovní sféře znamením vyššího postu, rozhodnutí, ale i možnou neoblíbeností či větší samostatností, neboť jejich dvorní kartou je „VĚŽ“. Více se mohou cítit osamělí a to i přesto, že kolem nich bude dostatek lidí. Často se budou chtít stáhnout do své samoty a nikoho nevidět. Připravit by se měli i na možné životní překážky, na překážky v nových začátcích, ohledně potomků, kteří mohou být více tvrdohlaví, ale také v úředních, právních nebo soudních jednáních či záležitostech. Pravděpodobně budou řešit i překážky vzniklé vlastní vinou, občas mohou mít také pocit, jakoby překážky nebo stagnace byla všude kolem nich. V lásce a citech se potom mohou trápit, prožívat si mohou svou vnitřní samotu a stesk po lásce, ale také mohou i přes veškeré nastavované překážky naopak potkat lásku životní nebo nově příchozí více rozvinout. Všeobecně v citech by ale Lvi měli být opatrní na omezování či egoismus, pokud někoho milují a on o tom neví, měli by mu to otevřeně sdělit, poté se nový příval citů může bez problémů rozběhnout. Nicméně v nefunkčních vztazích může být láska definitivně vyhaslá a dojde k jejímu konečnému odpoutání. To, ale jak Lvi sami naloží se svými city už bude záležet jen na nich. Jejich osamělý vnitřní život by mohl díky jiné osobě dojít k výraznějšímu průlomu. Často si také budou uvědomovat, že většina překážek vyvstává jen jejich vlastními chybami a že neuškodí, pokud se naučí se svými trápeními svěřovat těm, kteří jim chtějí naslouchat a pomohou jim ukázat nový směr a něco nového v nich nastartovat…

 

PANNA (24.8. – 23.9.): (ryby-měsíc-lilie-čápi-slunce)

Pro Panny bude ŘÍJEN měsícem ve znamení rodiny, intimnosti, sexu, upřímnosti, ve vztazích znamením silné sexuální přitažlivosti, harmonie i upřímnosti, v pracovní sféře potom ve znamení pohody, neboť jejich dvorní kartou je „LILIE“. Ke slovu se především dostanou rodinné záležitosti, ale i řešení rodinného finančního rozpočtu. Nicméně také u Pannen bude docházet ke změnám a to nejen rodinným nebo finančním, ale také v souvislosti s možným těhotenstvím, které mohou právě v říjnu zjistit. Celkově pro ně ale říjen bude úspěšnější i uznávanější než září, jen by si neměly příliš často stavět určité vzdušné zámky, ale raději se držet nohama pevně na zemi. Kde byly konflikty, dojde k posunům i změnám. Ohledně vztahů i rodiny je možné, že se budou muset o někoho staršího postarat, nicméně tento měsíc pro ně bude nabitý energičností, tvořivostí, optimismem i kreativitou. Navíc dosáhnou nebývalých uznání i úspěchu všude tam, kde si nevěřily. Většina změn u nich bud provázena úspěch a budou ve výsledku pozitivní, procházet ale také budou Panny i vlastními duševními proměnami, přesto v něčem o čem zatím ještě nevědí budou muset ustát jisté menší duševní zatížení. Pro tento měsíc by si hlavně neměly brát nic osobně, naopak nejen na sebe, ale i na druhé by měly pohlížet z toho objektivnějšího pohledu. To, co k nim bude přicházet, respektive co se u nich bude měnit bude mít výraznější výsledky nebo projevy později, ale i díky jejich elánu jim tento měsíc může vše perfektně vycházet, až i ony samotné mohou být překvapeny…

 

VÁHY (24.9. – 23.10.): (strom-dům-srdce-klíč-had)

Pro Váhy bude ŘÍJEN měsícem ve znamení lásky, citů, srdečnosti, ale i radosti a spokojenosti. Ve vztazích potom znamením zamilovanosti, pravé lásky, porozumění i vědomí, že všechno je tak jak má být. V pracovní sféře ve znamení toho, že je jejich práce baví a naplňuje, neboť jejich dvorní kartou je „SRDCE“. Právě v říjnu si Váhy přijdou na své, jejich měsíc jim přinese nejedno překvapení i životní lásku, kvůli které se dlouhodobě mohly trápit, protože na ni čekali a nepřicházela. Celkově ale bude jejich život jiný. Pestrobarevný, šťastný a naplňující, přesto by si měli dávat pozor na přemíru citů a pocitů, jinak budou zbytečně žárliví. Navíc i Venuše se vrátí kolem poloviny měsíce do jejich znamení, je tu pevnost i jistota, ale i láska, které se nemohou vyhnout. Sice právě v oblasti lásky a vztahů mohou zaznamenat menší komplikace, ale ty rychle vyřeší a zpracují. Zaměří se ale také na svůj domov, buď na jeho zkrášlování nebo na možnost jeho získání. Což jim přinese pevné a jisté smlouvy i vlastnictví, ať už bydlení vlastního nebo pronajatého. O menší rozruch v jejich životě se ale postará nějaká žena z jejich blízkosti, potrápit je také dočasně mohou nějaké zdravotní obtíže, ale nic vážného v tom nebude. Nejen v životě, ale i v citech se jim tak může splnit jejich sen nebo přání. Na blízku budou mít někoho, kdo jim rozhodně nebude lhostejný, v citech potom více otevřených možností pro rozvoj láskyplnosti. Jejich život bude řídit otevřené srdce, harmonie a často i romantika. Jistě, že se najdou menší nepříjemné nebo komplikované situace, ale ty hravě Váhy budou schopny řešit…

 

ŠTÍR (24.10.- 22.11.): (liška-důtky-prsten-jezdec-dítě)

Pro Štíry bude ŘÍJEN měsícem ve znamení vztahů, závazků, smluv, spojení, naplnění, ale i opakování něčeho, co už tu bylo. Ve vztazích potom znamením pout, zodpovědnosti či závazků. V pracovní sféře ve znamení smluv, úkolů i závazků, neboť jejich dvorní kartou je „PRSTEN“. Právě vztahy budou pro Štíry ústředním tématem tohoto měsíce. A to nejen jejich vlastní, ale i ty, které se dotýkají jejich přátel nebo rodiny. Projevovat se tu mohou záludnosti i předstírání. Ale ani rozhovory či diskuse o vlastním vztahu nemusí být příliš upřímné. Ne vždy a za všech okolností budou Štíři chtít znát pravdu. Pozor by si měli dávat na zprávy a informace, které k nim mohou přicházet, budou polopravdivé a mnohdy vyznívající jinak, než jaká bude skutečnost. Nicméně i oni sami mohou ve vztazích lhát nebo být neupřímní a to v případech, pokud je jejich vztah již nebude naplňovat. Často budou o svém vztahu diskutovat, ale také se i hádat. Kolem nich také budou svody a pokušení nebo možnost něčeho nového, zaměstnávat to více bude ale jejich myšlenky. Ti submisivnější Štíři (i když jestli takoví vůbec jsou) naopak se mohou vlastními vztahy trápit a příliš se jimi zaměstnávat v myšlenkách. Stejně tak se u Štírů může něco znovu opakovat, přesně to, co se odvíjelo v minulosti a nebylo ukončeno. Říjen pro ně bude také měsícem především komunikace, budou chtít mluvit a mluvit a mluvit, bez ohledu na to, jestli jim někdo bude chtít naslouchat. Měsíc pro ně bude akčníma dynamickým, je tu ale přesto jedno varování a to zejména pro Štíry, kteří jsou aktivními řidiči. Dávejte si větší pozor na svá auta, nechte si je preventivně zkontrolovat, mohou mít skryté vady, které by mohly zapříčinit menší nehodu nebo defekt. Stejně tak si dávejte pozor i na pokuty za překročení rychlosti…

 

STŘELEC (23.11. – 21.12.): (prsten-liška-kotva-kříž-věž)

Pro Střelce bude ŘÍJEN stejně jako pro Býky měsícem ve znamení práce, povolání, ale i ve znamení opory, naděje, ukotvení, připoutanosti či rovnováhy. Ve vztazích potom znamením životního přístavu, závislosti či nezdravé připoutanosti. V pracovní sféře ve znamení spolehlivosti a naděje na dokonalé uplatnění, neboť jejich dvorní kartou je „KOTVA“. V říjnu je budou ať už ohledně práce nebo vztahů provázet osudové lekce či zkoušky nebo přímo zásahy osudu. Všude tam, kde je nestabilita nebo připoutanost, nemožnost se odtrhnout bude zasahováno právě osudem, budou otevírána témata, protože právě to budou poznání, která mají Střelce vyvést z určitých vlastních prožívaných iluzí nebo životních lží. Ústředním tématem pro ně tedy budou vztahy, vztahy na pracovišti, partnerské vztahy a okrajově zasáhnou i rodinné nebo přátelské, navíc v mnohých případech může docházet k delším odloučením, rozchodům nebo rozvodům. Něco jakoby se znovu může opakovat z minulosti. Nuceni budou jednat samostatně a sami za sebe, zjevovat se kolem nich více mohou intriky i falešná chování, ve vztazích pak může docházet ke lžím, výmluvám nebo manipulaci. Nicméně právě toto jsou jejich vlastní osudové lekce, které leckdy pramení z minulých životů, ale i z vlastních chyb Střelců. Zjišťovat ale také budou i to, že ne ze všeho je jednoduché se vysmeknout, že leckdy jsou k tomu více připoutaní než by o to stáli. Vždy tu ale na jejich straně bude naděje… naděje na zlepšení. Dobrou zprávou je, že mnozí naplňují zdárně své úkoly dané osudem, Nicméně situace, které kolem nich budou vyvstávat jsou tak trochu víc karmického rázu a prostě si právě tohle v říjnu budou muset střelci odžít. Více se také ale mohou cítit vnitřně osamělí, mít pocity, že jim nikdo nerozumí. Každý začátek je důsledkem konce, není možné chtít nový začátek a nemít ukončené předešlé příběhy…

 

KOZOROH (22.12. – 20.1.): (myši-rakev-květiny-medvěd-had)

Pro Kozorohy bude ŘÍJEN měsícem ve znamení pozvání, setkání, spokojenosti, ale i lichocení, něžnosti nebo radosti ve vztazích znamením přitažlivosti, sympatií, náklonnosti či harmonie. V pracovní sféře ve znamení přátelské atmosféry či těšení se z práce, neboť jejich dvorní kartou je „KYTICE“. Kozorozi by si měli dávat pozor v tomto měsíci na určitý kolotoč událostí a situací, které je mohou vykolejit. Dorazit k nim mohou jisté ztráty a to prakticky ve vše oblastech života, s někým se budou muset rozloučit, někoho nechat stát a jít dál. Nicméně ne všechno ale bude nepříjemné, pokud byli problémy, tak vyšumí nebo se sami ztratí a rozplynou, přesto ale mohou právě Kozorozi více vnímat ztrátu pohody a klidu. Do konfrontací nebo situací se mohou dostat ohledně nějaké starší ženy, opatrnější by měli být také na to komu a s čím se svěřují, protože právě tato žena jim může tak trochu zkomplikovat život nebo vzít prožívanou radost. Tato žena se totiž může projevit jako falešná nebo zákeřná, něco se Kozorohům bude zdát, že není v pořádku. Docházet tak může k nepředvídatelným situacím, které rozladí nebo vnesou nepohodu. I předem domluvené záležitosti tak mohou zkrachovat na jedné větě nebo reakci. Nicméně na druhou stranu ale právě v tomto jedničkovém měsíci mohou být i nečekaně obdarováni, přesto se jim tento dar nemusí líbit nebo se jim bude zdát dost podřadný a bezcenný. Nicméně Kozorozi samotní budou korigovat své vztahy, v rodině to nebude zrovna ale jejich parketa, nicméně se svou vůlí a houževnatostí budou schopni se s tím vypořádat. Po celý měsíc by ale měli být opatrná na movité nebo finanční věci. U nich totiž může docházet k častějším ztrátám nebo prostě někde něco mohou zapomenout. Je zbytečné rozepisovat na co by si Kozorozi měli dávat pozor, ale i malá ztráta je může rozladit, protože může přijít v ten nejnevhodnější okamžik…

 

VODNÁŘ (21.1. – 18.2.): (mraky-prsten-jezdec-kytice-dům)

Pro Vodnáře bude ŘÍJEN měsícem ve znamení zpráv, informací, myšlenek, představ, ale i nápadů, pohybu či větší aktivity. Ve vztazích znamením sympatií, náklonnosti, myšlenek na někoho, ale také o jiskření a očekávání. V pracovní sféře potom znamením pozitivního vývoje, i když lehce, ale také o příjemných změnách, o svobodomyslnosti nebo o rychlých jednáních, neboť jejich dvorní kartou je „JEZDEC“. Vodnáři budou pokračovat ve stejném tempu jako v září. Rychlost, aktivita i dynamika… Aspekty, které je budou provázet, posune se to ale i o další úroveň. Ke slovu se dostanou i témata související s rodinou či bydlením nebo zázemím domova a to zejména ohledně smluv nebo závazků. I u Vodnářů se může znovu opakovat něco, co u nich proběhlo již v minulosti. Říjen ale pro ně bude pestřejší v tom, že kolem nich je na obzoru nový vztah, ať už přátelský, pracovní nebo partnerský. Stejně tak se ale mohou o slovo přihlásit i lidé nebo nedokončené vztahové příběhy právě z minulosti. Právě tito lidé a tyto vztahy mohou Vodnáře více zaměstnat v myšlenkách, bude je to nutit k většímu přemýšlení, ale ve výsledku to přinese nejedno vyjasnění, vysvětlení, možné usmíření či setkání. Výrazněji jejich život může ovlivnit mladší žena. Vztahy potom jakoby opětovně vnesou do jejich života radost, tu ale mohou zažívat i doma, budou se více bavit, starosti jakoby definitivně pominou a říjen tak pro Vodnáře může být doslova restartem do něčeho zcela nového. Otěže totiž budou mít sami a pevně ve svých rukou…

 

RYBY (19.2. -20.3.): (lilie-dítě-rakev-myši-klíč)

Pro Ryby bude ŘÍJEN stejně jako pro Blížence měsícem ve znamení úplnosti, završení, zlomu či vyvrcholením krize, stejně tak trápením. Ve vztazích znamením problémových citů, k zásadním proměnám nebo k rozpadu citů. V pracovní sféře potom znamením možného ukončení, vyčerpání či příliš problémových situací, neboť jejich dvorní kartou je „RAKEV“. Ryby mohou počítat s mnoha nepředvídatelnými okolnostmi nebo záležitostmi a to zejména v rodině nebo ohledně potomků, nevyhnou se mrzutostem nebo problémům. Nicméně většina těchto situací ale bude jen domnělých, ale přesto. Přesto to může přinést určité ztráty, i když se nakonec problémy ztratí nebo vyšumí. Završovat se u Ryb bude vše, co nestihly uzavřít v předchozích měsících. Mohou mít pocity, že i dočasně stagnují, že problémů nebo starostí je kolem nich víc, než by chtěly. Zabývat se také mohou i malichernými starostmi, svým způsobem těžko a to především samy v sobě mohou hledat cesty k novým začátkům. Ale jisté pro ně je to, že klíč k řešením je v nich samotných. Svazovat je ale mohou i vlastní pochybnosti, nejistota nebo obavy, více je potrápí rodinné záležitosti, ale také jim říjen slibuje harmoničtější začátky, i když nebudou hned viditelné. I ony musí ještě něco dokončit, aby mohlo vstoupit nové, jsou to nevyhnutelné procesy jejich vlastního růstu. Problémy i starosti se jim totiž nakonec podaří odvrátit, ale za cenu větší námahy a úsilí. Pozor by si měly ale Ryby v tomto měsíci dávat na to, pokud nečekaně s někým „ulítnou“. Tady by mohly tvrdě narazit a přineslo by to pozdější následky, které by jim rozhodně neprospěly. Samy ale budou více toužit po harmonii, po klidu. Toho se jim ale příliš dostávat nebude, protože říjen přinese něco, s čím Ryby počítat nemusí. Připravit by se měly i na možné menší trápení, bolestná nebo zraňující zakončování, ale ani bez toho nelze dál postoupit…

 

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Respektuji autor. Práva obrázků. Předpověď je všeobecně pojímána, neplatí pro všechna znamení současně. 

http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz/ 

Autor článku: Merlin

Vaše komentáře

Reklama