OPRAVDOVÝ ZABIJÁK – SKRYTÁ INFEKCE CHLAMYDIE

Jaroslav Renda, nyní již in memoriam), kteří měli pádné důvody se infekcí chlamydie zabývat. Protože oba byli chlamýdií napadení a nevýslovně trpěli a nikdo jim nedokázal ani poradit a ani pomoci. S ohledem na svou vědeckou duši trval jejich výzkum pečlivých dvacet let a pečlivě zkoumali více než sedm set osob a jejich rodin. Zkoumali a shromaždovali příznaky, precizně zkoumali séra a krev všech svých pacientů. Proto je tento článek opravdovým poselstvím více než dvacetiletého zapáleného úsilí o objasnění pravdy.

Dekorace

 

Autorka : MUDr. Monika Sičová, tantrická jóga pro ženy, Mohendžodáro.http://www.mohendzodaro.cz

V našem těle může existovat skrytá chronická infekce chlamydiemi, která velice silně narušuje zdraví. Chlamydie produkují endotoxiny, které útočí na nervová zakončení a způsobují dlouhodobé kruté bolesti, poruchy zdraví, únavu.Ostatní nákazy, kterými nás v médiích straší, jsou opravdu ojedinělé a náhodné. Čím ale trpí opravdu velká část naší populace, je skrytá, chronická infekce chlamýdií, která napadá všechny vnitřní orgány, způsobuje překrvení vnitřních orgánů a postupně devastuje celý imunitní systém člověka.

Může, ale nemusí se objevit nejprvě akutní stádium nemoci s horečnatým průběhem. Nejhorší je, že infekce chlamýdií může přejít rovnou do chronického devastujícího stádia. Lékaři bohužel nezjištují žádné objektivní známky onemocnění nebo potíží, člověk často vypadá jako hypochondr, jehož zdravotní stav se neustále zhoršuje a zhoršuje. Příznaky nemoci se mění, jsou nespecifické, ale ve skutečnosti velmi zhoršují kvalitu života.

Žádná známá léčba nebyla úspěšná, po léčbě makrolidovými antibiotiky se někdy příznaky vytratí, většinou se ale jen na čas zmírní a postupně se znovu objevují. Onemocnění se většinou pomalu postupně zhoršuje až se stává nesnesitelným. Někdy může náhle vypuknout v život ohrožující až smrtelnou nemoc.

 

alt

 

Nejedná se ani o výsledek špatné či nezdravé životosprávy. Ta na onemocnění nemá významný vliv. Nemocní lidé jsou často z velmi dobře postavených rodin nebo udržují opravdový zdravý životní styl. Jedná se o působení chlamydiových toxinů. U uvedených pacientů je opravdu vysoký výskyt úmrtí i na rakovinu, cévní potíže a neurologická onemocnění. A to mnohonásobně vyšší než je běžný výskyt v populaci. Často to bývá i tak, že si člověk nese infekci už od ranného dětství či od narození- od matky. Potíže se pouze v průběhu života zhoršují.

Tento článek chce být opradovým seriozním svědectvím více než dvacetiletého pečlivého výzkumu, více než tisíce postupně pečlivě vedených dokumentací dvou předních českých vědců, jejichž jedinou a hlavní motivací je vědecké a objektivní objasnění pravdy. Kéž tedy přinese poznání i vám a možná i pochopení některých potíží ve vaší rodině nebo vás samých. Také jako cesta k uzdravení a ne k někdy zbytečné cestě ke smrti a nemoci.

Chronická infekce chlamýdií, která se často projevuje pouze nepatrným nebo žádným zvýšením protilátek v krvi, je zodpovědná za daleko více chorobných stavů, než si dokážeme představit. Toxiny působí na nervy ( roztroušená skleroza, neurologická onemocnění), na cévy ( mozkové příhody, cévní potíže), v genitálním traktu nepolodných žen.

Během svého života se velmi často nakazíme mnohými bakteriemi a viry. Máme chřipku, angínu….ta nás na chvíli oslabí a po čase se vrátíme ke zdravému životu. Někdy ale přichází chronická únava, nespecifické bolesti kloubů, těla, hlavy, psychické potíže, nižší úroveň zdraví, různé postupně se zhoršující potíže, které nás sužují, aniž na ně známe odpověď. Zdravý člověk si ani možná neuvědomí, kolik utrpení může nemocný člověk prodělávat, aniž by lékaři stanovili přesnou diagnozu nebo znali odpověd na jeho otázku a léčbu. A pozor tyto potíže nejsou vyvolány psychickým stavem ! Někdy slýchávám tvrzení, za tvé potíže může tvá psychika, jsi hypochondr ! Opravdu v případě skryté chronické infekce chlamýdií má hlavní vinu chlamydie, která zpětně ovlivňuje nejen zdraví, ale i psychiku. Nesvádějme ve jménu duchovních příčin nemocí vše jen na duši. Duše a tělo jsou přesýpací nádoba, zdraví je složité, tělo ovlivňuje duši a duše tělo. Musíme hledat opravdovou odpověd, a někdy jí je i to, že ano, za touto nemocí stojí chlamydie. A potom léčíme li chlamýdii přímo, urychlíme i uzdravení duše. Někdy má opravdu větší váhu než psychická příčina nemoci, její fyzická příčina.

Dále nemusí ani platit obecně vžitý názor, že za chronická onemocnění a špatný zdravotní stav mohou špatné životní prostředí, chemie ve stravě, očkování, špatný životní styl, genetické faktory a samozřejmě psychika a duševní kondice. Někdy je odpověd tak blízko, že ji nevidíme. Může jí být chronická chlamydiová infekce, která persistuje v našem těle a činí z našeho života utrpení. Ovlivníme li chlamydii, ostatní příčiny zmizí jako vánek a rozplynou se. V medicíně platí nepsaný zákon, že důležité je zdraví a to jak jej účinně dosáhneme, než pouhá analýza a hypotéza. Jenom se chci ohradit proti někdy zbytečnému zjednodušování a hledání obecných příčin – psychika, životní prostředí, stres , protože se často jedná o povrchní klišé. Někdy můžeme opravdu ukázat prstem a říci, ano za tvé potíže může chlamydie a ovlivníš li tuto příčinu, tvé zdraví se navrátí. Často totiž onemocní lidé, kteří právě zdravě žijí a mají dobrou psychickou kondici. A může to být právě chronická chlamydie, která je sužuje. Potom se mohou cítit nešťastní, když je nikdo nechce vyslechnout a pomoci jim nalézt řešení. A na každou svou otázku nacházejí stejnou obecnou odpověd, která jim ale nepomáhá ! Potom žije tento člověk jako v pasti. Má nevysvětlitelné bolesti a těžká trápení a začíná být považován svým okolím za hypochondra, méněcenného a odmítaného člověka.

 

Chlamydie

 

Lékaři a veřejnost považují chlamydie převážně za sexuálně přenosné onemocnění. To je ale omyl. Pouze jeden druh je sexuálně přenosný a způsobuje opravdu neplodnost u žen. A to chronickou infekcí v pánvi. Žena se nakazí, může ale nemusí prodělat akutní onemocnění. Léčí se a uzdraví akutní stadium. Bohužel chlamydie většinou žije jako nitrobuněčný parazit dále v těle, aniž by nějak akutně škodila. Velmi výrazně ale bohužel ovlivňuje plodnost. Toto je dnes více než známý fakt. Žena často ani nemusí vědět, že infekci chlamýdií prodělala, pokud její imunitní systém byl v době nákazy silný a nedovolil akutnímu stádiu. Takže máme neplodnou ženu, nebo ženu, která často potrácí, aniž by znala původce své nemoci.

Nejčastěji se ale chlamýdií nakazíme ze vzduchu, kapénkovou infekcí a to navíc chlamýdií, která zrovna nemusí být ani aktivní. Proto jsou často více či méně napadené celé rodiny včetně jejich domácích mazlíčků , nebo lidé bez zjevné příčiny nákazy. Chlamydie se v těle usadí a žijí jako nitrobuněčný parazit, to znamená že se před imunitním systémem schovají dovnitř buňky. Tam se dále výrazně nerozmnožují, to znamená že nevyvolávají akutní onemocnění a žádné velké příznaky jako je horečka nebo vážná nemoc. Ale co dělají je, že škodí velmi zákeřně svými toxiny- nedělají to záměrně, prostě produkují toxiny, ty se vyplavují do těla a škodí. Jmenují se endotoxiny, lipopolysacharidy. Ty způsobují člověku velmi mnoho bolestivých, nejčastěji subjektivních potíží, tím jak se vyplavují do těla. Vždycky je to více obtíží najednou.

Akutní projevy onemocnění jsou v moderní medicíně známé a dokážeme je účinně léčit i rozpoznat. Velkou neznámou a neznámým kontinentem je právě chronická spící infekce, která škodí svými toxiny. A tam můžeme hledat kořen mnoha našich chronických nemocí. Akutní onemocnění jsou tedy tato. Zamyslete se, zda li jste vy nebo vaši blízcí netrpěli právě akutní chlamydiosou. Pak si můžete odpovědět na otázku, nemáte li také chronickou chlamydiosu, která velmi často následuje po akutním onemocnění. Akutní chlamydiosa je diagnostikována v těchto případech: zánět dýchacích cest, angína, zánět močových orgánů, zánět pohlavních orgánů, zánět spojivek a rohovky. Předčasné porody a potraty, neplodnost a mimoděložní těhotenství, zánět mozkových blan. Můžeme se buď nakazit přímo od nemocné osoby, nebo může se aktivovat naše vlastní spící infekce a to při snížení imunity. Ve stresu, při jiné mírné chorobě, změnou prostředí, ale i změnou počasí…Akutní chlamydiosu lehce zjistíme z kultivace z krve, s její správnou diagnosou nebývá problém. Medicína akutní chlamydii zná velmi dobře a má na ní celé spektrum účinných léků. Vždycky doporučuji se moderní léčbě nebránit, minimálně co se týče chlamydie. Zde je také důležité absolvovat co nejdůkladnější léčbu.

Bohužel ale pravda je taková, že se nemoc objevuje nejčastěji právě ve spící podobě, chronicky škodící, a tak žádného lékaře nenapadne po ní pátrat nebo na ní vůbec pomyslet. A to ani zkušené a dobré lékaře. Další problém je ten, že chronickou infekci nelze skoro vůbec prokázat, protože protilátky v krvi jsou nízké. Navíc se často přidruží jiná lépa prokazatelná infekce, jako je borelie, toxoplazma, cytomagaloviry a na ní se nemoc svede.

 

Chlamydie

 

Typickým příznakem chronické chlamydiové infekce je dlouholeté a stálé působení endotoxínů na nervovou tkáň, velmi pomalé zhoršování bolestivých příznaků a zdraví. Často je to tak, že se v životě začínají objevovat postupně se stále zhoršující subjektivní potíže. Ty mohou pak přerůst do obrovské intenzity. Nemocný pak trpí až nesnesitelnou bolestí, chronickou únavou, špatným zdravím, aniž mu lékaři nebo léčitelé stanoví přesnou diagnosu. Bohužel jej často označí za hypochondra a simulanta, protože žádná běžná vyšetření nic řádného a objektivního nenaleznou. Pouze se stále zhoršující zdravotní stav.

Protože chlamydie dokáží žít v malých nenápadných koloniích téměř ve všech orgánech, jsou příznaky nemoci velmi nespecifické, často se jedná o velkou kombinaci příznaků. Navíc škodí i endotoxin, který se vyplavuje do těla a je zanášen krví do všech částí našeho těla, od nervových zakončení, přes cévy, vlásečnice, mízní systém. Typickým společným znakem u mnoha pacientů je ale meteosensitivita, to znamená zvýšená citlivost na počasí, tzv. biozátěž. Zhoršení příznaků u zhoršené biozátěže je častým a skoro pravidelným jevem.

Za všemi těmito potížemi může stát chronická chlamydiová infekce. Nejčastěji napadený člověk trpí více příznaky najednou, charakteristická je dlouhodobost potíží, jejich postupné zhoršování a často nenápadný začátek. A neznámá příčina a neúspěšnost léčby! Tedy : náhlé rýmy, tvorba hlenů v dýchacích cestách, afty, alergie, kožní onemocnění postupně se objevující, vypadávání vlasů a ochlupení, bolest zubů, bolest, ztuhlost a otoky kloubů i svalů, brnění prstů, třes rukou i hlavy, únava, ospalost, malátnost, chronická únava, nechuť k životu. Pokašlávání, zhoršování psychiky dané napadnutím nervů endotoxinem. Rizikové těhotenství, neplodnost, zánět prostaty dané usídlením chlamýdií v pánvi. Pocity bolesti v různých částech těla dané napadením nervových zakončení. Napadení cévního systému. Většina příznaků je dána dlouhodobým drážděním nervových zakončení napadených orgánů v těle. Z toho si můžete udělat jasný úsudek, že nelze stanovit diagnozu přesně, protože nemov má tisíc tváří. Pokud máte nespecifické, zhoršující se zdraví, bolesti v těle, postupně se zhoršující zdravotní stav a chronickou únavu, také někdy postupné psychické změny, je dost pravděpodobné, že ve vašem těle jsou aktivní ložiska chlamydiové infekce a ty vám chronicky škodí. Neexistuje jiná tak hodně rozšířená infekce, ostatní infekce mají daleko menší schopnost takto přežívat a škodit.

Chlamydie

Díky dlouhodobému dráždění organismu, nervů a cév a také parenchymatozních tkání, je chronická infekce také jednou z hlavních příčin závažných onemocnění jako je rakovina parenchymatozních orgánů, nervové onemocnění- sclerosis multiplex atp., mozkové mrtvice, angina pectoris, bolest srdce, poruchy krevního tlaku, cukrovka, lupénka, bolesti kostí a okostice. Záněty kloubů, dna a poruchy štítné žlázy.

Co bývá ale typickým příznakem díky dráždění nervových zakončení je zhoršování příznaků za změny počasí, při horší biozátěži je horší zdravotní stav. Skoro zlatým pravidlem je, že bývají postiženi všichni lidé pracující v zemědělství včetně jejich rodin. Promořenost populace ve městech je také velmi vysoká, protože se infekce snadno šíří vzduchem a prostě se bez dalších komlikací usadí v těla člověka. Je pravděpodobné, že až polovina lidí má chronickou chlamydiovou infekci, někteří nemají příznaky žádné, jiní postupně zhoršující se a díky poklesu imunitního systému až neskutečně bolestivé a trýznící.

Neberte prosím na lehkou váhu, máte li ve svém okolí takového člověka. On není hypochondr, jak jej často medicína nazývá. Znám několi případů, kdy právě např. na zdravou maminku a vitální ženu, zničehonic přišla zvláštní nemoc, kterou nikdo nedokázal léčit. Dříve velmi aktivní a velmi pracovitá žena začala být churavá, oslabená, citlivá na světlo, začala trpět mnoha bolestmi, její nemoci se střídaly a měnily. Za tři roky ze zdravé a vitální ženy byla troska, která seděla doma a hledala pomoc u doktorů. Toto už mi vyprávěla její dcera. Maminka pak zemřela. Podle průběhu choroby lze v tomto případě skoro se 100 procentní prvaděpodobnosti tvrdit, že za nemocí a smrtí stojí chlamydie.

Pokud vy sami máte zvláštní, chronické a zhoršující se potíže, začněte myslet na chlamydii. Je potřeba jí léčit dlouhou až invazivní kůrou antibiotiky pod odborným vedením lékaře nebo pomocí účinné detoxikace zaměřené na chlamydie a infekční ložiska.

 

Autorka článku MUDr. Monika Sičová, zakladatelka Mohendžodáro, tantrická jóga pro ženy….Mohendžodáro, tajemné, omlazující a zkrášlující cvičení ze starodávné indické tradice.

http://www.mohendzodaro.cz/

 

Zdroj: http://www.jitrnizeme.cz

Tento článek vychází z dlouholetých výzkumů dvou významných českých vědců, ( Dipl.Ing. Emil Bazala a Dr. Vet med.

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama