V zdravém těle zdravý chrup – úvod do holistické stomatologie

Každý zub se nachází na akupunkturním meridiánu spojeném s funkcí určitých orgánů. Hlavním principem holistické stomatologie je vzájemné doplňování znalostí konvenční a alternativní medicíny s cílem dosáhnout dlouhodobého zdraví.

Bolí vás zub? Pozor na srdce!

Jedním ze zakladatelů holistického přístupu ve stomatologii byl americký stomatolog a vědec Weston Price. Cestoval po celém světě a zkoumal nutriční zvyklosti kmenů žijících tradičním způsobem života. Zjistil, že mají mnohem zdravější zuby než my. Došel k závěru, že na vině je především moderní způsob výživy založený na rafinovaných potravinách a cukru. Podle dr. Price se ústní dutina nachází na hlavních akupunkturních meridiánech. Proto má zdraví zubů vliv na průtok energie těmito meridiány a tím i na zdraví celého organismu.

Každý jednotlivý zub je podle toho, kde se nachází, energetickým ukazatelem stavu určitého orgánu. Zuby moudrosti energeticky pokrývají srdce a střeva. Stoličky a třenové zuby – jícen, slinivku, tlusté střevo a plíce. Špičáky a řezáky – játra, žlučník, ledviny a močový měchýř. Také na jazyku se nacházejí zóny, které jsou v energetickém smyslu odpovědné za optimální funkci vnitřních orgánů. Špička jazyka odpovídá srdci, za ní je zóna plic, střed jazyka je spojen se žaludkem a slezinou, boční strany s játry a žlučí, kořen jazyka odpovídá ledvinám, močovému měchýři a střevům. Pro zachování energetické rovnováhy těla je důležité, aby ústa a zuby zůstaly co nejdéle bez patologických změn.

Holistická stomatologie dnes zkoumá pět vlivů: stravu, ústní hygienu, škodlivé materiály, infekce v ústech a psychofyzické napětí. Holistický stomatolog věnuje každému z nich stejnou pozornost. Jeho úkolem je vrátit bezpečným, účinným způsobem a pomocí neškodných prostředků a metod narušenému organismu rovnováhu. Jedině tak může imunitní systém, osvobozený od infekcí, alergenů a jedů, naplno fungovat.

Méně cukru, více zeleniny

Zuby krájejí a rozmělňují potravu a připravují ji na první fázi trávení. Počáteční příznaky mnohých systémových onemocnění se nejdříve objevují v ústech. Pro fungující vazbu mezi stravou a jejím přínosem pro stav úst a celého organismu je důležité správně jíst. Klíčovými jsou vhodný výběr potravin (nejlépe organických s vysokou výživovou hodnotou), dostatek zeleniny, pečlivé žvýkání každého sousta a celková střídmost. Spotřebu cukru, který poškozuje zuby a má vliv na metabolické procesy v těle, je třeba snížit na minimum.

Holističtí stomatologové sestavují pro každého pacienta dietní plán. Na základě odběrů krve získávají informace o eventuálních potravinových alergiích. Další testy určí optimální poměr mezi příjmem uhlohydrátů, bílkovin a tuků.Během diety dochází k detoxifikaci organismu. Pro obnovení biochemické rovnováhy v těle užívá pacient potravinové doplňky – především vitamin C a vápník. Po ukončení diety se testy zopakují a lékař zhodnotí, zda by v ní bylo vhodné pokračovat i nadále.

O důležitosti výživy z hlediska holistické stomatologie svědčí i fakt, že nevhodná strava žen v těhotenství a novorozenců ve formativním období vede ke stále se zvyšujícímu výskytu vad skusu (malokluze). Malokluze způsobuje bolesti čelistí, krku, vedlejších nosních dutin, hlavy…

Vyhněte se fluoru !!

Preventivní péče a dobrá orální hygiena jsou základem holistické stomatologie. Pravidelné a správné čištění zubů (tři minuty po jídle, vertikálními pohyby kartáčku od dásní směrem ke kousací ploše zubů), používání ústní sprchy a odstraňování povlaku z jazyka jsou třemi pilíři zdravých úst. Zubní nit se nedoporučuje, protože nekontrolovaně zasahuje do mezizubního prostoru a narušuje dásně.

Množství fluoru, které se do těla dostane stravou, naprosto stačí. Jeho dodatečné dodávání do organismu (fluorovými tabletami, fluorizovanou vodou) nebo lokální podávání (zubními pastami, ústními vodami, fluorizací zubů v ordinaci) pokládá holistická stomatologie za škodlivé. Hromadění fluoru v organismu způsobuje mimo jiné vznik zubní fluorózy. Postihuje především děti předškolního věku a projevuje se drobnými flíčky bílé až hnědé barvy.

Pro udržení orální hygieny je nutné pít hodně vody. Kromě toho, že čistí ústa od zbytků potravy a pomáhá v obraně proti mikrobům, zvyšuje také tvorbu slin. Sliny neutralizují kyseliny narušující zubní sklovinu, a chrání tak před zubním kazem.

 

 

Rtuť? Ne, děkuji!

Holistická stomatologie používá pouze biokompatibilní materiály. Analýzou krevního séra a vlasů se získávají údaje o stavu imunitního systému a jeho vystavení těžkým kovům (olovu, rtuti, kadmiu, niklu, hliníku). Na základě těchto údajů se rozhoduje o výběru nejvhodnějších materiálů pro zubní výplně. Teprve poté se přistupuje k odstranění zubního kazu, případně k výměně starých plomb. Podle velikosti opravy se používají kompozity a zlaté nebo keramické inlaye a onlaye.

 

foto www.thinkstock.cz

 

Amalgámové plomby se v holistické stomatologii nepoužívají. Amalgám je z více než padesáti procent tvořen rtutí, a proto je ve Švédsku, Norsku a Dánsku jeho použití zakázáno. Třením při žvýkání a skřípání zubů se amalgámová výplň narušuje, stejně tak při pití horkých a kyselých nápojů. Tím způsobem se rtuť dostává do organismu – podle některých výzkumů se z jedné amalgámové plomby uvolňuje více rtuti než z ostatních obvyklých zdrojů (vzduch, voda, jídlo). Hromadění rtuti v mozku, mateřském mléce a plodu může vyvolat různé obtíže, které mohou být u citlivých jedinců zvláště výrazné. Jde především o letargii, únavnost, zamlžené vidění, bolesti ve svalech. Součástí procesu výměny amalgámových plomb za biokompatibilní výplně je podávání vysokých dávek vitaminu C, který posiluje organismus při detoxifikaci. Velký důraz se klade na důkladnou ochranu kůže obličeje a ústní sliznice při odstraňování amalgámu ze zubu.

Infekce v ústech

Pokročilý zubní kaz může vést až k zánětu zubního nervu. Z kanálu kořene zubu je pak nezbytné odstranit infikovanou tkáň. Aby zub zůstal funkční, musí se prázdný prostor vyplnit biokompatibilním materiálem. Pokročilé infekce, při kterých dochází ke gangrenózním změnám tkáně, se řeší vytržením postiženého zubu. Vzniklá rána se musí dobře vyčistit. Holističtí stomatologové věří, že právě stálá přítomnost bakterií a jejich toxinů v tkáni kolem kanálu kořene zubu a v něm může nepříznivě ovlivnit celkový zdravotní stav.

Povlak v ústech obsahuje bakterie, které se hromadí především v malém prostoru mezi zuby a dásněmi. Stálá přítomnost bakterií způsobuje zánět dásní a později také periodontitidu a paradentózu, vedoucí ke ztrátě zubů. Tomu se snaží holističtí stomatologové zabránit konzervativní terapií. Spočívá v pravidelném odstraňování zubního kamene ultrazvukem, čištění paradontálních kapes a jejich vyplachování vhodnými roztoky. Doporučuje se také podávání vitaminu C, který tyto procesy zpomaluje.

Psychofyzické napětí

Psychofyzické napětí vzniká jako následek chronického emocionálního stresu zkomplikovaného výskytem tělesných projevů a nepravidelností anatomických struktur hlavy a krku. Patří k nim nepravidelné rozložení zubů, vady skusu, špatné provedení zubních výplní, chybějící zuby, zranění hlavy a krku. Vzniká dysfunkce čelistního kloubu, projevující se mnoha příznaky: nepříjemnými pocity při otvírání úst, napětím ve svalech hlavy a krku při žvýkání i v klidu, citlivostí zdravých zubů, bolestí uší, rozmazaným viděním, bolestí hlavy, migrénami, zablokovanou krční páteří… Tyto obtíže se objevují, protože dolní čelist je k horní čelisti, hlavě a krku připevněna mnoha svaly a každá změna v jejich funkci vede k nesouladu práce svalů hlavy, krku a ramen. Léčení je dlouhodobé (čtyři až šest měsíců) a odborně náročné. Pokud je zdrojem obtíží emocionální stres, zapojuje se do léčení také psychoterapeut a homeopat, který pacientovi předepisuje léky na uvolnění svalů.

Při anatomických vadách je cílem léčby snížení svalového napětí, zmenšení otoku v čelistním kloubu a vytvoření rovnováhy mezi zuby, svaly a klouby. Pacienti s vadou skusu dostávají ochranné dlahy, které brání zubům, aby se dostávaly do špatné pozice. Chronické napětí svalů čelistí, hlavy a krku se léčí pomocí fyzikální terapie teplem, návštěvami osteopata, chiropraktika nebo akupunkturisty.

Holistická stomatologie je součástí alternativní medicíny. Čím dál víc tradičních zubařů ale přejímá nové znalosti z tohoto odvětví a používá je v každodenní klinické praxi. Je na vás, abyste se vzdělávali a získané informace využili pro své zdraví. I návštěva zubaře tak může být součástí vašeho jedinečného a odlišného pohledu na svět.

http://sensaklub.vlasta.cz/zdrava-rozhodnuti/2012/4/23/clanky/v-zdravem-tele-zdravy-chrup-uvod-do-holisticke-stomatologie/

Zdroj: http://www.zdravi4u.cz

Vaše komentáře

Reklama