Astrohoroskop na rok 2017

 

Beran

Beran

28/3/2017 nastává novoluní v Beranu. Novoluní přináší ohromnou energii do nových začátků. Berani mohou začít novou životní kapitolu. Vrhnout se do nových plánů a aktivit. Únor a začátek března se Berani nezastaví, Mars planeta aktivity, se pohybuje ve vlastním znamení. Berani budou v akci.
Jupiter ve Vahách dlouhodobě přeje všem dohodám, smlouvám, nastavování nových pravidel. Berani mohou najít životního partnera, nového spolupracovníka, podepsat výhodné dohody a smlouvy, které přinesou velký posun v této oblasti. Jupiter bude od února couvat zpět Váhami až do června 2017, Beranům přinese zpět do života osoby z minulosti, s kterými by si měli dořešit všechny vztahové záležitosti. Vrátí se jim smlouvy a dohody, o kterých již jednali a nedořešili je, aby dostali nový a lepší kabát. Do podzimu jim při tomto bude pomáhat Jupiter, planeta rozmachu a štěstí.
Černá Luna se dlouhodobě pohybuje Štírem a brzdí finance a společný majetek, který Berani vlastní s další osobou nebo bankou. V únoru 2017 se přesouvá Černá Luna do  Střelce a Berani pocítí úlevu v tématu peněz. Černá Luna začne působit od listopadu 2017 v tématu soudů, úřadů a úřední ch písemností. V těchto tématech může dělat problémy a průtahy. Dále by Berani měli očekávat problémy v souvislosti z cizinou, zahraničím a vzděláváním, rozšiřováním vědomostí. Zejména lidé, kteří hodlají studovat a vzdělávat se, budou mít ztíženou situaci.
Černá Luna se přidá k Saturnu, který v tomto tématu již působí od 10/2015. Karmický Saturn dlouhodobě ovlivní duchovní, politický i filosofický náhled. Přísný Saturn bude hlídat a omezovat smlouvy a dohody. Nastavená smluvní ujednání budou mít jasně daná pravidla.
Od léta do konce roku 2017 se propojí karmický Saturn s Černou Lunou.  Zde přijdou silná omezení a těžkosti.
V 10/2017 se Jupiter přesune do znamení Štíra. Tento přesun pozitivně ovlivní peníze a majetek Beranů. Do roka a do dne se výrazně vylepší finanční situace všem Beranům, zvýší si prestiž osoby.
5/11//2017 nastává úplněk v Beranu, který přináší jasno do oblasti vztahů. V době úplňku je vhodné ukončit a dořešit veškeré vztahy, smlouvy a dohody. Ukončit vše nevyhovující.
Planeta zvratů, Uran, se od konce 2011 pohybuje Beranem a ještě se do jara 2019 bude pohybovat ve vlastním znamení. Je nutné být obezřetní, neriskovat, neboť štěstí je nyní u Beranů vrtkavé. Uran, ač pomalá planeta, přináší rychlé neočekávané změny.

 

Býk

Býk

26/4/2017 nastává novoluní v Býku. Novoluní přináší ohromnou energii do nových začátků. Býci mohou začít novou životní kapitolu. Vrhnout se do nových plánů a aktivit.
Březen a duben se Býci nezastaví, Mars, planeta aktivity, se pohybuje ve vlastním znamení. Býci budou v akci.
Jupiter ve Vahách dlouhodobě přeje nové spolupráci. Býkům Jupiter zajistí kvalitní spolupracovníky. Zlepšení zdravotního stavu a psychické kondice. Jupiter bude od února couvat zpět Váhami, a to až do června 2017. Býkům se budou v tuto dobu vracet lidé a situace z minulosti.
Černá Luna se dlouhodobě pohybuje Štírem. Přináší problémy v tématu vztahů, smluv a dohod.  V únoru 2017 se přesouvá Černá Luna do Střelce a Býci pocítí úlevu ve vztazích.  Černá Luna začne dlouhodobě působit až do listopadu 2017 v tématu majetku a peněz, které vlastní s jinou osobou nebo bankou. Od léta do konce roku 2017 se propojí karmický Saturn s Černou Lunou.  Zde přijdou silná omezení a těžkosti v souvislosti s penězi.
V 10/2017 se Jupiter přesune do znamení Štíra. Tento přesun pozitivně ovlivní vztahové záležitosti. Býkům vstoupí do života důležitá osoba. Zde mohou využít možnost vlivu Jupitera a zkvalitnit partnerské i pracovní vztahy. Býci budou opouštět staré nevyhovující a nefunkční svazky, aby je nahradili novými.
4/11/2017 nastává úplněk v Býku, který přináší jasno do oblasti vztahů. V době úplňku je vhodné ukončit a dořešit veškeré vztahy, smlouvy a dohody. Ukončit vše nevyhovující.
Dlouhodobě karmický Saturn prověřuje, jak jsou na tom Býci s finanční inteligencí. Majetek, vlastnictví a peníze se budou přetřásat v základech. Saturn přináší určitá omezení a životní zkoušky v tématu smluv a dohod ve finančním nebo úředním sektoru. Sdílený majetek s další osobou či institucí bude třeba dát do pořádku, jelikož zde přijdou změny. Doženou je problémy či dluhy z minulosti nebo nedořešený majetek. Zde bude důležité dojednat nové podmínky a vše si řádně uspořádat.

 

 Blíženci

Blíženec

25/5/2017 nastává novoluní v Blížencích. Novoluní přináší ohromnou energii do nových začátků. Blíženci mohou začít novou životní kapitolu. Vrhnout se do nových plánů a aktivit.
Od konce dubna do začátku června se pohybuje Mars, planeta aktivity, ve vlastním znamení. Je to velmi akční období, a Blíženci se nezastaví.
Jupiter ve Vahách dlouhodobě přeje všemu, co souvisí s dětmi, partnery a tvorbou. Blížencům přináší Jupiter nové partnery, pokud touží po dítěti, mají nakloněny planety. Tvořiví Blíženci zaznamenají úspěch. Jupiter bude od února couvat zpět Váhami až do června 2017. Blížencům se budou v tuto dobu vracet lidé a situace z minulosti.
Černá Luna se dlouhodobě pohybuje Štírem. Blížencům přináší problémy s psychikou a zdravotním stavem, nebo s osobami blízkými blízké. V únoru 2017 se přesouvá Černá Luna do Střelce a Blíženci začnou řešit vztahy. Černá Luna bude působit až do listopadu 2017 v tématu vztahů, smluv a dohod.  Od léta do konce roku 2017 bude propojen karmický Saturn s Černou Lunou.  Zde přijdou silná omezení a těžkosti ve vztahové oblasti.
Dlouhodobě karmický Saturn prověřuje, jak jsou na tom Blíženci ve vztazích. Saturn přináší určitá omezení a životní zkoušky v tomto tématu už od podzimu 2015.  Doženou je problémy z minulosti nebo nedořešené dohody a smluvní ujednání. Zde bude důležité dojednat nové podmínky a vše si řádně uspořádat.
V 10/2017 se Jupiter přesune do znamení Štíra. Tento přesun pozitivně ovlivní zlepšení psychiky a  zdravotního stavu. Přinese novou spolupráci.
3/12/2017 nastává úplněk v Blížencích, který přináší jasno do oblasti vztahů. V době úplňku je vhodné ukončit a dořešit veškeré vztahy, smlouvy a dohody. Ukončit vše nevyhovující.
Planeta zvratů, Uran, se od konce 2011 pohybuje Beranem a ještě se do jara 2019 bude pohybovat v tématu přátel a společnosti. Je nutné být obezřetní a vytřídit si své přátelé a známé. Uran, ač pomalá planeta,  přináší rychlé neočekávané změny.

 

 Rak

Rak

12/01/2017 nastává úplněk v Raku, který přináší jasno do oblasti vztahů. V době úplňku je vhodné ukončit a dořešit veškeré vztahy, smlouvy a dohody. Ukončit vše nevyhovující.
Jupiter ve Vahách dlouhodobě přeje všemu v souvislosti s domovem, rodinou a bydlením. Rakům přináší lepší bydlení, zkvalitnění stávajícího domova a zázemí. Rakům se rozroste rodina. Jupiter bude od února couvat zpět Váhami až do června 2017. Rakům se budou v tuto dobu vracet lidé a situace z minulosti a vše, co souvisí s bydlením.
Černá Luna se dlouhodobě pohybuje Štírem. Rakům přináší problémy v partnerství a s dětmi. V únoru 2017 se přesouvá Černá Luna do Střelce a Raci začnou řešit zdraví a nemoc. Černá Luna začne dlouhodobě působit až do listopadu 2017 v tématu psychiky, zdraví a služby, péče o druhé. Od léta až do konce roku 2017 bude propojen karmický Saturn s Černou Lunou.  Zde přijdou silná omezení a těžkosti v souvislosti se zdravím. Raci mohou začít žít zdravě, učinit něco zásadního pro své zdraví. Dlouhodobě karmický Saturn přináší určitá omezení a životní zkoušky v tomto tématu už od podzimu 2015.  Doženou je problémy z minulosti nebo nedořešené situace v tématu zdraví a péče o druhou osobu.
24/6/2017 nastává novoluní v Raku. Novoluní přináší ohromnou energii do nových začátků. Raci mohou začít novou životní kapitolu. Vrhnout se do nových plánů a aktivit.
Červen a červenec 2017 se Raci nezastaví. Planeta aktivity Mars se v tuto dobu pohybuje znamením Raka, a to ovlivní aktivitu lidem narozených v tomto znamení.
V 10/2017 se Jupiter přesune do znamení Štíra. Tento přesun  ovlivní partnerské vztahy, téma dětí a tvorby. Kdo touží po dítěti, tvořit a plodit, má pozitivně nakloněny planety. Raci se mohou těšit na nového životního nebo pracovního partnera.
Planeta zvratů Uran se od konce 2011 pohybuje Beranem a ještě se do jara 2019 bude pohybovat v tématu práce a kariéry. Uran, ač pomalá planeta, přináší rychlé neočekávané změny.

 

Lev

Lev

11/2/2017 nastává úplněk  ve Lvu, který přináší jasno do oblasti vztahů. V době úplňku je vhodné ukončit a dořešit veškeré vztahy, smlouvy a dohody. Ukončit vše nevyhovující.
Od poloviny července, celý srpen a začátek září se Lvi nezastaví. Planeta aktivity Mars se v tuto dobu pohybuje znamením Lva, a to ovlivní jejich aktivitu.
Jupiter ve Vahách dlouhodobě přeje oblasti komunikace, psaného a mluveného slova. Také vyřizování na úřadech, koupě nového auta nebo dopravního prostředku, cestování a vzdělávání.  Lvům přináší posun a rozmach v souvislosti s učením a vzděláváním.
Jupiter bude od února couvat zpět Váhami až do června 2017. Lvům se budou v tuto dobu vracet lidé a situace z minulosti související s komunikací, vzděláváním a s úředními záležitostmi.
Černá Luna se dlouhodobě pohybuje Štírem. Lvům přináší problémy a znepříjemňuje oblast pracovního zázemí, v rodině a bydlení. V únoru 2017 se přesouvá Černá Luna do  Střelce a Lvi začnou řešit děti a partnery. Černá Luna začne dlouhodobě působit až do listopadu 2017 v tématu plodů a výtvorů, životních a pracovních partnerů a také potomků. Od léta až do konce roku 2017 se propojí karmický Saturn s Černou Lunou. Zde přijdou silná omezení a těžkosti v souvislosti s potomstvem a partnery. Dlouhodobě karmický Saturn přináší určitá omezení a životní zkoušky v tomto tématu už od podzimu 2015.  Doženou je problémy z minulosti nebo nedořešené situace.
21/8/2017 nastává novoluní ve Lvu. Novoluní přináší ohromnou energii do nových začátků. Mohou začít novou životní kapitolu. Vrhnout se do nových plánů a aktivit.
V 10/2017 se Jupiter přesune do znamení Štíra. Tento přesun  ovlivní  jejich bydlení a pracovní zázemí.  Kdo touží po novém domově nebo kanceláři,  má pozitivně nakloněny planety. Lvům se do roka díky Jupiteru zkvalitní bydlení a rozroste rodina. Upevní své pracovní pozice.
Vzestupný karmický uzel, dračí hlava, se pohybuje Lvem od 5/2017 a celý rok  2017. Lvům přináší  informace z minulých reinkarnací, kam směřovat. Směřovat mají  k úspěchu, stát se  úspěšným jedincem.  Rychle reagovat na životní zvraty.  Splnit si své životní plány. Posláním  pro toto období je bojovat za lepší zítřky.

 

Panna

Panna

12/3/2017 nastává úplněk  v Panně, který přináší jasno do oblasti vztahů. V době úplňku je vhodné ukončit a dořešit veškeré vztahy, smlouvy a dohody. Ukončit vše nevyhovující.
Jupiter ve Vahách dlouhodobě přeje financím. Přináší posun a rozmach v souvislosti s penězi a majetkem. Jupiter bude od února couvat zpět Váhami až do června 2017. Pannám se budou v tuto dobu vracet lidé a situace z minulosti, témata související s penězi a také dalšími hodnotami, jako je prestiž, posunutí osoby.
Černá Luna se dlouhodobě pohybuje Štírem. Pannám přináší starosti a znepříjemňuje oblast úřadů, pohybu a cestování, automobilu, sourozeneckého soužití, veškerou formu vzdělávání. V únoru 2017 se přesouvá Černá Luna do  Střelce a Panny začnou přemýšlet o stěhování, změně práce. Černá Luna začne dlouhodobě působit až do listopadu 2017 v tématu domova, rodiny a pracovního zázemí. Od léta až do konce roku 2017 se propojí karmický Saturn s Černou Lunou.  Zde přijdou silná omezení a těžkosti v souvislosti s bydlením a ženami v rodině. Dlouhodobě karmický Saturn přináší určitá omezení a životní zkoušky v tomto tématu už od podzimu 2015.  Doženou je problémy z minulosti nebo nedořešené situace.
Září a skoro celý srpen se Panny nezastaví. Planeta aktivity Mars se v tuto dobu pohybuje znamením Panny, a to ovlivní jejich aktivitu.
20/9/2017 nastává novoluní v Panně. Novoluní přináší ohromnou energii do nových začátků.
V 10/2017 se Jupiter přesune do znamení Štíra. Tento přesun ovlivní jejich komunikaci, pohyb a cestování, psané a mluvené slovo, učení, rozšiřování vědomostí a vzdělávání. Jupiter bude přát vyjednávání na úřadech, zlepší sourozenecké vztahy a ovlivní zlepšení kvality dopravního prostředku jakým je např. auto.
Vzestupný karmický uzel, dračí hlava, se pohybuje Lvem od 5/2017. Mohou začít novou životní kapitolu. Vrhnout se do nových plánů a aktivit. Rok 2017 Pannám přináší  informace z minulých reinkarnací, kam směřovat. Směřovat mají k pevné půdě pod nohamqa, mít finanční a materiální zajištění.  Posláním  pro toto období je bojovat za lepší zítřky v materiálním zajištění.
Od konce roku 2011 mají Panny planetu zvratů Uran v tématu peněz, které mají ve společném majetku s další osobou. Zde je nutné si dlouhodobě hlídat vše co souvisí s financemi, a to až do jara 2019. Uran, ač pomalá planeta,  přináší rychlé neočekávané změny.

 

Váhy 

Váhy

11/4/2017 nastává úplněk ve Vahách, který přináší jasno do oblasti vztahů. V době úplňku je vhodné ukončit a dořešit veškeré vztahy, smlouvy a dohody. Ukončit vše nevyhovující.
Jupiter ve Vahách dlouhodobě přeje všem, kteří se narodili právě v tomto znamení. Přináší posun a rozmach, který znají z roku 2005. Jupiter bude od února couvat zpět Váhami až do června 2017. Váhám se budou v tuto dobu vracet lidé a situace z minulosti, na pár měsíců se zastaví ve svém posunu, aby dořešily určité situace v souvislosti s jejich osobou.
Černá Luna se dlouhodobě pohybuje Štírem. Váhám přináší starosti a znepříjemňuje finanční oblast.  V únoru 2017 se přesouvá Černá Luna do Střelce a Váhy začnou mít starosti se sourozenci, s dopravním prostředkem a s úřady. Černá Luna začne dlouhodobě působit až do listopadu 2017 v tématu rozšiřování vědomostí, komunikace a cestování. Od léta až do konce roku 2017 se propojí karmický Saturn s Černou Lunou. Zde přijdou silná omezení a těžkosti v souvislosti bydlením a ženami v rodině. Dlouhodobě karmický  Saturn přináší určitá omezení a životní zkoušky v tomto tématu už od podzimu 2015.  Doženou je problémy z minulosti nebo nedořešené situace.
Od konce října, celý listopad a začátek prosince 2017 se Váhy nezastaví. Planeta aktivity Mars se v tuto dobu pohybuje znamením Vah, a to ovlivní jejich pracovní vytížení.
V 10/2017 se Jupiter přesune do znamení Štíra. Tento přesun ovlivní  jejich finanční posun. Jupiter bude přát majetku a zlepšení majetkových a finančních poměrů.
19/10/2017 nastává novoluní ve Vahách. Novoluní přináší ohromnou energii do nových začátků. Váhy mohou začít novou životní kapitolu. Vrhnout se do nových plánů a aktivit.
Od konce roku 2011 mají Váhy planetu zvratů Uran v tématu vztahů. Zde je nutné si dlouhodobě hlídat vše co souvisí s partnerskými a pracovními vztahy, smlouvami a dohodami až do jara 2019. Uran, ač pomalá planeta, přináší rychlé neočekávané změny.

 

 Rak

Štír

10/5/2017 nastává úplněk ve Štíru, který přináší jasno do oblasti vztahů. V době úplňku je vhodné ukončit a dořešit veškeré vztahy, smlouvy a dohody. Ukončit vše nevyhovující.
Jupiter ve Vahách dlouhodobě přeje všemu ukončení, změnám. Štíři by měli vše nevyhovující uzavřít a připravit se na nástup Jupitera do jejich znamení, kdy zažijí obrovský boom.
Jupiter bude od února couvat zpět Váhami až do června 2017. Štírům se budou v tuto dobu vracet k dořešení situace a lidé z minulosti. Vše, co změní, je pro jejich dobro. Černá Luna se dlouhodobě pohybuje Štírem. Štírům  přináší starosti a znepříjemňuje život.  V únoru 2017 se konečně  přesune do Střelce a Štíři si oddechnou. Černá Luna již nebude brzdit jejich růst. Černá Luna začne dlouhodobě působit až do listopadu 2017 v tématu majetku a financí. Od léta až do konce roku 2017 se propojí karmický Saturn s Černou Lunou. Zde přijdou silná omezení a těžkosti s penězi. Dlouhodobě přináší karmický Saturn určitá omezení a životní zkoušky v tomto tématu už od podzimu 2015.  Doženou je problémy z minulosti nebo nedořešené situace, které si budou muset dát do pořádku.
V 10/2017 se Jupiter přesune do znamení Štíra. Tento přesun  ovlivní  život Štírů, neboť bude Jupiter, planeta štěstí a posunu, působit v jejich znamení. Štíři v roce 2018 zaznamenají životní posun, který znají z roku 2006, kdy byl také Jupiter na jejich straně.
18/11/2017 nastává novoluní ve Štíru. Novoluní přináší ohromnou energii do nových začátků.  Mohou začít novou životní kapitolu, vrhnout se do nových plánů a aktivit.
Od 2. týdne v prosinci a skorocelý leden 2018 se Štíři nezastaví. Planeta aktivity Mars se v tuto dobu pohybuje znamením Štíra, a to ovlivní jejich pracovní vytížení.
Od konce roku 2011 mají Váhy planetu zvratů Uran v tématu zdraví a péče o druhé. Zde je nutné si dlouhodobě hlídat vše co souvisí se zdravím, a to až do jara 2019. Uran, ač pomalá planeta, přináší rychlé neočekávané změny.

 

 Střelec

Střelec

9/6/2017 nastává úplněk  ve Střelci, který přináší jasno do oblasti vztahů. V době úplňku je vhodné ukončit a dořešit veškeré vztahy, smlouvy a dohody. Ukončit vše nevyhovující.
Jupiter ve Vahách dlouhodobě přeje novému přátelství, vstup do společnosti, kam chtějí Střelci zapadnout. Mohou potkat důležité osoby pro budoucnost.
Jupiter bude od února couvat zpět Váhami až do června 2017. Střelcům se budou v tuto dobu vracet lidé a situace z minulosti, tito lidé budou hrát důležitou roli v budoucnu.
Černá Luna se dlouhodobě pohybuje Štírem. Střelcům přináší starosti a znepříjemňuje život v podobě skrytých nepřátel, tajností, které se mohou provalit. Pocity osamění, izolace a smutku.  V únoru 2017 se  přesune do  Střelce, vlastního znamení.  Černá Luna zde bude dlouhodobě působit až do listopadu 2017. Střelci toto znají z roku 2008, kdy byla Černá Luna také v jejich znamení.  Od léta do konce roku 2017 se propojí karmický Saturn s Černou Lunou.  Zde přijdou silná omezení a těžkosti do jejich života. Dlouhodobě karmický Saturn přináší určitá omezení a životní zkoušky v tomto tématu už od podzimu 2015 a nyní vygradují. Doženou je problémy z minulosti nebo nedořešené situace, které si budou muset dát do pořádku. Tyto situace pod vlivem Saturna se opakují z roku 1986 a 1987, kdy byl Saturn také ve Střelci.
V 10/2017 se Jupiter přesune do znamení Štíra. Tento přesun  ovlivní  jejich život, neboť začnou pomalu ukončovat a uzavírat situace. Měli by začít přemýšlet, co se jim v životě povedlo a chtějí v dalších letech rozvíjet a naopak, co ve svém životě ukončit a postupně během roku 2018 realizovat životní proměnu.
18/12/2017 nastává novoluní ve Střelci. Novoluní přináší ohromnou energii do nových začátků.  mohou začít novou životní kapitolu, vrhnout se do nových plánů a aktivit. Při tomto novoluní bude asistovat Merkur, Venuše, Saturn s Černou Lunou ovšem jíž ve znamení Kozoroha. Pět planet se postaví do zákrytu a spojí mocné síly k nový začátků, a to už bez Černé Luny, která dlouhou dobu přinášela problémy.

 

 Kozoroh

Kozoroh

29/12/2016 nastává novoluní Kozorohu. Novoluní spolu s karmickým Plutem přináší ohromnou energii do nových začátků. Mohou začít novou životní kapitolu. Vrhnout se do nových plánů a aktivit.
9/7/2017 nastává úplněk  v  Kozorohu,  který přináší jasno do oblasti vztahů. V době úplňku je vhodné ukončit a dořešit veškeré vztahy, smlouvy a dohody. Ukončit vše nevyhovující.
Jupiter ve Vahách dlouhodobě přeje zlepšení pracovních aktivit a kariéře. Jupiter bude od února couvat Váhami až do června 2017. Kozorohům se budou v tuto dobu vracet lidé a situace z minulosti, ti  budou hrát důležitou roli v budoucnu v oblasti práce a životního posunu.
Černá Luna se dlouhodobě pohybuje Štírem. Kozorohům přináší starosti a znepříjemňuje život, jelikož se potřebují dostat mezi jinou společnost, určitého společenství,  dlouhodobě jim odchází přátelé, jelikož toto téma pohlcuje Černá Luna. V únoru 2017 se  přesune do znamení Střelce.  Černá Luna zde bude dlouhodobě působit až do listopadu 2017 a poté se přesune do vlastního znamení. Černá Luna ve Střelci přináší Kozorohům  starosti a znepříjemňuje život v podobě skrytých nepřátel, tajností, které se mohou provalit. Pocity osamění, izolace a smutku.  Od léta  do konce roku 2017 se propojí karmický Saturn s Černou Lunou. Zde do jejich života přijdou určitá omezení a těžkosti. Dlouhodobě karmický  Saturn přináší životní zkoušky  a dělá pořádek v oblasti uzavírání a ukončení životní kapitoly. Doženou je nedořešené situace, které si budou muset dát do pořádku. Kozorozi si musí pročistit svůj život, jelikož koncem roku 2017 se přesune Saturn do jejich znamení. Kozorozi mohou očekávat v roce 2018 a 2019 až do jara 2020 obrovské životní změny jako v létech od jara 1988 až do konce roku 1990, kdy byl Saturn také v Kozorohu.
V 10/2017 se Jupiter přesune do znamení Štíra. Tento přesun ovlivní  splnění jejich sny, umožní se dostat do určité společnosti a přinese do roka a do dne nová přátelství.

 

 Vodnář

Vodnář

28/1/2017 nastává novoluní ve Vodnáři. Novoluní přináší silnou energii do nových začátků. Vodnáři  začnou novou životní kapitolu. Vrhnou se do nových plánů a aktivit.
Jupiter ve Vahách dlouhodobě přeje v oblasti učení, rozšiřování vědomostí, veškerým úředním jednáním a také tématu ciziny  a zahraničí, daleké cesty.  Jupiter bude od února couvat zpět Váhami až do června 2017. Vodnářům se vrací  lidé a situace z minulosti, ale také témata  nového učení, kurzů a školení.
Černá Luna se dlouhodobě pohybuje Štírem. Vodnářům přináší starosti a znepříjemňuje život v souvislosti s životním posunem. Přemýšlet o své práci a jak naloží se svým životem.  V únoru 2017 se  přesune Černá Luna do znamení Střelce. Černá Luna začne pohlcovat přátelé a osoby blízké, Vodnáři jako by nevěděli, kam chtějí patřit, do jaké společnosti.  Černá Luna zde bude působit až do listopadu 2017, v druhé polovině roku se propojí s karmickým  Saturnem, a to  přináší určitá omezení a těžkosti do jejich života v oblasti přátel, společenství nebo země, kam chtějí zapadnout a nedaří se. Dlouhodobě karmický  Saturn přináší životní zkoušky a dělá pořádek  v této oblasti. Doženou je nedořešené situace, které si budou muset dát do pořádku. Koncem roku 2017 se přesune Černá Luna do oblasti Kozoroha a otevře Vodnářům jejich zapovězenou komnatu přání a přátel.
7/08//2017 nastává úplněk  ve vlastním znamení,  který vnese jasno do oblasti vztahů. V době úplňku je vhodné ukončit a dořešit veškeré vztahy, smlouvy a dohody. Ukončit vše nevyhovující a nastavit nová pravidla.
V 10/2017 se Jupiter přesune do znamení Štíra. Tento přesun ovlivní  životní posun v pracovní a kariérní oblasti.

 

 Ryby

Ryby

26/2/2017 nastává novoluní v Rybách. Novoluní spolu s Neptunem, vládcem znamení Ryb, přináší silnou energii do nových začátků. Ryby začnou novou životní kapitolu. Vrhnou se do nových plánů a aktivit.
Jupiter ve Vahách dlouhodobě přeje v oblasti majetku, který vlastní s další osobou nebo bankou. Jupiter bude od února couvat zpět Váhami až do června 2017. Rybám se vrací  lidé a situace z minulosti, obzvláště  ve spojení s penězi.
Černá Luna se dlouhodobě pohybuje Štírem. Rybám  přináší starosti a znepříjemňuje život v souvislosti s rozšiřováním vědomostí a v úředních záležitostech.  V únoru 2017 se  přesune Černá Luna do znamení Střelce. Černá Luna začne pohlcovat práci a kariéru. V tomto tématu bude působit až do listopadu 2017, v druhé polovině roku se propojí s karmickým  Saturnem, a to  přináší určitá omezení a těžkosti do jejich života v oblasti pracovních aktivit. Dlouhodobě karmický Saturn přináší životní zkoušky a dělá pořádek v pracovní oblasti. Doženou je nedořešené situace, které si budou muset dát do pořádku.
6/9//2017 nastává úplněk  ve vlastním znamení,  který vnese jasno do oblasti vztahů. V době úplňku je vhodné ukončit a dořešit veškeré vztahy, smlouvy a dohody. Ukončit vše nevyhovující a nastavit nová pravidla.
V 10/2017 se Jupiter přesune do znamení Štíra. Tento přesun pozitivně ovlivní vše v souvislosti s úřady a soudními spory. Přináší posun a rozmach do oblasti učení, vzdělávání a do všeho, co se týká ciziny a zahraničí.
Od konce roku 2011 mají Ryby planetu zvratů Uran v tématu peněz a majetku. Zde je nutné si dlouhodobě hlídat vše co souvisí s financemi, a to až do jara 2019. Uran je pomalá a těžká planeta, která může znepříjemnit vše související s penězi. Uran, ač pomalá planeta, přináší rychlé neočekávané změny.

 

Zdroj: Intuitivní astroložka Daniela Hannah, telefon: 736 20 15 87  www.astrokarty.cz

Vaše komentáře

Reklama