STAŘEŠINOVÉ Z KMENE MAYŮ, 13 KŘIŠŤÁLOVÝCH LEBEK

křišťálová lebka

Poprvé jsem se o Cestě s křišťálovými lebkami doslechla 23. července. V té době jsem netušila, jak by se celá akce mohla uskutečnit, protože při její realizaci hrálo roli mnoho proměnných, jednak logistických, ale také „éterických“.

Nicméně se vše začalo organizovat a přeorganizovávat. Po mnoha schůzkách vyhlásil Hunbatz Man, mayský strážce a stařešina mayské Itza rady, a Pedro Pablo Chuc, prezident mayské Rady starších, že povedou skupinu mayských starších na cestě po Spojených státech od jednoho pobřeží k druhému. Cesta symbolizuje duchovní putování a bude vykonána za přítomnosti třinácti křišťálových lebek. Prvním místem pro slavností ceremonii bude Manhattan, tady se začne dne 27. října 2011; závěrečná ceremonie se bude konat v Los Angeles 11. listopadu 2011.

Na 11-11-11 se do Los Angeles dostaví další skupina třinácti mayských starších a všichni společně zahájí Událost vstupní brány, která vyvrcholí rituálem Mayských křišťálových lebek. Mayové, jejichž tradice se vždy udržovala v rámci tzv. Vnitřního kruhu, byli instruováni, aby od této chvíle započali vykonávat některé z rituálů na veřejnosti. Z tohoto důvodu se Rituál třinácti křišťálových lebek bude konat, poprvé po 26.000 letech, na veřejných prostranstvích.

Na cestě z New Yorku do Los Angeles se budou mayští stařešinové zastavovat na místech, vybraných speciálně pro tyto rituály, aby tak naplnili poselství, které prohlašuje, že nastal čas, aby Duch severoamerického kontinentu byl znovu probuzen. Následně dojde k opětovnému získání posvátné půdy, do které budou předtím zaseta semínka, jež v sobě obsahují osvícení pro celé lidské pokolení. Na každém zastavení se budou pořádat slavnostní shromáždění, která budou mít za úkol uvolnění pradávných energií, jež jsou v této chvíli zapečetěny v zemi. Tyto energie pak oživí Událost vstupní brány v Los Angeles na 11-11-11. Všechna shromáždění jsou otevřená těm, kdo uslyší vnitřní volání, že se mají účastnit.

Zde jsou doplňující informace pro ty z vás, kteří o významu třinácti Křišťálových lebek prozatím nevíte: jedná se o starodávné relikvie, které v sobě nesou informaci o celé historii planety Země, stejně jako o budoucnosti lidstva. Některé z nich jsou vyřezány z čistých křemičitých krystalů, jiné z nefritů. Lebky generují energetické pole, teré aktivuje lidské vědomí tak, že se začíná měnit vnímání naší reality. Mimo jiné jsou taktéž manifestací Ducha ve hmotě, skrze něhož k nám přichází nesmírná pomoc v době změn magnetických frekvencí na Zemi. Jakmile jsou Duchové lebek probuzeni, starodávná moudrost, která byla uchována v krystalických matricích po eóny věků, vstupuje do společného pole a odtud naplňuje kolektivní vědomí, a to veškerým věděním, které existovalo na naší planetě za posledních 26000 let, a možná i déle.

Pro doložení významnosti těchto událostí přikládám vzkaz od Hunbatz Mena a mayských stařešinů, kteří dávají vše do následujících souvislostí:

Určeno našim slunečním bratrům a sestrám

Rádi bychom informovali všechny z vás, ať pocházíte z jakéhokoliv místa na naší zemi, že 27. října 2011 započne naše putování, během něhož poneseme posvátné křišťálové lebky. Začátek cesty je naplánován na Manhattanu, New Yorku a závěrečná ceremonie bude vykonána v Los Angeles.

Během celé cesty budeme vyvolávat a žádat Velkého kosmického Ducha, aby osvítil naši duchovní cestu a také cesty, po kterých půjdeme a na kterých poneseme posvátné křišťálové lebky. Tímto způsobem lebky osvítí a aktivují všechna místa, kde bude Velký kosmický Duch přítomen. Proto budou posvátná místa, mezi nimiž je například Great Serpent Mound v Ohiu, chrámy v Cahokia v Illinois, Sedona v Arizoně a mnoho dalších, aktivována skrze kosmickou rezonanci. Tamuanchán (tradiční mayské jméno pro Spojené státy) bude opět posvátným místem, které napomůže osvícení celého lidského pokolení této planety.

Pomozte nám uskutečnit posvátnou cestu nesmírného duchovního významu.Křišťálové lebky nás dovedou na místa naší milované země, věčného Tamuanchánu, kde se Nebeský Otec a Matka Země postarají o naši posvátnou duši navěky.

Nechť je Velký Duch stále s vámi,

Hunbatz Men,Rada Mayských Itza Duchovních a Stařešinů

A to není vše, co se týká tohoto oznámení. Uvedená posvátná cesta s třinácti křišťálovými lebkami je jen začátkem dalších událostí, které přijdou po ní. Můžeme ji nazvat pomyslnou vstupní branou, která povede k mnoha bezprecedentním událostem, které celý svět upozorní na starodávná tajemství a moudrosti.

Organizace „Unify Earth“, která je sponzorována lidmi, jež pořádají megakoncerty jako “ Live Aid“, “ We are the World“ a další, projevila zájem podpořit Hunbatze Mena, Pedro Pablo Chuc Pecha a členy Mayské rady. Jejich snahou je docílení toho, aby se o informaci, která popisuje nadcházející události, a o veškerých plánovaných aktivitách Mayů, dozvěděl celý svět. Ve spolupráci a díky sponzorství Cirque du Soleil, „Google“, NBC, Santanou, Elevate Films a dalšími proběhne série velkolepých představení, která si předsevzala, že budou šířit poselství vyplývající z ceremonií s křišťálovými lebkami po celé planetě.

Během celého roku 2012, a to 21. března na jarní rovnodennost, 21. června na letní slunovrat, 21. září na podzimní rovnodennost předvede Cirque du Soleil unikátní představení, která budou zaměřena na témata spojená s pochopením starodávných moudrostí, tajemství Velkých změn, které se po věky dějí, a pochopení propojenosti mezi tajemstvím srdce a probuzením lidského vědomí.Každé představení bude zprostředkovávat přání, aby se mysl a srdce znovuotevřely a mohly tak postoupit v procesu Nanebevzetí a k vyhlídkám na krásnou budoucnost celého světa.

Chichen Itza

Série úžasných vystoupení bude uzavřena čtvrtou velkolepou událostí, která bude vysílána živě, a to z Velké pyramidy Chichen Itza v den Zimního slunovratu roku 2012. V tento večer bude Cirque du Soleil vystupovat po celém území tohoto komplexu. Pyramida v Chichen Itza bude přeměněna na pódium, na kterém budou své neuvěřitelné kreace a artistické kousky předvádět účinkující ze zmíněného souboru (více informací nawww.cirquedusoleil.com). Carlos Santana, který je již přes padesát let tím, kdo předává dál „hudbu sfér“, bude zmíněné celovečerní představení uvádět. Během akce se navíc uskuteční obřad s posvátnými insigniemi Mayů. Ti sejdou z hor, aby se osobně připojili k oslavě zimního slunovratu.

Cirque du Soleil

Ve 23:11 hodin večer, kdy dojde k propojení planety Země a Slunce s Galaktickým středem, povedou Mayští stařešinové s Cirque du Soleil řízenou meditaci, která propojí srdce více jak dvou miliard televizních diváků a vytvoří prostor pro přijetí světla Bohyně, která k nám bude vysílat bezpodmínečnou lásku. Nadešel čas, aby období, symbolizované odděleností, skončilo. Tato událost stejně jako všechna další představení a rituály povedou k tomu, aby se společný sen stal skutečností a pomohl nám rozšířit vědomí natolik, abychom si vzpomněli, kdo doopravdy jsme a jak vykročit z Temnoty směrem ke Světlu.

Pro více informací – www.cosmicmysteries.com 

Napsala – Cal Garrison, Sedona (autorka pěti knih, např. „Astrologie pro rok 2012 a dalšího období“)

Překlad – Gabriela Dušková ([email protected])

Zdroj:http://cestyksobe.cz/clanky/aktualni-deni/staresinove-z-kmene-mayu-13-kristalovych-lebek.html

 

Vaše komentáře

Reklama