Největší odhalení všech dob

{youtube}UrN99RELqwo{/youtube}

Nadace Keshe zve vlády světa na prezentaci převratných technologií

Nadace Keshe, údajně vlastnící patenty k převratným technologiím, které by vyřešily problémy světa a zabránily dalšímu válčení, zaslala vládám světa (zřejmě v červenci 2012?) prostřednictvím jejich ambasád v Belgii níže uvedené oficiální pozvání. Zní to ohromně nadějně.

První předběžná schůze se konala 6. dubna 2012, zřejmě za malého zájmu vlád, druhá předběžná schůzka se měla konat 6. září (informace nejsou zveřejněny), první prezentace technologií pak by měla být 21. září 2012.

Bohužel, i pokud je pravda, že nadace skutečně vlastní ony technologie, s jejich rozšířením to nebude mít snadné, jak se dočítám na jejich webu.

Tyto informace, jakkoli úžasné, těžko proniknou do médií, takže jediný a významný způsob, aby se lidé o těchto možnostech dověděli, bude asi blogosféra, a co si mezi sebou rozešleme maily a budeme sdílet tento článek…

Nadace nemůže předem oznamovat místo a čas konání akcí, protože riskuje policejní zásah, což už se jim stalo v Kanadě, a dosud nedostali zpět zabavené materiály, hrozí jim různá obvinění a soudní stíhání … prostě něco jako Reich nebo Tesla, i ty vláda potlačila …Ale i kdyby to s tím odhalením tak snadno a hned nevyšlo, aspoň víme, že ty technologie existují, že jsou lidé, kteří jsou schopni je uskutečnit, a můžeme použít sílu přitažlivosti a svou představivost, abychom jejich uskutečnění pomohli …

Výzva ke světovému míru a zveřejnění technologie

(Dopis zaslaný velvyslancům vlád v Belgii, asi v červencí 2012)

Po schůzce nadace Keshe s velvyslanci světa, kteří byli pozváni 21. 4. 2012 do Bruselu, jde nyní naše pozvání ke všem státům světa, prostřednictvím jejich velvyslanců a vůdců, aby se zúčastnili schůze nadace Keshe v Ninove v Belgii (nebo na jiném místě, které si státy zvolí).

Jak vaše excelence velvyslanci vědí, pozvali jsme již dříve zástupce každé země na první prezentaci naší technologie 21. dubna 2012.

Velvyslanci některých států tuto schůzi navštívili, a jiní se rozhodli ignorovat výzvu kvůli nátlaku jiných států, a rozhodli se neúčastnit se nebo se v poslední chvíli stáhli.

Při tomto druhém pozvání (na 6. září 2012) přímo a jednoznačně vyzýváme vůdce vašich států, aby určili kvalifikované jednotlivce, kteří se mohou zúčastnit nadcházející schůze Nadace 6. září jako zástupci svých vlád.

Důvody pro toto pozvání jsou následující:

21. září zveřejní nadace Keshe první fázi své vesmírné technologie a gravitačních a magnetických systémů (Magravs), kterou vyvinula, všem vědcům celého světa současně, pro výrobu a duplikaci.

Od toho bodu přestanou mít mezinárodní hranice jakýkoliv reálný význam.

A to proto, že jakmile bude pro veřejnost postaven a uveden do provozu první letový systém, doba cesty například z Teheránu do New Yorku bude maximálně asi 10 minut.

Nový letový systém umožní každému člověku z každého místa planety cestovat na stejnou vzdálenost za stejný čas a za téměř nulové náklady.

Letadlo nebude současnou radarovou technologií zjistitelné.

Energetická krize bude rázem vyřešena, a jakmile bude technologie uvedena do praxe, síly, které ovládají zásoby energie a skrze ně i současné finančni struktury, budou mít rázem prázdné ruce.

Brzy po zveřejnění naší vesmírné a energetické technologie zveřejníme technologii, která vyřeší světový nedostatek vody.

Jak jsme to udělali?

V minulých šesti letech používáme mezinárodní patentový systém, abychom zajistili, že každý stát a významní vědci mají ve svém vlastnictví kopie našich patentů.

(Ověřte si prosím na evropských a mezinárodních patentních serverech počet námi uložených patentů.)

Tím jsme zabránili každému možnému zablokování této technologie kterýmkoli jedincem či skupinou, a nyní většina států vlastní naše patenty na výrobu energie, lékařské systémy a cestování v prostoru.

Tímto způsobem jsme obešli dřívější metody zabraňování mezinárodního rozvoje, a nyní mají všechny státy stejnou možnost spolupracovat a vidět, že je tato technologie rozvíjena bezpečně.

Hlavním cílem je, aby naše technologie byla volně dostupná každé vládě ve prospěch všech jejích občanů.

Prostřednictvím systémů, které jsme vyvinuli, může mít každý stát přístup k takovému množsví energie, vody a potravy, kolik potřebuje, a rovněž k novým způsobům zdravotní péče a dopravy, to vše s velmi malými náklady.

Podle své charty Nadace Keshe a všechny její technologie patří všem lidem světa.

Patenty jsou vlastnictvím každého jednotlivce na této planetě a nemůže si na ně činit nárok kterákoliv jednotlivá osoba či stát.

To znamená, že veškerý příjem vytvořený technologíí náleží státu, který ji používá.

Vydáme seznam zemí pozvaných na schůzi 6. září 2012 a plné emailové adresy těch, kteří obdrželi pozvání, a je na vládě každého státu, aby zveřejnila, kdo z vašeho státu se zúčastní této schůze.

Než tento email dojde na vaše ambasády, bude jeho kopie vystavena na fóru Nadace a na webu, aby vaši občané byli informováni o nabídce, kterou jste dostali.

Pak bude na vás, abyste jim oznámili odpověď, a rovněž tak Nadaci, a my shromáždíme jména delegátů a oznámíme vašim představitelům, kde a jak se setkáme.

Po této schůzi bude prvním krokem učebního programu Nadace Keshe prezentace 21. září 2012, v níž se podělíme o své znalosti a vložíme je do rukou lidí celého světa.

Jakmile budou tyto technologie a jejich přínos známy široké veřejnosti, vůdci všech států budou muset rozhodnout, jakým způsobem je uskuteční ve prospěch všech.

V tomto bodě budou dvě možnosti:

Buď budeme pracovat společně, abychom změnili život všech na Zemi k lepšímu prostřednictvím správných vzorců chování, anebo vyspělé státy světa zaznamenají v blízké budoucnosti příliv desítek tisíc přistěhovalců do velkých měst.

Jsme připravení, abychom prezentovali technologii vašim zástupcům v jakémkoli prostředí tak, aby mohli pochopit její realizaci a změny, které přinese.

Od nynějška můžeme ubezpečit, že žádné dítě ani dospělý nezemřou hladem ani žízní, a že žádný stát nebude napaden jiným, protože možné vojenské aplikace nové technologie jsou tak úděsně destruktivní, že nebudeme mít jinou volbu než přijmout, že boj o zdroje na planetě je věcí minulosti.

Není nic špatného na ochraně státních zdrojů, ale nyní jako vůdci malých oblastí na Zemi máte odpovědnost zajistit, aby dostupné zdroje byly sdíleny, a aby s použitím naší technologie byly zajištěny základní potřeby každého pokud jde o energii, vodu, jídlo a zdravotní péči.

Nadace Keshe nebere v úvahu barvu, národnost, náboženství či politickou příslušnost, a tato výzva směřuje ke každé vládě, aby určila tým vědců, kteří přijdou a uvidí naše technologie z první ruky.

Pak se vlády mohou rozhodnout, zda je využijí či ne.

Pokud budete ignorovat tuto výzvu, váš stát brzy nebude mít jinou volbu než řídit se státy, které se rozhodly technologie rozvinout.

Vytvořili jsme scénu pro změnu dráhy lidstva, a v příštích měsících ji uvidíme.

V blízké budoucnosti si lidé uvědomí, že jsme zde, abychom přinášeli prospěch vzájemně jeden druhému, a ne byli ovládáni, protože veškeré zdroje budou přístupné každému, ve stejnou dobu, a ve stejném rozsahu.

M. T. Keshe, zakladatel a ředitel Nadace Keshe (Nizozemí)

Zdroj: e-ail + dohledáno 

http://covamnereknou.blog.cz

Největší odhalení všech dob: Zpřístupnění převratných technologií zdarma celému světu!

Nadace Keshe hodlá zpřístupnit celému světu 21. září 2012 převratné technologie, které znamenají okamžité řešení problémů životního prostředí, zdraví, dopravní, energetické a potravinové krize ...

 

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama