Měsíční Merlinova předpověď pro všechna znamení – únor 2020

Tak, jak se zdál na začátku leden pozvolnější a pomalejší, tak se najednou rozpohyboval a zaktivoval do rychlosti a dynamičnosti… No a únor sám o sobě bude pokračováním nastavené dynamiky a větší porce aktivity… Vyprchaly iluze o tom, že něco bude lepší a únor už může oproti lednu vyznít daleko otevřeni a reálně… Sám o sobě nebude špatným měsícem, naopak, jen pozor na zbytečnou a mnohdy až překotnou zbrklost, netrpělivost i unáhlenost, protože nejeden úspěch i energičnost to může zastavit nebo přivodit nějaký ten úraz, nehodu či prohru z nepozornosti… na druhou stranu ale únor bude perspektivně nakročeným měsícem, náhlý úspěch bude střídat nádheru a objeví se i to, co se ještě v lednu mohlo skrývat… Respektive budou přicházet situace i události, které odmění, posunou i vykouzlí radost na tváři… Proto si toto nečekaně a náhle získané štěstí či úspěch snažte hýčkat a ochraňovat, na konci února už to totiž může být zcela naopak… leccos se mění a ještě měnit bude… Takže nebrečte nad rozlitým hrnkem mléka, kávy nebo čaje, ale snažte se z února vytěžit maximu, protože nejeden z vás může být dokonce i mile a náhle překvapen… Pozor ale na jeden důležitý aspekt… /nor totiž může být svým způsobem zrádný v tom, že můžete jak lecco získat, tak ale můžete i leccos ohrozit a to, pokud se pustíte do neuváženým a dopředu nepromyšlených akcí a rozhodně to akce na žádnou slevu nebude… Ale abych byl konkrétní, únor každému přinese přesně to, co potřebuje… někomu finanční hojnost, jinému nový vztah nebo nový začátek tam, kde by si v minulosti nevěřil nebo o tom ani v nejmenší nepřemýšlel… Bude to lavina náhlých a nečekaných událostí i okolností, které prosáknout snad do všech i těch nejniternějších koutků života… ovlivní to vztahy, profesi i bydlení nebo zázemí domova a rodiny… Ale především je tu velké varování před poruchami, výpadky, zácpami i netrpělivostí a stihnutí všeho honem honem… Kdo v únoru zpomalí, tak bude mít z větší části vyhráno… Pro některé ale únor může být skutečně tím pomyslným startem do dalších měsíců, ale rozhodně neuškodí si předem vše promyslet a příliš neriskovat….

BERANŮM únor přinese větší komunikativnost, četnější diskuse i debaty, ale také možná ostřejší hádky nebo konfrontace… To dle situace, ve které se budou nacházet nebo co budou chtít řešit… naslouchat by měli zkušeným, protože i mezi těmito zprávami nebo rozhovory se mohou ukrývat odpovědi mezi řádky… Rozhodně by ale berani neměli v únoru do svého života vpouštět nervozitu, obavy nebo svou ohnivou energii, mohlo by jim to spíše tak trochu uškodit, než podpořit… Na druhou stranu se ale mohou dozvědět něco důležitého, co pro ně bylo dlouho ukrývaným tématem a co je může navést na cestu hlubšího poznání a pochopení… Zaznamenat tak mohou jak náhlý vzestup, tak i náhlý neklid, respektive se to může dostavovat i bez zjevných příčin… Pokud budou chtít v únoru Berani cestovat, měli by si dostatečně zabezpečit a překontrolovat vlastní bydlení… vyvarují se tak případným nechtěným nehodám nebo poruchám, které by po svém návratu byli nuceni řešit… Vcelku pro ně i přes to všechno může být únor dynamickým a pozitivně úspěšným měsícem, kde se dočkají nejednoho překvapení, ocenění, ale stejně tak i nečekaných okolností, které je mohou malinko poškádlit a dočasně rozhodit…

BÝCI v únoru mohou počítat s něčím naprosto nepředstavitelně nečekaným, co jim může spadnout do klína samo od sebe nebo i za jejich přičinění… I u nich se mohou objevovat nečekané situace ve spojitosti s domácími spotřebičemi či vybavením… Dosáhnout mohou i nějakého spojení vlastnictví nebo nečekané nabytí materiálních či finančních jistot… Pro ně samotné navíc v tomto měsíci bude i něco nečekaně a téměř 100% jistého a nevyhnutelného, s čím se budou muset tak trochu popasovat, ale nebude to pro ně nic zase až tak hrozného nebo nestandardního… I je ale mohou zaskočit dynamické okolnosti, náhlý úspěch, stejně tak jako i ztráta, čímž se únor a to nejen pro Býky může stát na chvíli i tak trochu aprílovým měsícem… Ve hře v únoru budou především jistoty i vztahy a ty mohou procházet znovuzrozením, obnovou nebo rekonvalescencí… Celý měsíc tak bude plodným obdobím na to, dořešit staré resty, nachystat se na další měsíce, které budou možná ještě dynamičtější a aktivnější, než únor sám… Opatrnější by Býci měli být na pokuty, malé úrazy, které i když se mohou tvářit jako bezvýznamné, budou mít přesto hlubší podtext…

BLÍŽENCŮM a KOZOROHŮM přinese únor záležitosti srdce, citů i lásky… Těšit se tak mohou z nové a mnohdy nečekaně vzniklé nebo se rodící lásky, ale na druhou stranu mohou někteří sem atm utržit i nějakou tu citovou ránu nebo propad a to zejména kolem poloviny měsíce… Kdo po lásce touží může být odměněn a do života mu tak může vplout láska, která se sice držela na obzoru, ale tak nějak se ji ještě nechtělo vystoupit na scénu… Zejména právě v citové oblasti se může rozehrát velkolepé divadlo o třech i více dějistvích, ale volnější ruka bude ponechána hlavním aktérů, tedy Blížencům i Kozorohům, takže se paradoxně setkají s tím, co chtění a po čem touží, ale také s tím, co už jim neštimuje a nenaplňuje… Takže milí Blíženci a Kozorozi… Budete mít na výběr, buď výhra nebo ztráta… Ale nudné udržování něčeho laxního vám rozhodně neprospěje… Jen ve vás se totiž ukrývá úspěšnost nebo prohra… Nicméně se v únoru a v jeho polovině obzvlášť budete tak trochu učit více otevřít své srdíčko, ponechat svou masku neohroženosti a chladnosti stranou a učit se víc prokousávat do skutečných záměrů lásky, tak jak vám právě v únoru bude předkládána ke zpracování… Nejednoho z vás to může vrátit do minulosti nebo naopak vám to může pomoci minulost dořešit a uzavřít… A jako bonus navíc… Pokud se v únoru zamilujete, můžete získat i lásku, která vás skutečně naplní a bude pro vás dlouhodobou citovou investicí…

RAKŮM únor nadělí společenská setkání i větší společenské zařazení nebo aktivity… Prostě a jednoduše tak trochu budou v únoru na roztrhání, bude vlastně všude a přitom nikde… Neměli by se ale nečekaně zaplést do situací, které budou pozbývat platnost nebo budou nekontrolovatelné… Ono něco sice počká, ale něco může překrývat jiné, tak pozor raci, abyste postupně během měsíce neztráceli přehled o tom, kde jste měli být, a kde jste nebyli nebo kam jste se nemohli z nějakých nepředvídatelných důvodů dostavit… Proměňovat budete vy nejen společnost kolem vás, ale i společnost kolem vás se může sama proměňovat… Neuškodí, pokud si v tomto období budete schopni najít čas i sami pro sebe a ne jen pro druhé… Mohli byste totiž lehce ztrácet kontrolu nad tím, co již máte splněno a co ještě ke splnění zbývá… Celý měsíc tak bude nabitý událostmi i situacemi, které budou úspěšné i nutící k zamyšlení, ale jste schopni to ustát a zvládnout, i když chvílemi nemusíte mít přehled o tom, kam dřív skočit… Pozor ale na netrpělivost, mohla by vás i nechtěně zastavit a rozjeté pendolíno, ke kterému se můžete přirovnávat má hodně dlouho brzdnou dráhu, tak pozor na to, abyste neminuli svůj cíl a neřítili se zbytečně dál…

LVŮM, VÁHÁM I STŘELCŮM únor nadělí nové začátky… Ano všechna tato znamení mají něco společného… Něco nového, neotřelého a náhle přicházejícího nebo vzniklého… A věřte, že z takovou razancí a rychlostí, s jakou to nastoupí, jste se v minulosti ještě nesetkali… Takže se může stát, že občas zůstanete s pusou dokořán, čeho všeho jste se vlastně dočkali… Pravděpodobně se ale také v tomto měsíci budete zaměřovat na potomky, děti, ratolesti a to jak v souvislosti s toužením po nich, tak i s řešením jejich záležitostí a starostí… Nicméně ale vy sami můžete být v únoru doslova v něčem dětinsky naivní a bezstarostní, ale nemělo by to překročit únosnou mez, jinak se vám to vymkne kontrole a pak „babo raď“, co s tím… Ne všechny nové začátky ale mohou být energické a pozitivní… Některé z nich mohou zavánět nejasnostmi nebo ohrožeností, a to pokud je chytnete za nesprávný konec… Takže nechat přijít, správně chytit a pokud možno, nepustit… vyplatí se to…Ale cokoliv, co nově přijde bude mít svůj význam, který můžete pochopit až s odstupem času, ne tedy ihned… Ničemu se ale nedivte, přijměte to tak, jak to přijde a možná i budete mile překvapeni, co že vám to všechno mělo přinést… V únoru tak nebude jediná oblast, kde byste nemohli zaznamenat něco nového a neotřelého… A že si to po právu zasloužíte…

PANNY v únoru budou tak trochu na hraně, protože únor může být pokračováním ledna… I to může přinést nejednu hektickou situaci nebo záležitost, kdy doslova vyskočí jako „čertík s krabičky“, pokud někdo nechtěně brnkne špatně na jejich strunu… Oproti jiným znamením tak mohou prožívat náročnější i hektičtější nebo nervóznější období… Ale zase ovlivněné do té míry, do jaké si je Panny budou chtít připustit nebo povolit… Rozruchu se mohou dočkat ohledně bydlení nebo zázemí domova, ale také i v jiných oblastech života… Překotnost, nejasnosti nebo vlastní tápání jim může překazit i jinak dobře nakročené plány… takže i ony samotné by měly v únoru zvolnit a zpomalit… Co totiž nemá nožičky, jen těžko uteče… A právě domov a jeho stabilita budou tím stěžejním bodem pro klid i nadhled, protože tady mohou vznikat nápady i chytrá vnuknutí, jak vše zvládnout a vyřešit ať už to bude očekávané nebo náhle vzniklé… Sumasumáru, jaký budou únor chtít mít Panny, takový bude… Sice občas mohou vyletět jak sršeň a bodnout, ale vzápětí dojde ke zklidnění a pochopení… nenechte se milé Panny nikým zbytečně i záměrně vytočit… Daleko víc nas…. (naštvete) druhé svým klidem než nervozitou, na kterou čekají…

ŠTÍŘI v únoru budou pokračovat v úspěšném nakročení do letošního roku… Tak jak se jim dařilo v lednu, budou možná obdarování i v únoru… Respektive bude většina z nich pod dohledem šťastných hvězd, takže se mohou dočkat nečekaného úspěchu i uznání, ale také v obráceném protipólu ohroženosti jasných myšlenek a vnitřního neklidu… Neměla by se u nich projevit neslučitelnost mezi profesním a soukromím životem, protože by to mělo negativní dopad na zázemí i stabilitu rodiny a domova… Nicméně mohou ale únorem proplouvat jak klidnou loďkou na rozbouřeném moři… Jejich nadhled i úspěšnost k tomu budou dostatečným přínosem a budou schopni zvládnout i nezvládnutelné… Není třeba se u Štírů více rozepisovat, protože je to jedno z mála znamení, které i z hovínka dokáží vytvořit zlatou cihlu… Takže nějaká náhlost a nečekanost je rozhodně nemůže zaskočit, protože svým způsobem budou vždy jakoby o krok dopředu… I když tak pro ně bude únor rychlejším měsícem jako jeden z mála, budou schopni ho ustát a proletět jím jako Gagarin na oběžné dráze Země, tedy s lehkostí i důvěrou v to, že co dělají jim do dalších měsíců přinese plodnost i rozmach…

VODNÁŘI mohou mít únor proměnlivý v tom, co chtějí oni a co jim může nabídnout… Tak trochu mohou být v rozporu sami se sebou nebo s tím, čeho chtěli dosáhnout a co se jim nakonec dostalo… Možná i oni sami pocítí tíhu vlastní proměnlivosti nálad, která je donutí nad něčím zapřemýšlet, zadumat a rozhodnout se jinak, než jak původně chtěli… Možná tím budou štvát ostatní, ale jde o to, aby se oni sami vrátili na pevnější zem, namísto toho, aby se nechali unášet vzdušnými zámky… Po celý měsíc tak mohou být jednou nahoře a jednou dole… Záležet bude totiž hodně na tom, v jakém rozpoložení budou usínat a ráno se probouzet… Nechtěně mohou někoho ranit nebo si sami nebudou vědět rady se svými city, přáními nebo tím, co chtějí a co mohou mít… Ale na druhou stranu je také čekají mnohá vyjasnění i přijetí… Díky kterým mohou leccos napravit i posunout dál… Je načase,a by se odrazili a vrhli se do víru vášní i událostí… A zase po čase posunuli svou vlastní laťku o trochu výš… Příliš by neměli dlouze a přehnaně kontrolovat své myšlenky nebo to, co je pro ně přínosem, ale spíše by měli být v únoru více spontánnější, protože mohou nakonec víc získat, než by za jiných okolností ztratili…

No a jak jinak, závěr patří RYBÁM a těm únor nadělí štěstí, radost i perspektivu… Oklepání se z ledna i jeho startu a nasměrování se k získání vlastního životního štěstí… Prakticky tak celý měsíc bude ve znamení úspěšnosti i štěstí, takže se jim bude dařit i tam, kde by dříve postrádali odvahu nebo úspěch… Ale pozor milé Rybky… Jak se říká :“Štěstí je krásná věc, ale nic si za něj nekoupíš“… A to platí i pro únor… Sice můžete lehce něco získat nebo posílit, ale zároveň to budete vy, kdo si ono štěstí bude nucen udržet a nepustit… protože něco jiného je jeho získání a nečekaný vstup a něco jiného je udržet si ho… Ono by se totiž mohlo stát, že pokud usnete na vavřínech a necháte se uspat vidinou toho, že u váš štěstí zakotvilo trvale zákonitě přinese fakt, že se nakonec štěstí může ukázat jako proměnlivé a nestále, takže rychle může odeznít nebo vyprchat a vám nejen že zbudou oči pro pláš, ale také můžete s koncem měsíce zjistit, že jste se vrátili do původních kolejí i stavu před tím, než k vám ono štěstí zavítalo… Nicméně důležité je především upozornit na to, že štěstím jste vlastně nejen pro sebe, ale i pro druhé především vy sami, takže neuškodí, pokud si konečně začnete vážit sebe samých a budete se i více hýčkat a rozmazlovat… Tedy dopřávat si čas pro sebe, pro relax i možná tu malou a lehkou formu prokrastinace… Ono většinou to, co nemá nožičky, neuteče a pro vás to v únoru platí dvojnásob…

Pokud jste dočetli až sem a nevzdali to při prvních řádcích svých znamení máte vyhráno…Ani únor nebude tak divoký, jak by se na první pohled mohlo zdát… A pokud přesto ANO, nevzdávejte se hned před první překážkou nebo nezdarem… Letošní dvacítkový rok bude vlastně pokračováním loňského roku, možná o trochu složitější, víc demostrativnější i rozvášněnější, ale rozhodně se to nebude podobat zuřícímu býkovi v aréně, před kterým bezradně máchá červeným hadrem potrhlý toreador… On se totiž i takto může letošní rok jevit, tedy co se týká toho potrhlého a bezradného toreadora, který leckdy neví, kam uhnout… kam uskočit nebo se uvrtnout… Leckdy se sice ocitnete v situacích, které nemusíte mít pod kontrolou, ale když nezpanikaříte, nesvlečete kalhoty před brodem nebo na mostě v očekávání velké vody, ale zachováte si chladnou hlavu, bude pro vás ten letošní rok jen další z mnoha cest, po kterých se máte vydat, nebo ke kterým se máte rozhodnout…

UPOZORNĚNÍ:
Předpověď je všeobecně pojímána, neplatí pro všechna znamení současně. Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Textové chyby vyhrazeny. Neprošlo jazykovou úpravou. Respektuji autor. práva obrázků.

Autor článku: Pavel/Merlin

Bude to lavina náhlých a nečekaných událostí i okolností, které prosáknout snad do všech i těch nejniternějších koutků života… ovlivní to vztahy, profesi i bydlení nebo zázemí domova a rodiny…

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama