Astrohoroskop na únor od Daniely Hannah

Aktuální pohyby a vliv planet v únoru 2020 pro jednotlivá znamení

Slunce se pohybuje Kozorohem do 20/01/2020 do 15:54 hod, kdy se přesune do znamení Vodnáře, kde bude do 19/02/2020 a ráno před šestou se Slunce přesune do Ryb.

Úplněk ve Lvu nastane 09/02/2020 v 8,33 hod. Úplněk je důležitý pro znamení Lva. Ostatním znamením uzavře určitou životní oblast na téma potomků, tvorby, partnerů. V době úplňku jsou v konjunkci Venuše, Černá Luna a Chiron v Rybách. To nám přinese tajemství, nebo cosi můžete skrývat. Chiron přinese bolestivé situace, které pocítíme na duši. Otevřou se staré rány.

Novoluní proběhne 23/02/2020 ve znamení Ryb ve 16:32 hod. Novoluní je důležité pro znamení Ryb. Pro všechna znamení bude mít novoluní vliv na oblast intuice a napojení na Vesmír, duchovní rozvoj, tajnosti a tajemství. Při novoluní asistuje retrográdní Merkur, který nás vrací do minulosti. Dostaneme zprávy k dořešení.

Mars se v polovině února 2020 přesune do Kozoroha, kde bude působit do konce března.

Merkur začne couvat Rybami 17/02 směrem do Vodnáře. Přímý směr nabere 10/03/2020. Tento den je velmi důležitý, neboť se opět rozběhne komunikace do normálu. Při zpětném chodu Merkuru se kazí přístroje, komunikace vázne. Vše se zpožďuje. Nedoporučuji podepisovat nové smlouvy. Naopak je nutné dořešit minulost. Najít jiné řešení situací a dořešit je.

BERAN

Úplněk nastane 09/02/2020
Úplněk uzavře situace spojené s dětmi nebo partnery. Vnese jasno do pracovního propojení s partnery. Venuše spolu s Černou Lunou a Chironem v Beranu přinese situaci, během které se otevřou k léčení staré rány na duši. Venuše aktivuje hodnoty a lásky. Berani mohou pozitivní vliv Venuše využít ve svůj prospěch, a to až do začátku března, kdy budou osvíceni nádhernou energií. Mohou vyčnívat z davu a budou okouzlující.

Novoluní proběhne 23/02/2020
Novoluní zahájí rekapitulaci uplynulého roku. Berani mají celý měsíc na přemítání kudy se ubírat. Čekají na své novoluní, které nastane koncem března, kdy se nasměrují na správnou životní cestu.

Mars od poloviny února aktivuje vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění za práci a možný postup v kariéře. Berani budou naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Zvýší si prestiž. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, přichází doba provádění veškerých reorganizací kolem práce, které budou ku prospěchu.

BÝK

Úplněk ve Lvu nastane 09/02/2020
Úplněk uzavře situace kolem domova, zázemí, stability. Vnese jasno do tématu zdraví rodičů, dětí či partnerů. Venuše spolu s Černou Lunou a Chironem otevře silné emoční rány na duši. Pocity osamění, depresivní stav duše brzo odejde.

Novoluní proběhne 23/02/2020
Novoluní otevírá cestu k přátelům a do společnosti. Býci potkají důležitou osobu pro budoucnost. Přichází situace, díky které si plní své sny.

Mars působí od poloviny února v tématech práva, úředních záležitostí a soudů.  Aktivita se může také projevovat v souvislosti s cizinou, cestou do zahraničí, rozšiřováním vědomostí formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení. V průběhu tohoto období přichází touha rozvíjet se po duchovní stránce, cestování a vzdělávání.

BLÍŽENCI

Úplněk nastane 09/02/2020
Úplněk uzavře situace související s dítětem nebo partnery a úřady. Úplněk vnese jasnější světlo do tématu cesty a cestování, dopravní prostředek a téma sourozenců. Venuše spolu s Černou Lunou a Chironem otevře staré emoční rány na duši.

Novoluní proběhne 23/02/2020
Novoluní otevře novou cestu ke kariéře, k vytoužené práci. Blížencům se vrací z minulosti situace spojená s prací k dořešení. Mohou podepisovat nové smlouvy. Očekávejte neočekávané zprávy. Vše bude jinak. Od 17/02 se Blíženci zastaví, dostihne je minulost. Do začátku března si budou zpracovávat vše z minulosti.

Mars působí od poloviny února v oblastí hodnot, které sdílíme s druhými, může dojít k neshodám v oblasti cenností a materiálních věcí, což je může přinutit přehodnotit, pozměnit postoje.  V manželství nebo partnerských vztazích může dojít ke sporům ohledně společných finančních prostředků. Pozor na nakládání se společnými penězi, které mohou být utráceny hloupě a zbytečně.  V tomto období probíhá aktivní transformace a proměna duše. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, nebo alimenty.  Období, ve kterém se aktivně věnujeme financím z cizích zdrojů, investice do podnikání. Peníze ve společném vlastnictví. Tranzit Marta je zde více zaměřen na oblast sexu a všeho kolem sexuality.

RAK

Úplněk nastane 09/02/2020
Úplněk uzavře situace kolem financí a majetku. Do úplňku by měly být zaplaceny veškeré závazky. Peníze, které se týkají dětí, tvorby nebo partnerů. Venuše spolu s Černou Lunou a Chironem otevře staré rány na duši z pracovní oblasti.

Novoluní proběhne 23/02/2020
Novoluní otevírá cestu k úředním záležitostem. Podepisování smluv a dohod. Raci se musí vrátit zpět do minulosti a dořešit peníze, které souvisí s bankou či úřady. Mohou očekávat neočekávané situace. Začátkem března vše dostane nový směr. Konečně se domluví a úspěšně dotáhnou situace do zdárného konce.

Oblast, kterou Mars aktivuje od poloviny února, je založená na intimnosti mezi dvěma lidmi v partnerském vztahu. Energie Marta je o prosazování sebe samých, což občas přinese nepřátelské vztahy. Mohou trpět i intimní vztahy. Pro spolupráci i pro vztahy je důležitý kompromis nejen v práci, ale i v manželství. V dlouhodobém pohledu může toto být období narušení i těch nejlepších vztahů. Pozitivně se dá využít k tomu, aby se potlačené negativní pocity dostaly na povrch a docházelo tak k pročištění nahromaděných negativit ve vztazích. Skutečný smysl spočívá ve využití energie k budování vlastních vztahů.  Měli by se vyhýbat zbytečným sporům s druhými. Mohou se vyskytnout právní spory, potíže se zákonem. Hledaje kompromis, vyhnout se tak zbytečným problémům. Mohou se posílit, nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahy. Zde Mars aktivoval vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání.

LEV

Úplněk ve Lvu nastane 09/02/2020
Úplněk uzavře veškeré vztahové záležitosti. Vnese jasno do tématu dětí, životního či pracovního partnerství. Venuše spolu s Černou Lunou a Chironem otevře staré emoční rány na duši v oblasti ciziny a zahraničí, úředních záležitostí. Mohou očekávat zprávu související s penězi a majetkem, které sdílí s další osobou, společníkem či bankou. Je potřeba tyto situace z minulosti dořešit. První týden v březnu se tyto záležitosti konečně rozběhnou kupředu.

Novoluní proběhne 23/02/2020
Novoluní přináší novou cestu k výdělkům. Lvi čeká podepisování nových smluv a dohod souvisejících s majetkem. Mohou očekávat peníze nebo jiné hodnoty jako jsou půjčky, hypotéka, a rozšíření společného majetku.

Mars působí od poloviny února a přináší plnění povinností a chuť do práce. Budete dělat co je potřeba.  Potřeby druhých by měly být pro vás prioritní. Pravděpodobně se vám moc nebude chtít pracovat pro někoho jiného, a to s sebou může přinášet konflikty s nadřízenými i k celkovým obtížím v práci. Jestli jste zaměstnavatelem, mohou přicházet konflikty s podřízenými. Budou se domnívat, že je málo oceňujete. V současnosti není zrovna čas na týmovou práci.
Mars zde přechází přes oblast zdraví Může znamenat zdravotní problémy, které se mohou projevit ve formě infekcí, horečky či nehody. V tomto období je zvýšená aktivita kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jste slíbili vykonat. Měli byste se věnovat tématům svého zdraví a zdravé výživy. Pocítíte chuť organizovat nebo se zasadit o změny v práci. V současném období platí, že řešíte zdraví, spolupráci a službu pro někoho druhého, přináší nám to mnoho povinností.

PANNA

Úplněk nastane 09/02/2020
Úplněk uzavře určitou práci či spolupráci. Panny by si měly hlídat zdraví a psychiku. Venuše spolu s Černou Lunou a Chironem otevře staré emoční rány na duši v oblasti transformace, společných financí a majetku s další osobou nebo bankou. Panny by měly vše dořešit do 17/02, neboť poté začíná couvat Merkur až do začátku března. Po tuto dobu se zastaví, navrátí se k minulosti, kterou je třeba dořešit na téma smluv.

Novoluní proběhne 23/02/2020
Novoluní otevírá dveře ke všem dohodám a smlouvám. Panny čeká podepisování dokumentů, cestování a komunikace na téma dokumentů.

Mars působí od poloviny února v oblasti plodnosti, tvořivosti, kreativity. Panny mohou očekávat zvýšení touhy, mohou něco plodit, tvořit. Mars zde aktivuje oblast dětí, partnerů a tvorby. Pod jeho vlivem vznikne něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. Dochází k seznámení se s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré na seznamování se s důležitými lidmi. Vhodné období na cesty. Pracovně se bude dařit.

VÁHY

Úplněk nastane 09/02/2020
Úplněk ukončí působení v určité skupině lidí. Váhy mohou vnést jasno do oblasti přátelství, partnerství. Venuše spolu s Černou Lunou a Chironem otevře staré emoční rány na duši ve vztahové oblasti. V polovině měsíce se bude vracet k dořešení nevyřešené situace s kolegou.

Novoluní proběhne 23/02/2020
Novoluní otevírá příležitosti k nové spolupráci. Váhy budou komunikovat, cestovat a podepisovat dokumenty týkající se spolupracovníků. Nová pracovní aktivita.

Mars spouští značné aktivity v místech, kde žijí. Od poloviny února budou Váhy vylepšovat své pracovní zázemí či bydlení. Očekávejte řešení v souvislosti se ženami rodu (např. matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá aktivita bude zaměřena především na domov. Pocítí chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budou řešit vše pro zvýšení životní stability a situace související s bydlením a obydlím.  V tomto období se také řeší zdraví a psychika.

 

ŠTÍR

Úplněk ve Lvu nastane 09/02/2020
Úplněk uzavře situace z oblasti práce a kariéry. Ukončí důležitou životní oblast spojenou s partnery nebo dětmi. Venuše spolu s Černou Lunou a Chironem otevře staré emoční rány na duši v oblasti zdraví, spolupráce nebo péče o někoho blízkého.

Novoluní proběhne 23/02/2020
Novoluní otevírá příležitost potkat životního partnera, nebo se nasměruje k novému pracovnímu partnerství. Kdo touží po potomstvu, je toto vhodná doba k početí. Štíři budou tvořit, vytvářet a plodit. Někdo jim něco zajímavého nabídne. Mohou podepisovat dokumenty a komunikovat. Vrací se jim do života k dořešení staré záležitosti. Může se ozvat partner z minulosti.

Mars působí od poloviny února. Přináší zvýšené tempo běžného života. Pozor na možné závažnější konflikty se sousedy, příbuznými, druhými lidmi. Pozor na sklony se nyní hádat kvůli vlastním názorům. Mars působí v oblastech komunikace, úřadů, vzdělávání a cestování. Řeší se automobil nebo nějaká cesta.

STŘELEC

Úplněk nastane 09/02/2020
Úplněk uzavře úřední situaci spojenou s dítětem nebo partnerem. Také se může týkat ciziny či zahraničí, nebo rozšiřování vědomostí.  Venuše spolu s Černou Lunou a Chironem otevře staré emoční rány na duši v oblasti potomků nebo partnerů.

Novoluní proběhne 23/02/2020
Novoluní přináší příležitosti ke stabilitě, novému bydlení či domovu. Střelce čeká komunikace a podepisování dokumentů. Také mohou začít se zdravou výživou a pracovat na uzdravení těla. Vrací se jim zpět nevyřešené situace k dořešení.

Mars působí od poloviny února v tématu peněz, majetku a hodnot. Finance jsou zaktivovány. Střelci mohou nakupovat, utrácet nebo vydělávat peníze.

KOZOROH

Úplněk nastane 09/02/2020
Úplněk uzavře finanční situace spojené s dětmi nebo partnery. Mohou řešit oblast sexuality. Venuše spolu s Černou Lunou a Chironem otevře staré emoční rány na duši v oblasti zdraví, domova, žen v rodině a stability. Mohou očekávat situaci z minulosti související s úřady, sourozenci či dopravním prostředkem.

Novoluní proběhne 23/02/2020
Novoluní přinese nové příležitosti v souvislosti s dopravním prostředkem, cestou, učením a vzděláváním. Otevírá téma sourozenců. Kozorohy čeká komunikace a podepisování úředních listin. Venuše spolu s Černou Lunou a Chironem otevře staré emoční rány na duši v oblasti domova, rodiny nebo žen rodu.

Pohyb Marta vlastním znamením od poloviny února je obdobím značné aktivity. Kozorozi budou plni fyzické energie a pravděpodobně odvedou kus perfektní práce na svém pracovním úkolu. Dostanou možnost spoustu problémů vyřešit a také toho hodně dokázat. Díky Martu zvládnou překonávat různé nástrahy. Tyto energii by měli použít správným směrem. Pozor na horlivost a plýtvání energií. Využít plně sílu a energii tranzitu Marta ve svůj prospěch a pozitivním způsobem. Pozor na psychické vyčerpání. Mnoho činnosti může přinést nemoc, aby je na chvilku zastavila.

Saturn s Plutem a Jupiter ve vlastním znamení tlačí Kozorohy, aby si dali do pořádku svůj život. Je potřeba nastolit řád a dát životu stabilitu.

VODNÁŘ

Úplněk nastane 09/02/2020
Úplněk vnese jasno do vztahů. Vodnáři dořeší veškeré partnerské, rodinné a pracovní vztahy. Před úplňkem je nutné si dát pozor na svou osobu, zejména na psychiku. Venuše spolu s Černou Lunou a Chironem otevře staré emoční rány na duši v oblasti hodnot.

Novoluní proběhne 23/02/2020
Novoluní přináší nové příležitosti k výdělkům. Vodnáři dostanou přidáno, nebo zdraží své služby. Budou podepisovat úřední dokumenty. Budou se jim vracet k dořešení finanční záležitosti.

Mars postupně ukončí vše, co nemá pokračovat. Vodnáři dokončí nějakou činnost, nebo uzavřou místo, kde pobývají či pracují. Mars může aktivovat nepřátelské energie a nepříjemné pomluvy. Přinese rekapitulaci životní situace.

RYBY

Úplněk nastane 09/02/2020
Úplněk uzavře téma práce a spolupráce. V tématu zdraví může úplněk působit v souvislosti s dětmi či partnery. Venuše spolu s Černou Lunou a Chironem otevře staré emoční rány na duši v oblasti financí a hodnot. Ryby se od 17/02 zastaví a budou se vracet do minulosti, aby si něco důležitého dořešily. V polovině března se vše opět naplno rozběhne.

Novoluní proběhne 23/02/2020
Novoluní otevírá novou životní cestu. Mohou zrealizovat své plány. Dostanou příležitost otevřených dveří ke svému snu. Ovšem je nutné stát pevně nohama na zemi, aby cíle byly realizovatelné.  Celý únor a březen budou cestovat, komunikovat, podepisovat a hovořit. Všude o nich uslyšíme a uvidíme je.

Mars se od poloviny února pohybuje oblastí skupinových vztahů, proto je k naplnění cílů nutné spolupracovat s druhými. Mimořádně vhodná je fyzická aktivita s přáteli. Mars přináší pomoc od přátel a osob blízkých. Ryby se k cíli mohou dopracovávat v rámci podpory svých přátel, společníků a díky společné činnosti. Budou toužit po uznání okolí za své výkony ve společné činnosti. Aktivita bude zaměřena na přátele. Je dobré chodit do společnosti, mezi lidi.  Také může přijít důležitá osoba pro jejich budoucnost.

ZDROJ: INTUITIVNÍ ASTROLOŽKA DANIELA HANNAH, TELEFON: 736 20 15 87 WWW.ASTROKARTY.CZ

Vaše komentáře

Reklama