Měsíční Merlinova předpověď pro všechna znamení – srpen 2020

Léto je v plném proudu a než jsme se stačili otočit, je půlka prázdnin za námi a je tu srpen… Pokračování již započatého, jen s trochu odlišnými detaily, než jak tomu bylo v červenci… Srpen se pro mnohé ale ukáže jako tajemný karmický měsíc, který hned z kraje vygraduje dalším silným úplňkem… Co ale v sobě srpen vlastně bude ukrývat? Bude to naše pokračující plánování a realizování snů či přání? Nebo se vyplaví a zviditelní naše touhy z podvědomí? Od každého bude troška, která ve výsledku nadělí ucelenou spojitost… Bude to ale také emočně a náladově proměnlivý měsíc, kdy nebude vše vycházet dle našich plánů, ale na pozadí bude ukrytý osud a karmické situace i okolnosti či záležitosti… Nebývale ale bude proudit společenský život, bude se chtít dosahovat na společenské jistoty i na vlastní rozklíčování toho, co nám nedalo spát a snažilo se neustále zaměstnávat naše myšlenky… Srpen tak bude měsícem, před kterým se nic neukryje, nic neschová, ale naopak se zviditelní to, co máme v sobě potlačované, co se snažíme za každou cenu skrýt před druhými, ale dost často i před sebou samotnými… Budeme se řídit tím, co se děje kolem nás, ale pozor na to, aby nám to nepřineslo zklamání z marných očekávání… Srpen bude také měsícem vlastní proměnlivosti v tom, co chce rozum a co chce srdce, může být i o vzdušných zámcích, stejně tak jako o cestování všeho druhu, o relaxu, dovolených i cílech cest, které budou vybrány náhodně… To, že občas něco nevyjde, nebude znamenat ihned zásadní nebo fatální selhání či prohru, ale dost možná to bude mnohým symbolizovat jinak zvolenou cestu, či jinak zvolenou variantu nebo řešení…Opatrní buďte na nepřehlednost či nepozornost, protože i sebedrobnější hádka nebo rozčílení může přinést zbrždění či pád, ale také starosti nebo problémy či se nenaplní všechny touhy a cíle… Také ale může tento měsíc přinést obrat k lepšímu, jen bude nutné ještě nějakou chvíli vydržet a nevzdávat se… Stejně tak ale srpen přinese i touhy po stabilnější jistotě, povede k novým možnostem i příležitostem, ale také bude odměňovat za vynaložené úsilí a snahu… Nejeden z vás se tak může v tomto měsíci dopracovat k vlastní stabilitě a jistotě, ale také vaše kroky mohou navést na zcela opačnou cestu, než po jaké kráčíte nyní, protože i to je součást vaší vlastní životní cesty…

BERANI v srpnu budou posouvat vlastní hranice úspěšnosti, pramenící z jejich podvědomí… Více se tak bude hlásit o slovo intuice i vnímavost toho, co mohou ještě posílit nebo získat… Stát se může i to, že se objeví úspěch tam, kde by ho nečekali, stejně tak ale mohou a pravděpodobně i budou mít Berani tendence být i více zasnění či přemýšliví, jen by si měli dávat pozor na pomíjivost vzdušných zámků, které si budou chtít stavět… Zasáhnout je ale může i větší porce proměnlivé nálady, kdy se jeden den budou na všechny usmívat a druhý den budou ti samí Berani kolem sebe rozsévat oheň a nenáladovost… Ne vždy a za všech okolností jim bude vyhovovat společnost druhých, i když sami společensky budou více angažovat…. Mnohdy se budou muset i obrnit trpělivostí a leccos zkousnout a dost možná i napočítat do deseti, než něco řeknou či vypustí vůči druhým… Budou se chtít ubezpečovat v tom, že jsou milováni a že jsou úspěšní, respektive budou po takové podpoře toužit a vyloučené tak není ani to, že se skutečně podpory od druhých dočkají, stejně tak jako i cenného uznání… Hledat ale budou nebo mohou i vlastní sebejistotu, sebedůvěru nebo se mohou snažit usilovat o posílení vlastního sebevědomí, které mohlo být z předchozích měsíců nahlodáno nebo znejistěno… Také se mohou dozvědět nějakou tu novinku či zprávu, která je může překvapit či do jejich života vnést větší rozruch… Ale jinak je pro ně tento prázdninový měsíc příznivě nakloněn, ostatně jako i k dalším znamením… Také se kolem nich může leccos zklidňovat a to zejména ty oblasti, které nejvíc zatěžovaly nebo omezovaly, např. vztahy, rodina nebo práce… Ostatně, jak si Berani srpen nastaví, takový ho budou mít…

BÝKŮM srpen přinese začínající uzávěrku toho, co má být vyřešeno, s čím se mají ještě popasovat, protože se mohou vyskytovat situace, které Býky zasáhnou hlouběji, než by si chtěli připustit, tedy nějaká odhalení mohou vyvolat zlo nebo nepříjemnosti, které ale nemusí být ničím jiným, než vygradováním předešlých období… Opatrnější a více pozorní by měli být i sami k sobě a zejména potom na cestách či výletech nebo dovolených… I tady je menší hrozba nepříjemností, problémů o kterých netušili, stejně tak jako se může objevit menší nehoda, úraz z přílišné únavy nebo vyčerpání… Nechci tímto Býky strašit, ale v posledních týdnech jeli na maximum, a je proto čas zpomalit a možná na chvíli i zastavit, než se vše okolo pohne zase o kousek dál… Možná tímto vším budou postupně nuceni změnit svůj životní postoj, své názory nebo náhledy na okolní svět… Stejně tak je ale může svazovat nějaké tíživé sdělené tajemství či zpráva, ale také mohou zápasit sami se sebou a s tím, co chtějí a co k nim skutečně přichází… Jde o karmický měsíc a na každého může působit jinak, ale v jednom bude společný jmenovatel… příprava na zakončování v září, a to prakticky v jakékoliv životní oblasti, na kterou Býci zaměří větší pozornost… Bude to taková příprava na to, co mají ukončit ve svých životech, respektive především to, na čem dlouhodobě lpí, ale co je už dávno mrtvé, leč uměle udržované při životě…

BLÍŽENCI naopak v srpnu budou řešit srdce, srdeční záležitosti, city či lásku až už půjde o tu staronovou, stabilní a současnou nebo zcela novou, která k nim směřuje… Někteří mohou narazit na svou životní lásku, jiní prožijí romantickou dovolenou a další naopak mohou svou lásku více a s jistotou posilovat či se další mohou naopak kvůli citům i nenaplněným touhám trápit… Jisté ale je, že se Blíženci něčemu citovému nevyhnou, mohou se nečekaně zamilovat či milostně vzplanout, ale také jim své city může vyjevit nečekaně někdo, do koho by to ani v nejmenším nečekali… Ohledně srdce i srdečních záležitostí tak bude v srpnu vše otevřené, láska odhalí svou skrytou tvář a může přinést jak posílení její jistoty, tak i drobnější zklamání, proto by si Blíženci měli dávat pozor na milostná dobrodružství, která by byla jen chvilkovou záležitostí… Sami ale mohou být i více láskyplní ke druhým, stejně tak je čeká v srpnu i nejedná příjemná a milá návštěva či pozvání… Oproti jiným ale budou mít také Blíženci jisté výhody ve snazším navazování nových vztahů či přátelství, ale sami také budou nebo mohou být i více společensky angažovanější, protože po společnosti druhých budou toužit a ještě si tak budou chtít naplno užívat dary léta i prázdnin…

RACI v srpnu spíše zaznamenají nebo je překvapí změny, které je doslova mohou nečekaně zasáhnout či překvapit… Na jednu stranu tak budou Rakům změny nahrávat do karet, na stranu druhou je ale mohou trochu potrápit či jim přinést nepřehlednost, nejistotu či nejasnosti, jak to vlastně dál všechno bude… Jisté změny pozmění jejich pohled na okolní svět… Donutí zastavit se a přehodnotit dosavadní aktivitu v životě, či se je budou snažit nasměrovat tím správným směrem… Na chvíli je ale tyto změny mohou i emočně rozhodit či přinést silnější výkyvy nálad a to zejména v případech, pokud něco nebude vycházet dle nastavených plánů, které mají raci v oblibě dlouhodobě dopředu realizovat… Nejeden plán se tak může najednou změnit ve zcela opačný směr, než na jaký měli Raci zálusk… Srpen bude také ale o důležitých životních změnách, o posilování vlastních jistot a úspěšnosti či se i díky daným změnám sami dočkají větší úspěšnosti i uznání… Díky daným změnám ale do jejich životů budou přicházet i nové kontakty, noví lidé a sami mohou procházet i vlastními společenskými proměnami… Toužit ale budou i po zábavě, radosti či spokojenosti, ale ne vždy jim to bude vycházet… Naučit je to má spontánnosti, ne dlouhodobému plánování, protože to sice občas vyjde, ale nakonec jim to stejně přinese něco jiného, než co zamýšleli…

LVI v srpnu budou řešit vztahy, závazky, smlouvy, dohody i sliby… Nicméně vzhledem k tomu, že je srpen karmickým měsícem, bude navracet i minulost či její opakování a zejména potom ohledně vztahů… Nezadaným Lvům a Lvicím ale může do života přinést i nový vztah nebo naplní touhu po něm… Jiní budou naopak nuceni řešit vztahové problémy, takže pozor na unáhlené a zbrklé kroky, které by vedly k odloučením, rozchodům nebo rozvodům… Vyplavit se ale ohledem závazků nebo vztahů může u Lvů i nějaké to skryté tajemství nebo se jim ohledně vztahů podařit samotným něco důležitého a zásadního rozklíčovat… Uvědomovat si ale také více mohou i to, že není důležité být zavřený ve zlaté kleci, když chybí silnější citové i vztahové pouto vzhledem k tomu, že je srpen jejich narozeninovým měsícem, mohou právě ohledně vztahů symbolicky buď něco uzavřít nebo naopak otevřít… Opatrnější by měli být na odhalení nevěry, která by je tak i hlouběji mohla zasáhnout, přesto se ale mohou snažit zářit ve společnosti, ale také v sobě něco skrývat či potlačovat a před druhými příliš nedávat najevo… I sami sobě se mohou občas zdát tajemní a nepřístupní, ale bude to spíše o jejich nitru, které po něčem touží a snaží se toho dosáhnout… Otevírat se ale pro ně budou cesty ke novým smlouvám, k novým možnostem i příležitostem a i když se nebude vždy dařit, mohou nakonec strhnout úspěšnost na svou stranu…

PANNY budou v srpnu pod vlivem úspěšnosti i šťastných hvězd… Doslova budou zářit na všech životních frontách, budou úspěšní a to i přesto, že se tu a tam objeví nějaký ten klacík, hozený pod nohy… Razit si tak budou samy úspěšnou cestu ke štěstí či jeho jistotu ještě více posilovat… Srpne jim tak přinese pomalý, ale dlouhodobý úspěch, stejně tak jako se mohou samy snažit o to, mít jasno v tom, po čem touží a čeho chtějí dosáhnout… Opatrnější by jen měly být na své myšlenky, ty se občas projeví jako nestabilní nebo příliš negativní… Což by mohlo Panny omezovat či jim dočasně zkalit jejich nakročenou cestu k úspěchu… Víceméně ale budou schopny na sebe strhnout pozornost, zazářit ve společnosti a dosáhnout na větší společenské zviditelnění… Sice je občas mohou postihnout pocity, že je jim něco nejasné nebo v něčem tápou, přesto je to ale bude schopno navést na správnou cestu… Lehce ale také budou leccos získávat, čeká ně ně v něčem 100% úspěšnosti možné zlepšení příjmů či objevení něčeho, stejně tak jako posílení a nabytí vlastního sebevědomí… Srpen bude pro panenky, stejně tak jako i pro ostatní znamení i odměňovacím měsícem, a to za jejich vynaložené úsilí a snahu, kterou prokázaly v předchozích týdnech či měsících…

VÁHÁM srpen přinese posílení jejich vlastních jistot… Pomůže jim prorazit tam, kde by si ještě v minulých obdobích nevěřili a protože i ony budou nakloněny příznivým vlivům a hvězdám, není vyloučené, že se Váhy dočkají zasloužené odměny nebo se projeví jejich vlastní sebevědomí, sebedůvěra i rozhodnost, jak svou úspěšnost ještě více zastabilizovat… I Váhy samotné by tak měly vydržet ve svých plánech a nevzdávat se, protože odměna bude zasloužená a v mnohém nastane příznivý obrat, ať už se bude jednat o lásku, vztahy, práci nebo finance… Sice ani jim nemusí vše vycházet prvoplánově, ale pokud vydrží, uvidí změny jako přínosné a motivující k dalšímu odhodlání, nevzdát se svých snů, tužeb či přání… Nakročeno ale budou mít i k většímu společenskému zviditelnění a uznání a stejně tak jim bude oporou blízkost jejich přátel… Bude to občas proměnlivé období, co se týká výkyvů nálad, ale i to by měly Váhy ustát… Ostatně i ony se společně s Panenkami budou připravovat na svůj měsíc, kterým bude konec září, ale naplno vše budou více vnímat až v říjnu… Srpen tak pro ně může být startovní metou počátku jejich budoucího úspěchu, o kterém ještě netuší bude nutné více posilovat svou rozhodnost a odhodlanost nezastavit se hned při první překážce…

ŠTÍŘI v srpnu budou tak trochu víc hádaví nebo rozlícení, takže se i nevinný rozhovor může zvrtnout v bouřlivou diskusi nebo dokonce i hádku… Na přetřes přijdou jistoty, stabilita i společenské postavení nebo se tématem mohou stát vztahy, rodina či dovolená, kterou mají nemnozí Štíři stále ještě naplánovanou… Sice pro ně bude srpen aktivnějším měsícem, zahltit je mohou starosti či úřední záležitosti na cestách, proto pozor na úřední osoby a orgány, stejně tak pozor na pokuty, defekty či menší nehody a kolize… Stejně tak by měli být opatrní na popichování ať už vlastní nebo od druhých, protože by se lehce mohli dostat do sporů nebo nepřehledných situací či bezvýsledných jednání… Zachovat by měli klid a nadhled a nenechat se lehce druhými vyprovokovat… Možná budou tak trochu působit na druhé jako vrba zpovědnice, protože k nim mohou přicházet tajné informace, svěřování se s trápeními druhých, ale také mohou narážet na svoje vlastní tajemství a skrývání se před druhými… Pokud budou chtít cokoliv realizovat, měli by v srpnu ještě posečkat, protože zbytečná unáhlenost by spíše než výhru přinesla zklamání a možné rozčarování… Takže, pokud bude něco nutné dojednat či vyřídit, měli by se Štíři obrnit trpělivostí a nikam nespěchat, protože právě v srpnu ještě mnohá rozhodnutí, situace či okolnosti nebudou zralá na vlastní uskutečnění… Ne nadarmo se říká, že trpělivost růže přináší a u Štírů to v srpnu platí dvojnásob…

STŘELCI to v srpnu budou mít jasně dané a nastavené… Ocitnou se totiž na nejedné křižovatce či před cestou nebo rozhodnutím, které si vyžádá nejen čas na dozrání, ale také na větší porci trpělivosti, protože ukvapenost se rozhodně v tomto měsíci nevyplatí… Stejně tak se ale Střelci budou rozhodovat i pro to, s kým a kde budou chtít strávit dovolenou, relax nebo odpočinek a také přijdou na řadu i jistá rozhodnutí, vedoucí k celkové proměně blízké budoucnosti… Tak trochu mohou být rozpolcení i v důležitých rozhodnutích či krocích, ale stejně tak je může zaplavit touha se něčemu vyhnout, něco neuskutečnit, kde budou tendence to odsunout na později… Jenže osud nezastaví, a i když se jim podaří něco odsunout do pozadí a naopak v něčem se mohou snažit svá rozhodnutí uspíšit, nakonec je mohou rozhodnutí nebo jeho výsledek rozesmutnit či přinést větší nepřehlednost a dokonce i vyčítání si toho, že buď byli příliš ukvapení nebo zase na opačnou stranu příliš otáleli… Důležitým momentem tak pro ně nebude samotné rozhodnutí nebo nasměrování, ale vystihnout ten správný moment, který má vše spustit, protože i od toho se bude odvíjet to, jak si Střelci uhájí či posílí své jistoty, úspěšnost, vztahy či další životní oblasti…

KOZOROHŮM srpen přinese společenské dění, společenskou aktivitu i větší porci zábavy a odpočinku… Těšit se mohou na milá pozvání i setkání či návštěvy, ale na druhou stranu ne vždy a za všech okolností jim to přinese radost, protože některá setkání mohou být i konfliktní nebo nepřehledná… Tápat nebo bloudit ale mohou i v tom, jaké je jejich vlastní společenské zviditelnění či postavení a toužit mohou po nejednom úspěchu či uznání… Opatrnost není nikdy na místě a proto si i Kozorozi sami budou svou společnost druhých vybírat… Dařit se jim ale bude profesně i studijně, ale tu skutečnou jistotu budou hledat ve svém okruhu známých, rodiny nebo přátel… Všude tam, kde se budou cítit bezpečně a klidně… Mnozí ještě sice budou plánovat dovolené a naplňovat tak své touhy udělat druhým radost, ale sami mohou být i překvapeni vývojem událostí a ve spojitosti se společností či cestováním… Hlídat si ale také ve většině případů budou své nabyté jistoty, či se objeví klíč k prolomení vlastní úspěšnosti, protože není Kozoroh jako Kozoroh… A to, co jednomu jde snadno a lehce, může pro druhého znamenat obtížné zdolávání překážek na cestě za svými sny… Nicméně i Kozorohům bude srpen příznivě nakloněn, i když se tu a tam může objevit nějaký háček, klička nebo odbočka… Jejich houževnatost a úsilí tak v nejednom případě může být korunována úspěchem či rozklíčování něčeho důležitého a zásadního pro budoucnost… Sice první vlaštovky mohou přilétat ještě do konce měsíce, nicméně ty další se projeví více do konce roku…

VODNÁŘŮM a RYBÁM srpen může přinést okliky, háčky, svízele i menší či větší starosti na cesta za vytouženým cílem či přáním, stejně tak jako to platí i o ostatních oblastech života… Jejich období tak může být oproti jiným znamením více proměnlivější na citové či emoční výkyvy, na nepřehlednost či nejasnosti… Nebude to zase ale až tak horké, jak by se na první pohled mohlo zdát… Občas se tu a tam sice něco zamotá, ale na opačné straně začne opět rozmotávat… Objevit se mohou nepřehledné starosti, se kterými ani jedno ze znamení nepočítalo, ale nasnadě je zamyslet se nad minulostí, které se tak jen může znovu hlásit o slovo… Potrápit je mohou vztahy i city, ale také do jejich životů mohou zasahovat osoby, které ještě neznají, nicméně srpen je popostrčí Vodnářům a Rybám do cesty… Tyto kontakty ale budou spíše důležité až v pozdějším období, než v samotném srpnu, přesto by si ale tyto osoby obě znamení měli ve svém životě ponechat nebo jim věnovat větší pozornost… Protože, i když se něco bude rodit svízelně nebo komplikovaně, nakonec dojde k vyjasněním i posunům a tyto osoby budou cennou devizou na pokračování další životní cesty… Bude to ale měsíc o odměňování, o obdarovávání či radosti, i když ne vždy všechno bude ze začátku vypadat příznivě… Obě znamení by si měli více dávat pozor zkraje měsíce a to díky vlivu úplňku… pozor na přehmaty, na přešlapy či rychlé soudy… Mohlo by vás samotné nakonec víc potrápit, než ty, kterých se to bude dotýkat…

Pokud jste dočetli až sem a nevzdali to při prvních řádcích svých znamení máte vyhráno…Srpen sice navazuje na červenec, ale možná v trochu jiném duchu, než jaký může být od něj očekáván… Bude to sice měsíc dovolených, výletů i zábavy, ale také možná nervozity, kolon, zbytečných diskusí a hádek o ničem… Pokud budete cestovat, obrňte se trpělivostí, a než mezi davy lidí zkuste spíše zavítat na méně známá místa, kde si atmosféru vychutnáte víc, než kdybyste se s ostatními tlačili ve frontách jak na Václáváku či Staromáku… 

UPOZORNĚNÍ:
Předpověď je všeobecně pojímána, neplatí pro všechna znamení současně. Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Textové chyby vyhrazeny. Neprošlo jazykovou úpravou. Respektuji autor. práva obrázků.

Autor článku: Pavel/Merlin

Co ale v sobě srpen vlastně bude ukrývat? Bude to naše pokračující plánování a realizování snů či přání? Nebo se vyplaví a zviditelní naše touhy z podvědomí?

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama