Astro-horoskop na květen

 


Novoluní proběhne 18. 5. 2015 ve znamení Býka.

Všechny bytosti budou pod vlivem novoluní ještě dva týdny poté.

Úplněk ve znamení Štíra nastane 4. 5. 2015.

Tento úplněk přináší všem bytostem do života témata ukončení nebo uzavření ve finančních a sexuálních záležitostech, veškerých dohodách a smluvních ujednání. Úplněk bude velmi silný a bude útočit na city a emoce.
Merkur nabere 19. 5. 2015 retrográdní směr, bude se pohybovat zpět Blíženci a 12. 6. 2015 opět nabere přímý směr.  Po  dobu zpětného chodu  bude váznout komunikace, budou se ztrácet data, doporučuji zálohovat PC, data v telefonu. Vše se bude zpožďovat a technika nás nejednou vypeče. Dohody, doklady a veškeré záležitosti dořešte dříve, než začne Merkur couvat nebo počkejte na přímý směr. Budeme přeorganizovávat, vracet se zpět do minulosti, vytahovat a oprašovat záležitosti minulosti, abychom situacím dali nový kabát. Také se budou vracet staré lásky nebo myšlenky z minulosti.

 Beran
BERAN

Mars se pohybuje Býkem a v polovině měsíce se přesune do Blíženců. Berani budou pod vlivem planet řešit peníze, majetek a hodnoty. Toto období je vhodné na nákup nebo prodej. Peníze jsou oběživo au Beranů budou obíhat. Čeká je cestování, cesty, komunikace, psaní, mluvení, budou všude slyšet a vidět. Koncem měsíce se aktivují vazby na blízké příbuzné, sourozence. Mohou potkat osobu z minulosti. Merkur se začne pohybovat ve zpětném chodu, a to je doba, kdy je nutné vrátit se zpět a dořešit nevyřešené. Červen přinese zajímavou konjunkci Slunce, Marta a Merkuru, takže mohou očekávat důležitou informaci. Na novoluní bude pro Berany úžasné seskupení planet a bude mít blahodárný vliv na životní cestu vedoucí ke splnění přání.

 

 Býk
BÝK

Planeta Mars se pohybuje Býkem a poté se přesune do Blížence. Venuše směřuje Blíženci do Raka. Novoluní ve vlastním znamení přináší mnoho energie a chutě začít něco nového. Všechna energie se bude točit kolem Býků. Toto novoluní je jednou do roka, tak je třeba ho řádně využít.  Býci by měli nasměrovat svou životní cestu novým směrem. V první polovině měsíce přinese úplněk silné emoce, smutky, depresivní pocity. Budou řešit vztahové záležitosti a také pozor na finanční otřes, který může přijít ze stran spřízněných osob. Druhá polovina měsíce a červen přinese zaktivování tématu peněz a majetku. Venuše přináší hluboké city, lásku, domov a rodinu. Býci mohou investovat do bydlení, rodiny nebo do lásky. Penízky budou obíhat a rotovat. Proto se jim říká oběživo.

 

 Blíženci

BLÍŽENCI

Merkur se pohybuje v Blížencích, tedy ve svém domácím prostředí. Blíženci by měli o sobě hovořit, dát vědět o svých plánech, být vidět a slyšet. Budou se psychicky připravovat na novoluní, které je čeká za měsíc. Musí si sáhnout do svědomí a zhodnotit, co se jim povedlo a co ne. Co chtějí, kam se budou ubírat. Navíc Merkur nabere 19. 5. 2015 retrográdní směr, bude se pohybovat zpět až do 12.6.2015 kdy opět nabere přímý směr. Po tuto dobu se Blíženci zastaví, vrátí zpět, vytáhnou na povrch minulé záležitosti a dořeší je. Koncem měsíce planety vytvoří konjunkci, díky které mohou očekávat důležitou informaci a nemusí být zrovna příjemná Je třeba vnímat realitu. Musí sledovat, aby nezkreslovali skutečnosti, aby je někteří lidé v jejich životě nechtěli obelhat nebo oklamat. Hlídat si a být opatrní při podepisování dokumentů a smluv. Pokud nebudou obezřetní, mohl by nastat nějaký problém. Podvodné řeči,  být ve střehu v jakékoliv formě spolupráce. Červen přináší novoluní, ve kterém vyjdou na novou životní cestu. Začnou vytvářet nové projekty.

 

 Rak
RAK

Úplněk bude pro Raky velmi silný a řešit budou partnerské vztahy a také peníze sdílené s další osobou či institucí. Při úplňku pozor na hazardování a promrhání majetku. Jupiter i Mars je v nepříjemném postavení na Lunu. Nevěra, možnost být okraden. Při tomto úplňku  ve Štíru je nutné býti obezřetni a zbytečně neriskovat. Kolem novoluní se otevírá pro Raky téma společenství, přátel, lidí kolem, společnosti. Zde je dobré využít planety a věnovat se přátelům a blízkým. Pokud Rak zatouží po nějakém společenství, pak je ideální doba využít vlivy a směřovat tam, kam chce, mezi koho se touží dostat. Přichází pozvání do společnosti, doporučuji se společensky angažovat, být vidět. Probrat přátelé a nepřátelé. Pohybovat se mezi přáteli se kterými chtějí být či pracovat nebo trávit svůj čas. Toto je období, kdy mohou využít dobré konexe a přátele ke svým záměrům. Využít přátelství ve svůj prospěch. Červen bude mít vliv na zdraví, zejména psychiku Raků.

 

 Lev
LEV

Slunce se pohybuje Býkem v blízkosti Marta. Lvi budou díky planetě aktivity na roztrhání. Téma května je kariéra a práce. Lvíky čeká velký rozjezd v pracovních aktivitách. Úplněk může mít vliv na nepříjemnosti v rodině. Vliv úplňku rychle pomine a nastoupí práce. Květnové postavení planet Lvíky, kteří jsou pracovití, posune vzhůru. Čeká je úspěch v podobě povýšení, pochvaly a skvělé nápady. Na novoluní se kolem Slunce bude pohybovat Luna, Mars a Merkur. Další ze skvělých spojení planet pro Lvy. Karierní úspěch může odstartovat. Otevírají se dveře k cestě za úspěchem. Konec měsíce mají Lvi zaktivované cesty, přesuny, komunikaci, budou hovořit, psát a hlavně všude vidět a slyšet. Červen přinese téma přátel, lidí kolem a společenský život.

 

 Panna
PANNA

Merkur se pohybuje v Blížencích. Panny by měly o sobě hovořit, dát vědět o svých plánech, být vidět a slyšet. Úplněk ve Štíru otevírá intuici, citlivost a širší vnímání. Kolem úplňku je dobré být obezřetní, ne všechny plány se uskuteční. Nepříjemné postavení na Saturn může přinést problém s úřady. Merkur nabere 19. 5. 2015 retrográdní směr, bude se pohybovat zpět až do 12.6.2015. Po tuto dobu se Panny zastaví, vrátí se zpět, kde vytáhnou na povrch minulé záležitosti a dořeší je. Koncem měsíce planety vytvoří konjunkci, díky které mohou očekávat důležitou informaci. Nezkreslovat skutečnosti, pozor na lidi, kteří je budou chtít obelhat nebo oklamat. Být opatrní při podepisování dokumentů a smluv. Novoluní otevře téma cestování, rozšiřování obzorů, ciziny, zahraničí, vzdělávání. Spojení vlivu Slunce, Luny, Marta a Merkuru naznačuje, že o Pannách uslyšíme, budou ve víru všeho dění. Červen přinese téma bydlení, domova, práce a kariéry.

 

 Váhy
VÁHA

Venuše se přesune z Blíženců do Raka. Váhy mají otevřené řešení peněz a majetku, které sdílí s další osobou či institucí. V této době můžete dostat půjčku, urovnat společný majetek. Investovat do bydlení,  domova, rodiny. Váhy budou muset uzavřít důležitou situaci spojenou s financemi či majetkem a během novoluní vytvoří nový podnět, který povede k zlepšení finanční situace. Novoluní přinese nepříjemné postavení Venuše na Pluto, obezřetnost bude nutná v lásce, touha po nevěře a volném sexu. Koncem měsíce bude Venuše na Uran ve špatném úhlu. To může vyvolat problémy a zvraty v citových vztazích nebo financích. Červen otevře téma vzdělávání ducha, zahraničí, ale také rodinné vztahy.

 

 Štír
ŠTÍR

Úplněk ve znamení Štíra nastane 4. 5. 2015, před úplňkem ve vlastním znamení je kritický den, tedy 3.5.2015 doporučuji obezřetnost vůči své osobě. Vztahové téma jede na plné obrátky. Vztahy partnerské, pracovní, rodinné. V této době bude potřeba určitou situaci ukončit, uzavřít, dovršit. Úplněk láme půlroční cestu,  po úplňku se Štírům uleví a hurá na novou cestu. Může přijít důležitá osoba, uzavření nového partnerství, pracovní smlouvy. Na novoluní se k Martu přiblíží Luna a Slunce. Ve vztazích přichází velký posun. Aktuální budou dohody, smlouvy, které budou Štíři domlouvat a podepisovat. Červen otevře téma peněz  společného majetku.

 

 Střelec
STŘELEC

Střelcům květnové vlivy planet přinesou starost se zdravím nebo péči o nemocnou osobu. Úplněk ve Štíru bude silný a bude působit na emoce a psychiku. Jupiter není v této době dobře postaven na Slunce, člověk se může projevovat nepromyšleně a přehnaně, jakoby chtěl příliš rychle všeho dosáhnout. Je zde třeba si dávat pozor na ukvapené a zbrklé jednání, přeceňovat své schopnosti. Zde pouze čas a úsilí přinese úspěch. Jupiter je dlouhodobě v pěkném úhlu na Uran,  planetu náhod a zvratů. Pokud tedy přijde Střelcům do života nenadálá situace, potom povede  ku prospěchu. Střelci se pomalu budou připravovat na úplněk, který proběhne v červu, kdy budou řešit vztahy. Nejprve bude nutné ve vztazích ukončit a uzavřít určitou situaci a poté mohou dohodnout nové partnerské či pracovní smlouvy a dohody.

 

 Kozoroh
KOZOROH

Saturn v době úplňku není dobře aspektován na Merkur. Tento úplněk bude velmi silný, protože energie Štíra jsou silné. Pozor na podlost, podvodné jednání, silnou kritiku. Je možné, že ke Kozorohům nebude někdo upřímný, vhodné je dbát zvýšené pozornosti na to, co říkají či píší. V tomto období budou Kozorohové řešit partnery a děti. Úplněk bude vybízet v hádavosti a agresivitě.  Rodič – dítě, dítě – rodič, partnerské vztahy projdou vztahovou prověrkou. Novoluní přináší nezadaným možného budoucího partnera.  Kdo hledá novou osobu související s pracovní aktivitou, je druhá polovina května vhodná doba, ve které  se v životě  Kozorohů někdo objeví. Téma potomstvo, děti a tvorba je zaktivováno. Ideální čas stvořit potomka nebo začít nový partnerský vztah. Konec měsíce a červen se budou připravovat na uzavření vztahové záležitosti, která je čeká v červenci. Měli by dbát na své zdraví a psychiku. Zdraví a zdravý životní styl je téma měsíce června.

 

 Vodnář
VODNÁŘ

Na Vodnáře bude mít  úplněk vliv v tématu kariery a práce. Pokud chtějí ukončit práci nebo  cokoliv související s prací, pak je dobré využít úplněk a ukončit vše nevyhovující. Ihned po úplňku je vhodná doba dohodnout novou práci či pracovní aktivitu. Druhá polovina měsíce bude pro Vodnáře v duchu domova, bydlení a rodiny. Pokud se chtějí přestěhovat, upravit domov,  je jaro vhodná doba.  Červen přinese téma lásky a partnerství.

 

 Ryby
RYBY

Vliv úplňku otevře touhu po rozšíření obzorů díky cestování do ciziny, téma zahraničí a ciziny. Doplnění vědomostí studiem, vzdělání pomocí kurzů a školení. V tomto bude nutné si vše ujasnit a uzavřít dohodu, koupit zájezd k moři, rozhodnout se pro studium a zapsat se do školy či kurzu. Tento úplněk bude velmi silný a je možné, že se negativně odrazí v emocích Ryb. Druhá poloviny května přinese téma blízkých příbuzných, sourozenců, komunikace, úřadů.  Rodinná oslava, přátelské návštěvy, být aktivní v souvislosti s příbuzenstvem. Pokud je třeba vyřešit úřady, pak je květen vhodné období. Červen přinese možné zklamání od blízké osoby. Téma bydlení a domova.

 

Intuitivní astroložka Daniela Hannah, telefon:736 20 15 87  www.astrokarty.cz

Vaše komentáře

Reklama