KRÁTKÁ ZPRÁVA K PODZIMNÍ ROVNODENNOSTI


Prosím uvědomte si, že tato informace vás ovlivní, protože je nadčasová. Energeticky budete propojeni s Bytostí channelingu a ve vás se bude dít něco podobného jako v ní; bude to stejně silné. Nevšímejte si časové údaje pokud jsou v channelingu uvedeny. Budete provedeni procesem v souladu s vašim  božským plánem,  načasováním  a účelem.


Já jsem Kuthumi a přicházím na paprsku Lásky a Moudrosti,  abych vás v tomto čase pozdravil  a přinesl vám požehnání lásky, hojnosti, znalosti a nového pochopení. Zdravím vás, milovaní. Máme velkou radost a potěšení v srdci,  že se s vámi dnes můžeme setkat. Každého z vás držíme pevně  u srdce Krista a bezpečně v rukou  Božích.

Váš svět nyní prochází jedním z nejtemnějších a nejhlubších procesů osvícení. Tento proces byl nutnou cestou pro každého z vás jako jednotlivce a velmi potřebný pro kolektivní vědomí planety. Matka Země, jako vědomí, také prochází hlubokou změnou.  Každá část její bytosti, její esence se otevřela a vyzařuje vibrace,  sjednocující každou  částečku vašeho Vesmíru, který vysílá k vaší planetě energie.  Toto prolínání  představuje prolínání vaší tmavé a vaší světlé části.

Milovaní, celý tento proces je o propuštění vašich strachů a přijetí vašeho  světla. Nastal čas, kdy již mezi nimi nemůžete váhat. Můžete jít jenom cestou lásky a nebo cestou strachu. V průběhu uplynulých 200 let planeta prošla hlubokým očistným procesem. Miliony a miliony energií byly odstraněny, podobně jako se loupou slupky cibule. Co se děje když loupáte cibuli? Vaše oči slzí, ano? Jsou zde slzy, ale to jistě přispívá k dobré chuti pokrmu, není to tak? Takže, když  loupete každou vrstvu své cibule, ano, jsou zde slzy, ale probíhá zde i čištění.  

Je to choulostivá doba, které jste museli čelit a mnozí  planetu opouštějí – někteří jednoduše  padnou mrtvi, a lidé jsou šokováni, že se tyto duše rozhodly odejít. To všechno je součástí probuzení do Věku Vodnáře, k němuž spějete. Popravdě, jste jedny z nejudatnějších duší jaké kdy přišly na planetu Zemi. Všichni jste si vybrali  těžkou úlohu. Věděli jste, že budete v této době muset čelit  silné temnotě. Ale přesto jste souhlasili, že se na tuto cestou vydáte. Vy všichni, a ti co jsou vám podobní, museli vyšlapat  stezku v hustém lese nevědomosti a strachu, aby Božští  Mistři, kteří se reinkarnovali  anebo se právě reinkarnují, mohli převést váš svět do Nového Cyklu Světla. 

V roce 2000 vznikla nová energie, známa jako  „Věda Lásky“.  Znamenalo to,  že již nebylo dále možné, aby polarity světla a tmy, dobra a zla, správného či nesprávného,  zůstaly jako primární energie které ovládaly vaši zkušenost.  Nastal čas, aby všechno odráželo světlo – světlo a světlo, nikoliv světlo a tmu. Nepřišli jste na Zemi, abyste vyvažovali světlo a tmu. 

Přišli jste na tuto planetu, abyste v sobě spojili mužskou a ženskou část vás samých, abyste se stali celistvou a úplnou bytostí. To není o vyvažování světla a tmy. Je to o PLNÉM BYTÍ  ve vašem světle, aby,  když se podíváte na vaše vyzařování, jste vyzařovali na všechny strany čisté světlo.

 
Vzali vám podložku z pod nohou – o tom není pochyb. Od 21. září 2003 celá vaše planeta prošla procesem, kdy se zrodilo Nové Světlo Síriánského Věku. Kukla se otevřela a objevily se vaše síriánské aspekty. Bytosti Síria a síriánské bytosti Mistrů byly odpovědny za monitorování Země po eony věků – dalo by se říci, že jsou Vesmírnou vládou. Mnohé tyto síriánské bytosti jsou na vaší planetě ve fyzické formě, některé z nich znáte jako Delfíny a Velryby, Slony a Kočky.  Mnozí jsou také Mistři Učitelé. Mnozí z nich jsou nyní na vaší planetě ve věku od 0 do 28 let.  Přinášejí cenné příležitosti k pochopení, léčení a probuzení. Někteří z nich jsou možná dokonce vaše děti nebo vnoučata. Naše přítomnost umožňuje,  aby se nadále vynořovaly vaše síriánské aspekty, které se nacházejí ve struktuře  12-tého vlákna vaší DNA. To je vlákno vašeho Vyššího Já. Během těchto 3 dnů zažijete jeho aktivaci na ještě další úrovni. Počínaje 21. zářím  budou závoje mezi vaším světem  a jinými světy nejslabší jaké kdy byly. 

  
Objeví se pravda – doslova její střed, pravá i levá strana. Mnoho věci, držených v iluzi, bude odhaleno a otřeseno ve svých pozicích. Vy, jako jednotlivci, jste již zažili mnoho otřesů vašich iluzí. Vy všichni se teď posouváte z prostoru izolace do světla vaší Sluneční čakry. Před chvílí jsme mluvili o Sluneční čakře, která je odpovědná za to, že se znovu objevujete, což umožňuje vaší pravé identitě, aby se odhalila – to je situace, kterou mnozí procházíte. Mnozí teď  prožívají krizi identity a nevědí proč jsou tady a ptají se kdo jsou.  To se ptají již nějakou dobu, ale nyní  duše lidí pociťují ještě hlubší smysl toho hledání,  lidé se dožadují odpovědí,  ne jenom od Boha, ale od své vlády a tak dělají starosti  světovým vůdcům. Jste svědky obrovských změn v mnoha vládách a u vůdců mnoha zemí na vaší planetě.

  
Když se dostáváte z vaší pozice izolace, jste přitahování do skupinek,  abyste se sdružovali jako komunity Světla, protože ve větším počtu je síla. Dávejte si pozor když se pokoušíte vytvořit  koncepci sdružování do skupin, protože to není o tom vytvářet kliky anebo následovníky nebo sekty.Je to pouze o setkávání lidí, kteří chtějí kráčet jako jeden celek, aby zajistili, že se jednotná vize bude manifestovat, aby podpořila dobro celku. Prosím, mějte to na paměti. Není to o ustanovení elitních skupin či sekt.  Tyto systémy se zhroutí. Je to o sjednocení  dimenzí celého světa, abyste mohli společně pracovat, a tím podpořit změnu, aby se mohla manifestovat v kolektivním vědomí.  
     
Z vašich těl je uvolňováno obrovské množství energie, z každé buňky vašeho těla, což mnohým z vás způsobuje silnou únavu a apatii. Mnozí z vás vnímají hluboký pocit ztráty, obavy z budoucnosti, někteří cítí, že se nemohou hnout kupředu, ale ani se vrátit zpět. Jediné co se dá udělat, a řekl jsem to již mnohokrát,  že to již nespočítám, je PODDAT SE TOMU. Jediná věc, kterou můžete udělat je věřit – nejenom v Boha, ale ve vlastní schopnost manifestovat přesně to co potřebujete, když to potřebujete. 
 
Váš strach vás omezuje, to je to podstatné. Nyní nastal čas, abyste se všichni  oddali VÍŘE. Víra je  LÁSKA, víra je ŽIVOT, víra je SVĚTLO. Strach je NEVĚDOMOST, strach je TEMNOTA, je to OMEZENÍ. Víra a strach jsou dva zcela zřetelné aspekty, které jste prožili a nyní vše, co musíte udělat,  je rozhodnout se. Ale váš strach váš pokaždé zláká. Všimli jste si jak je lehké vkládat energii do strachu a jak těžké je vložit ji do víry? Je to šílené, nemyslíte? Ale je to pravda vašeho života. 

Změna je nevyhnutelná, milovaní,  a jediný způsob jak ji přijmout je, že se poddáte tomu, co vám život přináší. Je rozdíl mezi pohybem vpřed a  dosahováním cílů a bojem proti Bohu – On/Ona  vždy vyhraje – zda se vám to líbí nebo ne! Nechci tím říct, že vaše duše nemá žádnou moc, jenom říkáme, že vůle Boha/Bohyně, která je v souladu s vůlí vaší duše je mnohem větší a mnohem mocnější než vaše strachy.

  
Vaše nižší ego dalo mnohem větší sílu vašemu strachu a tak jste si vytvořili iluzi víry, že vaše strachy jsou větší než schopnost vaší duše odstranit omezení; změnit krok. Ale učíte se to. Sírius vám všem dává příležitost, abyste se pohnuli do nového světa prožívání Ducha, prožívání síly vaší tvořivosti.

Když si uvědomíte, že je to Duch který vás oživuje, tak si uvědomíte, že vy v tomto světě a v tomto těle nejste vším. Poddejte se tomu teď a dovolte Zdroji Lásky a Světla, aby vám ukázaly cestu. Dovolte tomuto Zdroji Světla, aby se stalo Světlem na konci vašeho tunelu. Poděkujte za tento život a zanechte boj za přežití výměnou za právo na potěšení a prosperitu.  

Žehnáme vám a posíláme vám sílu a odvahu, abyste váš léčebný proces dokončili. Vězte, že jste vždy ochraňováni a vedeni Bohem, a také jste jím velmi milováni. Věřte v neviditelné ruce, které vás drží, protože když se v těžkostech podíváte na své nohy a vidíte tam jenom jedny stopy – jsou to naše stopy, ne vaše – neboť my vás vedeme. Vězte, že jsme od vás  vzdálení jen na vzdálenost myšlenky. Buďte v míru.

Jsem Kuthumi  a zdravím vás a žehnám vám v lásce. Adonai.  

 
——————————-
Pokud máte přístup na Facebook, můžete se přidat k naší skupině Chrámu Míru (Palace of Peace) a naše skupina vám poskytne vedení a podporu. Můžete se také přidat k naší Podpůrné skupině pro minikurz   úspěšnosti a hojnosti, skupině Vodnářského vzestupu 2020 – celosvětové skupině pro aktivaci zemské mřížky a portálu, anebo navštivte naše stránky www.palaceofpeace.net, kde jsou další informace a poselství, jako je toto a které vám mohou pomoci.  

Poznámky k autorským právům:

Tento záznam byl zveřejněn zdarma  majitelkou duchovního vlastnictví Michelle Mandersovou a Chrámu Míru za účelem pomoci lidem hledajícím čistotu,  uzdravení a mír. Proto bychom uvítali, kdybyste ctili zákon integrity a nežádali žádnou osobu, skupinu, organizaci anebo právnickou osobu, aby pozměnili jakoukoliv část tohoto dokumentu anebo aby publikovali toto dílo ať částečně nebo úplně, za účelem osobního zisku.  Můžete zveřejnit  část této zprávy s odkazem na  úplný text, který je k dispozici  na našich webových stránkách.

Žádáme vás abyste dodržovali pravidla důvěry a čestnosti a nepoužili žádnou z těchto informací pro finanční prospěch, ani je nepozměnili, nepřeložili, nereprodukovali,  digitálně  nezaznamenali  anebo částečně  či úplně vymazali jakýmkoliv způsobem. Chrám Míru má  určené překladatele channelingů  a překlady mohou být  prováděny pouze těmito osobami.  Prosím kontaktujte nás pokud chcete tento channeling v jiném jazyce  anebo pokud chcete přeložit tento materiál do vašeho jazyka. Tato informace zůstává za všech okolností  výlučným duchovním vlastnictvím Michelle Manders.

© Michelle Manders,  www.palaceofpeace.net

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. 

Zdroj: http://www.novoucestou.cz

Vaše komentáře

Reklama