Podobenství o stromě splněných přání…..

Když se probudil, ucítil hrozný hlad. Pomyslel si: „To mám hlad… Kdybych tak měl nějaké jídlo“ – a v tom se před ním objevilo množství lahůdek. Nepřemýšlel nad tím, odkud se vzaly, a pustil se do jídla.

Když se najedl, měl velkou žízeň. A znovu se jeho přání znenadání splnilo – objevil se před ním džbán plný té nejčistší chladné vody. Napil se a vtom se vyděsil: „Kde se to jídlo a voda vzaly? Za tím budou nějací zlí duchové. Dělají si ze mě blázny!“

Kolem člověka začala kroužit strašlivá bez-tělná zjevení s ukrutnými výrazy. V hrůze si pomyslel: „Vždyť oni mě chtějí zabít!“ A duchové ho opravdu zabili.

Naučení: mysl je materiální povahy. Na co myslíš, to k sobě přitahuješ. Drž se pravidla: smýšlej a mluv o sobě jenom v dobrém!

Zdroj: http://www.pronaladu.cz

Putoval jeden člověk světem a náhodou se ocitl u stromu splněných přání. O kouzelné síle stromu ovšem nevěděl. Byl jen unavený po cestě a tak usnul ve stínu jeho koruny.

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama