MERLINOVA MAGICKÁ PŘEDPOVĚĎ NA SRPEN 2018 PRO VŠECHNA ZNAMENÍ

 

Srpen svou 8-vou vibrací přináší čas, v němž může člověk po změnách znovu získat rovnováhu a klid a vytěžit z předcházejících zkušeností pochopení a sílu. Osmička je číslem karmy a rovnováhy, úspěch tohoto období tedy závisí na tom, jak si člověk vedl v celém svém dosavadním životě. Karma je řetěz příčin a následků – dávání a braní, spravedlnosti a nespravedlnosti, akce a reakce – který trvá, dokud není dosaženo přirozené rovnováhy a tato rovnováha nezůstane zachována. To je klíč k životu a celému jeho smyslu. Toto období je obdobím činorodým a nezávislým, během něhož dosáhne člověk v řadě směrech mnohého. Pokud dokáže usměrnit energii a sílu tohoto měsíce konstruktivně, nevyvstanou před ním žádná omezení. Snadné to ovšem není, jinak by se osmičce neříkalo číslo rovnováhy. Jednejte poctivě a své moci využívejte moudře. 

BERAN (21.3. – 20.4.): (čáp-květiny-důtky-lilie-myši)

Pro Berany bude SRPEN měsícem ve znamení komunikace, rozhovorů, diskusí, ale i jednání, výřečnosti nebo hádavosti či domácích konfliktů. Ve vztazích potom znamením podrážděnosti, vnitřních rozporů i napětí nebo naštvanosti. V profesní sféře ve znamení jednání, menších nedorozumění či pokárání nebo napomenutí, neboť právě jim náleží karta „DŮTKY“. Berani si v tomto osmičkovém měsíci přijdou na své. Bude jich všude plno a budou chtít komunikovat ohledně všeho a se všemi. Nejen komunikace ale bude tím, co ovlivní jejich život. Budou to i změny, ať už chtěné nebo nechtěné. Ty se nejvíce dotknou rodiny, rodinné harmonie či rodinných členů, ale souviset budou i s partnerskými vztahy a intimními potřebami Beranů. Změny ale jako takové, pokud zavítají i do ostatních oblastí Beranů budou dvojité. Na jednu stranu sice v jejich průběhu může nastat znejistění, pochybnosti o správnosti nebo obavy, na stranu druhou ale právě tyto změny mohou přinést ve výsledku nečekaná a milá překvapení. Mezi rodinnými členy ale často bude chování jako na houpačce, a i časté možné rozhovory nebo rodinné diskuse mohou vyvolat dané změny. Berani, ohnivé to znamení se tak budou v komunikaci učit něco šetrně sdělovat, oni totiž svou upřímnou razancí někdy nevidí následky. Je také docela možné, že diskuse nebo debaty nic nevyřeší, ale alespoň vnesou do vztahů i komunikace větší jasno, pročistí okolní atmosféru. Od poloviny měsíce se ale před Berany budou otevírat nové perspektivy či nové cesty, obezřetní by také ale měli být na to, kdo a co jim sděluje, protože se mohou dozvědět i nějakou tu odpověď na svou vnitřní otázku ukrytou mezi řádky. Karmický srpen ale pro ně nebude příliš zatěžující jako pro jiná znamení, spíše se budou učit usměrňovat svoji výřečnost a volby komunikace nebo tón hlasu. Budou se také ale učit napřímo sdělovat to, co skutečně cítí, ale formou, aby někoho neranili. Nicméně ale může se něco stát, co Berany zaskočí, objeví se starosti které následně povedou k nutným změnám, přesto by ale pro ne právě srpne neměl být špatným měsícem, naopak více mohou zažívat radost i veselost, uskutečňovat návštěvy i setkání s těmi, kteří jsou jim blízcí…

BÝK (21.4. – 21.5.): (park-srdce-lilie-ptáci-jezdec)

Pro Býky bude SRPEN měsícem ve znamení rodiny, rodinných členů, intimity, vášně i harmonie, ale také upřímnosti. Ve vztazích potom ve znamení přitažlivosti a chemie, fyzického zájmu, ale i vyrovnaného partnerství. V profesní sféře ve znamení pohody, harmonie i klidu, neboť právě jim náleží karta „LILIE“. Osmičkový srpen bude pro Býky znamenat období harmonie, klidu a letní pohody, i když… Důležitá témata se ale v tomto měsíci budou stáčet k rodině, rodinným vztahům, mezigeneračním postojům i citovým vazbám, což na světlo může vynést i občasné spory, pokud se projeví rozdílnost v názorech nebo postojích. Ony se totiž o trochu víc, než kdy jindy budou zviditelňovat i zabřednuté a zkostnatělé vzorce a modely výchovy, stejně tak jako zastaralé předsudky nebo nálepky. Nejen v rodině ale mohou Býci více vidět tyto nedostatky, respektive přežitky. Ty se stejně tak mohou objevit i v partnerských vztazích, prakticky ve všech dostupných citových vazbách. To nezadaní Býci na tom budou podstatně lépe a navíc, pokud budou mít ještě k tomu dovolenou. To bude svádět k nezávazným flirtům i pokušením, k zábavě, k setkávání i seznamování. No a právě v těchto dnech mohou nezadaní Býci najít příležitost k nevšednímu seznámení, ze kterého se následně klidně může vyvinout i třeba něco víc. Spalovat je ale budou i touhy a přání, i když ne ve všech případech budou naplněna. Hlavu si s tím ale toto znamení lámat nebude, celkově je pro ně srpen příznivým odpočinkovým měsícem, výjimku spíše ale tvoří až konec měsíce, kdy se vše bude navracet do poprázdninového shonu a spěchu. Do té doby ale Býkům bude přáno prakticky ve všem, jen by to neměli příliš přehánět s alkoholem, to by mohlo přinést nejednu mrzutost, starosti nebo trpké vystřízlivění…

 


BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.): (květiny-ryby-slunce-park-strom)

Pro Blížence bude SRPEN měsícem ve znamení štěstí, energičnosti i optimismu, ale také vítězství, úspěchů nebo radosti. Ve vztazích potom ve znamení sympatií i velké lásky, prosluněnosti či bezstarostnosti. V profesní sféře ve znamení skvělých výsledků, štědrosti nebo velkého úspěchu, neboť právě jim náleží karta „SLUNCE“. Pro blížence tak může být tento karmický osmičkový měsíc překypující radostí i optimismem. Nejen že se jim prakticky vše bude dařit, ale budou si užívat i štědrosti života či vlastní energičnosti, vitality i životní síly. Čeká na ně měsíc nejen povinností, ale i zábavy, setkávání, pozvání i návštěv a mnohdy velmi důležitých. Dorazit k nim může nejedno úspěšné nebo příjemné ohodnocení nebo zúročení plodů jejich práce, ale také zasloužené dovolené, kterou si tak mohou náležitě užívat. Sice i na ně dolehne osudový vliv, ale ne v takové míře jako např. Na Lvy nebo Panny. Získat nebo obdržet mohou navíc i nějakou tu větší odměnu, dar nebo dokonce i výhru. Navrátit se jim také může něco ztraceného nebo to, v co už přestali věřit. Celkově se zlepší jejich životní standard, ale objevovat se mohou i témata v souvislosti s financemi či majetkovými záležitostmi. Právě tyto dvě oblasti nejvíce Blížence zaměstnávají. Uvědomovat si ale v tomto měsíci budou i jiné priority nebo spíše k nim budou se zpětnou platností přicházet hlubší souvislosti. Ale to by to nebyl karmický měsíc, aby Blížence nedonutil nahlédnout i do své vlastní vnitřní introspekce a podvědomí. Vyplouvat na povrch totiž může mnohé skryté nebo skrývané a to z nejhlubších koutů jejich duše. Nepůjde ale o nic razantnějšího, to se projeví spíše až v září. Nicméně lehké náznaky a nuance se budou zviditelňovat už v srpnu. Zacelovat se budou rány po nepříjemnostech, uzdravovat blíženecké vztahy ale i samy Blíženci budou procházet pochopením vlastního smyslu života a své životní cesty. Od září bude prakticky pro všechna znamení tak trochu těžší období, takže by právě Blíženci měli střádat své síly odpočinkem i relaxem, pokud budou moci, aby další náročná období ustáli bez větší úhony…

RAK (22.6. – 22.7.): (had-dopis-kříž-věž-hvězdy)

Pro Raky bude SRPEN měsícem ve znamení zlomů, ukončování, smrti i znovuzrození, ale také karmy, víry či završování. Ve vztazích potom znamením bolestných zkoušek, trápení, osudových záležitostí i možných definitivních rozchodů. V profesní oblasti ve znamení těžkostí, trápení, nezdarů či velkých zkoušek, neboť právě jim náleží karta „KŘÍŽ“. U Raků se karmicky osmičkový srpen opravdu rozjede ve velkém. Řešit se budou vztahy, karma i karmické dluhy ať už z minulosti nedávné nebo z minulých životů. Ale osud nebude tím, kdo bude omezovat nebo svými zkouškami či lekcemi nutit k naplnění karmických závazků a dluhů. Bude to právě i on, kdo mnohé raky povede nebo bude navádět k vystoupení z vlastní vnitřní izolovanosti, z introverce a bude po nich chtít, aby se stávali více otevřenějšími ke druhým. Dalším pozitivním aspektem tohoto měsíce je to, že duše, které se mají setkat k sobě najdou cestu a to za zcela neočekávaných okolností nebo situací. Ty duše, které jsou si předurčeny, ale i ty které spolu mají leccos nedořešeného v rámci minulých životů budou opět spojeni. Osud ale bude tak trochu škodolibý, protože nic nepůjde jen tak lehce, naopak bude chtít klást drobnější překážky, zdržovat nebo lehce komplikovat. Ale zase až tak horké to pro Raky nebude. Naopak… Odměňováni budou v podobě úspěchů, úspěšných zpráv nebo se sami přičiní o úspěch druhých. Počítat také mohou s velkou škálou osudových zpráv, novinek i návratů, v mnohém právě jim bude osud nakloněn v předurčeném úspěchu a podporování budou i ve své vlastní nejistotě a obavách, aby byli více odhodlaní a razantnější v dosažení svých záměrů. Vrátíme se ale k oněm duším, které se mají setkat. Ať už budou raci na dovolené, půjdou za zábavou s přáteli či půjdou jen nakupovat, všude tady mohou za zcela nečekaných okolností svou spřízněnou duši, ale i karmického partnera potkat. Nemusí se bát, že by ho nepoznali, osud to zaobalí tak, že všem okolo včetně jich samotných bude ihned potom jasné, že to co se stalo se vymyká „normální způsobu“ seznámení…

LEV (23.7. – 23.8.): (hvězdy-rakev-kříž-srdce-důtky)

Pro Lvy bude SRPEN stejně jako pro Raky měsícem ve znamení zlomů, ukončování, smrti i znovuzrození, ale také karmy, víry či završování. Ve vztazích potom znamením bolestných zkoušek, trápení, osudových záležitostí i možných definitivních rozchodů. V profesní oblasti ve znamení těžkostí, trápení, nezdarů či velkých zkoušek, neboť právě jim náleží karta „KŘÍŽ“. V srpnu se u Lvů otevřou všechna nedořešená osudová a karmická témata, budou hnáni naplnit nebo odčinit své karmické dluhy a to zejména v podobě zkoušek či lekcí, kterým tak budou v plné síle vystavováni. Důležitým úkolem ale pro ně bude se v tomto měsíci s definitivní platností odpoutat od starých lásek, od minulosti, ve které ze zvláštních důvodů stále hledají nějakou útěchu. Stejně tak ale budou doslova nuceni vystoupit ze svého stínu, vymanit se ze zabředlých vlastních tvrdohlavých předsudků či vzorců, ale také od toho, co je již nenaplňuje, co je v jejich životech mrtvé, ale co oni stále vyživují a uměle udržují. Díky těmto procesům si budou urovnávat vlastní nastavené lživé vzorce v citových i partnerských oblastech, čímž by mělo dojít i k vyjasnění jejich vlastních srdečních pocitů a záležitostí. Přicházet k nim budou i osudové zprávy, novinky nebo rozhovory, nalézat odpovědi budou zejména tam, kde je před tím neviděli, ale celkově se budou v citech více trápit, bolestně prožívat zkoušky s tím spojené. Budou ale i procitat z vlastních sebeklamných iluzí, z vlastní manipulace a ne vše se bude v tomto měsíci točit jen kolem nich. Tak trochu osudem dostanou možnost ochutnat z poháru trpkosti jaký s nimi musí pít druzí. Tento osmičkový karmický měsíc může Lvům ukázat jejich skutečnou tvář schovanou často za maskou líbeznosti a milosti. Oni sami se budou muset podívat na to, jak se cítí a co prožívají druzí, pokud se s nimi setkají. Završovat se ale budou i citová traumata, ale neznamená to, že ve všem jen Lvy bude zkoušet osud. Svým způsobem i oni sami budou doplácet na to, co způsobili druhým. Přesto ale jedno velké pozitivní ALE tu přece jen pro Lvy je. Pokud sami budou chtít, mohou i leccos zachránit, zkrátka ať už pro ně bude srpen jakýmkoliv měsícem, budou mít víc štěstí než rozumu a i tam, kde by to pro ně mohlo vypadat beznadějně je záblesk úspěchu nebo obrácení situace v jejich prospěch…

PANNA (24.8. – 23.9.): (loď-čáp-kříž-ptáci-kotva)

Pro Panny bude SRPEN stejně jako pro Raky a Lvy měsícem ve znamení zlomů, ukončování, smrti i znovuzrození, ale také karmy, víry či završování. Ve vztazích potom znamením bolestných zkoušek, trápení, osudových záležitostí i možných definitivních rozchodů. V profesní oblasti ve znamení těžkostí, trápení, nezdarů či velkých zkoušek, neboť právě jim náleží karta „KŘÍŽ“. Jen se tento měsíc ponese v jiném duchu než u Lvů. Sice budou Panny naplňovat nebo s jistotou procházet svou skutečnou osudovou cestou, ale spíše je v tomto měsíci čekají nevyhnutelné a mnohdy karmicky podmíněné změny, které se sice promítnou do všech dostupných životních oblastí, ale nejvíce je mohou zaznamenat v případě profese a kariéry. Podporou jim bude samotný osud. Jednak mohou Panny pochopit své profesní životní poslání, jednak ale také ještě budou muset něco prožít a něčím si projít. Respektive tím, co v minulých životech neuzavřeli. Sice se tu a tam objeví větší nervozita, napětí nebo hektičnost z výsledku, ale oproti Lvům budou mít Panny podstatně klidnější měsíc. V tomto osmičkovém měsíci navíc budou osudem jakoby i odměňování za své úsilí i snahu pomáhat druhým. Stejně tak se jim mohou naplňovat i sny ohledně jejich budoucnosti, ale také díky nevyhnutelnosti osudových změn mohou leccos sami uskutečňovat, plánovat nebo se s větší vervou směle pouštět do plnění si svých snů. Odměněni mohou být prakticky ve všem. Provázet je bude jejich víra i naděje a to zejména ty Panny, které o své víře v předchozích měsících pochybovaly. Pro mnohé tak právě srpne bude v dobrém slova smyslu měsíce sklizně vlastních plodů, které následně budou moci v širším měřítku zúročit ještě v září…

VÁHY (24.9. – 23.10.): (myši-hvězdy-liška-věž-srdce)

Pro Váhy bude SRPEN měsícem ve znamení ohrožení, lstivosti, zrady nebo falše, ale i zákeřných či neupřímných osob. Stejně tak jako intrik, vychytralosti nebo nepříjemností. Ve vztazích potom ve znamení klamavých citů, nedůvěry, kořistnictví nebo majetnictví. V profesní sféře ve znamení intrik, podrazů nebo rafinovanosti, neboť právě jim náleží karta „LIŠKA“. V tomto osmičkovém měsíci tak mohou narážet na lidi neupřímné a falešné, což bude prověřovat samotné Váhy v tom, komu lze důvěřovat a komu naopak ne. Mohou se dokonce cítit i jakoby ohroženy domnělými nepřáteli, kteří se nakonec ale ukáží jako zcela neškodní. Opatrní by ale v srpnu měli být ve styku s úřady nebo úředními osobami. Pozor by si také měli dávat na pokuty nebo nepříjemnosti s policií. Nebudou to ale všechny oblasti, kde na ně budou číhat intriky, lstivost nebo zákeřnost, ale nejvíce by svou pozornost měli zaměřit na city a vztahy. V těchto oblastech totiž bývají až přespříliš důvěřiví a snadno tak mohou podlehnout falešným lichotkám, slibům nebo zájmu. Nakonec by jim ale mohly zůstat jen oči pro pláč. Ale ani samotné Váhy nebude v tomto měsíci bez viny. I ony samy se mohou uchýlit k drobnějším lžím nebo vychytralosti. I když jsou jako jedno z mála znamení obdarovány vnitřním šarmem, neměli by ho zneužívat v neprospěch druhých. Sami si totiž v lásce a citech příliš věřit nemusí, takže i když se naskytne sebelepší příležitost ať už k seznámení nebo něčemu víc, mohou o sobě pochybovat nebo hledat záminky jak dané pochybnosti vyvolat. Dělat si mohou i zbytečné starosti a hledat je tam, kde ani ve skutečnosti nebudou. Osudově potom na ně může dolehnout určitá vnitřní osamělost srdce, spalovat je mohou touhy i nesplněná přání. Pokud ale vsadí na svou silnou intuici, rozpoznají faleš od upřímnosti, rozpoznají, kdo je skutečným přítelem a kdo jim chce jen škodit. Stejně jako u ostatních znamení, tak i u Vah bude srpen jen pokračováním července. To pravé ořechové ale zažijí až v září…

ŠTÍR (24.10.- 22.11.): (věž-pes-liška-ptáci-měsíc

Pro Štíry bude SRPEN stejně jako pro Váhy měsícem ve znamení ohrožení, lstivosti, zrady nebo falše, ale i zákeřných či neupřímných osob. Stejně tak jako intrik, vychytralosti nebo nepříjemností. Ve vztazích potom ve znamení klamavých citů, nedůvěry, kořistnictví nebo majetnictví. V profesní sféře ve znamení intrik, podrazů nebo rafinovanosti, neboť právě jim náleží karta „LIŠKA“. Jen tento osmičkový měsíc bude pro Štíry vypadat trochu jinak. Sice by si také měli dávat pozor na úřední osoby, být opatrní ve styku s úřady nebo v úředních záležitostech, ale spíše se jejich pozornost více bude stáčet k tomu, kým jsou skutečně obklopeni. Ať už se jedná o přátele, partnery nebo kolegy. Stát se totiž lehce mohou terčem pomluv nebo škodolibých narážek, či se je může někdo snažit ovlivnit či zmanipulovat ve svůj prospěch. Neznamená to, že by zrovna Štíři byli zcela bez viny, protože i oni si rádi přisadí, ale jsou celkem dobrosrdečné znamení, takže snadno mohou v srpnu podlehnout sebeklamným iluzím nebo vlastnímu nalhávání, že ti, co je obklopují jsou upřímní lidé. Nicméně pozitivní na tomto karmickém měsíci je, že bude veskrze úspěch na jejich straně a to i v případech, kdy se to bude znát zcela nemožné. Setkávat se ale budou s přetvářkou nebo nastavovanými maskami, i když i oni sami mohou občas použít malé lsti k tomu, aby něčeho dosáhli. Celkem snadno v tomto horkém měsíci je mohou rozlítit starosti, hektičnost nebo nervozita. To mohou vybuchnout jako sopka, ale jen proto aby ze sebe dostali nahromaděné emoce, které se snaží umně před druhými skrývat. Zklamat je ale může někdo vělmi blízký a to zejména osoba, se kterou je pojí hlubší duševní přátelství. Protože právě tato osoba se projeví jako nepřející, závistivá nebo škodolibá. Proto mohou a pravděpodobně i budou mít někteří Štíři chuť se stáhnout ze světa zmatků do vlastního ústraní. Vyostřit by se mohli vztahy těch Štírů, které čeká dovolená a před tím ještě stihnutí všech pracovních úkolů, které se tak mohou nahromadit a dočasně Štíry dostat pod možný tlak… 

STŘELEC (23.11. – 21.12.): (strom-ryby-květiny-klíč-kosa)

Pro Střelce bude SRPEN měsícem ve znamení darů, pozornosti, radosti, pozvání i setkání, ale také spokojenosti či přívětivosti nebo přízně. Ve vztazích potom ve znamení zalíbení, sympatií, příjemných pocitů, ale také povrchnosti nebo pozlátka. V profesní sféře ve znamení příjemné atmosféry, pochvaly nebo uznání, neboť právě jim náleží karta „KVĚTINY“. Osmičkový srpen sice bude pro Střelce v mnohém překypující radostí i optimismem, ale přesto by se tímto letním měsícem neměli nechat příliš ukolébat. Náhlá radost, náhlé radostné vzrušení, náhlá odměna či bonus nebo finanční či movitý dar sice mohou rozjásat nejednoho Střelce, ale tato radost by nemusela mít dlouhého trvání. Hned v září by totiž mohli zakusit trpké plody, které by jejich jistotu nabitou radostí mohly do značné míry znepříjemnit nebo by se jakákoliv odměna či dar projevila jako „danajská“ a tudíž nechtěná. Jisté ale je, že vliv karmického srpna může mít ozdravující účinky na Střelce jako „živá voda“. Je to něco jakoby přišlo znovuzrození, nový nádech nebo nový start. Klíčem k této radosti ale budou sami Střelci a to i bez přičinění druhých. Uvědomí si, že jedinou radostí v životě nebo respektive jak si život učinit radostným jsou jen oni sami. Díky tomuto hlubšímu pochopení mohou znovu nabývat na svých jistotách. Ale pozor!!!! Zkoušeni budou i ohledně životních, materiálních i finančních jistot. To, že se jim bude v srpnu dařit a že budou osudem odměňováni neznamená, že jde o trvalý proces. Oni si to totiž budou muset zasloužit, spíše ale prokázat, jak s danými dary či radostí správně naložit. Pokud to budou chtít hamižně jen pro sebe, náhle se ke konci měsíce a v září mohou objevit zásadní ohrožení, které je navrátí zpět do reality. Pokud ale budou nezištně pomáhat a obdarovávat druhé a potřebné, jejich dary a jistoty se budou znásobovat. V srpnu ale také zažijí mnohdy i nečekané nebo náhlé životní situace, stejně tak ale mohou náhle k něčemu přijít nebo získat, prostě k tomu přijdou „jako slepá k houslím“ a to, aniž by se o to museli nějak obzvlášť přičinit…

KOZOROH (22.12. – 20.1.): (kříž-dítě-cesty-květiny-liška)

Pro Kozorohy bude SRPEN měsícem ve znamení volby, alternativ i východisek či variant. Ve vztazích potom ve znamení nerozhodnosti, rozpolcenosti, rozmýšlení nebo hledání východisek. V profesní sféře ve znamení nových možností, dilemat či jiných alternativ, neboť právě jim náleží karta „CESTY“. I do života Kozorohů v osmičkovém srpnu zavítá osud a osudové záležitosti. Výjimkou je, že oproti jiným znamením to pro ně nebude příliš zatěžující. I když… Ozývat nebo zviditelňovat se bude jejich minulost, ať už ta karmická nebo ze současného života. Ocitnout se tak sami mohou před osudovými rozhodnutími nebo alternativami či mohou být postaveni na jednu z mnoha svých osudových křižovatek. Stejně tak jim osud bude přinášet situace, události nebo momenty s pablesky minulých životů, ve kterých chybovali nebo kde si sami vůči sobě i druhým nastavili jisté falešné iluze, vlastní iluzorní lež, vypočítavost či manipulaci. To jim v mnohém přinese opakování minulosti, lekce i možnost nápravy a dokonce i nové začátky, i když zrovna ty mohou nebo spíše budou přicházet obtížnější cestou. Osud ale také do života Kozorohů vnese karmická témata v souvislosti s dítětem nebo dětmi, takže je docela možné, že se začnou více zviditelňovat karmická propojení mezi rodiči a jejich potomky. V srpnu se tak na duchovní úrovni mohou vzájemné role prohodit, a více se tak budou nastavovat vzájemná zrcadla. Dočkat se tak mohou od svých potomků i drobnějších záludností, falešného předstírání nebo menších lží. Nicméně celý srpne spíše bude zaměřen na rozhodnost a rozhodování Kozorohů. Ta by měla být uvážlivá a bez zbytečné ukvapenosti nebo zbrklosti, protože později by si právě Kozorozi mohli svá rozhodnutí vyčítat jako „krok vedle“. Naopak pokud budou naslouchat své intuici, jejich rozhodnutí budou naplněna radostí a pozdějším zúročením. Více by se také měli věnovat svým ratolestem, protože ty víc než kdy jindy budou vyžadovat pozornost, ale také budou prověřovat ohledně emocí své rodiče. Navíc právě v tomto měsíci bude mít osud chuť tak trochu míchat kartami a to prakticky v jakékoliv životní oblasti. Ještě jedna malá poznámka… Kozorozi by měli být opatrní na to, co a komu říkají nebo komu se svěřují, ne každý v jejich okolí srší upřímností…

VODNÁŘ (21.1. – 18.2.): (mraky-park-medvěd-cesty-pes)

Pro Vodnáře bude SRPEN měsícem ve znamení starších členů rodiny, ale také nadřízených, úředních osob, vlivu, stability nebo moci či diplomacie. Ve vztazích potom znamením vášně či pevných a silných citů, stejně tak žárlivosti nebo majetnictví. V profesní sféře ve znamení stabilní pozice, či možnosti povýšení či vlastní síly, neboť právě jim náleží karta „MEDVĚD“. V tomto osmičkovém měsíci se tak u Vodnářů bude po dlouhých týdnech stabilizovat vše, co bylo vrtkavé. Přicházet budou vyjasnění a odeznívat dlouhodobé starosti. Bude to ale především jejich zásluhou, protože si s konečnou platností uvědomí svoji vlastní vnitřní sílu, kterou mohou, pokud budou chtít dál posilovat. Více se zaměří i na vlastní odhodlanost a pokud se chtějí nebo budou muset rozhodnout, tato rozhodnutí jim přinesou větší odhodlanost vše dotáhnout do úspěšných zakončení. Posílení a stability se ale také dočkají ohledně přátelství, k čemuž přispějí i častější setkání, schůzky nebo společenské aktivity. Dokonce i v případě úředních záležitostí nebo úředních osob bude rozhodnost a úspěch na jejich straně, společensky, partnersky i profesně se jim tak v tomto karmickém měsíci může neskonale dařit. Rozhodovat se ale mohou i v případech, s kým trávit svůj volný čas a znovu mohou druhým začít důvěřovat. Navíc i svým rozhodnutím mohou více důvěřovat a není vyloučené, že se na své cestě i v případě alternativ nebo východisek setkají s podporou od těch, od kterých by to ani v nejmenším nečekali. Vcelku pro ně srpen bude stabilně vypadajícím měsícem, nezažijí v něm žádné silné výkyvy nebo extrémy, pokud si je nezapříčiní oni sami. Objevit mohou i svou vlastní skrytou odhodlanost pustit se do něčeho nového, do nových projektů či nových vztahů. Nebude prakticky nic, v čem by neobstáli, naopak právě v tomto měsíci mohou dosáhnout určitého vlastního vrcholu…

RYBY (19.2. -20.3.): (rakev-lilie-jezdec-cesty-pes)

Pro Ryby bude SRPEN měsícem ve znamení zpráv, vzkazů, informací, ale i myšlenek, představ, nápadů či novinek. Stejně tak vzdalování a přibližování či rychlosti a dynamiky. Ve vztazích potom ve znamení náklonnosti, sympatií, flirtování či nových zaujetí, ale také toužení nebo očekávání či jiskření. V profesní sféře ve znamení pozitivního vývoje, příjemných změn nebo činorodější aktivity, neboť právě jim náleží karta „JEZDEC“. Osmičkovým měsícem tak mohou Ryby doslova proletět jako tornády, budou prakticky všude, kde se něco děje, ale přesto se osudová témata mohou stáčet k rodině, kolegům, partnerům nebo přátelům. Rozhodit je mohou nepříjemné nebo smutné zprávy či informace, ale také zprávy přinášející zásadní změny. Stejně tak do jejich života mohou zasahovat nepředvídatelné a mnohdy i šokující situace ať už ohledně rodiny nebo přátel. Svým způsobem se tak mohou ocitnout ve slepé uličce, protože ihned nebudou vědět, jak dané okolnosti, zprávy nebo situace hbitě řešit. Naopak díky některým zprávám nebo informacím může zapůsobit nerozhodnost, jak dál postupovat nebo jaké podniknout další kroky. To si dočasně může vyžádat i nucenou pauzu nebo zastavení. Ale není potřeba se ničeho obávat. Ať už cokoliv bude vypadat jakkoliv beznadějně, jako mávnutím kouzelného proutku se vždy vedle vás někdo objeví, kdo nabídne pomocnou ruku nebo vás utěší. Spíše by samy Ryby měli trochu zvolnit své dynamické tempo, více se zaměřit na relax a odpočinek a to i v rámci dovolených. Ono bude bohatě stačit, že celý srpen pro ně zvěstuje větší akčnost, pohyb i aktivitu. Není potřeba, aby ještě samy přilévaly olej do ohně. Nicméně ochotné a svolné budou Ryby k čemukoliv, objeví se alternativy i východiska a i nová seznámení nebo kontakty pro ně budou mít značný vliv na jejich další budoucí rozhodování… Důležitá informace pro Ryby na závěr: „vytrvejte ve svých záměrech, jste na dobré a správné cestě…“

 

UPOZORNĚNÍ:

Předpověď je všeobecně pojímána, neplatí pro všechna znamení současně. Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Textové chyby vyhrazeny. Neprošlo jazykovou úpravou. Respektuji autor. práva obrázků. 

http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz/ 

Autor článku: Merlin

 

Vaše komentáře

Reklama