Vizuální test osobnosti. Co o vás řeknou psychologové?

 

Obrázek 1
Uvolněný, veselý, nikdy neklesá na mysli.

Vyhovuje vám svobodný život naplněný přirozeností. Každý svůj den se snažíte prožít naplno a vychutnat si chcete každý okamžik. Vaším vnitřním heslem je známý slogan: «Žijeme jen jednou».
Jste zvídaví a otevření všemu novému, ať je to cokoli. Nejrychleji se rozvíjíte, když se svět kolem vás mění a vy se měníte s ním. Nic pro vás nemůže být horší, než představa, že vám dojdou síly a nebudete se moci tryskem pohybovat kupředu, dál a výš, vstříc změnám. Jakákoli pouta a každý zákaz vás děsí, nesnášíte, když vám někdo dává rady a učí vás žít, jestliže jste o to přímo nežádali.
Všestranné zkušenosti sbíráte všude a vždycky, ať se věnujete čemukoli. Milujete překvapení.
Pokud se tento popis shoduje s vaší vlastní představou o sobě méně než na sedmdesát procent, zkuste test projít znovu. Možná jste nebyli při výběru obrázku zcela soustředěni nebo jste se zkrátka málo zamysleli nad tím, který se vám doopravdy líbí nejvíc.

 

Obrázek 2
Nezávislý, nevšední, vymyká se konvencím.

Vyžadujete neomezenou svobodu, protože vaší hlavní potřebou je moci se projevovat tak, jak sami chcete, svým jedinečným způsobem. Ke všem úkolům, před které vás život staví, přistupujete s tvůrčí přizpůsobivostí. Jste kreativní v práci i v nicnedělání.
Vaše směřování ke svobodě a nezávislosti se nezřídka projevuje v tom, že jednáte proti očekávání ostatních, protože nijak netoužíte plout ve směru, který jste vy sami nevytýčili.
Jste individualista. Ceníte si projevů osobnosti, ať jsou jakékoli a nikdy nebudete slepě následovat cizí příklad. Všechno, co se vám dostane do rukou, zkoumáte z hlediska potřeby vnitřní svobody. Žijete podle vlastních představ o morálce a životních pravidlech, i když se třeba vymykají mínění vašich nejbližších.
Pokud se tento popis shoduje s vaší vlastní představou o sobě méně než na sedmdesát procent, zkuste test projít znovu. Možná jste nebyli při výběru obrázku zcela soustředěni nebo jste se zkrátka málo zamysleli nad tím, který se vám doopravdy líbí nejvíc.

 

Obrázek 3
Sklon k sebeanalýze, citlivý, myslící.

Častěji než jiní lidé podstupujete skutečně lítý boj, ať už jde o boj s lidmi, systémem nebo se sebou samým. To proto, že nesnášíte povrchnost a jalové řeči. Raději budete sami, než abyste vedli lehkou konverzaci o ničem.
Jste jedním z nejlepších přátel lidí, kterým důvěřujete. Blízké vztahy navazujete na mnohá léta a právě tyto vztahy vás drží, když se celý svět postaví proti vám.
Ke své existenci nezbytně potřebujete pocit vnitřní harmonie. Jen málokdo vám však dokáže tento pocit poskytnout. Nejčastěji k pocitu vnitřního souladu a pohody dospíváte sami. Nikdy se ostatně sami se sebou nenudíte a v tomto ohledu vás lze bez váhání označit za člověka zcela soběstačného. Pokud se tento popis shoduje s vaší vlastní představou o sobě méně než na sedmdesát procent, zkuste test projít znovu. Možná jste nebyli při výběru obrázku zcela soustředěni nebo jste se zkrátka málo zamysleli nad tím, který se vám doopravdy líbí nejvíc.

Obrázek 4
Stojí oběma nohama na zemi, uvážlivý, harmonický.

Vašimi hlavními hodnotami jsou přirozenost a nehledanost. Nesnesete nic umělého, napodobujícího, překomplikovaného. Vyhovují vám jednoduché tvary a linie stejně jako prostý a snadný rozhovor.
Lidem je s vámi lehce, strháváte je svým střízlivým pohledem na život. Je na vás spolehnutí, nikdy nemluvíte do větru a za svoje činy neváháte nést plnou odpovědnost.
Také svým blízkým poskytujete pocit spolehlivosti a dostatečného prostoru. Necítí se s vámi jako uvázaní,zároveň však nemají dojem, že o ně nejevíte zájem. Štědře rozdáváte svou srdečnost a lidskost.
Nesnášíte pozlátko a laciný lesk, vyznáváte zásadu, že není všechno zlato, co se třpytí. Opovrhujete vším ultramoderním, ceníte si uměřené, zdrženlivé elegance v chování i oblékání.
Pokud se tento popis shoduje s vaší vlastní představou o sobě méně než na sedmdesát procent, zkuste test projít znovu. Možná jste nebyli při výběru obrázku zcela soustředěni nebo jste se zkrátka málo zamysleli nad tím, který se vám doopravdy líbí nejvíc.

 

Obrázek 5
Profesionální, pragmatický, sebejistý.

Odpovědnost za váš život leží pouze na vás a vy jste přesvědčeni, že právě tak to také má být. Nespoléháte na štěstí a výhodnou příležitost, úspěchu i štěstí se raději domůžete vlastními silami. Veškeré problémy řešíte především prakticky a takovým způsobem, abyste nekomplikovali i sám o sobě dost těžký život ani sobě, ani jiným.
Jste realista, který nezapochybuje o rozhodnutí, které už jednou učinil, i když předtím třeba dlouho váhal mezi dvěma možnostmi. Neváháte přijmout významnou a zodpovědnou práci. Dříve či později a přesně jak je třeba ji s přehledem zvládnete a všichni jsou si oprávněně jisti, že lepšího kandidáta na její provedení by nenašli.
Jste sebejistí, věříte si a víru v sebe sdílíte s ostatními. Nedokážete být spokojeni, a nedáte si pokoj, dokud své záměry nedokážete realizovat přesně tak, jak jste si přáli.
Pokud se tento popis shoduje s vaší vlastní představou o sobě méně než na sedmdesát procent, zkuste test projít znovu. Možná jste nebyli při výběru obrázku zcela soustředěni nebo jste se zkrátka málo zamysleli nad tím, který se vám doopravdy líbí nejvíc.

Obrázek 6
Sebejistý, spolehlivý, schopný analýzy.

Schopnost porozumět jiným je vaší nejsilnější stránkou. Rádi se stýkáte s lidmi nevšedními, jedinečnými, kteří v něčem vynikají, protože víte, že od každého z nich se můžete naučit něčemu, co dosud neovládáte.
Velikou roli sehrává ve vašem životě kultura, a to v tom nejširším pojetí tohoto slova. Nejen že hledáte svůj specifický, zcela osobitý styl oblékání nebo i chování, ale zabýváte se i tím, v jakém poměru je váš vlastní styl ke kultuře obecně. Váš zájem budí jiné kultury, jiná víra, jiná morální pravidla. Protože jste dostatečně tolerantní, nebrání vám nic obohacovat svůj pohled na svět také pohledem odjinud. Tato schopnost přejímat a učit se velmi pomáhá vašemu vlastnímu rozvoji.
Pokud se tento popis shoduje s vaší vlastní představou o sobě méně než na sedmdesát procent, zkuste test projít znovu. Možná jste nebyli při výběru obrázku zcela soustředěni nebo jste se zkrátka málo zamysleli nad tím, který se vám doopravdy líbí nejvíc.

 

Obrázek 7
Snivý, romantický, emocionální.

Jste člověk krajně citlivý a také zranitelný. Jednoznačně odmítáte vyhraněně racionální přístup k životu. Nejste ochotni dát se spoutat studeným rámcem praktičnosti. Všední život „od-do“ je vám těsný. Nejraději se vznášíte někde v oblacích, protože tam je vám dobře. Lidské city jsou pro vás nejdůležitější. Jste přesvědčeni, že člověk musí žít pro nějaký sen a když se mu splní, musí si najít nový.
S lidmi, kteří se na život dívají ze zásady realisticky, si příliš nerozumíte. A s těmi, kdo se snaží vnutit vám své vlastní city nebo vám dokonce chtějí vysvětlovat ty vaše, se odmítáte vůbec stýkat.
Pokud se tento popis shoduje s vaší vlastní představou o sobě méně než na sedmdesát procent, zkuste test projít znovu. Možná jste nebyli při výběru obrázku zcela soustředěni nebo jste se zkrátka málo zamysleli nad tím, který se vám doopravdy líbí nejvíc.

 

Obrázek 8
Dynamický, aktivní, otevřený lidem.

Brilantně a také rádi riskujete a nikdy nedáte přednost stabilitě a předvídatelnosti před nějakým adrenalinovým zážitkem, ať je jaké chce povahy. Vše, co je přesně předem rozepsáno krok za krokem, vás záhy znudí a odmítáte se tomu věnovat. Rutina vás paralyzuje a zbavuje touhy po životě.
Rádi jste v samém středu událostí a rádi sehráváte významnou (nejraději první) roli ve všem, co se děje. Svůj názor většinou pokládáte za správný, přesto však dokážete přiznat chybu. Ani vy sami nemusíte vždycky vědět zcela jistě, co uděláte za půl hodiny. Nejste však žádný větroplach. Je-li podnět dostatečně silný a cíl zajímavý, vyvinete nezlomné a houževnaté úsilí, abyste ho dosáhli. Pokud se tento popis shoduje s vaší vlastní představou o sobě méně než na sedmdesát procent, zkuste test projít znovu. Možná jste nebyli při výběru obrázku zcela soustředěni nebo jste se zkrátka málo zamysleli nad tím, který se vám doopravdy líbí nejvíc.

Převzaté ze stránek http://www.pronaladu.cz/

Ze všech testů se nejčastěji přesně trefí ty vizuální. Co o vás řeknou psychologové? Vyberte si obrázek a čtěte!

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama