MERLINOVA MAGICKÁ PŘEDPOVĚĎ NA ČERVEN 2018 PRO VŠECHNA ZNAMENÍ

 

Červen jako šestý měsíc v pořadí bude navíc pod vibrací č. 6 (v průběhu vibrace 6 se člověk ocitá před mnoha možnostmi volby. Odpovědnost a kázeň, jimž se naučil, teď budou podrobeny zkoušce. V průběhu tohoto období je například pro lidi běžné nabídnout pomoc potřebným, a naopak se setkávat se žádostmi o pomoc v nejrůznějších problémech ze strany rodiny a přátel. 
Vibrace šestky může přinášet i tvůrčí inspiraci. Je důležité vydávat ze sebe v tomto měsíci co nejvíc, ale stejně důležité je uchránit si pro sebe pár klidných chvil, jinak se v člověku začne hromadit zatrpklost. Zatrpklost značně vyčerpává, až časem vyvolá snížení odolnosti a nakonec i nemoc. Je přirozené, že v tomto roce lidé občas zakolísají a uvědomí si, že své okolí sice ovlivňují, ale právě tak ono ovlivňuje je. Toto období se nejlépe hodí k seznamování s lidmi, k vytváření trvalých vztahů a upevňování vazeb ve vztazích již existujících. V tomto roce se lidé zamilovávají, ženy se vdávají. Šestka je nesporně číslo ze všech nejvíce orientované na rodinu, a dokonce i tam, kde mezi členy rodiny panovaly nesváry, osobní vibrace šestky se svou potřebou harmonie tyto rozpory s největší pravděpodobností překlene a všechny smíří. Zdá se, jako by u lidí, když vstoupí do tohoto období, docházelo k jemným změnám v jejich vnitřní chemii, možná dokonce i v auře, která je obklopuje, a to zvýší jejich přitažlivost pro druhé).

 

BERAN (21.3. – 20.4.): (liška-květiny-dům-klíč-park)

Pro Berany bude ČERVEN měsícem ve znamení zázemí domova, rodinných příslušníků, bydlení nebo dění doma či v blízkém okolí nebo rodině, stejně tak jako ve znamení něčeho trvalého, rovnováhy i plodných záměrů. Ve vztazích znamením jistotu, pevnosti i stability, neměnnosti nebo důvěry a důvěryhodnosti. V profesní sféře potom ve znamení jistoty a podnikatelských záměrů či větší úspěšnosti, neboť jejich dvorní kartou je „DŮM“. Prakticky celý červen tak bude zaměřen na rodinu, rodinné členy i příbuzenstvo, stejně tak jako na blízké okolí nebo se bude více zaměřovat na rodinné záležitosti či stabilitu a pevnost bydlení. Pro mnohé Berany to může znamenat skok v bydlení, jeho získání, řešení nebo upevnění. Je tu prožívaná radost i úspěch a upevňování jistoty domácího zázemí, ale… Přesto by ale měly být opatrnější na vztahy s okolím nebo společností. Pokud totiž něco sami získají nebo budou v rámci bydlení či zázemí domova rozvíjet, posilovat, zkrášlovat nebo zlepšovat nezůstane to pravděpodobně bez povšimnutí okolí, ve kterém to může začít vřít závistí. Stejně tak by měly být opatrnější i na vztahy se sousedy nebo blízkým okolí, je tu něco falešného, předstíraného, vypočítavého a s jistotou se jedná o dlouhodobě rozehrané falešné vztahové hry. Na pozoru by měli být Berani i v případě, pokud jim někdo přislíbí pomoc, návštěvy nebo se až příliš bude zajímat o jejich soukromí. Stejné to ale bude i v případě, pokud budou navštěvovat společnost, společenskou zábavu nebo pozvání. Ne vždy a za všech okolností kolem nich tato společnost bude upřímnou. Pro Berany to ale znamená jediné… Uspořádat si svoje vztahy s okolím, lidmi v něm ale stejně tak v rodině i v příbuzenských vazbách. Mohou tak najednou odhalit něco, co jen dlouhodobě tušili, ale právě červen může tyto skryté falešné hry, předstírání i přetvářku nečekaně odhalit. Úleva to ale především bude pro Berany samotné, protože díky těmto cenným zkušenostem i lekcím budou vědět, kdo je pro ně v životě skutečně důležitý a o koho se mohou opřít a naopak u koho nemusí rozhodně litovat toho, že se s nimi rozloučili. Pro Berany samotné to totiž bude mít hlubší význam v následujících týdnech a měsících, ale o tom až zase příště….

 

BÝK (21.4. – 21.5.): (strom-dům-věž-kniha-liška)

Pro Býky bude ČERVEN měsícem ve znamení způsobu života, životního průběhu, ale i o osamělosti, úřadech a institucích, stejně tak jako o povýšenosti nebo ustrnutí. Ve vztazích znamením odtažitosti, odstupu, oddělenosti nebo zábran. V profesní sféře potom ve znamení vyšších postů, samostatnosti nebo o úspěchu, vykoupeném osamělostí, neboť jejich dvorní kartou je „VĚŽ“. Červen pro Býky bude znamenat především řešení jejich vlastní životní cesty, ale také toho, co se ukrývá uvnitř jich samotných. Odhalit se tak může i nejedno překvapení nebo tajemství související zasahující do jejich života nebo zdraví nebo se zviditelní překážky, které si Býci mohli způsobit vlastní vinou v minulosti. Nebude to ale jen toto téma, které se bude hlásit o slovo. Dotýkat se jich budou i záležitosti, týkající se rodiny, bydlení nebo zázemí domova a pravděpodobně úřední formou. Nicméně ale také mohou čelit nebo se potýkat s určitým tlakem se shora, ať už právě od úředních osob nebo v profesní sféře ze strany nadřízených. Proto by právě tento měsíc měli být opatrní ve styku s úřady nebo úředními osobami. Pokud budou řešit záležitosti situované na bydlení nebo rodinný majetek, pozor by si měli dávat na úřední dokumenty, podpisy smluv, protože zde mohou být ukryty jisté právní kličky, které mohou přehlédnout. Je ale také docela možné, že je zasáhne netušený a nečekaný rozchod nebo odluka s někým blízkým a to z jejich strany, který by si později mohli vyčítat jako nesprávný a unáhlený. Nicméně čelit mohou i falši, intrikám nebo přetvářce z blízkého okolí nebo kolem domova, které ale před nimi mohou být záměrně zatajovány nebo skrývány. Mnohé Býky může zasáhnout i pocit, že jsou vnitřně osamělí a to i přesto, že jsou obklopeni lidmi, což je může nutit více se zaměřit na své postoje, názory nebo je to může navést ke změně myšlení a přístupu k druhým…

 

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.): (kniha-slunce-mraky-jezdec-čáp)

Pro Blížence bude ČERVEN měsícem ve znamení menších mrzutostí či nepříjemností, problémů nebo starostí, ale také neklidu nebo špatných nálad. Ve vztazích znamením znepokojení, nejasností, pochybností či těžkostí a vzájemných nedorozumění. V profesní sféře potom ve znamení chaosu, dusna nebo možných ohrožení, neboť jejich dvorní kartou jsou „MRAKY“. Červen tak pro Blížence může být prioritně především náladovým měsícem, ve kterém se jako na horské dráze budou střídat jejich vnitřní pocity, protože se svým způsobem budou cítit jakoby něčím nebo někým ohroženi nebo voděni za nos. Na vině ale svým způsobem mohou být i změny, o kterých nebudou mít tušení nebo se před nimi budou tajit. K častým nedorozuměním tak může docházet především v mezilidských i partnerských vztazích, kde budou mít Blíženci tendence podezírat druhé nebo naopak sami před nimi budou chtít něco skrývat či tajit. Postupem měsíce ale budou mít v mnoha okolnostech více jasno, více tak získají možnost přehledu o tom, co se kolem nich vlastně děje a určité věci naberou i pozvolný vývoj kupředu. V případě změn, i když nakonec provázených úspěchem nebo energičností mohou ale zaznamenat znejistění, tápání a dokonce i menší ztráty což může u Blíženců navodit pocit, že by možná bylo lepší, kdyby vlastně vůbec k žádné změně nedošlo. Ono to totiž na světlo může vyplavit v souvislosti se změnami i nejasné problémy nebo možné ohrožení, i když nebudou schopni určit, odkud přichází. Změny ale také samy o sobě přinesou zviditelnění situací, ve kterých bude prověřována trpělivost nebo naopak vnitřní nervozita či náladovost Blíženců, protože o mnohém nebudou mít tušení, nicméně přesto neuškodí, pokud se v dané situaci nebo situacích zastaví a popřemýšlí, zda je vůbec vše zralé k rozhodnutí nebo řešení a to zejména, jestli se bude jednat o vztahové nebo pracovní problémy. Něco zásadního ale dorazí až s koncem měsíce, kde bude už více jasno a navíc je tu i skrývaný překvapivý úspěch či úspěšné vyřešení. Proto by Blíženci neměli propadat panice, ale naopak nechat vše kolem sebe jakoby volně plynout, ono se totiž leccos vyřeší i bez jejich příliš chtěné touhy do daných situací nebo záležitostí zasahovat…

 

RAK (22.6. – 22.7.): (věž-důtky-jezdec-klíč-kniha)

Pro Raky bude ČERVEN měsícem ve znamení zpráv, informací, novinek, telefonátů, ale i myšlenek, představ, sportu, pozitivního vývoje či setkání i aktivity. Ve vztazích znamením sympatií, náklonnosti, flirtu, nových zaujetí či nestability. V profesní sféře potom ve znamení lehce pozitivního vývoje, příjemných změn nebo rychlých jednání, neboť jejich dvorní kartou je „JEZDEC“. Raci v červnu budou zažívat zvýšenou komunikaci a to prakticky ve všech dostupných oblastech, díky čemuž se mohou dozvědět nebo získat i důležité zprávy získané mezi řečí. Pozor by si ale měli dávat na možné zprávy nebo informace, které by mohly vést k možným sporům nebo rozepřím. Nicméně i oni sami budou působit důvěryhodně na druhé a zejména se jim to bude hodit v případě úředních osob nebo jednání, kde mohou dosáhnout nejednoho významnějšího úspěchu či následnému pozitivnějšímu vývoji. Často ale také stejně jako v případě Střelců budou mít druzí tendence se jim svěřovat nebo něco důvěrně sdělovat. Jedinou stinnou stránkou u Raků je fakt, že pokud je něco přestalo v květnu naplňovat, červen povede k řešením, i když zrovna ta nemusí patřit mezi zrovna příjemná. I pro ně bude tento měsíc rychlým, lehce chaotickým nebo dynamickým, pozor by si měli raci dávat i na projevy arogance domýšlivosti nebo nadutosti a to jak od druhých, tak i ve vlastním případě. Pokud se pro něco rozhodnout, neměli by to příliš brzy vzdávat, ale naopak setrvat a vydržet ve svých plánech i záměrech, protože ještě dokonce měsíce může nastat příznivý obrat tam, kde byla původně stagnace nebo se něco zpomalilo. Tím se jim podaří něco významného získat nebo naopak něco odvrátit a to zejména to, co by mohlo přinést větší starosti nebo problémy. Prakticky vše dopadne podle jejich představ a dokonce budou mít otevřené dveře i tam, kde by jindy zůstaly zavřené. Zapomínat by ale neměli ani sami na sebe a neuškodí, pokud si občas dopřejí i malou radost, odpočinek nebo relax. Naberou tak rychleji nové síly k tomu, aby tento rychlý měsíc s bravurou zvládli…

 

LEV (23.7. – 23.8.): (jezdec-ryby-kříž-strom-loď)

Pro Lvy bude ČERVEN měsícem ve znamení ukončování, karmy i osudu, ale také víry či obětí. Ve vztazích znamením osudových zkoušek či karmických záležitostí, smutku i osudového trápení. V profesní sféře potom ve znamení možných osudových těžkostí, nezdarů, ukončení nebo velkých zkoušek, neboť jejich dvorní kartou je „KŘÍŽ“. Celý měsíc se ponese v duchu osudu a jeho záměrů či plánů. Bude to právě on, kdo bude menší i větší formou zasahovat do životů Lvů ať už v souvislosti s financemi, zdravím i životní cestou nebo v případě naplnění a uvaření jejich osudové a karmické cesty. Setkávat se tak častěji mohou s osudovými či karmickými zkouškami, před které budou postaveni nebo s nimi konfrontováni. Uzavírat budou minulost a to zejména kolem rodiny, rodinných vztahů, ale také v souvislosti s partnerskými vztahy. Součástí těchto situací, událostí i záležitostí budou osudové zprávy, novinky nebo informace. Budou si více uvědomovat sílu osudu i jeho předurčenost potažmo s tím, že ne vše, co kdy chtěli oni musí zákonitě vyjít. Budou si ale také uvědomovat, že jejich životní cesta je ovlivňována někým jiným, než jimi samotnými. Řešit mohou i odchod s těžkým srdcem či ztrátu naděje v něco, v co až příliš silně věřili. Mnohé pro ně ale bude v tomto měsíci důležité, protože si budou uvědomovat nejen svou lví sílu, ale také že ne vše vždy musí vyjít tak, jak oni sami chtěli nebo chtějí. Na něco důležitého se budou muset ale připravit, protože přesně tohle je může stát větší výdej sil, stejně tak se díky všem těmto vlivům mohou postupně začít měnit i do té doby jejich jednostranné postoje a názory. Budou muset slevit ze svých nároků nejen na sebe, ale i na druhé. Je také docela možné, že jistou formou mohou navracet osudu něco, co bude ve spojitosti s financemi. Nebo naopak oni sami mohou být osudem ohledně financí obdarováni. Jisté ale je, že s něčím se budou muset definitivně rozloučit a nechat to odejít. Nicméně červen jim může přinést i důležitá poznání či otevřít nové životní cesty. Ne všechno, co se kolem nich nebo v souvislosti s nimi bude dít bude negativní. I když mohou projít čímkoliv, pravděpodobně z těchto procesů vyjdou posílení a zocelení. Opatrnější by ale měli být na své zdraví. Ne u všech lvů, ale i některých se mohou ozvat staré a zapomenuté vnitřní rány či zdravotní neduhy nebo obtíže. Které patrně ale budou mít souvislost s minulými životy nebo osudem budou upozorňovat na to, v čem si Lvi nevěří nebo kde se až příliš často přetěžují. Tyto neduhy nebo obtíže se mohou objevit ve spojitosti s páteří, ploténkami nebo zády. Je to varovný signál, aby bylo něco pochopení, z něčeho sleveno nebo někomu odpuštěno…

 

PANNA (24.8. – 23.9.): (loď-kotva-kniha-čáp-had)

Pro Panny bude ČERVEN měsícem ve znamení tajemství, skrytých záležitostí, uzavřenosti nebo mlčenlivosti. Ve vztazích znamením, že ještě na něco nedozrál čas, ale také o tajnostech. V profesní sféře potom znamením dozvědět se něco důležitého,o čem se zatím ještě neví, neboť jejich dvorní kartou je „KNIHA“. Červen tak bude pro Panny měsícem nadějí, ale i změn a to nečekaných nebo takových, o kterých nebudou mít nejmenšího tušení nebo zapříčiní prolomení uzavřenosti. Ale to by měly Panny příliš jednoduché. Možná samy budou plánovat nějaké tajné změny, o kterých by někdo jiný neměl vědět. Dotýkat se mohou cest a cestování, ale také plánů, tužeb nebo jejich snů či se budou stáčet k profesní oblasti. Ať už ve formě změn na pracovišti nebo změn dotýkajících se přímo jich samotných. Počítat by ale měly s tím, že tyto změny, nemusí být prvoplánově být ihned realizovány, ale že je mohou provázet menší komplikace nebo delší okliky. Stejně tak se Panny mohou rozhodnout i k nečekané cestě, kterou ale mohou zahalovat tajemstvím. Ony samy ale mohou na druhé působit tajemně nebo odtažitě, i když to uvnitř nich může pořádně vřít a mohou být nabité dynamičností. Důležité pro ně budou i rychlé reakce či rozhodnutí, respektive nebudou výjimkou. Pravděpodobné je i to, že se samy Panny mohou dozvědět něco utajovaného nebo před nimi skrývaného, což je může na jednu stranu tak trochu šokovat, na stranu druhou ale také mile překvapit. Není vyloučené ani to, že samy Panny budou v tomto měsíci procházet důležitými vnitřními změnami a proměnami, stejně tak jako i dlouhodobější problémy, které se mohly kolem nich nebo v souvislosti s nimi vyskytovat povedou k razantnějším změnám. Prakticky celý červen tak bude o změnách i překvapeních, něco z toho bude sice menšího a bezvýznamnějšího charakteru, to další ale může být sice na svém začátku nepatrně viditelné, ale rozvinout se to do plné síly může až v následujících měsících. Červen pro ně ale bude i měsícem cestování, ať už s pozváním nebo v případě práce, pravděpodobné je i to, že si samy Panny naplánují cestu za svými sny nebo tu, ke které se již delší dobu rozhodují….

 

VÁHY (24.9. – 23.10.): (klíč-slunce-květiny-loď-srdce)

Pro Váhy bude ČERVEN měsícem ve znamení pozorností, pozvání, setkání i seznámení, ale i spokojenosti, koketérie či lichocení. Ve vztazích znamením zalíbení, sympatií, příjemných pocitů i náklonnosti či počáteční zamilovanosti nebo usmíření. V pracovní sféře potom ve znamení milejší atmosféry, pochval nebo radosti i chuti do práce, neboť jejich dvorní kartou jsou „KVĚTINY“. Váhám se po hektickém květnu výrazně uleví. Je tu kolem nich jistá radost, měsíc nabitý energičností i pozitivitou, ale i možným radostným naplněním v citové oblasti a lásce. Právě v lásce je čeká větší prožívaná radost, ale i něco čemu se nemohou vyhnout. Je víc než pravděpodobné, že se kolem nich zviditelní skutečná láska, přesně tak po které delší dobu touží nebo si ji přejí. Červen ale také pro ně bude ve znamení návštěv, pozvání nebo setkání a to zejména s těmi, kteří jsou jejich srdci nejbližší. Prakticky až na pár drobností nebude nic, co by mohlo zkazit nebo znepříjemnit jejich vnitřní radost i životní elán. Jakoby najednou bude zúročeno vše, v čem jakoby strádaly nebo se jim příliš nedařilo. Z části to může být kompenzace osudu, z části se ale bude naplňovat i to, o co dříve usilovali ale příliš se jim nedařilo dosáhnout pozitivnějších výsledků. Budou excelovat tam, kde si příliš nevěřili, stejně tak jako si i sami sebou budou více jistí. Radost jim prakticky bude způsobovat vše, do čeho se pustí nebo co podniknou. Nedílnou součástí jsou i energické a radostné cesty či cestování a vyloučené není ani to, že se právě kdykoliv mohou hluboce zamilovat. Jejich srdce bude hýřit štědrostí, budou chtít obdarovávat druhé a často budou i smírčími soudci u jiných. U ostatních budou vzbuzovat i větší důvěru a často se tak druzí u nich mohou hlásit o cenné rady. Navenek také bude více viditelný jejich šarm nebo kouzlo osobnosti, očekávat také mohou příjemné nabídky nebo pozvání, která potěší či se zdárně a pozitivně bude vyvíjet něco, v co už ani ony sami nevěřily. Přicházet k nim budou i dobré zprávy, o cokoliv se přičiní, to mohou lehce získat. Červen pro ně tak bude s největší pravděpodobností jeden z nejšťastnějších měsíců v letošním roce, proto by si ho měly vychutnat do poslední kapky…

 

ŠTÍR (24.10.- 22.11.): (cesty-klíč-loď-dítě-kosa) 

Pro Štíry bude ČERVEN měsícem ve znamení cest, cestování, poznávání nových lidí i míst, ale také ve znamení peněz, bohatství, prosperity, předsevzetí či příchodu nových věcí do života. Ve vztazích znamením toužení, myšlenek na někoho nebo na něco, ale také nestabilizovaných citů, kdy se neví co se cítí a co se chce, stejně tak jako ve znamení posunu kupředu. V profesní sféře potom ve znamení nových úkolů, plánů, perspektivních příležitostí nebo úspěšných plánů či projektů, neboť jejich dvorní kartou je „LOĎ“. Pro Štíry ale nebude červen jen měsícem cest a cestování, ale také plánování, rozhodnutí či otevírání se nových cest či nových začátků. Vše ale do jejich života může přicházet jakoby náhle a nečekaně, doslova je to může zaskočit, protože s tím nemusí počítat. Na jednu stranu jim to sice přinese jistotu i perspektivu budoucnosti, na druhou stranu je to ale může i nemile zaskočit nebo ohrozit cokoliv nového. Ale to spíše pokud jejich rozhodnutí budou zbrklá, unáhlená nebo pod tíhou emocí. V opačném případě, respektive v tom lepším slova smyslu spíše bude přicházet vše, co si budou přát. Nicméně přesto po nich právě v červnu mohou být častěji vyžadována žádoucí a hbitá rozhodnutí, alternativy nebo varianty a právě tady ční ono úskalí, že se mohou zbrkle nebo unáhleně rozhodnout. Proto se doporučuje v červnu i přes náhlost rozhodnutí vždy zvážit všechny pro a proti a dopřát si alespoň trochu času k tomu, než bude vše realizováno. Protože právě Štíři jsou jedním ze znamení, které rychle jedná, ale až později přemýšlí nad svými kroky. Dobrou zprávou je, že ti Štíři, kteří plánují počít potomka mohou v červnu jásat, protože buď se jim to podaří nebo se tuto radostnou a pozitivní zprávu mohou dozvědět jako čerstvou novinku. Je tu ale přece jen jedno malé ale… Ti Štíři, kteří potomka neplánují mohou být ale touto zprávou zaskočení a i to je jedno z možných témat, které je může donutit k rázným a hbitým rozhodnutím co s tím. Stejně tak je ale čekají i nečekané cesty či rozhodnutí o nich ať už se bude jednat o cesty pracovní, soukromé nebo za zábavou či v případě potomků o možnou předčasnou dovolenou. Zajímavé je, že Štíři všeobecně budou jakoby sami o sobě přicházet s náhlými rozhodnutími či variantami, akcemi či se rozhodnou nečekaně pro něco, co je až do dané chvíle nezajímalo. Prakticky celý červen tak bude o něčem nepředvídatelném, ale přesto jistém, v daných situacích dokonce provázené větší úspěšností a prosperitou….

 

STŘELEC (23.11. – 21.12.): (kniha-luna-jezdec-hvězdy-myši)

Pro Střelce bude ČERVEN stejně jako pro Raky měsícem ve znamení zpráv, informací, novinek, telefonátů, ale i myšlenek, představ, sportu, pozitivního vývoje či setkání i aktivity. Ve vztazích znamením sympatií, náklonnosti, flirtu, nových zaujetí či nestability. V profesní sféře potom ve znamení lehce pozitivního vývoje, příjemných změn nebo rychlých jednání, neboť jejich dvorní kartou je „JEZDEC“. Celý červen tak může být ve znamení většího pohybu, aktivity, dynamiky i častějšího shonu, stejně tak jako i častějšího intuitivního myšlení nebo nadějí na věší úspěšnost, i když právě to může být provázeno nejistotou či obavami, zda se vše vyvine, tak jak má. Pokud na něco Střelci čekají delší dobu, mohou toho právě v červnu dosáhnout nebo se k tomu více přiblížit. Nicméně stát se ale může i to, že v přílišném shonu se tak stanou bezmyšlenkovití a mohou na něco nebo někoho důležitého zapomenout. Kolem nich ale v tomto měsíci bude i větší úspěch či uznání, o kterém do určité doby ještě nebudou vědět, je to ale již na obzoru a do konce měsíce tak většina Střelců bude mít více jasno, v čem byl jejich úspěch ukryt. Na druhé ale budou působit i více důvěryhodně, což může mít za následek, že je ostatní budou vyhledávat a budou mít tendence jim sdělovat nebo utajovaného nebo důvěrného či jim jinou formou bude projevována vděčnost. Mezi menší varování pro Střelce ale platí to, že v případě přílišného shonu a stihnutí jednoho pro druhé mohou být více zatíženi proměnlivostí nálad a také mohou mít tendence každou chvíli myslet jinak. Způsobovat to ale bude zejména to, že se budou chtít zavděčit všem, což ale může přinést i to, že díky vlastnímu chaosu mohou zapomenout se někomu důležitému ozvat, což se ale spíše obrátí proti nim samotným. V červnu by si tak měli vést přesný harmonogram toho, co mají stihnout, s kým se mají setkat a co mají řešit. Určitě to nebude na škodu a vyhnout se tak nechtěným nedorozuměním. Neuškodí také, pokud si najdou i chvilku sami pro sebe, pokud to dodrží, vyhnou se na konci měsíce přílišné vyčerpanosti…

 

KOZOROH (22.12. – 20.1.): (čáp-luna-liška-kosa-medvěd)

Pro Kozorohy bude ČERVEN měsícem ve znamení intrik, falše, zákeřnosti, nedůvěry, neupřímnosti, ale také nepříjemností, ohrožení nebo podvodu. Ve vztazích znamením falešných citů, skrývání, podezíravosti, žárlivosti nebo majetnictví. V profesní sféře potom ve znamení podrazu, nepřátel, závisti či nepřejícnosti, neboť jejich dvorní kartou je „LIŠKA“. Pro mnohé Kozorohy bude červen také ve znamení změn, ale ty mohou být příčinou intrik, náhlých lží nebo falše, stejně tak ale mohou být špatně načasované, pokud budou záměrem něčeho dosáhnout. Navíc tyto změny je mohou zaskočit svou nečekaností, takže na ně nemusí být připraveni. Opatrní by měli být zejména na starší osoby ze svého blízkého okolí, protože i od těch mohou náhle vznikat „na oko“ úspěšné změny, ale na pozadí bude číhat vlastní prospěch nebo ziskuchtivost či jiné falešné záměry. Nicméně ani Kozorozi samotní nemusí být ke druhým zcela upřímní a mohou se snažit něčeho dosáhnout a nebudou se obávat použít menší intriky, přetvářku, manipulaci nebo vychytralost. Pokud budou sami chtít dosáhnout jistých chytrých změn, mohou si je špatně načasovat nebo se opájet vlastním sebeklamem či iluzemi o vlastním úspěchu, což jim může později přinést i trpké vystřízlivění. Setkávat se ale také budou s přetvářkou, nastavování masek nebo dvou tváří a to nejen od druhých, ale i sami vůči sobě. Protože budou mít tendence si něco nalhávat nebo se o něčem přesvědčovat, co ale ve skutečnosti bude zcela jinak. V tomto měsíci ale tak trochu mohou Kozorozi dojet i na vlastní vypočítavost či manipulaci s druhými a to zejména, pokud v daných změnách budou spoléhat na to, že jim do budoucna přinesou větší zabezpečení, stabilitu nebo jistotu. Ne všechno kolem nich bude upřímné, ale problémem Kozorohů je, že vidí jen sami sebe, jsou si totiž až skálopevně jistí svou výjimečností. Což ale druzí mohou vnímat zcela jinak. Nelze tvrdit, že pro ně bude červen jen špatným měsíce, ale tak trochu může v jistých ohledech přijít i jejich vlastní zúčtování toho, jak oni sami přistupovali nebo přistupují k ostatním, což může mít za následek, že mnozí odhalí jejich skutečné tváře, jejich záměry i úmysly a to zejména u těch Kozorohů, kteří mají negativní postavení ascendentu ve svém znamení…

 

VODNÁŘ (21.1. – 18.2.): (důtky-květiny-kříž-jetel-luna)

Pro Vodnáře bude ČERVEN stejně jako pro Lvy měsícem ve znamení ukončování, karmy i osudu, ale také víry či obětí. Ve vztazích znamením osudových zkoušek či karmických záležitostí, smutku i osudového trápení. V profesní sféře potom ve znamení možných osudových těžkostí, nezdarů, ukončení nebo velkých zkoušek, neboť jejich dvorní kartou je „KŘÍŽ“. Na rozdíl od Lvů ale Vodnáři v červnu budou na jednu stranu osudem ještě tak trochu zkoušeni, ale na stranu druhou i odměňováni. Navracet se k nim tak právě díky osudu bude jejich ztracená prožívaná radost ze života, jejich předurčený úspěch i štěstí. Stejně tak ale v mnoha okolnostech bude na jejich straně osud přikloněn šťastnými zásahy všude tam, kde sami Vodnáři mohli dlouhodobě tápat. Svým způsobem se jim bude dařit na všech frontách a nebude nic, co by nezvládli. Často také budou vést i rozhovory, diskuse nebo debaty které budou mít hlubší význam a pro ně budou zásadní i osudové zároveň. Očekávat tak mohou příznivé nabídky, prožívat menší i větší radosti. Ale také se mohou dočkat i příjemných překvapení v podobě např. Nové lásky nebo pozvání, které splní jejich očekávání. S definitivní platností se u nich navíc může rozpadat i to, co je dlouhodobě trápilo nebo sužovalo, s čímž ruku v ruce budou přicházet i příznivé a v mnohém důležité události. Červen jako takový bude pro mnohé Vodnáře měsíce nových nastartování, novým příležitostí i radosti ze setkání, poznávání či seznamování. Bude se jim prakticky dařit ve všem, do čeho se pustí a čekají na ně i zasloužené odměny, radost, veselost i větší porce úspěšnosti samotné…

 

RYBY (19.2. -20.3.): (prsten-strom-kniha-čáp-dítě)

Pro Ryby bude ČERVEN stejně jako pro Panny měsícem ve znamení tajemství, skrytých záležitostí, uzavřenosti nebo mlčenlivosti. Ve vztazích znamením, že ještě na něco nedozrál čas, ale také o tajnostech. V profesní sféře potom znamením dozvědět se něco důležitého,o čem se zatím ještě neví, neboť jejich dvorní kartou je „KNIHA“. Překvapit je tak v tomto měsíci mohou vztahové změny, o kterých neměli nejmenšího tušení, což může přinést i možnost vstoupení do zcela nového vztahu, ať už legálního nebo utajovaného. Proto by Ryby měly být na pozoru, s kým se v červnu seznámí nebo potkají. Změny jako takové ale radikálnějším způsobem mohou do jejich života vnést nové začátky a to nejen ty vztahové, ale celkově mohou radikalizovat nebo překopávat jejich dosavadní způsob myšlení, života i životní cesty a to od samotného základu. Co platilo do června už od tohoto měsíce platit nemusí. Zasahovat do jejich života ale budou i změny bezvýznamné, menší a spíše jen okrajové. Nicméně je možné, že jisté změny budou chtít Ryby i samy před druhými tajit nebo druhými mohou být tlačeni k mlčenlivosti, pokud se dozvědí něco, co má ale zůstat skryto. Může u nich ale dojít i určitému zlomu nebo průlomu, což také přinese nové začátky, ale stejně tak se znovu ještě může opakovat něco, co již prožili v minulosti a co je v úzké souvislosti se vztahovými záležitostmi. V jistém slova smyslu se ale budou vyrovnávat i se svým vnitřním dítětem nebo s určitým naivním a důvěřivým pohledem na život. Nové začátky budou symbolizovat něco, co nastartuje jejich další životní dráhu, záležet ale bude i na tom, jak se k tou samy postaví, jakou zaujmou roli. Mezi další aspekty je i řešení vztahů s dětmi a to v případě blížícího se konce školního roku. Mohou plánovat, upevňovat a posilovat. Ale také se samy mohou jakoby vnitřně vracet do vlastních vzpomínek, kdy byly dětmi. Červnem se Rybám otevírají nové cesty poznání i nových či staro-nových začátků, záležet bude jen na nich, s jakou silou a jakým směrem se budou chtít vydat, protože v jistém slova smyslu díky životním změnám půjde o nevratný proces…

 

UPOZORNĚNÍ:

Předpověď je všeobecně pojímána, neplatí pro všechna znamení současně. Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Textové chyby vyhrazeny. Neprošlo jazykovou úpravou. Respektuji autor. práva obrázků. Autor článku: Pavel/Merlin

http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz/ 

Autor článku: Merlin

Vaše komentáře

Reklama