MERLINOVA MAGICKÁ PŘEDPOVĚĎ NA LISTOPAD 2016 PRO VŠECHNA ZNAMENÍ

 

BERAN (21.3. – 20.4.): (lilie-věž-dům-had-hora)

Pro Berany bude listopad měsícem ve znamení bydlení, autorit, rodiny a jejich příslušníků, domácího krbu, vlivu rodičů, ve vztazích o pevnosti, nepružnosti, nechuti ke změnám či neměnnosti, neboť jejich dvorní kartou je „DŮM“. Mohou se víceméně cítit v určité izolovanosti, ale na druhou stranu se budou rozpadat stará a zaběhnutá témata ať už v rodině nebo ve vztazích. Řešit se mohou domácí problémy, potíže s bydlením ale i blokovaná harmonie či se budou objevovat v průběhu měsíce zdánlivé překážky nebo tvrdohlavost a neústupnost. Nebudou chtít slevit ze svých zásad i postojů, což může mít vliv na partnerství i rodinu jako celek. Budou se učit rozvíjet upřímnost, ale hlavní slovo tu mohou mít především ženy Beranky. Objevovat se ale mohou i problémy způsobené vlastní vinou. Pokud navíc budou chtít dosáhnout určitých cílů, budou muset zvolit cestu oklikami, pozor by si měli Berani dávat na vlastní pocity frustrace, mohou stát před překážkami, které budou schopni zvládnout jen s vypětím svých sil. Někteří si mohou připadat jako v určitém „vězení“. V rodině se mohou projevit určité blokovanosti nebo nevstřícnost či nepochopení. Listopad ale přinese i jistá rozuzlení toho, co dlouho stagnovalo, protože právě to se bude postupně bortit a odhalovat svou skutečnou tvář. Nic ale netrvá věčně, ať už se objeví jakékoliv překážky, mohou být zvládnuty, pokud k tomu Berani najdou skutečnou sílu.

 

BÝK (21.4. – 21.5.): (hora-had-květiny-slunce-čápi)

Pro Býky bude listopad měsícem ve znamení darů, pozvání, setkávání, pozornosti, přátelství i spokojenosti, půvabu, oslav, úspěchu, něžnosti, ve vztazích o přitažlivosti, o citech pozlátkových, o počáteční zamilovanosti, o usmířeních, neboť jejich dvorní kartou jsou „KVĚTINY“. Stejně tak ale budou prožívat i radostné a překvapivé změny, které ale mohou přicházet oklikami, ale ve výsledku se ukáží jako pozitivní. I současně prožívané blokády nebo překážky v tomto měsíci povedou ke změnám, nicméně ale zbrklé změny naopak mohou překážky vytvořit. Pokud se přesto ale vyskytnou, budou mít Býci dostatek sil k tomu je překonat, nicméně i přesto by se měli připravit a obrnit trpělivostí, pokud k nějakým setkáním či pozváním dojde. Nemusí vždy dopadnou podle jejich představ. Do života jim může zasáhnout jistá žena svou tvrdohlavostí a neústupností, ale ani ženy Býčice nemusejí zůstat pozadu. Změny přinesou, ale sami budou jak na horské dráze, jednou zasmušilé, podruhé pozitivní a radostné. Nicméně ani Býci samotní se nevyhnou drobným komplikacím či spletitostem, pozor by si měli dávat na nějakou falešnou intrikánku ze svého okolí či na falešnou dámskou společnost, mohla by jim přinést nemalé problémy. Pokud v něčem vytrvají, čeká je po velkém úsilí zasloužená radost či v případě nemoci uzdravení.

 

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.): (kříž-sovy-loď-cesty-kotva)

Pro Blížence bude listopad měsícem ve znamení cest, cestování, vnitřní cesty, poznávání, dobrých výsledků, příležitostí, naplňování snů a přání, ve vztazích o myšlenkách na někoho, o nestabilizovaných citech, o vývoji či posunu kupředu, v pracovní oblasti o naději, o rozhodnutích, ale i o naplnění určitých poslání, neboť jejich dvorní kartou je „LOĎ“. Ke slovu se ale také dostane osud a jeho lekce, osudovost jako taková a naplňování karmických cest, stejně tak jako starostlivějšího období nebo osudových rozhodnutí či telefonátů. Mnozí Blíženci budou postupně odkrývat svoji minulost, či se jim bude zviditelňovat jejich poslání v pracovní oblasti. Jsou tu kolem nich velké naděje na pevném ukotvení, i když se mnohdy mohou ocitnout na vlastní křižovatce či se jim náhle odkryje nedokončený osudový příběh z minulosti. Celým měsícem je takřka budou provázet osudové záležitosti, budou nacházet východiska v rozhovorech i ve vztazích, budou více pracovně všestranní, ale také se budou rozhodovat o svém dalším setrvání v současné pracovní oblasti. Budou chtít více cestovat, poznávat, posouvat se nebo přesouvat, mohou být nestálí nebo vrtkaví ve svých názorech, ale také se budou chtít vydávat po nových neotřelých cestách. Přicházet k nim budou alternativy i východiska, cesty ale pro ně mohou být hektické nebo starostlivé, neměli by příliš podléhat emocím, pokud jim nebude leccos vycházet.

 

RAK (22.6. – 22.7.): (medvěd-rakev-lilie-mraky-kotva)

Pro Raky bude listopad měsícem ve znamení rodiny, nevinnosti, upřímnosti, intimity, sexuality, spoléhání se na sebe, harmonie, ve vztazích o fyzickém zájmu, o vztazích postavených na sexu, ale také o vyrovnaných harmonických partnerstvích, neboť jejich dvorní kartou je „LILIE“. Nicméně projevit nebo odkrýt se mohou určité rodinné starosti nebo nevěra či absence sexu nebo harmonie, Zviditelňovat se mohou mezilidské vztahy i mrzutosti v rodině nebo s rodinou či se naopak může probouzet nespoutaná sexuální vášeň. Nicméně řešit se budou vztahy i se staršími členy rodiny, opět jsou tu naděje na zlepšení vztahů ale také vyjití z určitých dosavadních krizí. Na druhou stranu je tu ale ohledně harmonie i rodiny určitá problémovost nebo prožití nečekaného šoku. Vnitřní transformace nebo tzv. „znovuzrození“ totiž může přijít jakoukoliv cestou. V pracovní oblasti mohou Raci zaznamenat něco co je už nenaplňuje, i klima nebo prostředí či vztahy kolem nich se mohou přechodně zhoršovat nebo mohou být napjaté. Objeví se větší problémovost nebo dokonce mohou zvažovat i odchod nebo ukončení zaměstnání. V vztazích mohou Raci zaznamenávat rozdílnost povah i přání, stejně tak jako rozdílnost názorů. Budou nuceni jakoby měnit své životní postoje, pozor na náhlé ztráty nebo skličující období a to kolem úplňku. V případě úředních jednání se mohou setkat s nečekanými situacemi, ale sami mohou v tomto měsíci více podléhat pesimismu, k čemuž ještě může přihrát i podzimní deštivé počasí.

 

LEV (23.7. – 22.8.): (dítě-klíč-kříž-slunce-květiny)

Pro Lvy bude listopad měsícem ve znamení ukončování, smutku, osudových záležitostí, karmy, vlastní víry, možných nehod, ve vztazích o rozchodech, velkých trápeních či o bolestných zkouškách, v pracovní oblasti o těžkostech, neboť jejich dvorní kartou je „KŘÍŽ“. Osudově budou čelit obtížným vysilujícím novým začátkům, s jistotou budou přicházet osudové i karmické situace či události, uzavírání minulosti, definitivní ukončování, ale je to důležitý krok, protože bez toho by se nemohli Lvi posunout dál. Více by se v tomto měsíci měli učit prožívat radost i tu sebedrobnější, přijímat ji od druhých, jinak se budou utápět ve svých vlastních nepochopených iluzích, situacích a trápeních, stejně tak jako v lekcích. Důležité pro ně ale budou jakékoliv nové začátky, i když mohou vypadat složitě, neměli by je odmítat, ke slovu se navíc také dostanou karmická témata s dětmi, která budou zrcadlit nebo projevovat minulost v plné síle, budou se dorovnávat minulé vazby i vztahy. Prakticky ve všech oblastech se něco bude chýlit ke konci, Lvi už nebudou schopni dané situace nebo vztahy udržet, budou muset více riskovat, budou odcházet od těch, kteří je vysávají nebo přinášejí trápení, protože jim jinak jejich zisk snadno proteče mezi prsty. Rozpadat se osudově mohou i jejich úspěchy, energie i životní síla či důvěra. Na druhou stranu je to pro ně ale důležitý proces, aby mohla znovu do jejich života vstoupit radost, tvořivost i štěstí. Neměli by odmítat pomoc, neměli by se stavět před druhými jako ti, co všechno zvládnout. Ať už jim osud v tomto měsíci do života zasáhne jakkoliv, mají od něj karmicky podmíněnou sílu, kterou mají skutečně projevit.

 

PANNA (23.8. – 22.9.): (srdce-kotva-rakev-medvěd-hvězdy)

Pro Panny bude listopad měsícem ve znamení úplnosti, zániku, transformace, vyvrcholení a vyjití z krizí, šoků, ve vztazích k proměnám, k ukončování problémů, ale také k vyprchávání iluzí či citů, v pracovní oblasti k možné ztrátě nebo výpovědi, ale také k totální vyčerpanosti, neboť jejich dvorní kartou je „RAKEV“. Nejvíce to ale asi Panny zaznamenají v citech a lásce, může tu docházet k problémovosti, ke zmírání citů, k žárlivosti i závisti, ke ztrátě jakýchkoliv nadějí na zlepšení, ale také to povede k vyjití z vlastní krize či ke konečným vyjasněním v otázkách vlastních prožívaných citů a pocitů. Nicméně to ale povede k uzdravení vlastní silou i vůlí, dojdou radikálních změn, ale také budou mít jak se říká „štěstí v neštěstí“. Ne všechny Panny to budou zažívat, ale jak se uzavírá letošní rok, lekce i situace jsou náročnější, graduje vše, co má odejít. Budou si uvědomovat svou vlastní moc i sílu, kterou mohou uplatnit nejen ve vztazích, ale i pracovní sféře či jiných oblastech života. Přesto ale úspěch bude nakloněn na jejich straně, i když se tu a tam může na chvíli odvrátit. Přesto by ale Panny neměly podléhat depresivním stavům, zármutku či beznaději. Co nebylo pevné má odejít, co je naopak stabilní nebo se tak jeví se ještě více upevní. U mnohých Pannen navíc může dojít k rozhodnutím o definitivní změně svého dosavadního života a to ve všech směrech.

 

VÁHY (23.9. – 23.10.): (dopis-hvězdy-kříž-lilie-čápi)

Pro Váhy bude listopad stejně jako pro Lvy měsícem ve znamení ukončování, smutku, osudových záležitostí, karmy, vlastní víry, možných nehod, ve vztazích o rozchodech, velkých trápeních či o bolestných zkouškách, v pracovní oblasti o těžkostech, neboť jejich dvorní kartou je „KŘÍŽ“. Počítat mohou s osudovými zprávami, ale také s tématy souvisejícími s rodinou jako osudovým společenstvím. Přicházet k nim budou nevyhnutelné karmické změny, které se až koncem měsíce mohou projevit jako úspěšné. Stejně tak budou sami něco měnit a to nejen v sobě, budou naplňovat vlastní karmu, ale také upevňovat svoji víru. Na druhou stranu budou zářit osobní přitažlivostí, do vztahů budou vstupovat čestně a jejich prioritou bude věrnost. Radost se může navrátit i do jejich citové oblasti, dočkat se mohou krátké sexuální aférky nebo si budou muset konečně něco přiznat ohledně citů či jiných osob. A aby to milé Váhy neměly tak jednoduché, mají tu navíc i možnost těhotenství, ať už chtěného nebo nechtěného či náhlého. Svádět to sice mohou na cokoliv, ale na pozadí všech jejich listopadových situací, událostí i záležitostí bude stát osud sám. Nicméně se u nich bude něco měnit i k lepšímu, pro druhé budou více důvěryhodní ale také mohou dojít lásce, která je naplní. Vyřeší se mnohé těžkosti kolem nich, přicházet mohou příznivé nebo vroucí zprávy, ale také sami budou více komunikovat s ostatními. Něco důležitého, v co už nevěřili, jim může být objasněno a uvedeno na pravou míru.

 

ŠTÍR (24.10.- 22.11.): (srdce-dopis-dům-dítě-liška)

Pro Štíry bude listopad stejně jako pro Berany měsícem ve znamení bydlení, autorit, rodiny a jejich příslušníků, domácího krbu, vlivu rodičů, ve vztazích o pevnosti, nepružnosti, nechuti ke změnám či neměnnosti, neboť jejich dvorní kartou je „DŮM“. Řešit budou nejen nová bydlení, ale i dokumenty či smlouvy s bydlením stávajícím. Citové vazby, lásku, pocity, děti ale stejně tak i vlastní iluzorní pohledy na svět kolem sebe. V souvislosti s bydlením nebo rodinou se může projevit určitá faleš nebo neupřímnost, ale i možnost nějakého podvodu. Tomu navíc Štíři mohou čelit i ze stran svých dětí, dočkají se drobnějších záludností nebo mazanosti. Ani v citech a lásce nebude pro Štíry všechno růžové. Může se tu vyskytovat faleš, falešná srdečnost, ale i manipulace či vypočítavost nebo žárlivost, mnohdy až patologická. Více by měli Štíři krotit svůj strach i emoce, opatrní a to po právu by měli být na dokumenty či přicházející zprávy, ne všechno se bude zakládat na pravdě a bude nutné brát jakékoliv informace s dostatečnou rezervou. Většina Štírů je silně emočně vypjatých, takže by tyto reakce nemuseli zrovna v klidu ustát. Ohledně bydlení, vztahů a citů se bude u Štírů točit celý měsíc, nicméně do rodin i nových domů mohou vstupovat i nové začátky, čerstvě narozené děti, nicméně v listopadu takřka ve všech oblastech budou Štíři prožívat něco nového, něco počátečního, co se ale plně začne projevovat až v následujících měsících.

 

STŘELEC (23.11. – 21.12.): (kosa-lilie-loď-jezdec-dopis)

Pro Střelce bude listopad stejně jako pro Blížence ve znamení cest, cestování, vnitřní cesty, poznávání, dobrých výsledků, příležitostí, naplňování snů a přání, ve vztazích o myšlenkách na někoho, o nestabilizovaných citech, o vývoji či posunu kupředu, v pracovní oblasti o naději, o rozhodnutích, ale i o naplnění určitých poslání, neboť jejich dvorní kartou je „LOĎ“. Na cestách nebo při cestování by ale přece jen měli být opatrnější, hrozí nebezpečí nehody nebo úrazu. On celý listopad bude pro Střelce o náhlých zvratech nebo situacích, o náhlém vzestupu, ale také náhlém pádu, o překvapivých zprávách nebo neklidu, o náhlých zrušeních schůzek nebo návštěv, ale také o nepříjemných zprávách či o nebezpečných touhách a snech. Ve vztazích by si měli dávat pozor na city a lásku pod nátlakem, ale stejně tak na možný nečekaný a spontánní sex. Stejně tak se ale mohou nečekaně odvíjet určité situace či odhalení v rodinách, pozor by si měli dávat na bezcitnost vůči sobě i druhým. S harmonií to u Střelců nebude ideální, když ji najdou, rychle odezní nebo se na krátko vytratí, nicméně i přesto to pro ně bude měsíc dynamický a rychlý a komunikativní. Náhlost situací i událostí jim nedá spát, vždy, když budou předpokládat zklidnění, přijde pravděpodobně něco dalšího, co jim nedovolí vydechnout. Budou jakoby v neustálém bdělém stavu. Pokud se budou chtít něčemu vyhnout, neměli by otálet, co nestihnou v jeden den, lehce dokončí později.

 

KOZOROH (22.12. – 20.1.): (srdce-věž-sovy-myši-klíč)

Pro Kozorohy bude listopad měsícem ve znamení krátkých trápení i problémů, komplikací, napětí i stresu, vnitřního neklidu, ve vztazích o roztěkaných citech, nejistotě, přelétavosti, úletech, ale také o rychlosti či chaosu, neboť jejich dvorní kartou jsou „SOVY“. Nejvíce se to projeví v citech a lásce, kde euforii mohou střídat obavy i nejistota, jistota, ale také egoismus či omezování druhých, ale i sebe. Nicméně Kozorozi budou mít v sobě ten správný klíč k rozřešení i rozklíčování toho, co se jim v listopadu bude dít. Roztrpčení i stres mohou zažít v úředních záležitostech nebo jednáních, i když jistota a pevnost bude na jejich straně. V mnohém budou na své starosti sami, bez cizí pomoci, protože je bude brzdit si o pomoc říct. V citech by měli být opatrní, ne vždy a všechno zbrkle a unáhleně projevovat, kde se projeví nesoulad, bude následovat rozchod a starosti s ním. Na druhou stranu ale po nich bude vyžadována větší samostatnost a to v rozhodováních, činech i krocích, něco mohou pokazit i díky svým chybám nebo přílišné izolovanosti. Také ale budou více rozpoznávat vlastní hodnoty, budou se bortit jejich dosavadní předsudky nebo názory, a to hlavně ty, které považovali za vlastní a správné. Celkově si ale nejistí budou sami sebou, nebudou si tolik věřit, jako v minulých měsících. Nezadaným Kozorohům ale může do života vstoupit láska, které se nemohou vyhnout, přinese jim klíč k otevření jejich srdce, pevnější základ i jistotu v sobě samých. Navíc i jejich vnitřní izolace tak bude spět ke svému konci.

 

VODNÁŘ (21.1. – 20.2.): (dům-dítě-prsten-strom-dopis.

Pro Vodnáře bude listopad měsícem ve znamení svazků, vztahů, spojení, sjednocení, naplnění, stálosti, ale i opakování stejných situací, závazků, spolehlivosti, ve vztazích o zodpovědnosti, pout či slibů, neboť jejich dvorní kartou je „PRSTEN“. Řešit budou smlouvy, dokumenty i komunikaci, bydlení i rodiny, ale i nové začátky ve vztazích či k nim budou přicházet zcela nové vztahy a to na všech úrovních. Něco se ale přesto v jejich životech bude neustále opakovat, úkolem Vodnářů je přijít na to, co se za tím skrývá. Mnohé ze vzniklých vztahů mohou mít životního trvání, po zdravotní stránce se ale mohou projevit potíže s oběhovým systémem. Převládat u nich ale celkově bude stabilita, pevné vztahy i povinnosti s tím spojené. Ke druhým budou mí blízké vztahy, ale očekávat také mohou nějaký dar nebo pozornost či jinou formou budou obdarováni. Navazovat ale také mohou přechodné nebo povrchní vztahy, krátkodobé smlouvy nebo se v dlouhodobých vztazích mohou dočkat zasnoubení nebo žádosti o ruku. Přicházet k nim budou důležité zprávy, ale také budou sami k sobě nuceni dostát závazků a slibů, které dali druhým. Pro Vodnáře to bude víceméně vztahový měsíc na všech úrovních, budou se tu projevovat chyby, sliby ale i důležité závazky, které ještě do této doby nebyly naplněny. Budou navíc také postaveni před vlastní zodpovědnost a to nejen za druhé ale i za to, co sami sobě slíbili nebo v čem učinili zásadní rozhodnutí nebo co si vědomě předsevzali. Přicházet k nim také budou nové životní začátky a jejich život se tak může od základu významně měnit.

 

RYBY (21.2. -20.3.): (měsíc-lilie-kříž-sovy-srdce)

Pro Ryby bude listopad stejně jako pro Lvi a Váhy měsícem ve znamení ukončování, smutku, osudových záležitostí, karmy, vlastní víry, možných nehod, ve vztazích o rozchodech, velkých trápeních či o bolestných zkouškách, v pracovní oblasti o těžkostech, neboť jejich dvorní kartou je „KŘÍŽ“. Budou naplňovat a uzavírat vztahové vzorce v rodinách jako osudovém společenství, prožívat delší starostlivější období, plného osudových rozhovorů a telefonátů, ale také na vlastní kůži pocítí osudovost a utrpení v lásce a citech. Budou se právě v této oblasti učit být více vnímavější a upřímnější, na jednu stranu k nim bude doléhat vášeň a harmonie, na stranu druhou ale pochybnosti nebo žárlivost. Osudem je jim pro tento měsíc sice úspěch předurčen, ale ten se může kdykoliv rozplynout, pokud Ryby o sobě začnou pochybovat. Povedou rozhovory zasahující do větší hloubky, ale vyplavovat se bude i jejich podvědomí, stará témata z karmické minulosti. V rodinách se tak mohou častěji projevovat spory nebo náhlé starosti, které se ale opětovně rychle rozplynou nebo se ke slovu dostane strach a obavy o rodinu. Pozor by si měly Ryby dávat na pomluvy či na starosti a nervozitu spojenou s intimnostmi. Dočkat se mohou rodinných setkání, naplněnosti v citech a upevňovat citové vazby. Nejen radost, vášeň a city budou ryby provázet, na pozadí opět bude stát osud sám a jeho nezlomné lekce a zkoušky, spojené s pokušeními a nástrahami. Pro to, aby si Ryby svůj úspěch zasloužily budou muset něco skousnout a něco překonat. Pro ně právem platí, že bez vlastního přičinění ničeho nedosáhnou.

 

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Respektuji autor. Práva obrázků.

http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz/ 

Autor článku: Merlin

Vaše komentáře

Reklama