ROLFING-STRUKTURÁLNÍ INTEGRACE

masáže, terapie

Rolfing je v Čechách zatím ještě ne zcela známý a unikátní celostní systém práce s člověkem (tělem). Pomocí myofasciálních technik, pohybových cvičení, kraniosakrální terapie a jiných známých a dostupných technik působí na struktury těla (pojivové tkáně – fascie) což tyto fascie a jejich funkci ovlivňuje a působí na strukturu a funkci těla. To má za následek zlepšení držení těla a koordinace pohybů, uvolnění dýchání a nadbytečného vnitřního i vnějšího napětí v těle a naopak získání zdravého tonusu ve svalech, kde je důležitý (například v dnešní době tak známý povolený přímý břišní sval).

Naše tělo pak funguje bezbolestně, ekonomičtěji, lehčeji a krásněji.

Uvolnění stresových vzorů v lidském těle – fyzická i emoční příčina nepohody člověka, může ležet v jeho vnitřních pojivových tkáních a v jejich vztahu s gravitačním polem Země.

Rolfing (Strukturální integrace) přiměřené a postupné vzdělává člověka, tak aby se mu otevírali nové možnosti a SVOBODY pohybu, prožívání a vyjadřování. Tělesné struktury se při práci se systémem Rolfing uspořádají tak, že gravitace, která nás neustále působí a ovlivˇnuje náš život, bude sloužit jako léčitel špatných a bolestivých stavů, které byly vyvolány špatným držením těla, postojem (a to i mentálním) a pohybovými návyky nebo stereotypy.

Rolfing je fyzicky aplikovaná terapie prováděná školeným terapeutem typicky v sérii deseti sezení s cílem maximalizovat duševní a fyzickou pohodu (pocit zdraví) klienta.

Co lze pomocí Rolfingu (Strukturální integrace) ovlivnit?

Rolfing (strukturální integrace) je prospěšný pro široké spektrum lidí a podmínek a přispívá nejen prevencí v novodobé zdravotní péči, ale i výrazně dobře působí při:

 1. Bolesti zad
 2. Bolesti krční páteře a šíje
 3. Bolesti pohybového aparátu
 4. Špatná pohyblivost (například zamrznuté rameno, bolesti při pohybu v koleni, traumatizovaný bolestivý kotník a jiné)
 5. Lokální bolesti měkkých tkání (například tenisový loket)
 6. Pooperační stavy, kde je nutnost rehabilitace a zpětného začlenění operované části těla do normálního režimu.
 7. Pro sportovce – zvýšení pohyblivosti a effektivnosti pohybuů a tedy i v jistém ohledu zvýšení výkonnosti.
 8. Držení těla a korekce postoje při stání, chůzi i sezení
 9. Uvolnění křečí v organizmu
 10. Zlepšení kvality života a prožívání.
 11. Snížení bolestivosti při pohybu
 12. Fyzický a duševní vývoj člověka – vhodné např. pro lidi, kteří pracují na svém osobním vývoji a růstu.

Jak Rolfing (Strukturální integrace) probíhá?

Rolfing (Strukturální integrace) je založen na systematické a velmi komplexní práci měkkými povázkovými tkáněmi člověka. Je uspořádán do jednotlivých sezení, které na sebe navazují a postupně uvolˇnují a vyrovnávají napěti v jednotlivých částech těla a tím balancují (vyrovnávají a harmonizují) chování lidského těla v gravitačním poli Země.

Postupně se uvolˇnují a vyrovnává napětí v měkkých povázkových tkání a postupuje se od povrchu těla až k hlubokým svalům a tkáním (např. i orgánům), které tvoří stabilizační systém člověka a jsou velmi zodpovědné za správné držení těla a náš postoj. Klient je postupně zasvěcován a veden k většímu vnímání a cítění svého těla a učí se jej efektivněji používat.

Sezení Rolfingu obvykle začíná diagnostikou, rozhovorem, po kterém je klient požádán, aby si odložil do spodního prádla (připadně na přání klienta nebo souhlasí-li jsou provedena dokumentační fota, která monitorují průběh sezení a celéh práce v systému Rolfing). Poté následuje vlastní prácemyofasciálními technikami a pohybem na lehátku, kdy terapeut může použít i jiné vhodné a dostupné techniky pro práci s tělem. Během této práce dochází k vyrovnávání napětí v měkkých povázkových tkáních (fasciích). Po této práci následuje případné malé vzdělávání klienta v sedě, stoje nebo pohybu (můžete být například požádáni, abyste si sedli nebo se postavili a prošli a vnímali své tělo nebo jeho různé části). Poté se terapeutické sezení Rolfing (Strukturální integrace) ukončí rozhovorem s terapeutem.

Jak často bych měl přijít, aby to fungovalo?

 1. Můžete přijít například jen jednou, a sami se poté rozhodnete zda sezení opakovat a zda chcete přijít znovu.
 2. Aby byl systém Rolfing zcela funkční a efektivní pro Vaše tělo a aby došlo k propracování a vyrovnání napětí i v hlubokých měkkých tkání v těle, je vhodné přijít na 10 sezení Rolfing a poté učinit delší pauzu (minimálně 3 – 6 měsíců), kdy má tělo možnosto pracovat s impulzy získanými během terapeutických sezení, které byly provedeny. To je čas, kdy Gravitace je pak léčitel.
 3. Pokud klient cítí potřebu nebo nutnost přijí znovu v krátké době i po ukončení terapie, je to samozřejmě možné a lze navázat na prodělaná sezení, ale je vhodné to konzultovat s terapeutem Rolfingu, který situaci posoudí a zváží vhodnost dalšího terapeutického sezení.

masáže, terapiemasáže, terapiemasáže, terapiemasáže, terapiemasáže, terapiemasáže, terapiemasáže, terapiemasáže, terapie

Zdroj: http://www.praha-masaze.info

První čech, který vystudoval Rolfing v Evropské Rolfingové Asociaci nabízí Rolfing ve studiu Aithér. Stránky s aktuálními informacemi o Rolfingu v čechách a věnované pouze Rolfingu můžete navštívit zde: Rolfing v Čechách.

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama