MERLINOVA MAGICKÁ PŘEDPOVĚĎ NA DUBEN 2018 PRO VŠECHNA ZNAMENÍ

 

Duben jako čtvrtý měsíc v pořadí bude navíc pod vibrací č. 4 (Osobní vibrace čtyřky znamená období fyzicky nesmírně aktivní. Lidé se musí naučit dodržovat v tomto roce určitý rytmus, aby svou energii účelně využili, ale nezašli přitom příliš daleko a nakonec neonemocněli. Objevuje se i sklon k unáhleným rozhodnutím, která vedou k různým omezením a z toho plynoucím frustracím. 
V průběhu tohoto období má pro lidi velký význam pocit určitého zajištění. Uvažují o své budoucnosti i o budoucnosti svých nejbližších a plánují mnohem více dopředu než v kterékoli jiné době. Lidé budou v tomto měsíci hledat podporu a povzbuzení, protože se mohou cítit nejistí a pochybovat o své schopnosti dosáhnout v životě úspěchu. V tomto období se dá stihnout hodně, je však nutné naučit se zorganizovat si život a konstruktivně usměrňovat svou energii, jinak může stres vyvolat nervové napětí. Pokud se lidé naučí odpočívat a vyrovnávat se s energií, může jim tento měsíc přinést velký úspěch.)

 

BERAN (21.3. – 20.4.): (kříž-kosa-kotva-lilie-jezdec)

Pro Berany bude DUBEN opět měsícem ve znamení povolání, práce, věrnosti, stálosti a stability, ale také opory, jistoty, nadějí i klidného přístavu. Ve vztazích znamením stability poskytující jistotu a oporu, ale také nezdrav připoutanosti či pevných a stálých citů. V profesní sféře potom ve znamení práce, podnikatelských záměrů, spolehlivosti, ale také možnosti dokonalého uplatnění, neboť jejich dvorní kartou je „KOTVA“. Berani budou především v tomto měsíci rozvíjet, pilovat a dotahovat do detailů to, co započali v březnu. Ale nebudou jen oni, kdo z větší části ovlivní svou profesní sféru. Bude to i osud a jeho záměry. Nejen že právě tady bude otevírat karmická témata, spojená s minulými životy, ale také bude nutit Berany do toho, aby naplnili v profesní sféře své životní poslání. Osudem ale právě v profesi a kariéře budou Berani zkoušeni či vystavováni lekcím, a to nejen v podobě náhlých možností, příležitostí nebo nabídek, ale také v tom, co může být ohroženo, pokud se berani dostanou do určité ohroženosti jejich postavení. Jde o to, aby nepropadali panice, ale věřili, že je vždy naděje na řešení. Protože svým způsobem budou osudově propojeny dvě oblasti – práce a rodina. Jedna tak bude mít vliv na druhou. Součástí tohoto dubnového procesu ale budou i osudové zprávy, novinky nebo informace, které mohou náhle na scénu vnést neklid nebo nepříjemné ohrožení, to se ale v případě nepříznivých nebo nepříjemných zpráv týká spíše rodinné oblasti. Přesto pro Berany ale duben vůbec nebude špatným měsícem, sice jej více budou řídit osudové záležitosti nebo události, ale díky tomu se odkryje hlubší pochopení toho, proč se berani s něčím perou či proč proti něčemu se snaží jít tvrdě hlavou proti zdi. Tyto osudem řízené situace jsou tu i proto, aby se otevřela témata z minulých životů, kdy naděje, víra, ale i profesní sféra měla vliv na chod rodiny a její vazby, stejně tak do jaké míry byla podpora rodiny, aby Berani byli úspěšní v profesní sféře. Jde jen o dorovnání a vyvážení toho, co prožívali v minulosti mezi tím, co prožívají v současném životě…

 

BÝK (21.4. – 21.5.): (hvězdy-dítě-had-měsíc-jezdec)

Pro Býky bude DUBEN měsícem ve znamení starších žen, menších komplikací, vytáček, průtahů, intrik, ale i rivality, svádění či oklik. Ve vztazích znamením komplikovanějších citů, připoutanosti, nedůvěry nebo přetvářky, ale také vypočítavosti nebo překážek. V profesní sféře potom ve znamení komplikací nebo problémů, pletich, zákeřnosti a nefér boje ze strany vypočítavé ženy, neboť jejich dvorní kartou je „HAD“. Duben bude pro Býky ve znamení žen a o ženách, ať už samotných Býčic nebo o ženách z jejich blízkého okolí. Setkávat se tak mohou s oklikami v úspěchu či uznání, ale v rozporu mohou být i s vlastními myšlenkami a nadějemi, že se něco potáhne příliš dlouho anebo že přijdou zádrhele a komplikace. Ty navíc může zapříčinit i způsobená naivita, pokud si Býci dopředu neověří fakta a pravdu. V něčem ale budou chtít Býci začít znovu a roztočit tak kolo úspěchů i uznání. Od čeho budou očekávat určitá vyjasnění nebo výraznější posun. V případě citů by ale Býci neměli příliš na něčem lpět, protože jinak jim to přinese zklamání v podobě zbytečných citových investic. Ani na začátku či do půlky dubna nemusí vidět výsledky, ale sláva, uznání i úspěšnost je přesto nemine. Projeví se ale až ve druhé půlce dubna. V menším rozporu je fakt, že Býci chtějí a budou chtít být uznávanější, často se cítí přehlížení nebo opomíjení, ale je to proto, že sami příliš druhým důvěřiví nebo jsou v lecčems až zbytečně naivní. Neznamená to, že by k nim byl duben skoupý, to ne, jen se k nim úspěšnost a uznání bude tak trochu delší cestou prokousávat. Svým způsobem se jim ale budou navracet i takové situace, ve kterých oni sami vůči druhým otáleli, něco protahovali nebo zdržovali. Přesto by si ale měli zachovat energičnost nebo více projevovat vděčnost. Menším úskalím pro Býky bude v dubnu častější proměnlivost nálad, takže se může stát, že jejich mysl bude roztěkaná a každou chvíli tak mohou myslet jinak, čímž vlastně budou stejně apríloví jako celý duben…

 

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.): (pes-dítě-hvězdy-kosa-klíč)

Pro Blížence bude DUBEN měsícem ve znamení uskutečňování plánů, příznivých vyhlídek, ale i pozitivního vývoje, myšlenek, vnuknutí nebo nápadů. Ve vztazích znamením pozitivních citů, ideálů, ale i jistého ochlazení. V profesní sféře potom ve znamení úspěchu nebo něčeho nového, neboť jejich dvorní kartou jsou „HVĚZDY“. Právě v tomto měsíci se Blíženci mohou dočkat náhlé a nečekané úspěšnosti a to zejména tam, kde ji vůbec neočekávali. Ale nepůjde jen o jejich vlastní úspěch, ale vnímat budou i úspěchy druhých, ke kterým mohou být vřelí, ale také je mohou přijmout s určitou chladností a menším nezájmem. Dočkat se ale mohou i nečekaného štěstí a kdo bude stát na pozadí? Inu, jejich spřízněná duše, která se může nečekaně projevit. Tyto duše mohou být nejen z řad přátel, ale i z rodiny a to zejména, pokud se jedná o potomstvo. Právě ono se bude snažit něco ukázat nebo naznačit. Vznikat ale v dubnu budou i nečekaná nová přátelství nebo se naopak do životů Blíženců budou navracet lidé z minulosti, což se může vztahovat na obnovu staro-nových přátelství, ale podílet se to může i na vznik zcela nových. Blíženci ale díky úspěšnosti i ochraně šťastných hvězd mohou snadno a lehce něco získat nebo dosáhnout takřka 100% úspěchu, zlepšit se mohou vztahy, příjmy i jejich postavení, stejně tak se ale může znovu posílit jejich chřadnoucí sebevědomí. Sami ale mohou objevit něco významného, co jim až do této doby unikalo nebo to respektive neregistrovali. Přicházet ale v dubnu budou i nové začátky, ty mohou navíc souviset i s těhotenstvím nebo chtěným mateřstvím, takže pokud Blíženci touží po potomkovi, právě duben je příznivým měsícem pro početí, v jiném případě se ale těhotenství může projevit příznivými zprávami. Jisté je to, že prakticky celý duben bude pro Blížence klidným, prosperujícím i úspěšným měsícem. Sice se tu a tam může najít nějaká ta chybka, ale vzhledem k tomu, že se Blíženci budou opájet vlastním úspěchem, příliš je to nerozhodí. S jistotou ale bude docházet i k usmířením, upevňovat se budou prakticky všechny možné vztahové vazby, přesto si ale Blíženci budou muset uvědomit, zda právě jejich city jsou správně a ke každému směřovány, ne ke každému totiž budou stejní. O menší překvapení se ale může postarat a to zcela neočekávaně nebo překvapivě potomstvo Blíženců, což přinese nejedno překvapení…

 

RAK (22.6. – 22.7.): (strom-dopis-kosa-jezdec-srdce)

Pro Raky bude DUBEN opět měsícem ve znamení zlomů, zvratů, překvapení, ale i šoků, radikálních řezů, náhlosti či nečekanosti, Ve vztazích znamením zpřetrhaných citů, averze, šokujících událostí, ale i studené sprchy. V pracovní sféře potom znamením ohrožení pracovní pozice, tvrdých procitnutí, náhlých konců nebo nezdarů, neboť jejich dvorní kartou je „KOSA“. Do života tak Rakům budou vstupovat nejen náhlé životní situace, ale i náhlé a překvapivě nečekané zprávy, novinky nebo informace. Tak trochu ale budou vnášet více neklidu nebo nervozity, nicméně raci by v tomto měsíci měli být opatrní na své myšlenky, tyto zprávy se mohou týkat prakticky jakékoliv oblasti, ale zejména nejvíce mohou zasáhnout city, srdeční záležitosti a lásku. Na jednu stranu jim tak do života může vstoupit náhle nová láska nebo ta stávající projde určitým otřesem nebo zraněním. Právě tyto zprávy mohou působit dobře jen na zdánlivě, na jejich pozadí se ale může skrývat jistá útočnost. Proto by měli být opatrní a zprávy, informace nebo novinky brát s notnou dávkou trpělivosti a ihned nepanikařit. Náhlé a nečekané zprávy se ale mohou týkat i zdraví, na které by se měli Raci v tomto měsíci zaměřit. Stejně tak může dojít i ke zrušení něčeho, na čem byli delší dobu domluveni. Celý duben se tak ponese v duchu překvapení, nepředvídatelnosti či náhlých situací, se kterými právě toto znamení nebude počítat. Občas se může stát, že právě Raci budou na dané okolnosti jen zírat s otevřenou pusou. Ne vždy a za všech okolností ale musí být situace nebo zprávy či informace negativní, naopak mohou přinést i nečekaná řešení, vývoj i pozitivní nebo překvapivě radostné události. Na každého se ale daná náhlost bude vztahovat jinak, jsou tu náhlá seznámení, náhle nově vzniklé vazby ať už citové nebo přátelské, ale také se objeví náhle a nečekaně i něco, co do té doby Raci považovali za neuskutečnitelné nebo nerealizovatelné. Duben tak pro ně bude měsíce, kdy se kolem nich mohou střídat jak na horské dráze období energičnosti i skleslosti. Nicméně skutečný původ toho, proč se jim to děje uvidí až v následujících měsících…

 

LEV (23.7. – 23.8.): (lilie-myši-loď-had-hora)

Pro Lvy bude DUBEN měsícem ve znamení cest, cestování, ale i ciziny, stejně tak jako tužeb, snů, plánů či dobrých výsledků, ale zjištění že všechno má svůj čas nebo příchodu nových životních situací či startů. Ve vztazích znamením myšlenek na někoho, plánování a odhodlávání se k něčemu, ale také o jistém posunu nebo vývoji kupředu. V profesní sféře potom ve znamení nových úkolů, plánů, ale i zodpovědnosti či projektů, stejně tak jako i expanze, neboť jejich dvorní kartou je „LOĎ“. Ne, že by duben byl pro Lvy špatným měsícem oproti únoru a březnu, ale spíše to budou oni, kdo si i sebelepší vyhlídky budou chtít zdůvodňovat nebo si vůči nim vytvářet zcela zbytečné a neobjektivní tvrdohlavé překážky. Nicméně na zcela zbytečné překážky také mohou narážet ve vztazích a to zejména těch rodinných, protože něco jiného budou chtít Lvi a něco jiného budou chtít druzí, díky čemuž se častěji mohou dostávat do konfrontací nebo slepé uličky. Pravděpodobně se to bude dotýkat záměrů jak potomků, tak i ostatních členů. Je zcela jedno, k čemu se daná témata budou vztahovat, ale výraznějším aspektem může být rodinná dovolená nebo odcestování za řešením vážnějším životních situací. Pokud se ale Lvi rozhodnout k cestování právě v dubnu, měli by se obrnit trpělivostí, protože na ně mohou číhat nástrahy dopravních omezení, zpoždění, kolon nebo dopravního kolapsu. Neměli by se tím ale nechat vyvést z míry, všechno má svůj čas a i přes tyto menší negativní aspekty jim spíše bude vše nahrávat do karet. Nicméně tak trochu si budou nejistí i samy sebou, správností svých postojů, názorů nebo chování ke druhým. Neměli by se ale nechat ničím zviklat, protože to by mohlo u slabších jedinců (nejsou všichni Lvi stejní) i pochybnosti, obavy, nejistotu i strach, zda to, čeho chtějí dosáhnout je správné a zda se náhodou nesetkají s odmítnutím, překážkami nebo stagnací. Půjde spíše ale o jejich myšlenkové varianty a domněnky, než aby se tak skutečně dělo. Milí Lvi, v tomto měsíci pochybnosti i obavy hoďte za hlavu, nechtějte po sobě víc, než můžete zvládnout a hlavně si nevytvářejte zbytečné a domnělé překážky, které se nakonec stejně projeví jako naprosto zbytečné a neopodstatněné…

 

PANNA (24.8. – 23.9.): (jetel-prsten-dopis-věž-pes)

Pro Panny bude DUBEN měsícem ve znamení zpráv, dokumentů, ale také korespondence, novinek i komunikace. Ve vztazích znamením častější komunikace, ale také tak trochu povrchnějších citů a pocitů, ale také k častější komunikaci, k potřebě něco sdělovat. V profesní sféře potom ve znamení dozvědět se něco důležitého, ale také v papírování, či v dokumentech nebo pracovních schůzek a kontaktů, neboť jejich dvorní kartou je „DOPIS“. Celý tento měsíc ale bude o výraznější komunikaci a to nejen o vztazích, ale především s přáteli, kdy Panny budou chtít něco probrat, rozebrat nebo najít souvislosti. Dočkat se ale mohou i šťastných či příznivých zpráv od přátel, se kterými delší dobu nebyly v kontaktu, ale ne vždy se setkají s pozitivnější reakcí. Občas právě u přátel mohou narážet na jejich egoistické postoje nebo názory, což může Panny nutit občas se jakoby stáhnout a dopřát si většího klidu. Stejně tak mohou usoudit, že v případě některých přátelství neuškodí i prospěšnější odmlka a to z toho důvodu, že budou poztřebovat i vlastní klid k tomu, aby si samy něco ujasnily. Potěšující pro ně mohou být i partnerské, rodinné nebo profesní vztahy, budou se v nich cítit o poznání šťastněji, než tomu bylo dřív a důvodem bude jejich vlastní štěstí, které byly schopny nalézt sami v sobě. Duben tak pro Panny může znamenat doslova boom ve štěstí, protože do čehokoliv se pustí, čemukoliv se budou věnovat jim půjde k ruce. Dokonce i v případě řešení úředních záležitostí bude štěstí stát na jejich straně. A stejně tak i v případě závazků, slibů nebo smluv či dokumentů. Co zpráva, to radost. Doslova z nich štěstí může sršet na všechny strany a budou k tomu mít i důvod. Duben bude navazovat na březen, kde se leccos vyjasnilo nebo uvedlo do pohybu, tak proč by si nemohly právě v tomto měsíci užívat svého štěstí dosytosti. Obklopeni budou především těmi, kterým důvěřují a kteří je v minulosti nezklamali, naopak izolovat se mohou od těch, kteří ve vztazích vidí jen své vlastní záměry…

 

VÁHY (24.9. – 23.10.): (rakev-kotva-květiny-ptáci-dítě)

Pro Váhy bude DUBEN měsícem ve znamení pozorností, pozvání, setkání i seznámení, ale i spokojenosti, koketérie či lichocení. Ve vztazích znamením zalíbení, sympatií, příjemných pocitů i náklonnosti či počáteční zamilovanosti nebo usmíření. V pracovní sféře potom ve znamení milejší atmosféry, pochval nebo radosti i chuti do práce, neboť jejich dvorní kartou jsou „KVĚTINY“. Ale ne všechno, co bude k Váhám přicházet bude provázeno radostí. I radostnější nebo pozitivnější rozrušení může později zapříčinit určitou ztrátu klidu a pohody, i když nepůjde o nic výraznějšího, nicméně setkávat se mohou s nezdvořilostí nebo nezájmem či odmítnutími. Ale duben pro ně bude i měsícem, kdy si budou o někoho dělat starosti a to o někoho, kdo je jim velmi blízký, ať už se jedná o vlastní potomky, přátele nebo někoho z kolegů. Úzce to ale bude spíše propojeno s nějakou ženou a právě kvůli ní si Váhy mohou dělat starosti, což ale nakonec dobře dopadne a osvobozující bude i nečekaný telefonát nebo rozhovor. Stejně tak mohou zažívat i jistá rozrušení radostí a to, pokud je něco velmi mile zaskočí nebo překvapí. Jen v profesní sféře by měly být Váhy připraveny na možné problémy nebo komplikace, protože se mohou ocitnout pod náhlým tlakem, opatrné by tak měly být na jazyk, myšlenky i ostřejší slova, protože by si tím mohly vysloužit i hrozbu výpovědí. Nicméně ty Váhy, které byly a jsou nespokojeny samy mohou s výpovědí přijít, ale nemusí to být jen díky tomu, že kolem nich bude napětí, ale spíše kvůli tomu, že přijde lepší a lákavější nabídka nebo možnost něčeho zcela nového, čehož by se měly chopit. Občas ale v dubnu zaznamenají i rozvíření poklidných hladin kolem sebe, což si může vynutit jejich drobnější nervozitu nebo napětí. Ale i tyto aspekty mohou souviset s radostí, ta bude v dubnu na prvním místě a od ní se bude všechno odvíjet. Snažit by se ale měly Váhy i o to, uzdravit v sobě své vnitřní dítě, protože i díky tomu mohou zaznamenat něco nového a pro ně výrazně radostného. Co to ale bude, ukáží až následující měsíce…

 

ŠTÍR (24.10.- 22.11.): (had-hvězdy-klíč-strom-jetel) 

Pro Štíry bude DUBEN měsícem ve znamení jistoty, jistot a spolehlivosti, zabezpečení, ale také řešení či rozřešení. Ve vztazích znamením jistoty, důvěry, bezpečí, ale i připoutanosti. V profesní sféře potom ve znamení jistoty, důvěry a upevňování vlastní úspěšnosti, neboť jejich dvorní kartou je „KLÍČ“. Duben pro ně bude stěžejním měsícem, snoubit se bude štěstí s úspěchem, přesto i když těchto dvou aspektů dosáhnou, bude je to stát nemalé úsilí. Na cestě ke štěstí i životním jistotám by měli počítat s určitými oklikami či menšími zisky. Ty větší a výraznější se projeví až s koncem měsíce. Zajímat je ale bude i budování životního štěstí a jistot, přijmout a pochopit tak mohou něco významného nebo na jednou objeví jednoduché řešení jak vše opět získat do svého života. Mnohým situacím i okolnostem tak lehce přijdou na kloub, což jim přinese jednak téměř 100% úspěch, ale i jisté štěstí. I oni budou totiž v dubnu pod vlivem své šťastné hvězdy, která je bude podporovat. Zlepšit se tak prakticky může u nich cokoliv v životě, posílí to jejich sebevědomí, ale neměli by to zase až tak přehánět, aby to nezavánělo arogancí. Rychlejší ale budou i v jednáních, protože budou vědět, že jim to přinese buď úspěch nebo jistý zisk. Nicméně v dubnu by ale měli svou pozornost zaměřit i na zdraví, a to komplexně, sice budou intuitivně vnímaví, ale neznamená to, že je nemohou postihnout nějaké ty zdravotní obtíže, i když lehčího charakteru. Určitě by neměli opomenou přírodní doplňky stravy, větší přísun vitamíny i bylinných čajů. Nejen budovat, ale také udržovat si budou Štíři své životní štěstí, a i když se bude jevit jako téměř jisté, stále budou mít ještě co zlepšovat, vylepšovat nebo udržovat. Duben tak pro ně bude takřka bezproblémovým měsícem, a pokud se přece jen něco vyskytne, budou Štíři schopni se toho chopit, zakousnout se do toho a rychle vyřešit, přece si nebudou nechávat své štěstí i úspěch ničím pokazit…

 

STŘELEC (23.11. – 21.12.): (klíč-jezdec-věž-park-dítě)

Pro Střelce bude DUBEN měsícem ve znamení způsobu života, životního průběhu, ale i o osamělosti, úřadech a institucích, stejně tak jako o povýšenosti nebo ustrnutí. Ve vztazích znamením odtažitosti, odstupu, oddělenosti nebo zábran. V profesní sféře potom ve znamení vyšších postů, samostatnosti nebo o úspěchu, vykoupeném osamělostí, neboť jejich dvorní kartou je „VĚŽ“. Spíše se ale duben bude tvářit ve znamení úředních záležitostí, jednání i styků, ale i o úředních zprávách nebo informacích. Ty v návaznosti budou ale souviset i se společenským postavením Střelců. Nicméně oni sami se jakoby tento měsíc budou chtít více stáhnout do sebe, izolovat se od ostatních, ale ne proto, že by je něco v okolí iritovalo. Spíše ke své samotě budou tíhnout z jiného důvodu. Tím důvodem bude jejich vlastní vnitřní nitro, spojení se sebou samými, což jim ale do budoucna bude prospěšné v jistých nových začátcích. Druhým aspektem bude i příznivost dubna pro početí nebo otěhotnění, stejně tak jako se tuto důležitou novinku mohou Střelci sami dozvědět. Pomýšlet ale ve svém nitru mohou i na odchod, rozchod nebo odpoutání se od současného, prostě budou chtít něco nového, a je to proto, že současné jim jakoby přestane vyhovovat. Není to jen o osamělosti, ale o jejich další životní cestě a to i v případě, pokud by za sebou měli něco zanechat. V případě úředních záležitostí ale mohou být tak trochu naivními, nicméně opatrní by také měli být i na menší překážky vytvořené vlastní vinou nebo chybou. Nebude to sice nic významného, ale může to Střelce dočasně potrápit. Stejně tak pro ně bude duben významný v tom, že je bude nutit odpoutat se od něčeho, na čem až příliš lpí. Bez tohoto poznání se totiž jen ztěžka budou schopni vydat novými cestami, protože je právě tento aspekt stále může stahovat zpět do minulosti. Duben tak spíše pro ně bude měsícem vlastního poznání a pochopení, že setrvávat na jednom místě je zbytečné a že je důležité udělat ten rozhodující krok, i kdyby se na další cestu měli vydat sami…

 

KOZOROH (22.12. – 20.1.): (kniha-rakev-dopis-čápi-klíč)

Pro Kozorohy bude DUBEN stejně jako pro Panny měsícem ve znamení zpráv, dokumentů, ale také korespondence, novinek i komunikace. Ve vztazích znamením častější komunikace, ale také tak trochu povrchnějších citů a pocitů, ale také k častější komunikaci, k potřebě něco sdělovat. V profesní sféře potom ve znamení dozvědět se něco důležitého, ale také v papírování, či v dokumentech nebo pracovních schůzek a kontaktů, neboť jejich dvorní kartou je „DOPIS“ Přicházet k nim tak budou zprávy nebo novinky, o kterých nebudou vědět, stejně tak jako i zprávy, které je mohou zaskočit nebo překvapit. Zprávy, informace nebo novinky, stejně tak jako i dokumenty mohou být pro mnohé Kozorohy ale také příčinou změn, které se jim ale nemusí příliš zamlouvat. V něčem sice vyjdou ze své vnitřní krize nebo projdou transformujícími změnami, nicméně ty se ale nemusí obejít bez určitých zlomových okamžiků či bolestnějších nebo zraňujících završení nebo zakončení. Určitou nepřízeň mohou přinést ale i zprávy smutnějšího charakteru. Duben pro Kozorohy ale může být zlomový i v tom, že mohou čelit nějakému skrytému zlu, které se jim sice nakonec podaří odvrátit, ale za cenu přílišného vynaložení všech dostupných sil nebo s určitým psychickým vypětím. Sice ne ihned, ale s postupem času mohou také odhalit nebo pochopit něco skrytého v daném podtextu situací nebo okolností. S něčím se ale také budou muset smířit, a to s tím, že ne vše, co chtějí jim musí vyjít. Duben ale nemusí být jen nepříznivým, naopak mnohé změny zapříčiní i návrat silnější pozice, a i když se ze začátku mohou tvářit jako nepodstatné nebo bezvýznamné, následně mohou nabrat na své intenzitě a Kozorozi se tak na konci měsíce mohou i překvapivě zasmát tomu, co prožili. Ne všechno totiž na první pohled bude vypadat takové, jaké se to bude jevit na svém konci…

 

VODNÁŘ (21.1. – 18.2.): (hvězdy-myši-hora-čápi-důtky)

Pro Vodnáře bude DUBEN měsícem ve znamení soupeření, neústupnosti i tvrdohlavosti, stejně tak jako vzdorovitosti nebo odmítání, či stavění se do opozice nebo namáhavosti. Ve vztazích ve znamení antipatií, tvrdosti či uzavřenosti, ale i nepřístupnosti izolovanosti. V profesní sféře potom ve znamení překážek, zamítnutí či úkolů na dané síly či zjevné nepřátelství, neboť jejich dvorní kartou je „HORA“. Duben pro Vodnáře neznamená jen měsíc překážek nebo vzdorovitosti, ale také o změnách, o rozpouštění či uvolnění. Právě to, v čem Vodnáři stagnovalo dospělo v březnu do svého vrcholu a s dubnem přijde uvolnění či odstraňování, ale také postupné odbourávání všeho, co blokovalo. Příčinou průlomů i změn samotných ale ve valné většině budou zásadní a důležité rozhovory, diskuse či komunikace právě na ta témata, která brzdí a svazují. Čím Vodnáři dojdou k jistým pochopením, že tyto změny jsou pro ně přínosné a budou se chtít chopit svých šancí. Více by si ale měli v tomto procesu věřit, vzdát se vlastních pochybností, obav nebo nejistot, protože ať už chtějí nebo ne, jsou to právě oni, kdo si těmito aspekty blokují svou vlastní úspěšnost i neotřelé a takřka skvělé šance. Díky průlomovým změnám je tu silná šance na návrat úspěšnosti, navíc právě v dubnu bude většina Vodnářů podporována svou šťastnou hvězdou, ale pozor!!! Přesto je tu pro Vodnáře jedno důležité varování. Pokud se totiž daných změn chopí s větší unáhleností nebo zbrklostí, později si tím mohou další nové překážky nebo stagnace vytvářet. Trochu budou mít problémy s autoritami, ale důležité pro Vodnáře by mělo být to, že jen oni sami si často blokují vlastní úspěch i postup a to díky zcela zbytečným a neopodstatněným překážkám, které si vytvářejí. Celý duben tak pro ně bude mít dvojí význam. Na jednu stranu budou konfrontováni sami se sebou a se svými strachy, na stranu druhou mohou dosáhnout nebývalého vítězství, pokud přijmou všechny změny takové, jaké k nim budou přicházet a vezmou si přesně to důležité z toho, co k nim bude vysíláno…

 

RYBY (19.2. -20.3.): (kosa-rakev-slunce-ptáci-srdce)

Pro Ryby bude DUBEN měsícem ve znamení optimismu, vitality, síly i energie, ale také tvořivosti, kreativity či úspěchů, ale stejně tak i vytrvalosti. Ve vztazích znamením velké lásky nebo sympatií, plnosti života i bezstarostnosti či krásných zážitků. V profesní sféře potom ve znamení pozitivních výsledků, úspěchu nebo zlepšení příjmů, neboť jejich dvorní kartou je „SLUNCE“. Sice pro ně duben takřka energií i optimismem nabitý měsíc, ale pamatovat by Ryby měly na to, že pokud svou energii soustředí do přílišné rychlosti, mohly by lehce něco přepísknout, což by si vyžádalo i určité zastavení a to buď v podobě nemoci, nehody nebo vyčerpání. Záležet totiž bude jen na nich, zda se budou chtít do všeho vrhnout z vervou nebo zda zvolí zlatou střední cestu optimální rychlosti. V prvním případě by totiž mohly samy sebe vystavit příliš nebezpečné hektičnosti i napětí, protože by nevěděly najednou z které do které a co stihnout dřív. Nebude to ale jen energičnost a optimismus, co by se mohlo vymknout kontrole. Tak trochu pokud budou příliš hrrrrrr i v citech a vztazích, mohou si nechtěně vysloužit i nějaké to odmítnutí nebo něco zraňujícího. Výjimkou ale nebude ani fakt, že i ony samy mohou někoho citově zranit, protože prostě pro ně už city s danou osobou už nebudou buďto důležité nebo spíše budou přinášet větší mrzutosti a starosti. Tak trochu se ale u Rybek bude prát i rozume se srdcem, každý z nich bude chtít totiž něco jiného. Stejně tak jako Rybky samotné mohou náhle vzplanout, stejně tak ale i náhle vyhasnout. Prakticky celý duben se ponese v duchu nečekaných a náhlých situací, na jednu stranu bude přicházet úspěch i uznání, na druhou stranu si ale právě tyto dva aspekty mohou vybrat citelně svou daň. Charakter dubna pro ně bude spíše mít jakoby houpačkovitý charakter, záležet ale bude především na Rybách, jak se budou chtít daných šancí, situací i příležitostí chopit. Pokud budou jednat uvážlivě, bude to v jejich prospěch. Pokud ale zafunguje jejich zbrklost a unáhlenost nebo přílišná rychlost, snadno se může vše obrátit proti nim…

 

UPOZORNĚNÍ:

Předpověď je všeobecně pojímána, neplatí pro všechna znamení současně. Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Textové chyby vyhrazeny. Neprošlo jazykovou úpravou. Respektuji autor. práva obrázků. Autor článku: Pavel/Merlin

http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz/ 

Autor článku: Merlin

Vaše komentáře

Reklama