SKONČIL ČAS VYSVĚTLOVÁNÍ, NASTAL ČAS ČINŮ

 

Samozřejmě všichni ti, kteří zůstávají ve svých hlavách a naučených programech nic nepozorují. Žijí si svým „ životem“, kde otrokem i otrokářem jsou především sami sobě. Mají stále větší nároky, a to především v hmotném světě. Neustále plánují dopředu, do budoucnosti, žijí na dluh, a neuvědomují si, že jim utíká mezi prsty Přítomnost. K tomu všemu si v tom velice libují a většinou se chovají jako mistři světa. Ego velí a rozhoduje v jejich životech. 

Na druhou stranu ti, kteří již částečně pochopili, kde se ukrývá naše největší síla, se nachází na místě, odkud mohou pozorovat dvě cesty, které se jim ukazují. Teď je jen na nich, kterou si vyberou. Z toho, co kolem sebe pozoruji vím, že jich stále ještě mnoho volí starou cestu duality a falešných pozlátek. I když se zdají být do určitého stupně probuzení, k tomu, aby vystoupili z duality to nestačí. Dualita nás do určité úrovně uvědomění pustí, nicméně sami v hlavě se nedokážeme pustit starých myšlenkových programů a jedeme dál v posuzování, kritizování, pocitech viny a oběti, domnělých jistotách, chytračení apod. Co je platné, když na sociálních sítích sdílíme různá moudra druhých a sami tak vůbec nežijeme? Příkladů nacházím každý den spousta. Ano, chce to odvahu vykročit tam, o čem jenom dokážeme mluvit. Naučili jsme se automaticky a až přespříliš důvěřovat celebritám  a jiným zaručeným zdrojům, a nevidíme, že naše kamarádka Alenka nám ukazuje cestu svým každodenním příkladem. Že je bez „normální práce“? No a co? Kdo může posoudit, zda nedělá pro společnost a hlavně pro sebe víc než ten, který chodí do práce a dělá práci, která je uměle vytvořena a navíc ho ta práce nebaví? Alenka se věnuje rodině, svým dětem a tomu, co ji baví a naplňuje. Vždy má tolik peněz, kolik potřebuje k tomu, aby přežila, i když je to v této době stále těžší. Právě na takových příkladech poznáme, že tam už nejspíš našli to, co my stále hledáme.

A což teprve abychom důvěřovali sami sobě! To už je opravdu na nás moc! To po nás přece nemůže nikdo chtít! My přece MUSÍME PROTOŽE…nebo to NĚCO NEJDE PROTOŽE…. a další řada zaručených výmluv, proč se nemohu chovat tak, aby to bylo v souladu s naší přirozeností…. Jsme zahlcení spoustou mýtů, kterým jsme uvěřili a stále odmítáme vidět, že i to, co se vydává za dobro je pouze cílená manipulace. Stáváme se sice tzv.„duchovními lidmi“, pracovníky světla, kartáři, různými kouči, učiteli, vychovateli, lektory života a nabízíme druhým návody na život, bez toho, abychom našli návod na ten svůj. Toto všechno jsou stále role a hra duality. Pokud náš záměr není čistý a nepochází z darů, které jsme dostali od Boha a nevychází z naší přirozenosti, zaplétáme se dál do karmického kruhu se všemi našimi klienty.

Ani ti, co se rozhodli pro druhou cestu – cestu do Jednoty, to nemají jednoduché.Neustále jsou prověřováni různými zkouškami, zda jsou ve svém rozhodnutí pevní a zda opět nesejdou na starou cestu. Největší zkoušky jim právě uštědřují ti, co se sami pasovali do nadřazených rolí, a z pozice a vychytralosti dualitního myšlení na ně zkoušejí své manipulátorské kousky. Bohužel, vždy se setkávají s úspěchem u stáda, nikoliv však u těch, kteří už se druhou cestou jednoty a svobody vydali. Ano, chvíli mohou být zasaženi jedovatými šípy, ale oheň, který se v nich již rozhořel je silnější a spálí to, co jim už nepatří.  Jdou dál nepochopeni svými nejbližšími, ale na to si však dávno už zvykli.

Změna však přichází v tom, že už dál nemohou mlčet a cítí potřebu se ve své síle projevit. Ale jak to udělat, když neustálé vysvětlování už nikam nevede? Doba, která byla určena k tomu, aby ti, co chtějí pochopit pochopili a nasedli do rozjetého vlaku, již vypršela. Nastal čas činů. Dnes už nemá cenu komukoliv něco vysvětlovat, velice to zdržuje osobní vzestup a vědomí těch lidí, kteří se pro něj rozhodli. Rozhodli se už více neodevzdávat svoji sílu jinam než sami sobě, protože by se tak vzdali svého pravého JÁ. Začali pracovat na svých DARECH, které jim umožňují se projevit v jejich Božské Podstatě. Prostřednictvím těchto Darů PROMLOUVAJÍ k Srdcím těch lidí, kteří se rozhodli NASLOUCHAT. Jejich povinností není kohokoliv učit a vychovávat, ale předávat dary, které jim byly určeny a ukazovat směr. Předávají tak dál Vědomí Jedinečnosti. Kdo slyší porozumí. Nic se nedá vnutit. Jen nabídnout. Jen tak zůstane zachována SVOBODNÁ VŮLE A VOLBA každého Jedince.

A zatímco se na scéně odehrává poslední bitva matrixu, do které je zataženo téměř celé lidstvo a svou nevědomostí se boje zúčastňuje, v tichosti přicházejí PROBUZENÍ POSLOVÉ SVĚTA a svoji NOVOU ZEMI začínají tvořit v BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE. Nepřicházejí však z pozice spasitele a někoho vyvoleného, ale KAŽDÝ VE SVÉ JEDINEČNOSTI SVÉHO BOŽSKÉHO POSLÁNÍ PŘICHÁZÍ PROJEVIT SKRZE SVOJE DARY SÁM SEBE. To je cesta, kterou již mnozí nastoupili a čekají na ty, kteří se je rozhodli následovat.

Vše nasvědčuje tomu, že se dva světy stále viditelněji rozdělují. Viditelně pro ty, co následují ZMĚNU. Ostatním je vše skryto… lépe řečeno, nechtějí nic vidět nebo jejich záměry jsou falešné. Blížíme se k okamžiku, kdy dojde k nějaké zásadní události, která bude viditelná všem, protože vzestupujících lidí na osobní úrovni stále přibývá.  Není ovšem jasné, co se tedy opravdu stane a kdy. Myslím, že každý sklidí co sám zasel, a kterou cestou se rozhodl jít.

Jedno je jisté:

Kecy Nikoho Nespasí…. Uplatit Nebude Koho… Peníze Nikoho Nezachrání… Nevědomost Nikoho Neomluví… Promluví Jedině Činy v Souladu s Vesmírnými Zákony…

V každém případě VE VÝHODĚ JSOU TI, KTEŘÍ JSOU PŘIPRAVENI.

 

RENATA

Nemusíte moje poznání a cestu přijímat, stačí, když ji budete respektovat. Děkuji.

Pro ty, kteří cítí, že se chtějí propojit nebo jinak potkat:

[email protected]

Pro ty, kteří respektují volbu daru: DAR za DAR

Informace odjinud

Vaše komentáře

Reklama