Astrohoroskop na červen 2018

 

Slunce se pohybuje v Blížencích od 21/05/2018 až do 21/06/2018, kdy se přesune do znamení Raka.

Červnové novoluní proběhne 13/06/2018 ve znamení Blíženců. Toto novoluní je důležité pro osoby narozené ve znamení Blížence. Ostatním přinese téma dopravního prostředku, sourozenců, studia, cest a komunikace.

Úplněk v Kozorohu nastane 28/06/2018  Tento úplněk je důležitý pro osoby narozené ve znamení Kozoroha. Vliv úplňku pocítíme v oblasti práce a kariery. V době úplňku se potká Luna se Saturnem. Budeme si muset udělat pořádek ve svém životě a také se učit od moudrých žen.

Mars se pohybuje tam a zpět Vodnářem, kde bude působit až do podzimu. Čeká na nás  důležitá osoba, která nám může změnit budoucnost. Díky druhým si mohou splnit své sny.

Jupiter má zpětný chod až do 10/07/2018. 123 dní bude ve zpětné fázi ve Štíru přinášet situace, které povedou k lásce a zlepšení financí. Ovšem nejprve musí vyčistit situace, které brzdí náš posun kupředu.

Planetka Ceres se do konce června pohybuje znamením Lva. Lvi dostali po mnoho měsíců zabrat. Poté se Ceres přesune do Panny. Lvíčci si oddechnou a na Panny čeká perné období, během kterého budou muset podat maximální výkony, díky nimž se posunou vpřed.

BERAN

Novoluní proběhne 13/06/2018. Toto novoluní otevře cesty, cestování a vzdělávání. Přináší řešení dopravního prostředku. Zlepšení v oblasti úředních záležitostí. Berany čeká zvýšená komunikace, telefonování, podepisování, cestování tam a zpět. Učení a rozšiřování vědomostí.

Úplněk nastane 28/06/2018. Tento úplněk přináší aktivitu v pracovní oblasti. Vnese jasno do pracovních záležitostí. Berani by měli pracovat na karierním postupu a něco pro to udělat. Nastavit si své cíle.  Nastartovat novou činnost spolu s důležitou osobou.

Mars se pohybuje tam a zpět Vodnářem, kde bude působit až do podzimu. Berani by měli chodit do společnosti, mezi lidi, být aktivní v určité skupině. Je důležité využít konexe a známosti pro své projekty. Přijde jim do života důležitá osoba pro budoucnost. Díky druhým lidem si mohou splnit své sny.

 

BÝK

Novoluní proběhne 13/06/2018. Toto novoluní otevírá cestu, jak si zvýšit prestiž, jak vydělat peníze. Býci dostanou přidáno, nebo zvýší ceny za své služby. Uvědomí si svou cenu. Novoluní přináší zvýšenou péči o svou osobu, budou chtít vypadat pěkně.

Úplněk nastane 28/06/2018. Tento úplněk vnese jasno do vzdělávání a učení. Býci si musí ujasnit, jakým směrem si rozšiřovat své vědomosti. Pozor na úřady a soudní jednání. Uzavřou témata zahraničí a cest do cizí země.

Mars se pohybuje tam a zpět Vodnářem, kde bude působit až do podzimu. Při přechodu planety Mars přes Vodnáře se bude aktivovat vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění práce a možný postup v kariéře. Býci budou naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Zvýší se jejich prestiž. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, přichází doba provádění veškerých reorganizací kolem práce.

 

BLÍŽENCI

Novoluní proběhne 13/06/2018. Toto novoluní je nejdůležitější období roku 2018. Nabízí novou životní cestu, zrealizování projektů a vizí. Blíženci se konečně rozběhnou a planety jim budou přát. Hovořit a podepisovat budou vše, co souvisí s penězi.

Úplněk nastane 28/06/2018. Úplněk vnese jasno do úředních záležitostí souvisejících s financemi. Dořeší téma peněz, které sdílí s další osobou nebo bankou. Dluhy, hypotéka nebo půjčky. Do úplňku by měli mít zaplaceny veškeré pohledávky.

Mars se pohybuje tam a zpět Vodnářem, kde bude působit až do podzimu. V tuto dobu se Mars, planeta aktivity, pohybuje a aktivuje témata související s duchovním rozvojem, rozšiřováním vědomostí, zahraničím, soudy. Těmto tématům se budou několik měsíců věnovat. Aktivita v souvislosti s cizinou, cesty do zahraničí, rozšiřování obzorů formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení, ale také úřady. V průběhu tohoto období přichází duchovní rozkvět. Touha se rozvíjet po duchovní stránce.

 

RAK

Novoluní proběhne 13/06/2018. Toto novoluní přináší rekapitulaci uplynulého roku, Raci budou přemýšlet, jak naloží se svým životem. Období, jenž otevírá pocit samoty, izolace nebo psychických obtíží. Není dobré se nechat vtáhnout do problému, pomluv a lží. Raci se připravují na své novoluní, které proběhne v červenci.

Úplněk nastane 28/06/2018. Tento úplněk vnese jasno do oblasti vztahů. Dořeší se veškeré smlouvy a dohody zejména ve spojení s úřady. Je potřeba si uvědomit, s kým chtějí žít a pracovat. Pozor na to, co podepisují. Černá Luna číhá právě v oblasti dohod, smluv a vztahů.

Mars se pohybuje tam a zpět Vodnářem, kde bude působit až do podzimu. V tomto dlouhém období probíhá aktivní transformace, proměna duše. Mars svým postavením otevírá aktivitu v tématech finančních, sexu, okultismu a napojení na smrt či ostatní duchovní směry. Raci řeší majetkové záležitosti, které sdílí společně s další osobou či institucí, ale také aktivita kolem úřadů nebo úředních záležitostí spojených s financemi. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, ale i možné dluhy.  Období, ve kterém se aktivně věnujete financím z cizích zdrojů. Ideální pro jakékoli investice, nákup nebo prodej. Aktivita Marta odemyká sex a vše co se sexuality týká.

 

LEV

Novoluní proběhne 13/06/2018. Toto novoluní otevírá cestu ke splnění snů. Lvi se dostanou do společnosti, do které patří. Do života jim přijde důležitá osoba, která jim změní budoucnost. Dozví se určité tajemství, které je skryto veřejnosti. Od poloviny června vstoupí Venuše do Lva a Lvi zažijí úspěch a ovace.

Úplněk nastane 28/06/2018. Úplněk vnese jasno mezi spolupracovníky. Dát si do pořádku pracovní partnery. Lvi uzavřou novou spolupráci. Do úplňku je potřeba udělat veškerou slíbenou práci. Úplňkem ukončí možný zdravotní problém, nebo péči o někoho blízkého.

Mars se pohybuje tam a zpět Vodnářem, kde bude působit až do podzimu. V tomto dlouhém období se řeší vztahy. Zde Mars aktivoval vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání. Dohodnout nové podmínky v pracovní oblasti, podepisování nových smluv. Lvi mohou očekávat návrat osoby z minulosti, mohou obnovit pracovní vztahy a smlouvy.

Planetka Ceres se do konce června pohybuje znamením Lva. Lvi dostali po mnoho měsíců zabrat. Poté se Ceres přesune do Panny. Lvíčci si konečně oddechnou.

 

PANNA

Novoluní proběhne 13/06/2018. Toto novoluní přináší posun v kariéře. Lepší pracovní pozici. Panny naleznou svou cestu, kudy se pracovně ubírat. Čeká je nová práce nebo aktivita.

Úplněk nastane 28/06/2018. Úplněk vnese jasno mezi partnery. Panny dlouhodobě řeší partnerství, úplněk přinese ukončení nebo uzavření pracovního nebo životního partnerství. Pevné vztahy posílí. Další téma úplňku jsou děti, plody a výtvory. Do úplňku se vyjasní i tyto oblasti.

Mars se pohybuje tam a zpět Vodnářem, kde bude působit až do podzimu. Mars přináší mnoho práce pro druhé. Zvýšená aktivita nastane kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jsme slíbili vykonat. Panny by se měly věnovat tématu zdraví a zdravé výživy. Pocítí chuť aktivněji organizovat nebo se  zasadit o změny v práci.  Vrací se jim do života osoba, se kterou již v minulosti spolupracovali a také pracovní aktivita z minulosti.

Planetka Ceres se přesune koncem června do Panny. Panny čeká perné období, během kterého budou muset podat maximální výkony, díky nimž se posunou vpřed.

VÁHA

Novoluní proběhne 13/06/2018. Toto novoluní otevírá studium a vzdělání.  Zlepšení komunikace s úředníky na úřadech. Váhy čeká plánování cesty do zahraničí, nebo situace spojená s cizinou.

Úplněk nastane 28/06/2018. Úplněk vnese jasnější světlo do pracovního zázemí, bydlení. Váhy dlouho řeší životní zkoušky na téma rodina, ženy a problémy s nimi. Úplněk tuto oblast ukončí. Další situace, která se dořeší, je spojena se zdravím. Zdraví je nejdůležitější v našem životě. Pokud budou mít Váhy v pořádku vztahy, budou se cítit zdravotně dobře.

Mars se pohybuje tam a zpět Vodnářem, kde bude působit až do podzimu. Mars zde aktivuje na delší dobu téma dětí, partnerů a tvorby.  Díky jeho vlivu mají chuť něco aktivně vytvářet, prezentovat, vrhnout se do společnosti či milostných dobrodružství, do tvorby nebo plození. Pod vlivem Marta vznikne něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem kreativity, dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, ale i cest, cestování, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory.  Období vhodné na lásky. V této době dochází k seznámení s důležitou osobou.  Může přijít nový společník. Dobré období na seznamování se s důležitými lidmi. Pracovně se bude dařit. Nyní jsou zaktivovány vztahy partnerské i pracovní. Do života Vah se vrací důležitá osoba z minulosti.

 

ŠTÍR  

Novoluní proběhne 13/06/2018. Toto novoluní přináší peníze a majetek do života Štírů. Otevírá se možnost půjčky, hypotéky, dědictví a darů. Novoluní nasměruje Štíry, kudy se ubírat sexuálně. Kdo hledá partnera, najde jej. Pozor na neplánované otěhotnění a zplození potomka. Čeká je velký posun pod Jupiterem, planetou štěstí.

Úplněk nastane 28/06/2018. Tento úplněk uzavře veškeré úřední záležitosti, zejména spojené s dopravním prostředkem. Štíři dlouhodobě pod Saturnem a Černou Lunou řeší problémy s úřady. Úplněk přináší rozřešení těžkostí. Úplňkové dny vnesou jasno do tématu studia a vzdělávání, všech podpisů a smluv.

Mars se pohybuje tam a zpět Vodnářem, kde bude působit až do podzimu. Tento tranzit bude tlačit do aktivity souvisejí se soukromím. Čeká je řešení kolem žen rodu (např. matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá aktivita bude zaměřena na budování domova a pracovního zázemí. Pocítí chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budou řešit vše pro zvýšení životní stability, situace související s bydlením a obydlím.  Pocítí touhu udělat něco pozitivního pro zdraví.

 

STŘELEC

Novoluní proběhne 13/06/2018. Novoluní přinese nové pracovní či životní partnerství, zlepšení veškerých dohod a smluv. Střelci budou podepisovat a hovořit na téma peněz do rodiny nebo bydlení. Co dlouho nešlo, najednou půjde hladce.

Úplněk nastane 28/06/2018. Úplněk uzavře téma peněz, zejména spojených s úřady. Střelci řešili dlouhodobě pod Saturnem a Černou Lunou finance a podstoupili svou životní zkoušku. Nyní úplněk přináší jasnější světlo do oblasti peněz a majetku.

Mars se pohybuje tam a zpět Vodnářem, kde bude působit až do podzimu. Mars působí na oblast komunikace, cestování, přesunů a cest. Období je výborné na návštěvy u přátel. Zvýšená aktivita se týká také úřadů a úředních záležitostí. Mars zvyšuje aktivitu v komunikaci, mluveném nebo psaném slově. Střelci budou pociťovat zvýšenou chuť komunikovat, sdělovat své názory a projevovat se. Mohou publikovat, přednášet nebo vést úspěšné obchodní jednání. Cestovat, zejména za vzděláním či zvýšená aktivita související s pracovní cestou. Vrací se k dořešení úřední záležitost.

 

KOZOROH

Novoluní proběhne 13/06/2018. Toto novoluní přináší novou spolupráci a spolupracovníky. Kozorohy čeká mnoho práce. Myšlenky budou zaměřeny na vztahy. Mohou podepisovat nové smlouvy a dohody spojené s bydlením.

Úplněk nastane 28/06/2018. Úplněk v Kozorohu je nejdůležitější v tomto roce a přináší ujasnění vztahových záležitosti. Vztahy máme rodinné, pracovní, partnerské, sousedské a další. Zde všude úplněk přinese ukončení a uzavření situací, které kolem úplňku vygradují. Kozorohy čekají tento rok životní zkoušky, kdy se jim obrátí život úplně novým směrem. Dát si do pořádku svůj život, to je téma roku 2018 a 2019.

Mars se pohybuje tam a zpět Vodnářem, kde bude působit až do podzimu. Mars působí v oblasti peněz, majetku a hodnot. V této době mohou očekávat, že se ve zvýšené míře budou věnovat financím, ale také hodnotě sami k sobě. Kozorozi si začnou uvědomovat svou vlastní hodnotu. V tomto neobvykle dlouhém období se zabýváme svými penězi nebo majetkem. Můžeme výhodně prodat nebo koupit. Finance jsou zaktivované a jelikož jsou oběživo, tak budou v této době obíhat. Peníze přijímáme i odevzdáváme.

VODNÁŘ

Novoluní proběhne 13/06/2018. Toto novoluní přináší nové možnosti v pracovním a partnerském vztahu. Přináší plody a výtvory. Kdo touží mít potomka, je toto ideální čas. Novoluní otevírá cestu k úspěchu. Jupiter, planeta štěstí, působí kladně celý rok v oblasti kariéry a životního posunu.

Úplněk nastane 28/06//2018. Tento úplněk přináší rekapitulaci životní cesty Vodnářů. Budou ukončovat vše staré a nefunkční. Připravovat se na svůj úplněk, který nastane v červenci 2018. V tomto období mohou řešit své zdraví, nebo někoho blízkého.  Vodnáři pod vlivem úplňku budou přemýšlet jak dál vztahově. Kudy se ubírat.  Čeká je mnoho práce, kterou slíbili vykonat.

Mars se pohybuje tam a zpět Vodnářem, kde bude působit až do podzimu. Působení Marta ve vlastním znamení aktivuje a dodá mnoho energie, kdy se zaměří Kozorozi sami na sebe, na své sebeprosazení. Nebudou vědět, kam dřív skočit. Práce a zase práce. Mars je nenechá odpočinout. Očekávejte, že se budou zabývat více sami sebou. Veškeré situace se budou točit kolem jejich osoby. Přichází zlepšení kondice a zdravotního stavu. Energie je v akci, mohou se cítit silnější, schopnější a odhodlanější. Zvládnou překonávat různé překážky spojené s egem. Tyto energii je nutné použít tím správným směrem. Pozor na horlivost a plýtvání energií.

 

RYBY

Novoluní proběhne 13/06/2018. Toto novoluní otevírá cestu k novému bydlení, pevnějšímu pracovnímu zázemí. Ryby mohou přemýšlet o stěhování, nebo zlepšení bydlení. Také mohou očekávat zlepšení zdravotní stránky. Rybám se rozroste rodina.

Úplněk nastane 28/06/2018. Tento úplněk uzavře téma přátelství, ukončí působení v určitém společenství. Ryby pod tíhou Černé Luny a Saturna si musí vyčistit lidi kolem sebe. Oddělit zrna od plev. Uvědomit si s kým chtějí žít a pracovat, kde a v jaké společnosti působit. Úplněk jim vnese jasnější světlo do tohoto tématu.

Mars se pohybuje tam a zpět Vodnářem, kde bude působit až do podzimu. Mars, planeta aktivity, se pohybuje tématem odstraňování, kde ukončí vše, co nemá pokračovat. Většinou ukončí práci, spolupráci nebo nějakou činnost.  Mars může vytahovat na povrch něco důležitého z minulosti. Tajní nepřátelé a pomluvy jsou v akci. Ryby se dozví tajemství, ale také může vyjít na světlo nějaká tajnost, která měla být skryta.

 

Zdroj: Intuitivní astroložka Daniela Hannah, telefon: 736 20 15 87  www.astrokarty.cz

Vaše komentáře

Reklama