MERLINOVA MAGICKÁ PŘEDPOVĚĎ NA ČERVEN 2017 PRO VŠECHNA ZNAMENÍ

 

Červen sám o sobě přináší vibraci č. 6 (Vibrace čísla šest člověka staví před mnoho možností volby, které teď budou podrobeny zkoušce. Své povinnosti vůči rodině, přátelům i širšímu společenství bude člověk chápat jako samozřejmost, protože jeho uvědomění se v průběhu tohoto roku rozšíří za hranice relativně malé části světa, na níž byl zvyklý. V průběhu tohoto období je například pro lidi běžné nabídnout pomoc potřebným, a naopak se setkávat se žádostmi o pomoc v nejrůznějších problémech ze strany rodiny a přátel. Pokud není takové rovnováhy dosaženo, začne si člověk připadat rozpolcený a přetížený přemírou odpovědnosti, kterou na sebe vzal. Je důležité vydávat ze sebe v tomto roce co nejvíc, ale stejně důležité je uchránit si pro sebe pár klidných chvil, jinak se v člověku začne hromadit zatrpklost. Zatrpklost značně vyčerpává, až časem vyvolá snížení odolnosti a nakonec i nemoc. 
Toto období se nejlépe hodí k seznamování s lidmi, k vytváření trvalých vztahů a upevňování vazeb ve vztazích již existujících. Šestka je nesporně číslo ze všech nejvíce orientované na rodinu, a dokonce i tam, kde mezi členy rodiny panovaly nesváry, osobní vibrace šestky se svou potřebou harmonie tyto rozpory s největší pravděpodobností překlene a všechny smíří. Zdá se, jako by u lidí, když vstoupí do tohoto období, docházelo k jemným změnám v jejich vnitřní chemii, možná dokonce i v auře, která je obklopuje, a to zvýší jejich přitažlivost pro druhé. )

 

BERAN (21.3. – 20.4.): (mraky-kniha-jezdec-liška-důtky)

Pro Berany bude ČERVEN měsícem ve znamení zpráv. Informací, komunikace, ale i novinek, představ, aktivity, činnost, ve vztazích znamením sympatií, náklonnosti, nových zaujetí, ale i jiskření. V pracovní sféře znamením větší aktivity i příjemných změn, stejně tak jako i rychlých jednání, neboť jejich dvorní kartou je „JEZDEC“. Aktivnější a dynamičtější budou Berani po celý měsíc, budou více komunikovat, diskutovat, ale také přijímat zprávy. Nicméně… Nicméně se nevyhnout lžím, falši, mylným úsudkům nebo nepřejícnosti od druhých, ale také vypočítavosti nebo sklonům k manipulaci, a to nejen od druhých ale i té vlastní. Ne všechno, co k nim bude přicházet bude upřímné, pozor by si měli dávat na falešné nebo polopravdivé zprávy, ale i na přetvářku nebo lži v komunikaci. Aktivněji se také budou zapojovat do pozitivnějšího vnímání života i dění kolem sebe, pomalým vývojem budou i duchovně růst, přesto by ale měli na sebe být opatrní. A to především ti Berani, kteří buď aktivně sportují, pohybují se nebo rádi jezdí autem coby řidiči. Všude tady na ně mohou číhat drobnější nebezpečí, u aut potom skrývané vady, které by zbytečně vedly k defektům. Přicházet jim ale po minulých pěti měsících budou jasnější stanoviska i vyjasnění, rozjasňovat se budou jejich obavy i nepřehledné životní situace. Více jakoby budou znát odpovědi na své otázky, přesto by ale měli být opatrnější na skrývaní něčeho nebo se kolem nich či v souvislosti s nimi mohou objevovat tajemství, mnohdy ale falešná nebo lživá…

 

BÝK (21.4. – 21.5.): (ryby-hora-důtky-kniha-liška)

Pro Býky bude ČERVEN měsícem ve znamení debat, komunikace, mluvení, jednání, ale i výřečnosti nebo hádavosti. Ve vztazích znamením menších konfliktů, podrážděnosti, naštvanosti nebo vyventilování svých pocitů. V pracovní sféře znamením komunikace, pracovních diskusí i mrzutostí nebo menších konfliktů, neboť jejich dvorní kartou jsou „DŮTKY“. Ne všechno pro ně ale bude černé nebo bílé, naopak budou hýřit barevností a rozmanitostí, přesto se mohou setkávat s blokovaností nebo překážkami v komunikaci, ty se navíc také mohou projevit jako lživé nebo vymyšlené. Možná také ale Býci budou chtít více skrývat své skutečné pocity, ale budou k tomu mít tedy někteří z nich i pádné důvody. Není třeba se každému se vším svěřovat nebo chlubit, neuškodí, pokud si zachovají i jistá tajemství. U některých se také projeví větší šetrnost nebo menší překážky ve financích, pozor by si měli dávat na ztráty nebo finanční podvod či falešné úmysly, stejně tak se mohou kvůli penězům i pohádat. Větší mírou si ale mohou sami zavinit překážky nebo blokovanost v komunikaci v tom, že to co vyřknou může být pochopeno jinak, než jak bylo myšleno. Nejenže ale sami mohou něco skrývat, také se mohou na cokoliv zdráhat odpovědět nebo se k tomu vyjádřit. Na obranu Býků lze podotknout, že i v tomto budou k tomu mít své důvody…

 

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.): (kniha-pes-věž-loď-prsten)

Pro Blížence bude ČERVEN měsícem ve znamení životní cesty, egoismu, rozchodu, osamělosti nebo zastavení, ve vztazích ve znamení izolovanosti, ochladnutí, rozvodu, povýšenosti či ustrnutí, v pracovní sféře ve znamení samostatnosti, úspěšnosti ale vykoupené neoblíbeností, neboť jejich dvorní kartou je „VĚŽ“. Blíženci se nebudou ale potýkat jen s borcením dosavadních životních hodnot, ale řešit budou i úřední záležitosti, cestování nebo dovolené. Určitě by neměli zapomenout překontrolovat všechny doklady. Na některé ale také může číhat neplánovaný nebo netušený rozchod, jiní zase mohou tajit svoji vnitřní osamělost. Nejedni také mohou řešit rozvodové martýrium nebo příliš egoistická přátelství. Vyžadována po Blížencích ale také bude spolehlivost či důvěra. Může docházet k odcizením nebo odloučením. V tom horším případě se může provalit skrývaný nebo utajovaný milenecký poměr, ale stejně tak i touha završit nebo ukončit něco, co trápilo Blížence v uplynulých pěti měsících. Nejen oni, ale i druzí mohou v vztazích a to všeobecně něco skrývat nebo zatajovat, dozvědět se mohou tajemství nebo neplánovaně docílit určitých cest či v souvislosti s dovolenými nebudou schopni najít stejnou notu s partnerem, rodinou nebo známými o daném cíli. Ve většině případů ale nejvíce bude prověřována právě spolehlivost, věrnost a důvěra ve vztazích všeobecně…

 

RAK (22.6. – 22.7.): (kříž-měsíc-dítě-medvěd-jetel)

Pro Raky bude ČERVEN měsícem ve znamení dětí, možné naivity, ale i důvěřivosti, rozvernosti, hravosti nebo přelétavosti. Ve vztazích znamením hravých chvil, radosti, upřímnosti i důvěry nebo rodící se hlubší lásky. V pracovní sféře potom znamením novinek, nových začátků nebo zcela něco neočekávaně nového, neboť jejich dvorní kartou je „DÍTĚ“. Po uplynulých pěti měsících si budou moci konečně oddechnout. Sice k nim osudem budou obtížnější formou přicházet nové životní začátky, ale ty vnesou do jejich životů řád i významnější osobnosti, stejně tak jako jim navrátí jejich předurčený úspěch či štěstí. Také ale bude osud šťastně zasahovat do karmických zkoušek a lekcí a to nejvíce ve vztahů k potomkům, se kterými jsou jistá a nevyhnutelná karmická pouta i nastavovaná zrcadla. Šťastné nové začátky, šťastná stabilita, úspěšnost i štěstí dětí, tohle všechno na Raky v červnu čeká. Řešit se budou vzájemné lekce rodič-potomek a obráceně, projeví se, kdo je komu vlastně učitelem, navíc mohou Raci něco stěžejního a zásadního prožít v časné podvečery nebo večery, čeká na ně naplnění snů, otevírat se jim budou brány podvědomí a odpovědi formou snů nebo vizí. Nicméně i sami sebou si budou Raci více jistí, budou vědět, že už znovu nemusí prožívat to, co jim způsobovalo bolest nebo trápení. Sice se tu a tam budou setkávat s dětinským myšlením nebo naivitou, ale v ničem vážnějším je to neohrozí, naopak zkusí být opět tím dítětem, které neví a ještě nepoznalo, co je to strach a starosti.

 

LEV (23.7. – 23.8.): (loď-hvězdy-klíč-věž-mraky)

Pro Lvy bude ČERVEN měsícem ve znamení jistoty, ale i jistých záležitostí nebo jednání či cest, stejně tak jako v řešeních nebo rozklíčováních toho, co je trápilo. Ve vztazích znamením jistoty i bezpečí nebo důvěry, v pracovní sféře s úspěšností nebo bezpečnější cestou, neboť jejich dvorní kartou je „KLÍČ“. Klíč pro ně ale symbolicky bude také znamenat nalezení řešení v sobě, něco mohou lehce získat,a le také budou toužit po větší jistotě. Měli by vydržet ve svých plánech a záměrech, nastane pro ně dobrý obrat, nicméně pokud se k tomu postaví nejistě, mohou počítat nespolehlivostí nebo s ohrožením toho, co se pokouší získat. Již z května budou také pokračovat jisté úřední záležitosti a jednání, v sobě budou Lvi schopni najít klíč k úspěchu, čekají je závažné změny, ale i hrozba nehody, navíc v případě úředních záležitostí i možná cesta s problémy či se dočkají konečného zkaleného úspěchu. Na úspěch jako takový by neměly příliš sázet a domnívat se, že bude stát na jejich straně, díky tomu mohou podlehnout falešným iluzím a následně mohou ztratit víc, než získat. Stejné pro Lvi platí i ve vztazích, ne nadarmo se říká: „lehce získal, lehce ztratil“… K mnohým problémům je klíč ukrytý v jejich srdci, pokud se budou chtít lecčemu vyhnout, budou muset být opatrnější na vytvářené překážky vlastní vinou…

 

PANNA (24.8. – 22.9.): (had-liška-prsten-hora-štěstí)

Pro Panny bude ČERVEN měsícem ve znamení vztahů. Závazků, sjednocení, uzavření, ale také opakování, vážnosti i závažnosti nebo spolehlivosti. Ve vztazích znamením pout, věrnosti, slibů nebo naplnění. V pracovní sféře znamením smluv, úkolů ale i opakování, neboť jejich dvorní kartou je „PRSTEN“. V uplynulých pěti měsících se Panny připravovaly na vztahové záležitosti a nyní přijde prověření jejich stability a štěstí. Nejen ale vztahy budou zkoušeny, zkoušeno všeobecně bude to, co Panny slíbily, čemu se zavázaly a v čem mají dokázat svou spolehlivost. Bude se jednat ale především o smlouvy, spolehlivost či vztahy. I to co zdárně v květnu započalo může projít krizí nebo překážkami, může blokovat, dusit nebo komplikovat, ale také může lhát nebo falešně vypadat. Panny jako takové by měly být ale ostražité i na vliv svého okolí nebo rodiny, tady číhá jádro pudla v podobě nepřejícnosti, závisti a skrývané rivality. Pokud mají Panny novou lásku nebo tu stabilní a pevnou, měly by si ji více vážit a chránit ji. Jinak se totiž nevyhnou překážkám v podobě mazanosti nebo protřelosti nějaké ženy. Ta může vztahy i spolehlivost v nich do značné míry dost zkomplikovat. Stejně tak by Panny neměly věřit všemu, co k nim bude přicházet, ve většině případů půjde o faleš nebo závist. Naopak ty Panny, které jsou ve vztazích čerstvě by si zase nemyl vytvářet falešné iluze štěstí, ale do vztahu nahlížet střízlivým pohledem. U mnohých Panen se také budou některé životní události nebo situace, které nebyly vyřešeny znovu opakovat, ale už ne v tak razantní formě nebo podobě jako dříve. Předpokládejme, že Panny vyšly z těchto dějů ponaučené a že tentokrát to vezmou za ten správný konec…

 

VÁHY (23.9. – 23.10.): (prsten-slunce-květiny-loď-čápi)

Pro Váhy bude ČERVEN měsícem ve znamení darů, pozornosti, pozvání, setkání, radosti i seznámení, ale stejně tak spokojenosti, lichocení i projevů přízně. Ve vztazích znamením zalíbení, sympatií, citů, ale i usmíření. V pracovní sféře znamením příjemné atmosféry, radosti, pochval, neboť jejich dvorní kartou je „KYTICE“. Váhy mohou konečně po pěti měsících zajásat a to především ve vztahové sféře. Tady totiž zaznamenají největší nápor pozitivity i radosti, ale také zásadnějších a úspěšnějších změn, stejně tak jako naplnění jejich přání nebo tužeb. Budou nejen více zářivější, ale i přitažlivější pro druhé pohlaví, budou prožívat změny i vztahy, které jim budou přinášet radost: jejich proplouvání červnem bude pozitivnější i slunnější, ale také budou více cestovat, setkávat, poznávat nebo seznamovat. Budou mít nakročeno k usmířením všude tam, kde byly konflikty nebo nedorozumění, ale také na ně čeká nová perspektiva vztahů. Budou doslova obdarování láskou, energií i radostí. Čerpat energii budou prakticky z čehokoliv, budou pro druhé inspirací i spolehlivou ochranou a pomocí. Vybřednou ze svých trápení a vyrazí tou správnou cestou. I změny budou kolem nich radostnější a optimističtější. Navíc v případě Vah bude u nich významnější osoba v jejich srdci příčinou změny, cokoliv co se kolem nich bude dít je bude měnit, v očích svých, ale i v očích druhých budou více pozornější, charismatičtější a lidé se často na ně budou obracet s prosbou o pomoc. Oni budou totiž Váhy vždy ve správný okamžik na tom správném místě…

 

ŠTÍR (24.10.- 22.11.): (věž-prsten-sovy-myši-kniha) 

Pro Štíry bude ČERVEN měsícem ve znamení párů, příbuzných, krátkých starostí, ale i nervozity, spěchu nebo podrážděnosti. Ve vztazích znamením roztěkaných citů, úletů, lehkomyslnosti nebo rozčílení. V pracovní sféře ve znamení stresu, hektičnosti nebo shonu, neboť jejich dvorní kartou jsou „PTÁCI“. V předchozích pěti měsících se připravovali na aktivitu a té budou mít tento měsíc doslova víc než dost. Po celý červen tak mohou být Štíři doslova rozlítaní a nebudou vědět, kam dřív skočit, budou oproti jiným znamením víc pod tlakem nebo se za každou cenu budou snažit všechno stihnout. Hlavně ve vztazích by měli trochu zbrzdit, nejenže je tu nahlodanost nebo rozklíženost, kterou nevidí, ale také možnost dalšího utajovaného svazku, stejně tak jako možná hrozba rozchodu. Stejně tak se mohou objevit úřední starosti, ale také starosti pokud budou mít najednou pocit, že jsou na všechno jakoby sami. Starosti sice pominou, ale provázené budou menšími ztrátami. Také se ale mohou objevit nebo více projevit krátkodobé problémy, o kterých Štíři netuší nebo je naopak před druhými budou chtít zatajit. Nicméně budou mít i tendence své starosti potlačovat tak, aby na nich nikdo nic nepoznal. V případě úředních záležitostí může docházet ke zbytečným rozruchům, v případě vztahů také k myšlenkám na rozchod, v některých nefunkčních vztazích se dokonce ke slovu mohou dostat rozvodové záležitosti. Štíři sami o sobě se také mohou cítit i vnitřně více osamělí a to i přesto, že budou obklopeni lidmi, jakoby jim nikdo nerozuměl, co cítí, co prožívají. Na vině je ale právě jejich mlčenlivost nebo skrývání svých pocitů, problémů nebo starostí. Před druhými se totiž snaží vystupovat jako sebevědomí jedinci. I když pro ně ale červen bude takovým hektičtějším měsícem, budou schopni ho zvládat.

 

STŘELEC (23.11. – 21.12.): (čápi-hvězdy-mraky-klíč-důtky)

Pro Střelce bude ČERVEN měsícem ve znamení občasných překážek, mrzutostí, starostí, neklidu nebo chmurů, ve vztazích ve znamení znepokojení a nejasností či pochybností, v pracovní sféře ve znamení chaosu nebo dusna, neboť jejich dvorní kartou jsou „MRAKY“. Červen nebude pro Střelce jen o trápení, spíše půjde o chvilkové záležitosti. Předchozích pět měsíců je nutilo k přehodnocování či k vlastní retrospekci. Budou změny a bude jich hodně. Střelci se nebudou stačit divit, kde se najednou berou. Nebudou náhlé nebo nečekané, ale postupně se chystající, na jednu stranu budou jisté a klíčem k úspěchu, na stranu druhou ale budou brát či přinášet menší ztráty či budou provázené nejistotami nebo obavami. Budou i úspěšné, ale jen chvilkově, než Střelci zjistí, že mohly proběhnout jinak nebo za jiných okolností. Prostě takříkajíc nemusí být příliš spokojení. Opatrní by měli být na přílišnou snahu dosáhnout za každou cenu úspěchu, v tomto případě by se mohlo vše obrátit proti nim. S jistotou lze ale říct, že mnoho změn bude i pro ně i vyjasňujících. Ano změny budou vyjasňující, ale až v následujících měsících poznají svůj prožívaný úspěch, jisté je u nich to, že je změny výraznější formou posunou vpřed, že o nich budou diskutovat, hovořit, plánovat nebo se dokonce i drobně přít, vyvarovat by se ale měli škarohlídů, kteří se je budou snažit od jejich úmyslů odrazovat, pak by se totiž zbytečně s těmito jedinci zapletli do negativních diskusí. Sami o sobě ale Střelci budou právě v červnu na pomyslné startovní čáře v realizacích či plánování a jejich hlavní prioritou bude právě komunikativnost…

 

KOZOROH (22.12. – 20.1.): (dopis-medvěd-mraky-měsíc-pes)

Pro Kozorohy bude ČERVEN stejně jako pro Střelce měsícem ve znamení občasných překážek, mrzutostí, starostí, neklidu nebo chmurů, ve vztazích ve znamení znepokojení a nejasností či pochybností, v pracovní sféře ve znamení chaosu nebo dusna, neboť jejich dvorní kartou jsou „MRAKY“. I oni mohou prožívat proměnlivost června, stejně tak jako je to typické pro znamení Blíženci. Potrápit je může nedůvěra ke druhým či mrzutosti s přáteli, proměnlivost nebo náladovost nebo se sami stanou naslouchajícím, pokud někdo z jejich okruhu bude mít trápení a bude se jim chtít svěřit. Může se stát a to v jistých fázích kolem úplňku nebo novoluní, že je zaplaví pocity jakoby zmatenosti, bezúspěšnosti nebo nostalgie. Budou vzpomínat a budou chtít vrátit čas. Jenže… Jenže ono to už nemusí jít tak, jak by se chtělo. Na druhou stranu ale budou formou snů přicházet důležité informace, bude Kozorohům dovoleno nahlížet do vlastního podvědomí. Více by měli důvěřovat svým pocitům i intuici, přesto se mohou před zraky druhým snažit více své potlačované sebevědomí nebo komplexy. Inu, I když Kozorohové často vystupují jako sebevědomí, není tomu tak pod jejich tvrdou skořápkou. Připravit by se ale měli na možnost nepříjemných, negativních nebo smutných zpráv či novinek, ale stejně tak i na možnost zpráv nebo informací, které jim přidělí jistý podíl zodpovědnosti.

 

VODNÁŘ (21.1. – 20.2.): (dopis-jezdec-park-klíč-ryby)

Pro Vodnáře bude ČERVEN měsícem ve znamení veřejnosti, společenských událostí, nových kontaktů, relaxace i odpočinku. Ve vztazích znamením sympatií, schůzek či společenských styků. V pracovní sféře ve znamení zábavy či radosti, neboť jejich dvorní kartou je „PARK“. Takřka po celý červen tak budou pod palbou společenských událostí, zpráv nebo novinek. Budou se chtít setkávat a bude se jim to dařit. Dosáhnou konečně i po delší době na jistou finanční stabilitu, jen by měli Vodnáři občas zvážit, že každá zábava něco stojí, tak aby to příliš nenarušilo jejich příjmy. Nicméně i tak budou v určité dynamice nebo rychlosti, budou více pronikat do společnosti, navazovat nové známosti, ale také se setkávat s povrchními lidmi. Také se ale budou více cítit bezpeční a jistí ve společnosti těch nejbližších, trávit chvíle budou chtít relaxací nebo odpočinkem. Nicméně právě Vodnáři si to po prvních pěti měsících skutečně zaslouží. Bude ale stejně tak i nacházet klíč k odpovědím na otázky, které si delší dobu pokládají, budou přehodnocovat, stabilizovat i upevňovat. Budou vydělávat, ale budou se i více bavit. Budou se i snáze seznamovat a vylézat na světlo budou ze svých ulit. Obdržet mohou i zprávu, na kterou dlouho čekali a kvůli které se trápili. Najednou všechno kolem nich bude více barevnější a pestřejší, ale i oni sami budou více zářit. Budou si plánovat prázdniny, dovolené i zábavná setkání s nejbližšími. Červen je připraví na další měsíce, kde si Vodnáři budou více uvědomovat sami sebe i to, že se jim právě jejich trpělivost vyplatí…

 

RYBY (21.2. -20.3.): (prsten-rakev-kříž-hvězdy-květiny)

Pro Ryby bude ČERVEN měsícem ve znamení zakončování, osudovosti, karmy i víry či osudových zkoušek. Ve vztazích znamením bolestnějších nebo karmických lekcí, možného rozchodu či ran osudu. V pracovní sféře ve znamení možných těžkostí nebo něčeho osudově předurčeného, neboť jejich dvorní kartou je „KŘÍŽ“. Pět měsíců byly Ryby připravovány na uzávěrku a završení první poloviny roku a už je to tady. Ke slovu se dostanou osudové záležitosti, naplnění karmy, ale i odpoutávání se od všeho, co je v prvních pěti měsících tížilo, omezovalo nebo trápilo. Blíží se do velkého finále svého osudového závodu. Odcházet bude prakticky všechno, co je mrtvé nebo uměle udržované a bude se rodit nové. Nové počátky, začátky či nové startovní výstřely. Ukončovat nebo krachovat budou mizerné nebo přežité vztahy, ale… Ale je to jen konec jedné etapy, uzavření osudových záležitostí. Přesto se kolo osudu roztočí znovu a tím správným směrem. Přinese jim to úspěch i opětovně navrácenou radost či možnost setkání nebo poznání někoho, kdo je jejich skutečným protipólem a osud bude po celý měsíc přikloněn na straně Ryb. Proč? Protože mnohdy bude stát při nich a budou mít často „štěstí v neštěstí“. Prostě osud zasáhne všude tam, kde to bude vypadat bezvýsledně a zvrátí běh dalších událostí nebo situací. Navracet Rybám bude i opětovně prožívanou radost a to do všech oblastí, včetně vztahů všeobecně. Kde byly hádky, bude usmíření. Kde byly otázníky o budoucnosti, přijdou odpovědi. Prostě tento měsíc budou Ryby pod vlivem šťastných hvězd i úspěchu, aniž si to mnohdy budou plně uvědomovat. Štěstěna jim bude nakloněna a i osud bude spravedlivě fungovat a zasahovat tam, kde byla beznaděj, trápení či bezúspěšnost…

 

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Respektuji autor. Práva obrázků.

http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz/ 

Autor článku: Merlin

Vaše komentáře

Reklama