Astrohoroskop na červen 2017

 

Aktuální pohyby a vliv planet v červnu 2017 na jednotlivá znamení

Úplněk ve Střelci nastane 9/6/2017.

Tento úplněk je důležitý pro osoby narozené ve znamení Střelce. Předesílám, že několik dní před úplňkem a zejména den před, jsou velmi kritické dny. Střelci by si měli dát pozor na svou osobu.  Úplněk má vliv na všechny osoby tím, že ukončí, uzavře a vnese jasno do oblasti vzdělávání, rozšiřování vědomostí, úřadů a soudních záležitostí a také do tématu dalekých cest a zahraničí. Úplněk proběhne za přítomnosti Saturnu, který je ve zpětném chodu. Saturn přináší životní zkoušky, které umí dost potrápit.

Venuše se pohybuje u Urana, planety zvratů. Zde můžeme očekávat neočekávané v souvislosti s hodnotami, penězi a láskami.

Slunce se dostane do nepříznivého postavení proti Saturnu a Neptunu. Může dojít ke klamným situacím. Zklamání, lhaní, nalhávání i podvody přináší Neptun, který dokáže zkreslovat situace. Saturn přinese nepříjemnou zkoušku a depresivní období kolem úplňku.

Jupiter, planeta rozmachu, se 9/6/2017 otáčí a nabírá přímý směr. Celých 123 dnů byl ve zpětném chodu ve znamení Vah a natropil mnoho změn ve vztazích. Staré nevyřešené vztahy se nám vracely do života k dořešení. Někteří si vyzkoušeli vztah s bývalými partnery, aby zjistili, že to není ono. Nyní jsme připraveni na posun v oblasti vztahů a dohod. Pracovní, partnerské, rodinné vztahy, zde všude můžeme do podzimu čekat posun. Důležitý den „D“ je 9/6/2017 kolem 16 hodiny.

 

Červnové novoluní proběhne 24/6/2017 ve znamení Raka.

Toto novoluní je důležité pro osoby narozené ve znamení Raka. Pro ostatní znamení otevírá dveře k domovu, ke kořenům, zázemí, rodině, ženám v rodině.  Při novoluní asistují Mars a Merkur. Toto novoluní bude mít velkou sílu.

BERAN

Úplněk ve Střelci nastane 9/6/2017. Berani by měli do úplňku mít jasno v úředních a soudních záležitostech. Dořešit oblast vzdělávání a rozšiřování vědomostí a také situace spojené s cestou a cestováním. Luna v blízkosti Saturnu v době úplňku umocní naše emoce. Jelikož se Střelcem pohybuje Černá Luna i Saturn, je toto víc než aktuální téma na dalších pár měsíců. Slunce přebíhá přes Ceres a dává zabrat v souvislosti s úřady a cestováním.
Červnové novoluní proběhne 24/6/2017 ve znamení Raka. Novoluní je umocněno Martem a Merkurem. Beranům se otevírá nová cesta ke zlepšení bydlení, nového pracovního zázemí. Čeká je podepisování, hovory a písemnosti na téma žen v rodině, domov a bydlení. Jupiter přestal couvat a opět se posunuje vpřed vstříc novým vztahům, smlouvám a dohodám.

 

BÝK

Úplněk ve Střelci nastane 9/6/2017 a přinese jasno do oblasti majetku a sexuality. Kdo řeší záležitosti se sexuálním podtextem, kolem úplňku tyto záležitosti vygradují a tím přinesou rozhřešení. Další téma je majetek ve společném vlastnictví s další osobou, bankou, půjčky a hypotéky. Luna v blízkosti Saturnu v době úplňku umocní naše emoce. Jelikož se Střelcem pohybuje Černá Luna i Saturn, toto je víc než aktuální téma na dalších pár měsíců. Slunce přebíhá přes Ceres a dává zabrat v oblasti peněz.
Červnové novoluní proběhne 24/6/2017 ve znamení Raka. Novoluní je umocněno Martem a Merkurem. Býkům se otevírají možnosti ke vzdělávání a učení, cestování, koupě nového auta, či jiného dopravního prostředku. Planety přejí komunikaci, psaní a hovoření. Jupiter přestal couvat a opět se posunuje vpřed vstříc nové spolupráci, novým společníkům a zlepšení kondice a zdraví. Venuše se celý červen nachází ve znamení Býka, a toho by měli lidé narození právě v tomto znamení plně využít. Býci budou nepřehlédnutelní, budeme o nich slyšet. Budou zářit.

 

BLÍŽENCI

Úplněk ve Střelci nastane 9/6/2017. Úplněk ukončí vztahové záležitosti. Luna v blízkosti Saturnu v době úplňku umocní naše emoce. Blížencům vnese jasno do veškerých smluv, dohod a partnerských či pracovních vztahů. Střelcem se pohybuje Černá Luna i Saturn,  toto je víc než aktuální téma na dalších pár měsíců. Slunce přebíhá přes Ceres ve vlastním znamení, Blíženci dostanou zabrat.
Červnové novoluní proběhne 24/6/2017 ve znamení Raka. Novoluní je umocněno Martem a Merkurem. Blížencům se otevírají dveře k penězům a majetku. Zvýší si prestiž, čeká je podepisování a hovoření na téma peněz. Jupiter přestal couvat a opět se posunuje vpřed vstříc novým pracovním či životním partnerům, tvorbě a dětem. Kdo touží po dítěti, může se zadařit. Lidé, kteří tvoří, zažijí do roka a do dne obrovský posun.

 

RAK

Úplněk ve Střelci nastane 9/6/2017. Úplněk ukončí spolupráci, uzavře oblast zdraví a péče o osobu blízkou. Vnese jasno do případné nemoci a uzdravení. Střelcem se pohybuje Černá Luna i Saturn,  toto je víc než aktuální téma na dalších pár měsíců. Slunce přebíhá přes Ceres.  Raci dostanou pěkně zabrat po psychické stránce. Bude potřeba cosi ukončit a dát si pozor na pomluvy a nepřátelé. Luna v blízkosti Saturnu v době úplňku umocní naše emoce.
Červnové novoluní proběhne 24/6/2017 ve znamení Raka. Toto je nejdůležitější novoluní pro osoby narozené ve znamení Raka. Novoluní je navíc posíleno Martem a Merkurem. Rakům přinese novou životní cestu, zrealizování projektů, mohou začít nové myšlenky, proměňovat je v realitu. Raci mají ve svém znamení planetu aktivity Mars a ten spolu s Merkurem ovlivní psaní, podepisování, hovoření. O Racích hodně uslyšíme. Bude se o nich psát a všude mluvit. Jupiter přestal couvat a opět se posunuje vpřed vstříc novému domovu, zkvalitnění bydlení, rozšíření rodiny, ale také zlepšení pracovního zázemí.

 

LEV

Úplněk ve Střelci nastane 9/6/2017. Tento úplněk ukončí oblast partnerství. Vnese jasno do tématu dětí, plodů a tvorby. Uzavře pracovní nebo životní partnerství. Střelcem se pohybuje Černá Luna i Saturn,  toto je víc než aktuální téma na dalších pár měsíců. Slunce přebíhá přes Ceres. Lvíci budou neustále mezi lidmi, čekají je návštěvy a společnost.
Červnové novoluní proběhne 24/6/2017 ve znamení Raka Novoluní je umocněno Martem a Merkurem. Pro Lvy bude toto novoluní velmi silné. Dozví se nějaká tajemství, odkryjí skryté informace nebo se k nim naopak dostanou tajnosti. Planety otevírají období, kdy budou Lvi přemýšlet, jak dál v životě, kudy se ubírat. Kterou životní kapitolu ukončí. Začnou se připravovat na své novoluní, které proběhne koncem července a které je nasměruje. Jupiter přestal couvat a opět se posunuje vpřed vstříc novým cestám, komunikaci, psanému a mluvenému slovu.

 

PANNA

Úplněk ve Střelci nastane 9/6/2017. Tento úplněk uzavře oblast bydlení, domova, pracovního zázemí. Vnese jasno do citlivé oblasti žen v rodině. Luna v blízkosti Saturnu v době úplňku umocní naše emoce.  Střelcem se pohybuje Černá Luna i Saturn,  toto je víc než aktuální téma na dalších pár měsíců. Slunce přebíhá přes Ceres. Panny dostanou pracovně zabrat. Čeká je práce a opět práce.
Červnové novoluní proběhne 24/6/2017 ve znamení Raka. Novoluní otevírá dveře do společnosti, přináší nová přátelství. Novoluní je umocněno Martem a Merkurem. Panny mohou potkat zajímavé osoby. Mají zaktivované cesty, komunikaci a psané slovo související s bydlením, domovem nebo rodinou. Jupiter přestal couvat a opět se posunuje vpřed. Pannám přináší zvýšení prestiže a zlepšení finanční situace.

 

VÁHA

Úplněk ve Střelci nastane 9/6/2017. Úplněk uzavírá oblast úřadů a úředních záležitostí. Váhy dořeší situaci s dopravním prostředkem. Pokud řeší sourozence, pak úplněk vnese jasno mezi sourozence. Úplněk ukončí vše související s učením a vzděláváním. Střelcem se pohybuje Černá Luna i Saturn,  toto je víc než aktuální téma na dalších pár měsíců. Slunce přebíhá přes Ceres. Váhy mohou očekávat vypjaté situace s úřady, rozšiřováním vědomostí a v oblasti cest.
Červnové novoluní proběhne 24/6/2017 ve znamení Raka. Toto novoluní Rakům otevírá nové pracovní a karierní možnosti. Novoluní je umocněno Martem a Merkurem. Váhy mohou očekávat psaní, podepisování a zprávy v souvislosti s prací. Změny v práci, posun v kariéře, nové životní nasměrování. Jupiter přestal couvat a opět se posunuje vpřed ve vlastním znamení Vah. Váhy do roka a do dne zažijí obrovský životní posun.

 

ŠTÍR

Úplněk ve Střelci nastane 9/6/2017. Tento úplněk uzavře finančním oblast. Vnese jasno do oblasti peněz a majetku. Luna v blízkosti Saturnu v době úplňku umocní naše emoce.  Střelcem se pohybuje Černá Luna i Saturn, toto je víc než aktuální téma na dalších pár měsíců. Slunce přebíhá přes Ceres, Štíři dostanou zabrat v souvislosti s penězi ve společném majetku s další osobou, bankou nebo jinou institucí.
Červnové novoluní proběhne 24/6/2017 ve znamení Raka Toto novoluní otevírá cestu ke vzdělání, nabízí možnosti cestovat.  Novoluní je umocněno Martem a Merkurem. Štíři mohou očekávat, že budou zařizovat na úřadech, psát a komunikovat ve spojení s úřady nebo cizinou. Čekají je kurzy a školení. Jupiter přestal couvat a opět se posunuje vpřed. Jupiter postupně dokonal a ukončil minulost, uzavřel některá životní témata Štírům a připravuje je pomalu na obrovský životní posun.

 

STŘELEC

Úplněk ve Střelci nastane 9/6/2017. Toto je nejdůležitější úplněk tohoto roku ve vlastním znamení. Střelci by měli do úplňku vnést jasno do oblasti vztahů, smluv a dohod. Nastolit nová smluvní ujednání. Partnerské, pracovní či rodinné vztahy dají zabrat. Luna v blízkosti Saturnu v době úplňku umocní emoce. Střelcem se pohybuje Černá Luna i Saturn,  toto je víc než aktuální téma na dalších pár měsíců. Slunce přebíhá přes Ceres právě v oblasti vztahů, takže Střelci mohou počítat, že budou vztahy řešit velmi intenzivně.
Červnové novoluní proběhne 24/6/2017 ve znamení Raka. Toto novoluní otevírá téma peněz a majetku ve společném vlastnictví. Novoluní je umocněno Martem a Merkurem. Střelcům se otevírá možnost vydělat, získat peníze ve společenství s další osobou, nebo institucí jako je banka. Půjčky, hypotéky, dědictví, spojení s další firmou. Jupiter přestal couvat a opět se posunuje vpřed vstříc novým lidem, společenství a společnosti. Do života Střelců přichází důležití lidé.

 

KOZOROH

Úplněk ve Střelci nastane 9/6/2017. Tento úplněk vnese jasno do situací spojených s nemocí a psychikou. Planety tlačí Kozorohy, aby si zrekapitulovali svůj život a uzavřeli nevyhovující situace. Luna v blízkosti Saturnu v době úplňku umocní emoce a tím negativně ovlivní psychiku, čímž se může zhoršit zdravotní oblast. Střelcem se pohybuje Černá Luna i Saturn,  toto je víc než aktuální téma na dalších pár měsíců. Slunce přebíhá přes Ceres v oblasti psychiky a zdraví. Ceres jim dá zabrat. Kozorozi mohou očekávat řešení svého zdraví  nebo péči o osobu blízkou.
Červnové novoluní proběhne 24/6/2017 ve znamení Raka. Novoluní přinese nové smlouvy a dohody. Novoluní je umocněno Martem a Merkurem. Kozorohy čeká podepisování dokumentů, řešení vztahů a nastolení nových pravidel. Jupiter přestal couvat a opět se posunuje vpřed vstříc nové práci, zlepšení pracovních podmínek a posunu v karierní oblasti.

 

VODNÁŘ

Úplněk ve Střelci nastane 9/6/2017. Vodnáři ukončí působení v určité skupině osob, uzavře a vnese jasno do oblasti přátelství. Vodnáři si tak ujasní své touhy a cíle. Luna v blízkosti Saturnu v době úplňku umocní emoce.  Střelcem se pohybuje Černá Luna i Saturn, toto je víc než aktuální téma na dalších pár měsíců. Slunce přebíhá přes Ceres v tématu dětí, plodů a tvorby. Vodnáři dostanou zabrat ve spojitosti s potomky a pracovními nebo životními partnery.
Červnové novoluní proběhne 24/6/2017 ve znamení Raka. Novoluní otevírá novou spolupráci, spolupracovníky a pracovní partnerství. Je umocněno Martem a Merkurem. Vodnáři budou dělat vše pro zlepšení kondice a zdraví. Také co slíbili, bude nutné vykonat. Téma, které aktivuje Mars, je práce, spolupráce, péče o druhé a psychika a zdraví. Jupiter přestal couvat a opět se posunuje vpřed vstříc vzdělávání a cestám do ciziny.

 

RYBY

Úplněk ve Střelci nastane 9/6/2017. Tento úplněk vnese jasno do pracovní a karierní oblasti. Ryby mohou ukončit práci, nebo může přijít zpráva související s prací. Luna v blízkosti Saturnu v době úplňku umocní emoce. Střelcem se pohybuje Černá Luna i Saturn,  toto je víc než aktuální téma na dalších pár měsíců. Slunce přebíhá přes Ceres. Zázemí, domov a zajištění pevné půdy pod nohama dá Rybám pěkně zabrat.
Červnové novoluní proběhne 24/6/2017 ve znamení Raka. Toto novoluní otevírá cestu k novým pracovním nebo životním partnerům. Kdo touží po potomkovi, má možnost plodit. Ryby mohou očekávat velmi kreativní tvořivé a plodné období. Novoluní je umocněno Martem a Merkurem. Budou hovořit, psát nebo cestovat, a to v souvislosti s dětmi a svými výtvory. Kreativci mohou uspořádat rodinnou oslavu. Jupiter přestal couvat a opět se posunuje vpřed vstříc financím a majetku, který Ryby rozmnoží.

 

Zdroj: Intuitivní astroložka Daniela Hannah, telefon: 736 20 15 87  www.astrokarty.cz

Vaše komentáře

Reklama