Od bolavého myšlení k sebezakletí

Všechny naše fyzické a psychické potíže, dokonce i tvar a proporce těla, mají svůj zdroj a počátek v našem myšlení. Kde se nám tam ale bolavé myšlenky vůbec vzaly?

Kdo nám kdy ukázal, jak vlastně vypadá bolavé myšlení v praxi? Kdo nás přesvědčil, že bolavé myšlení je v pořádku? Kdo nás naučil bolavě myslet? Proč jsme to přijali za své, dovolili jsme se nechat ovlivnit a zmanipulovat, a proč jsme začali sami bolavě myslet? A proč ještě dnes bolavě myslíme, když objektivní důvody k tomu již dávno pominuly a můžeme se znovu svobodně rozhodnout, nikomu již nepodlehnout? 

Naše tělo vypadá přesně tak, jak vypadá naše myšlení.

Naše tělo je přesně v takovém fyzickém a psychickém stavu, v jakém stavu máme myšlení. Tělesné a psychické potíže jsou fyzickým zhmotněním našeho bolavého myšlení. Jsou projevem dlouhotrvajících, nevyřešených a natlakovaných problémů v nás. Neřešené emoce. Nesvoboda. Podmínečnost. Strachy. Hrozby. Tresty. Ultimata.

Nabízí se snadné řešení, jak z toho ven:

stačí si vyřešit vlastní emoce, dát jim svobodu projevu, jakou si žádají, narovnat a uzdravit myšlení a trpělivě počkat než se podle toho narovná a uzdraví také naše tělo. Vypadá to jednoduše, že? Ano! Je to jednoduché! Přesně tak! Snadné to nakonec je! Jenomže jak vystopovat, jaké emoce je třeba vyřešit a jaké myšlenky uzdravit? Jednoduchost se ukrývá bohužel až na samém konci všech složitostí. Není snadné se propracovat až k jednoduchosti, když žijete ve složitém světě a ve složitém myšlení!

Na počátku bolavého těla jsou bolavé myšlenky.

Jedná se dokonce o konkrétní skupiny myšlenek. Říkám jim postoje. Jedna myšlenka postoj ještě netvoří, ale když se spojí s druhou, třetí, tisícátou jí podobnou, to už je panečku nepřéhlednutelná síla! Atomovka! Funguje to stejně jako při skupinové modlitbě – modlitba jednoho ještě nic neznamená, ale když se za stejnou věc pomodlí ve stejný čas tisíce emočně podobně naladěných, to se pak dějí divy!

Když je v našem bolavém myšlení dostatek bolavých myšlenek a dosáhnou tzv. kritického množství potřebného pro zhmotnění, zhmotní se. Proč by taky ne? Chtějí se přece rozpínat a znamenat více, ne? Proto se projeví autenticky, jak to umí nejlépe, tedy bolestivě do našeho fyzického těla. Tělo se tomu brání, bolí nás, varuje a vysílá signály typu “ Ty vogo, co se to v té naší hlavě děje? Zachraň mě a vzpamatuj se – rychle si vyřeš své bolavé myšlení! Neblbni, ty bláho!“

Později, když se podle mírných varování nevzpamatujeme a neposlechneme naše bolavé tělo, začne se bránit už na vlastní pěst nezávisle na nás, a to výrazně těžším kalibrem než dosud. Začne se k nám chovat hodně drsně, nekompromisně a dokonce ultimativně. Poskytne nám obrovské, do očí bijící varování v podobě např. selhání některého z orgánů, vykloubení si nebo zlomení kosti příp. tržnou nebo sečnou ranou, ztrátou vědomí, pádem a otřesem mozku atd. Dává nám jasně najevo, že naše myšlení je vrcholně nemocné a další pokračování ve stejném nebo podobném způsobu myšlení už nebude slučitelné s jeho běžným fungováním. Neposlechneš? Zkolabuješ! Tělo se ti zresetuje!

Neřešením bolavého těla ani jeho ultimativních signálů se naše bolavé myšlení začne šířit dále do prostoru jako vlny na rybníce a vytvářet kolem nás bolavé komplikované vztahy okolí s námi. Jsme od základu celí bolaví, nespokojení, nešťastní, ztratila se nám jiskra v oku, důvěrné samozřejmosti. Nikdo nás nechápe, nelituje, cítíme, jak všichni před námi maskují skutečnou pravdu a naštvanost na nás, odvracejí se od nás, život nás zmáhá, docházejí nám síly. Bolavé myšlení nám nejprve způsobilo bolavé tělo a teď už nám způsobuje i bolavé vztahy s bolavou atmosférou okolo nás! Okolí se brání naší energii, vzdoruje a nepřijímá nás. Hrozí nám vyloučení ze smečky.

Je už toto dostatečným varováním, že je nejvyšší čas začít se sebou něco dělat, že nám se nám to vyklo z rukou, že už to nejde kontrolovat ani ovládat, že už nám to přerostlo přes hlavu ven? Všechno je tak složité, nejasné, nepřirozené, umělé, je do toho vtaženo příliš mnoho lidí, už si všimli bolavého těla … bohužel však ne našeho bolavého myšlení!

Neřešením bolavých vztahů okolí s námi se staneme každý po svém paranoidními a doslova sebe začarujeme a zaklejeme do líbivých masek. Zároveň je za tím nekonečná beznaděj, životní zamrznutí a hybernace. Účinné řešení nikde. Bolavé myšlení se v nás nastartovalo naplno, dosáhlo svého – ovládlo nás celé, naše tělo i vztahy. Z čirého zoufalství začneme sahat po velmi nechutných technikách manipulace s okolím např. po sebelítosti a nízkém sebevědomí. Začneme si za každou cenu své okolí přizpůsobovat k obrazu svému. Pod tlakem našich manipulačních her a masek začneme nutit bezbranné okolí vyznávat a dokonce uznávat naše bolavé myšlení jako nějaké božstvo. Žádáme výjimky a zohlednění našich očividných bebí. Naše bolavé myšlení se stane nám i druhým doslova prokletou normou na život! Stanou se z nás černí vládci – černí králové a královny. Hladina se pomalu zavírá a poddaní trpí úpadkem pod nepřetržitým 24/7 otroctvím. Přitom na začátku to bylo jedno malé „nevinné“ bolavé myšleníčko jediného člověka! Co na tom, že to pak přerostlo do bolavého těla a bolavých vztahů a teď že už je z toho celý bolavý moloch velkého černovládce?! Cožpak to nikdo z poddaných a podrobených nevidí? Cožpak to nikdo z nich neumí svému vládci říct přímo do oči, aby se už konečně vzpamatoval a začal sám sebe od půdy až po sklep řešit?

Neřešením sebe jako zakletých černých králů a královen vytvoříme v našem černém království zakletý rod bolavých potomků. Díky nim a jejich spolu-zakletí propadneme zatracení – budeme mít ambice ovládnout celý svět a udělat si z něj jedno velké zakleté černé království s absolutní mocí v našich rukách. … Snad se toto nikomu z nás nestane! To by byl snad úplný vrchol!

Rekapitulace …

Na začátku všeho bylo celý čas jedno jediné malé bolavé myšleníčko jednoho důležitého človíčka, které „nevysvětlitelným“ arogantním neřešením narostlo až do gigantických rozměrů. Co s tím dělat? Je ještě vůbec šance na nápravu? … No samozřejmě, že je šance.

Zkušené oko alternativního diagnostika a terapeuta dokáže zachytit úroveň bolavého myšlení člověka ve všech jeho fázích. Někdy k tomu stačí jméno a datum narození, někdy pouze aktuální fotka, rozhovor po telefonu, osobní konzultace, automatická kresba, nebo jiné nástroje. Jindy je třeba rozsáhlých zkušeností, znalostí mnoha oborů a směrů, mistrovské dovednosti, aby se záměr povedl.

Zkušený diagnostik umí skrze tělesné bolesti a proporce odvodit, kde je v myšlení člověka problém, kterou emoci je třeba vyřešit a jak jej vhodně navést směrem k nápravě. Je zcela přirozené očekávat, že se to podaří a že se stav člověka a jeho myšlení razantně změní, že změní stav a tvar těla, že změní své vztahy k sobě, k životu a okolí, že odčaruje svůj rod a potomky a že se zaslouží o odčarování celého světa od člověčího zakletí a temnoty.

Psychosomatika, symbolika těla, alternativní diagnostika „Čtení těla“ a následná etikoterapie příp. emoční terapie jsou jedněmi z mnohých zástupců rodiny komplexní pomoci člověku. Věřím, že vaše cesta ke zdravému myšlení existuje a že vaše skutečné člověčenství nepotřebuje umělé role a manipulace. Věřím, že jste všichni z gruntu dobří lidé, jen někteří z vás ještě zakletí z dřívějška.

 Termíny přednášek zjistíte v Kalendáři akcí na našem webu www.masernanadlani.cz nebowww.antakarana.cz.

Jednoduchá řešení EXISTUJÍ!

Autor: Marek Ščotka, Ostrava | www.masernanadlani.cz 

Marka najdete i na facebooku https://www.facebook.com/etikoterapieasymbolikatela?fref=photo

Všechny naše fyzické a psychické potíže, dokonce i tvar a proporce těla, mají svůj zdroj a počátek v našem myšlení. Kde se nám tam ale bolavé myšlenky vůbec vzaly?

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama