MERIDIÁNY A JEJICH CHARAKTERISTIKA

 

Potvrzuje to ,že vše se vším souvisí, vnitřní stavy člověka jsou ovlivńovány vnějšímy vlivy, disharmonie v energetickém systému znamená podmínku pro vznik jak fyzické nemoci, tak i poruchy psychických stavů. Dále je uveden přehled charakteristik jednotlivých energetických drah. Není dobré, vnímat pod tímto výčtem každou dráhu jednotlivě, ale stále mít na paměti, že se jedná o celkový energetický systém, kde na sebe jednotlivé dráhy mají vliv.


Meridiány jsou energetické dráhy, po kterých proudí životní energie.
Těchto drah je veliké množství, ale při práci s energiemi je používáno 12 -ti hlavních drah, které jsou párové, a dvěma dráhami řídícími, které jsou nepárové. celkem tady jde o 26 energetických drah, které tvoří energetický systém člověka. Podíváme se blíže na jednotlivé dráhy včetně jejich charakteristiky.

I dráhy jsou rozděleny podle učení Jin-jangu, na 6 párových drah Jinových a jednu nepárovou Jinovou, a rovněž 6 párových drah jangových a jednu nepárovou jangovou. můžeme hovořit i o velkém a malém energetickém systému, neboť nepárové dráhy, jsou řídícími drahami jinových i jangových drah. Nepárové (řídící dráhy jsou přední střední (jin), a zadní střední (jang) O těchto nepárových drahách se hovoří jako o malém energetickém systému, neboť stimulací přední střední dráhy, se nepřímo stimulují všechny dráhy jinové, a stimulací zadní střední dráhy stimulujeme nepřímo všechny jangové. Pokud pak pracujeme na stimulaci 12-párových drah, hovoříme o velkém energetickém okruhu. Jsou to ale výrazy pouze pomocné , neboť zde není jeden a druhý energetický systém, ale pouze jeden. malý je součástí velkého.

Názvy drah jsou podle orgánů, a příslušnost k jednotlivým elementům (podle čínského pentagramu) je rovněž totožné. Tedy elementu dřeva patří orgány játra (jin) a žlučník (jang) , a stejně tedy meridián jater(jin),a meridián žlučníku (jang). Obdobně je tomu u ostatních elementů. Tedy element ohně-srdce a tenké střevo, a navíc systémové orgány a dráhy obalu srdce a tří ohňů, elementu země přináleží slinivka-slezina a žaludek, elementu kovu pak plíce a tlusté střevo, a elementu vody ledviny a močový měchýř. Vzájemné vztahy mezi drahami jsou totožné, jako vztahy mezi orgány, podle čínského pentagramu. (rubrika Jin-jang a pět elementů)

,

Dráhy dělíme následovně:

Jinové dráhy rukou, probíhající z hrudníku po vnitřní straně rukou až ke konečkům prstů na ruce, kde končí. Jsou to dráhy plic, obalu srdce, a srdce, na konečcích prstů ruky začínají jangové dráhy rukou, energie tedy pokračuje po těchto drahách po vnější straně rukou přes rameno na hlavu, a tyto dráhy se nazývají dráhy tenkého střeva, tlustého střeva a dráha tří ohňů. Z hlavy energie „ztéká“ po dlouhých jangových drahách z hlavy po zádech a vnějších stranách nohou ke konečkům prstů na noze, a tyto se jmenují dráhy žlučníku, žaludku a dráha močového měchýře.( vyjímku tvoří dráha žaludku, která svou částí prochází po přední straně hrudníku, která je z hlediska dělení těla jin) Od konečků prstů stoupá energie opět k hrudníku po vnitřní straně nohou,přes břicho a hrudník, po drahách ledvin, jater a sleziny -slinivky, kde se energie opět přelévá do jinových drah rukou, čímž se celý energetický okruh uzavírá.

Každá dráha má svou vlastní charakteristiku, i přesný průběh, každá má vliv jak na potíže v jejím průběhu, má i vztah k orgánu jehož název nese, a pod. O těchto charakteristikách budeme hovořit později.

 

Smyslem práce s meridiány, je zajistit „průchodnost drah“, rozpouštět energetické bloky, které způsobují energetický nedostatek za tímto blokem ve směru toku energie,. a rovněž potíže z přebytku energie před tímto blokem ve směru toku energie. Stimulace drah se provádí přímou masáží, kdy kopírujeme přesnou topografii dráhy jednu po druhé, v pořadí které odpovídá toku energie. Tok energie je nasledující: Meridián ledvin-obalu srdce-tří ohňů-žlučníku-jater-plic-tlustého střeva -žaludku-sleziny slinivky-srdce-tenkého střeva-močového měchýře. Přičemž zde platí tzv. orgánové hodiny, tedy jakýsi pravidelný rozvrh , kdy jednotlivé dráhy i orgány pracují v energetickém maximu a v energetickém minimu. Jsou to dvouhodinové cykly. Uvedu jednotlivá období energetických maxim, a energetické minimum je vždy posunut o 12 hod. Dráha ledvin-17:00-19:00hod, obalu srdce- 9:00-21:00hod, tří ohňů- 21:00-23:00 hod, žlučníku -23:00-01:00hod, jater- 01:00-3:00hod, plic- 03:00-05:00hod, tlustého střeva- 05:00- 07:00 hod, žaludku- 07:00- 9:00 hod, sleziny slinivky -09:00 -11:00 hod, srdce – 11:00- 13:00hod, tenkého střeva- 13:00-15:00hod, močového měchýře 15:00-17:00hod. Není tedY náhoda, že žlučníkáře vozí s kolikami nejčastěji kolem půlnoci , ledvinové koliky kolem 18:oo hod a pod…

Ovládání drah se provádí tedy přímou stimulací ve směru toku energie (tonizace), nebo v protisměru toku energie (sedace). Jedná se o meridiánové masáže, neboli čínské akupunkturní masáže dle W. Penzela. další regulace se provádí prostřednictvím akupunkturních bodů na drahách, kde se využívá bodů tonizačních, sedativních, bodů pramene, vynikajících bodů atd… což je vlastně akupunktura. Ta se nemusí provádět výhradně jehlami, ale třeba dotykem na vybraný bod. Hovoří se o působení bioenergií. Nedostatečnost na drahách a výběr bodů k harmonizaci je hlavní náplní pulzové diagnostiky. Čánek Pulzová diagnosika

 

 

 

Meridián ledvin

https://moje-pravdy.cz/wp-content/uploads/2019/12/8.-ledviny.jpg

Obecná charakteristika– Jinová dráha,probíhající vzestupně od nohy k hrudi

Orgány a okrsky pod jejím vlivem– plíce vnitřní orgány,urogenitální orgány, hrdlo, dolní končetiny.

Patologické příznaky a onemocnění– Otoky dolních končetin při křečových žilách a jejích komplikací, plynatost, průjem, zácpa,obecně poruchy zažívání,motorické poruchy a svalové atrofie dolních končetin, bolesti v oblasti průběhu dráhy.

Maximální čas– 17-19 hod

povrchové tkáně– kosti

Nálady strach

 

 

Meridián obalu srdce

https://moje-pravdy.cz/wp-content/uploads/2019/12/9.-osrdečník.jpg

Obecná charakteristika– jinová dráha probíhající sestupně od hrudníku k ruce

Orgány a okrsky pod jejím vlivem– Cévní a nervový systém, srdce, hrudník, žaludek, horní končetiny.

Patologické příznaky a onemocnění– podrážděnost, neklid, bolesti v hrudní a prekordiální krajině, angina pektoris, bolesti v oblasti břicha a malé pánve na podkladě poruch prokrvení, spasmy a kontraktury v oblasti horní končetiny, bolesti v průběhu dráhy

maximální čas– 19-21 hod.

povrchové tkáně– artérie

nálady– radost

 

 

Meridián Tří ohřívačů

https://moje-pravdy.cz/wp-content/uploads/2019/12/10.-trojohřívač.jpg

Obecná charakteristika– Jangová dráha probíhající vzestupně od ruky k hlavě

orgány a okrsky pod jejím vlivem– uši oči, postranní části hrudníku, lokty, ramena

Patologické příznaky a onemocnění– Nemoci ušní, nosní, zubní, poruchy krevního oběhu, vysoký krevní tlak, otoky v obličeji, poruchy nervové a poruchy dýchání, ovlivnění příjmu potravin a jejího zpracování, Ovlivnění tvorby moči a jejího vyměšování, enuréza, dysurie, otoky, ovlivnění činnosti pohlavních žláz, abdominální distenze, bolesti kloubů horní končetiny, bolesti revmatického a neuralgického charakteru, bolesti v průběhu dráhy.

maximální čas– 21-23 hod.

Povrchní tkáně– artérie

nálady– radost

 

 


Meridián žlučníku

https://moje-pravdy.cz/wp-content/uploads/2019/12/11.-žlučník.jpg

Obecná charakteristika– Jangová dráha, probíhající sestupně od hlavy k noze

Orgány a okrsky pod jejím vlivem– uši, oči, hrudník, játra, žlučník, hýždě, kolena, dolní končetiny

Patologické onemocnění a příznaky– nespavost , deprese, bolesti hlavy, závratí, hluchota, tinnitus, bolesti oční, bolesti v průběhu dráhy.

maximální čas– 23.01 hod

povrchové tkáně– šlachy a svaly

nálady– hněv

 

 

Meridián jater

https://moje-pravdy.cz/wp-content/uploads/2019/12/12.-játra.jpg

Obecná charakteristika– jinová dráha probíhající vzestupně od nohy k hrudníku

Orgány a okrsky pod jejím vlivem– Postraní části trupu, játra , žlučník, pankreas, urogenitální orgány.

patologické příznaky a onemocnění– nechutenství, zvracení, retenze moči, enuréza, bolesti očí, kožní vyrážky, alergie, bolesti v hypogastriu, ischialgie, bolesti v průběhu dráhy

maximální čas– 1-3 hod.

povrchní tkáně– šlachy a svaly

Nálady– Hněv

 

 

Meridián plic

https://moje-pravdy.cz/wp-content/uploads/2019/12/1.-plíce.jpg

Obecná Charakteristika– Jinová dráha,probíhajícísestupně od hrudníku k ruce.

Orgány a okrsky pod vlivem– nos,hrdlo,plíce hrudník,horní končetiny.

Patologické příznaky– Rýma, nachlazení, bolesti v krku, dyspnoe,hemofrýza,astma bronchiale,kašel kožní choroby,bolesti v ramenou,otoky v obličeji, bolesti v oblasti dráhy.

Max. čas 3-5 hod.

Povrchová tkáň – kůže

Nálady – smutek

 

 

Meridián tlustého střeva

https://moje-pravdy.cz/wp-content/uploads/2019/12/2.tlusté-střevo.jpg

Obecná charakteristika– Jangová dráha probíhá vzestupně od ruky k hlavě.

Orgány a okrsky pod jejím vlivem– Ústa, zuby, hlava , hrdlo, jazyk, tváře, jícen a horní končetiny

Patologické příznaky a onemocnění – bolesti zubů, bolesti v krku, senná rýma,epistaxe, bronchiální astma, kopřivka, zácpa, průjem, bolesti podél dráhy.

Maximální čas– 5-7 hod.

povrchová tkáň– kůže

nálady – smutek

 

 

Meridián žaludku

https://moje-pravdy.cz/wp-content/uploads/2019/12/3.žaludek.jpg

Obecná charakteristika– jangová dráha probíhající sestupně od hlavy k noze

Orgány a okrsky pod jejím vlivem– hlava , tváře,ústa, zuby , hrdlo, žaludek a střeva,dolní končetiny.

Patologické příznaky a onemocnění – Onemocnění hlavy, horních cest dýchacích,bolesti v krku, epistaxe, bolesti břišních útrob, edémy,zvracení, choroby močových cest, horečnatá onemocnění,bolesti v průběhu dráhy

Maximální čas– 7-9 hod.

povrchová tkáň, – měkké vazivo,podkoží

Nálady– starosti

 

 

Meridián sleziny-slinivky

https://moje-pravdy.cz/wp-content/uploads/2019/12/4.slezina.jpg

Obecná charakteristika– Jinová dráha probíhající vzestupně od nohy k hrudníku

Orgány a okrsky pod jejím vlivem– plíce, břicho, střeva,žaludek, slezina,játra,urogenitální systém, dolní končetiny

Patologické příznaky a onemocnění– bolesti jazyka, zvracení, abdominální distenze a střevní poruchy, gastralgie, únavnost, slabost a tíha v celém těle, tréma a neschopnost se soustředit, alergie na potraviny, bolesti a otoky v průběhu dráhy

Maximální čas – 9-11 hod

povrchová tkáň– měkké vazivo, podkoží

Nálady. – starosti.

 

 

Meridián srdce

https://moje-pravdy.cz/wp-content/uploads/2019/12/5.srdce_.jpg

Obecná charakteristika– Jinová dráha probíhající sestupně od hrudníku k ruce

Orgány a okrsky pod jejím vlivem– srdce, hrudník, centrální nervový systém, horní končetiny.

Patologické příznaky a onemocnění– Bolesti v srdeční krajině,žízeň a sucho v krku,depresivní stavy, bolesti v průběhu dráhy.

Maximální čas– 11-13 hod.

Povrchová tkáň – Arterie

Nálady– Radost

 

 

Meridián tenkého střeva

https://moje-pravdy.cz/wp-content/uploads/2019/12/6.-tenké-střevo.jpg

Obecná charakteristika– Jangová dráha probíhající vzestupně od ruky k hlavě

Orgány a okrsky pod jejím vlivem– Hlava,hrdlo, šíje, Záda a horní končetiny

Patologické příznaky a onemocnění– Bolesti v dutině ústní-zubů a horní čelisti, bolesti v krku, bolesti šíje a hlavy, otoky na hlavě,. neurastenie, závratě a hučení v uších, revmatické onemocnění horních končetin

Maximální čas– 13.-15. hod

Povrchové tkáně– artérie

Nálady– radost

 

 

Meridián močového měchýře

https://moje-pravdy.cz/wp-content/uploads/2019/12/7.-močový-měchýř.jpg

Obecná charakteristika– Jangová dráha probíhající sestupně od hlavy k noze

Orgány a okrsky pod jejím vlivem– Hlava šíje záda, gluterální krajina, centrální nervový systém, kůže, vnitřní orgány.

Patologické příznaky a onemocnění– poruchy vodního hospodářství, zadržování moči, enuréza, bolesti hlavy, oční onemocnění, kožní vyrážky, astma bronchiale, bolesti podél dráhy, hlavně krku, zad, lumbální krajiny, a dolních končetin-při ischiagiích a různýchneuralgiích, křečové stavy

Maximální čas– 15-17 hod.

Povrchové tkáně– kosti

nálady– strach

 

 

 

Zdroj: http://www.reiki.xf.cz/

Poznatek: Jelikož původní zdroj tohoto článku pravděpodobně zanikl (což je velká škoda) a původní obrázky samovolně zmizely, doplnila jsem je z článku http://cestakduze.webnode.cz/meridiany/meridianove-drahy/

 

Energetické dráhy mají svou charakteristiku, která zahrnuje a respektuje všechny zákonitosti učení jin-jangu i pěti elementů podle čínské filozofie.

meridiany

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama