LÉČBA ALERGIE A AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ S PRAKTICKOU VÝUKOU:
LÉČBA ALERGIE A AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ

 


DALŠÍ FOTOGRAFIE

1. Proč navštívit kurz?
2. Revoluční světový objev

3. Příčiny vzniku alergie a nové poznatky

4. Mýty o alergii
5. Princip a vysvětlení metody
6. Vývoj a historie metody
7. Program semináře
8. Reference uzdravených alergiků

1. Proč navštívit kurz? 

Hlavním cílem absolvování kurzu je seznámit účastníky s objevem nové metody na definitivní odstranění alergie a naučit je tuto metodu používat jak ve své terapeutické praxi, tak pro sebeuzdravení a v rámci pomoci svým blízkým. Tímto způsobem se můžeme všichni, bez ohledu na druh a dobu trvání alergie, tohoto onemocnění natrvalo zbavit. Zní to neuvěřitelně? 

2. Revoluční světový objev 

Tato nová terapeutická metoda, která byla poprvé ve světě použita právě v ČR, umožňuje bez použití medikamentů, léků, potravinových doplňků nebo invazivních prostředků odstranit trvale jakoukoli alergii. Jedná se o výjimečný objev, který ve světě nemá obdobu a nepoužívá se. Tímto způsobem můžeme během 5 až 10 minut odstranit jednu alergii, a to trvale. Nejedná se o alternativní medicínu, ale o zcela objektivní postupy ověřené našim výzkumem. 

3. Příčiny vzniku alergie a nové poznatky 

Poruchy imunitního systému dnes nevznikají jenom v dětském věku, ale u naší generace často i ve věku středním a starším, kdy se setkáváme s rozvody, ublížením, stresem v práci nebo bolestnými událostmi v rodině. Konkrétně to probíhá tak, že při psychickém zatížení (stres, opuštění, strach, ztráta blízké osoby apod.) se negativní duševní pocit propojí s alergenem (prach, pyl, pach psa, potravina atd.). Tímto propojením následně vzniká podmíněný reflex. Kdykoli se později dotyčný setká s tímto alergenem, zafunguje jako signál ke spuštění tohoto podmíněného reflexu a tím i celé alergické reakce. Samotný alergen však není příčinou alergické reakce! Je pouze komponentem podmíněného reflexu, který chybnou imunitní reakci vyvolá. Biochemickou bouři histaminu, který napadá a dráždí sliznice nosu, očí, plic nebo kůže, můžeme antihistaminiky pouze potlačit. 

4. Mýty o alergii 

Dosavadní poznatky směřovaly k tomu, že alergie vzniká geneticky, tzn. že s alergií se buď rodíme nebo ji na základě dědičného předpokladu v dospělosti získáváme. V současnosti však alergií začínají trpět lidé ve věku 60, 70 a více let, avšak před 50 a více lety alergie takřka neexistovala, tzn. že informace o genetickém předpokladu jsou vědecky nepotvrzené a existence podmíněného reflexu ve spojitosti se vznikem alergie tuto teorii vyvrací. 

5. Princip a vysvětlení metody 

Průběh terapie ve dvou fázích: 
I. vyvolání podmíněného reflexu – na základě volných asociací a představ alergenu (pyl, prach, potravina apod.) nastartujeme v organismu první lehké příznaky alergické reakce (např. svědění nosu, pálení očí apod.). Pomocí stisku konkrétního bodu na jedné polovině těla zakotvíme tímto kinestetickým způsobem původní podmíněný reflex, abychom s ním mohli dále pracovat. 
II. terapeutická fáze – mozek má pro každou alergickou reakci vizuální vzor, na základě kterého vzniká konkrétní proces alergické reakce. V této fázi určíme nový vzor, který se mu velmi podobá a je s ním zaměnitelný. Prostřednictvím představy tohoto nového vzoru a vytvořením kinestetické kotvy na druhé polovině těla vytvoříme novou, neutrální, nealergickou reakci. V zápětí použijeme obě kinestetické kotvy, které jsou propojeny s oběma vzory a stisknutím těchto kotvených bodů takto uměle vytvořené podmíněné reflexy znovu současně spustíme. V jednom organismu a ve stejném čase však nemůžou probíhat oba podmíněné reflexy současně a nastane situace, kdy je starý alergický vzor nahrazen novým nealergickým vzorem a poté je alergická reakce zrušena. Klient se o odstranění alergie může přesvědčit imunologickým testem nebo přímým kontaktem s alergenem. 

6. Vývoj a historie metody 

Hypnotické pokusy Dr. Pavlova na psech Chronicky známé jsou pokusy Dr. Pavlova na psech. Když psům podával potravu, zazvonil zvonkem. Tento postup se opakoval několik dnů. Poté bez podání potravy, když zazvonil zvonkem psi stejně slintali. Jedná se o původ stejného principu. Tenkrát se ovšem ještě nevědělo, že alergická reakce vzniká na základě podmíněného reflexu. Bohužel ještě dnes většina alergologů o této skutečnosti vůbec neví a hledá vysvětlení na biochemické rovině. 
Laboratorní výzkumy v USA na guinejských vepřících Již před lety byl v USA proveden zajímavý pokus na několika vepřících současně. Do tkáně jim byla injekčně vpíchnuta cizí bílkovina. Po chvíli začala logicky probíhat alergická reakce na tuto cizí látku. Ve stejném okamžiku před ně rozprášili trochu aromatického prášku. Tento postup opakovali asi 5 krát. Vepřům nechali pár dnů na stabilizaci. Potom před ně opět rozprášili stejný voňavý prášek, ale bez aplikace injekce. Během několika minut začala stejná alergická reakce jako po vpichu cizí bílkoviny. Při každém novém setkání s tímto práškem se tento proces znovu a znovu opakoval. Závěr byl jednoduchý. Vznikl podmíněný reflex, kdy prášek byl kotvou (neboli kódem) a zároveň signálem pro start alergické reakce. Vznikla vazba mezi touto kotvou a tělesným i psychickým utrpením. Takto byl vědecky potvrzen vzorec vzniku alergické reakce. Princip zpětné deaktivace ovšem do současnosti nebyl zjištěn. 
V minulém roce se nám podařilo na sledované skupině asi 300 alergiků potvrdit platnost a funkčnost výše popsané metody. Úspěšnost byla na sledovaném vzorku našich klientů 84%. 
Vysvětlení vzniku podmíněného reflexu a jak vzniká alergická reakce Příběh: Petrovi bylo 10 let, když se jeho rodiče rozváděli. Bylo léto a u nich na zahradě se sušilo seno a trávy měly své pylové období. Později, to už bylo asi rok po rozvodu, ho začaly svědit a slzet oči, zanedlouho se objevilo kýchání a vodová rýma. Problémy se stupňovaly. Později se dostavily pocity dušnosti, které vyústily v alergické astma. Zhoršující se stav ho donutil navštívit alergologickou ordinaci, kde imunologické testy prokázaly alergii na seno a pyly trav. Co se vlastně stalo? Proč se najednou vyskytla alergická reakce? Vysvětlení je jednoduché. Vznikl podmíněný reflex, kdy pyl byl kotvou (neboli kódem) a zároveň signálem pro start alergické reakce. 

7. Program semináře 

a) Praktické ukázky čtyř variant metody.
b) Vysvětlení terapeutického procesu.
c) Teorie metod na odstranění alergie.
I.metoda na odstranění specifické alergie pomocí jedné kotvy
II.metoda na odstranění specifické alergie pomocí dvou kotev
III.metoda na odstranění nespecifické alergie s využitím alter ega
IV.metoda na odstranění specifické alergie s využitím dvou kotev a alter ega
d) Modelová praxe výuky těchto metod
e) Odstranění atopického ekzému, artrózy a dalších poruch imunitního systému 
– praktické ukázky
– teorie a vysvětlení Calaghamovi metody 
f) Praktikování terapie ve skupinách.

8. Reference uzdravených alergiků 

Manažerka reklamy Profitu Markéta Nezbedová (32) z Prahy. „Kdybych nečetla Blesk, tak tu nejsem a trpím dál. Měla jsem alergie na pyl, prach, roztoče, peří a od dětství jsem si léčila astma. Odborná medicínská cesta měla řadu negativních účinků. Projevovaly se otoky, vyšší tlak, bílkovina a cukr v moči. Na to, kolik mi je, je to slušný souhrn! Ivo Zámečník odstranil alergie napoprvé. Astma ještě na druhém sezení. Vřele to všem nemocným doporučuji. Považuji to za obrovský úspěch. Od základky jsem užívala léky. Měsíčně mně teď přišly na tisícovku. Potřebovala jsem inhalační kortikoidy. Již měsíc jsem bez nich. Zmizela i celoroční rýma. Nechce se mi tomu vůbec věřit,“ svěřila se nám Markéta.
Na doplňující kyslíkovou terapii ve speciálním „vajíčku“ za tři čtvrtě miliónu, jediném v česku a detoxikaci, čekali sourozenci Josef (14) a Renata (11) Neumannovi z Třebíče. „Děti jsou alergické na pyly a seno,“ informovala jejich maminka. „Teď nemám vůbec ucpaný nos a v noci mohu spát. Dřív jsem se u babičky nesměl přiblížit k senu. Už jsem do něho i skákal. Je to paráda,“ liboval si školák. „Přiznám se, že jsem z toho byla konsternovaná. Terapie u pana Grebeníčka trvala chvíli a kluk se trápil tolik let,“ reagovala matka Renata.
Lucie Neumannová (33) ze Zlína trpěla alergií na psí a kočičí srst. „Okamžitě mě svědil nos, slzely oči a stále jsem kýchala. Problém je pryč,“ řekla nám. Na Lucii jsme připravili past. Zavedli jsme ji k chovatelce britských koček. Ocitla se v místnosti, kde jich bylo šest. Chovala je, hladila. Problémy se neobjevily. „V počátečním stádiu jsem měla také astma, trpěla jsem záněty průdušek. I to zmizelo. Odpomohl mi i od závislosti na čokoládu. Byla jsem žrout. Teď dokážu odolat,“ podělila se o poznatky.
„Od 40. let jsem trpěla alergií na prach, pyl, peří a kočky. Bolely mě uši a přestala jsem dokonce slyšet. Lékaři mi řekli, je to od alergie. Užívala jsem léky. Od sezení už ne,“ reagovala při kontrolní návštěvě Naděžda Jašová (47) z Měřína.
Danuši Hubáčkové (46) z Traplic na Slovácku dělal ze života peklo prach. „Nesměla jsem zametat, pohnout při úklidu se závěsy. Když jsem utírala prach, teklo mi hned z očí, nosu, stále jsem kýchala. Alergická jsem byla rovněž na pyl z jehněd a pampelišek,“ líčila nám Danuše, která v Elementě pracuje. Pomohlo jí jedno sezení. „Měla jsem si představit prach a pyl. Asistentka se mně dotýkala bodů na ramenou. Při té představě se mi velice špatně dýchalo. Pak jsem si měla vybavit čisto a klid. Napětí se začalo uvolňovat. Od té doby uklízím bez problémů a neberu žádné léky. Dříve jsem denně musela brát prášky, měla jsem i inhalátor,“ dodala celá šťastná.

Zajímavé stránky, které nelze nechat bez povšimnutí, jelikož alergie s blížícím se jarem budou opět trápit spoustu lidí....dovoluji si vám představit část z těchto úžasných stránek.....které najdete na adrese ..http://www.jtrunec.wz.cz/index.php 

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama