KRYON – BĚŽNĚ KLADENÉ OTÁZKY

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channelling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Užijte si proto toto poselství předané v roce 2012 v kalifornském Monterey,


Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby. Byla nastavena energie této místnosti. Jestliže nadzvednete štít intelektualismu, který si nosíte a dovolíte vstoupit pravdě, kam vás to zavede? Možná jste dovolili, aby sémě bylo zaseto, možnost, že planeta sama je v procesu rekalibrace? Možná si myslíte, že to všechno je jen shoda náhod a že to nemá na vás vliv?

Řeknu vám to ještě jednou, moji milí, možná jste šamani a ani o tom nevíte. Byli jste přivedeni sem, na tuto židli, na které sedíte, a to se už nikdy nebude opakovat. A to je vhodný okamžik pro úvod.

Já vím, kdo je zde a vím, kdo poslouchá toto poselství. Budeme odpovídat na některé otázky, které byly položeny těmi, kteří nejsou staré duše. Odpovědi budou sloužit jak vám tak i těm, kteří uvidí a budou číst a poslouchat toto poselství ve vaší budoucnosti – které je pro mě současností. To je matoucí a já jsem to řekl už mnohokrát předtím; Já vím, kdo poslouchá. Já vím, kdo čte, protože na mé straně závoje neexistuje čas. Je zde pouze možnost a možnost se tudíž projevuje v teď. Může to trvat celé týdny, než bude toto poselství přepsáno. Ale po přepsání a všech úpravách a až bude vydáno, bude k dispozici v písemné podobě. A opravdu, právě teď je někdo čte, a já vidím tu osobu, která je čte. To vše vám, kteří sedíte v této místnosti, zní zvláštně.

Existuje čtenář, který právě teď potřebuje vidět tato slova, a já vím, kdo to je. Ta možnost je tak silná, že můžu říci, že je to moje realita. Pro mě to již bylo manifestováno. Podívejte, jste to vy, kdo čte, že ano? Takže mám pravdu! Znám vás. Pro ty, kteří jsou v této místnosti, to je budoucnost. To je moje realita – multidimenzionální realita, kterou vy se mnou nesdílíte. Nicméně jsem schopen vám poskytnout několik předpovědi, ne empirických faktů, ale potenciální reality, protože já vím, co si myslíte a co byste mohli dělat.

Angelic World

OTÁZKY

Zde jsou otázky, na které se ptají běžní diváci, ale ne nutně Pracovníci světla nebo staré duše. Asi před týdnem jsem předával channelling nazvaný „Šest otázek“. Můj partner, inženýr, jej zaznamenal, ale přístroj se porouchal. To jej frustrovalo, protože tyto technické věci umí provádět, a přece to nefungovalo. Byl kvůli tomu zmatený, protože cítil, že v v tomto channellingu odvedl dobrou práci. Ne vždycky je to takové, jak se zdá;  a činnost záznamového zařízení je lehké zastavit. Chtěli jsme tento channelling a ne ten, který chtěl můj partner. Proto je to tento, který teď čtete. Ten, který jsme chtěli my.

Otázka číslo jedna:   Proč jsme tak nešťastní?

“Kryone, na této planet existuje neštěstí. Neštěstí plodí neštěstí. Lidé jsou frustrovaní. Nevypadá to, že by se planeta zdokonalovala, když je tady tolik utrpení. Mluvíš k těm, kteří v této zemi ztratili své domovy i k těm, kteří ztratili své příbuzné při tsunami. Ti lidé lomí rukama a ptají se, co je špatně. Proč existuje tolik neštěstí? Jak to může představovat dobrou zprávu na planetě?“


Na to se odpovídá velice těžce, protože to vyžaduje, abyste chápali rozdílná paradigmata reality, ke kterým dochází. Toto paradigma reality, kterou jste vždy znali, kterou nazýváme paradigmatem 3D, je tak povrchní, že neumožňuje, absolutně nepřipouští radost, kterou může dát jen multidimenzionální realita. Těžko se to vysvětluje. Sedíte zde v černé a bílé, ale země je barevná.


Boží láska se nesoustřeďuje ve 3D. Boží láska je v multidimenzionálním prostoru, kde žijí andělé. To ví každý z mistrů. Každý Člověk, který spatřil anděla, ví, že energie proudí skrze zeď a je nepopsatelné barvy. Neexistuje kůže ani křídla nebo svatozář a tato energie často vzbuzuje strach u třírozměrných Lidí, a když spatří multidimenzionální formu, často padají ve strachu na kolena.


Proto bez ohledu na to, zda to byl Mohamed v jeskyni nebo Mojžíš a hořící keř, tyto andělské kulisy nejsou ve 3D a stejně tak tam není božskost, která sídlí ve vašem nitru. Chceš štěstí, Člověče? Raději pátrej po multidimensionálním Bohu ve svém nitru. Paradigma se přesouvá. Je multidimenzionální, ne jednorozměrné. Měli byste se začít přesouvat od tohoto paradigmatu, které omezuje všechno, co děláte na realitu stejnosti a jednoduchosti, na to, cootevírá možnosti změny pro všechno. Ty možnosti mohou změnit váš život, mohou změnit to, jak reagujete na věci, kdo si myslíte, že jste, a kým vám bylo při narození předurčeno se stát. Všechny tyto informace jsou v energii vaší duše přepsatelné na paradigma, které je multidimenzionální, a které v sobě zahrnuje Boží lásku a radost okamžiku.


Co vám tím říkám? Říkám, že zůstanete nešťastní, moji drazí, vy všichni, kteří toto čtete a posloucháte, dokud se nerozhodnete obrátit se do svého nitra a hledat tam to, co je ve vás božské. To vyžaduje nové myšlení mimo intelektuální 3D box. Vyžaduje to myslet multidimensionálně a začít proces, o kterém mluvíme stále dokola. Jinak se budete stále potýkat s dramatem, které je všude kolem vás.


Mistři, kteří působili na planetě, vám to ukazovali. Pohrávali si s fyzikou a životem. Dokonce probouzeli mrtvé. Potom se obraceli k vám a říkali, „Tohle dělá Bůh a vy jste Bohem.“ Řekli vám, že byste dokázali pohnout horami a vy můžete. Říkali jsme vám o změnách vědomí, které mění planetu z takové, která bojuje sama se sebou na planetu, která bude sama se sebou žít v míru.


Myslíte si, že se to stane snadno a že k tomu dojde přes noc? Tohle je první rok (2012) a vy jste dostali dalších 18 let, abyste zasévali semena a další dvě generace, které budou sledovat, jak to funguje. Takovým způsobem funguje lidské vědomí. Je pomalé, ale vy jste netrpěliví. Proto taky v současnosti existuje tolik neštěstí. Je to stará energie netrpělivosti, nedorozumění, chtění okamžitého potěšení a dupání nohama, když si myslíte, že by vám měl Bůh pomoci. Když se tak nestane způsobem, jakým si myslíte, že by to měl udělat, říkáte, „vždyť jsem to věděl, že mi nepomůže.“

A teď mi povězte, je to závazek nebo je to pouze toužebná myšlenka? Je toto sdělení na vás moc silné? Říkám vám s láskou, že jste ve svém nitru nádherní a je pouze otázkou času, kdy na to přijdete. A až to zjistíte, věci ve vašem nitru se změní. Nebudete se tak rozčilovat; nebudete v takové depresi a nebudete tak vznětliví. Když potom lidé, kteří jsou okolo vás, uvidí váš nový stav, řeknou, „Víš ty co, jsi nějaký jiný. Nejsi tak vzteklý. Nejsi vztahovačný. Co jsi objevil? Já to chci také.“A tak to začíná.


Když vyzařujete světlo moudrosti a soucitu, ostatní to vidí a chtějí je také, protože je nádherné, mírumilovné a uklidňující. A my se opět ptáme: Když jste kráčeli s mistry, s kterýmkoliv z nich, jak jste se cítili? Podívali se na vás a zničili vás? Řekli vám něco špatného nebo způsobili, že jste se cítili malými? Odpověď zní ne. Dívali se na vás, milovali vás a vy jste oněměli. Někteří z vás u toho byli a pamatují se na to. A vše co jste chtěli, bylo prodlévat v jejich přítomnosti, u jejich nohou. Je to skoro jako by měli okolo sebe pole, a kdybyste mohli být v jejich blízkosti, měli byste je také. Je to Boží láska v Člověku, která probouzí božskost, zasévá semena vzestupu.


Takže odpovědí je přijetí reality. Když mistři kráčeli po Zemi, bylo ještě temněji. Ale oni viděli jen Boží lásku. Takže je vaší svobodnou volbou být nešťastní, být obětí a topit se v dramatu. Ale Pravda je taková, že Boží soucit je všude kolem vás, pouze čeká, až jej objevíte. To bylo k otázce číslo jedna.


Otázka číslo 2:   Co se stane, až zemřeme?


Tato otázka je velmi složitá, ale rozdělím to do dvou částí, obě jsou duchovní. Smrt Člověka, kterou zažijete všichni, kteří jste v této místnosti, neznamená konec. To uvnitř intuitivně víte, protože jste si tím už dříve prošli. Ale pravda o tom se ukrývá pod povrchem. Nejste si úplně jistí, co se s vámi stane, ale vaše intuice vám říká, že to není konec.


Smrt nekouše. Vás ne, ale ty okolo vás ano.
 Takže první věcí, kterou vám chci o smrti sdělit je, že ti kolem vás často trpí. Někdy to je dobře, protože je to donutí k pokoře, zvláště když odcházíte příliš brzy. Občas díky tomu objeví, co se skrývá v jejich nitru, tu neuvěřitelnou duchovní útěchu, a potom si uvědomí, že vaše smrt byla katalyzátorem pro jejich osvícení. Chápete ten proces? Někdy jste v tomto partneři, kteří se předem dohodli na případné vzájemné pomoci prostřednictvím Lidské smrti. Takže nejde o nic, kvůli čemu byste se měli trápit. Často se jedná o naplnění nádherné dohody.


Co se stane, když fyzicky zemřete? Je to jednoduché – vracíte se do prachu planety. Co víc byste chtěli vědět? Fyzicky? Snadné. Je to pouze součást procesu Gaii. Ale dovolte mi, abych vám pověděl o okamžiku přechodu. Ztratíte tři unce (1 unce = 28,3495 g – pozn. překl.) něčeho, o čem nikdo neví. Ty tři unce jsou informační kvantum. Jedná se o kvantovou část vašeho duchovního centra, toho všeho co kdysi bylo vámi, a nejde to nahoru, ale dolů. Vrací se to zpět do Jeskyně Stvoření a dál.

Už jsme vám to řekli dříve. Část vstupuje také do Krystalické Mřížky. Něco odchází k pozemským kytovcům. Existuje systém, který umožňuje, aby si Gaia zapamatovala váš život, a ten je uložen v planetě. Váš duch se navrací domů, ale nikoliv váš Akášický Záznam. Ten zůstává na planetě, protože je vlastnictvím planety. Změnili jste planetu tím, co jste udělali, ale neodnášíte si to sebou domů. Když ale přijdete domů, máme oslavu. Říkal jsem vám to dříve. Ach, moji drazí, ve smrti není žádné žihadlo. Ne vaše vlastní. Dozvíte se to okamžitě, během tří dnů. Ale potom, si jste „plně vědomí“, že jste částí Boha. Vzpomínáte si. Opět slyšíte hudbu.

Potom se brzy vracíte zpět zde (na Zemi) a stane se tak někdy rychleji než byste řekli, protože věci se zrychlují. Někdy přicházíte zpátky, abyste se narodili do své vlastní rodiny jako pravnouče do své stejné karmické skupiny. Takto postupují Pracovníci Světla, aby je pravnoučata mohla naučit věcem, které je mohou naučit jen ona.

A když se poprvé nadechnete, něco získáte. Získáte všechnu duševní energii z Jeskyně Stvoření a Krystalické Mřížky, kterou jste si tam při svém odchodu uložili. Říká se tomu Akášické dědictví. Umělci se stávají umělci. Policisté policisty. Je to ve vašich genech. Je to ve vaší DNA, to kým jste byli. Dokonce i vztah k věcem, které máte nebo nemáte rádi – jako jídlo, volby – vstupují s vámi z minulého Akášického dědictví.

Někdy se mě ptáte, “Měl bych být vegetarián? Co je pro mé tělo správné po duchovní stránce?“Řeknu vám, co je správné pro vaše tělo duchovně – je to věc, která vám dává smysl!Jestliže jste strávili životy v Tibetu nebo Indii, pravděpodobně toužíte po jiných jídlech než ti ze Spojených států. Takto to funguje, moji drazí. Vaše tělo reaguje na to, co si pamatuje, a pokud vám vyhovuje nejíst maso, potom byste to měli pro své zdraví dělat. Nepromítejte to na své přátele, protože oni mají své vlastní Akášické zdravotní vzpomínky. Mají svůj vlastní systém, který jim funguje.


Lidé rádi všechno rozškatulkovávají a proto, když někdo najde něco pro sebe dobrého, přeje si, aby to dělali všichni. Nekritizujte druhé kvůli tomu, že nemají vlastní jedinečné vzpomínky. To se vztahuje také na systémy víry druhých lidí. Pro ty, kteří nalezli Boha nebo radost v systému, který jim funguje, platí, že je tomu tak, protože jsou na něj vyladěni. Možná, že byli i žáky nějakého mistra! Jsou na to vyladěni a chtějí pro každého to, co funguje pro něj. Je mnoho dokonalých věcí, jen možná nejsou pro vás.


Co se děje ve smrti? 
Je to systém – krása, čest, a vy se stáváte částí Boha a vy to víte, že jí jste. Když byl Elijáš vzat na nebesa, viděli jste to očima Elíšy. Elijáš se změnil v tak jasné světlo, že Elíša se na to nemohl ani dívat. Potom se rozpadlo na kousky. Elíša viděl Merkabah, pole kolem Člověka, vůz, ve kterém Elijáš jel. Viděl to a vyprávěl o tom. Co si myslíte, že to bylo? Ten Člověk viděl nanebevzetí. To je smrt.

Otázka číslo 3:   Je na jiných planetách život?


Děláte si legraci? Život je všude. Opakuji, všude! Právě teď vaši vědci pátrají po mikrobiálním životě na všech planetách a jejich měsících ve vaší sluneční soustavě a nakonec jej naleznou. Oni čekají, že jej najdou. Nakonec pochopí, že semena života jsou všude.

Kolik života by tam mohlo být? Jak dlouho „tam venku“je? Až si věda začne uvědomovat rozsah toho, jak dlouho už život ve vaší galaxii existuje, uvidí něco kontraintuitivního k evoluci – svou vlastní Lidskou historii. Jak starý je váš Vesmír? Zeptejte se vašich vědců a oni budou mluvit o 13 miliardách let. To je v pořádku. Použijme jejich čísla. Jak stará je vaše vlastní planeta – možná 4 nebo 5 miliard? Správně. Ale jak staré je lidstvo? Proč jste zde nebyli spolu s dinosaury? Myslíte si, že Země nebyla připravena? Myslíte si, že to, co kontroluje evoluci, bylo příliš hloupé, aby vytvořilo Člověka dříve, ale že ten proces dokázal vytvořit dinosaura? Už jste o takových věcech někdy přemýšleli?

Jestliže umístíte celou historii Země na 24hodinový ciferník, život sám začal v poslední hodině a lidstvo, se všemi civilizacemi, se objevilo v posledních několika sekundách. Nezdá se vám to divné? Tudíž, ve Vesmíru, kterému je snad 13 miliard let, jste přišli v posledních několika sekundách. Přemýšleli jste někdy o tom, že jste možná dorazili na start jako poslední? No, měli byste pravdu.


Je-li Vesmír opravdu takto starý, možná si myslíte, že ve vaší galaxii existují civilizace, které mohou být o miliardu nebo více let starší než vy? Jestliže je to tento případ, možná si myslíte, že prošli něčím, čím jste prošli i vy? Myslíte si, že některé z nich by mohly mít atributy vaší DNA? Možná oni také prošli tím, čím si duchovně procházíte vy? Možná dokonce vstoupili do stavu kvantového vzestupu? Odpověď zní, že desítky z nich.


Už je znáte a uvedli jste je ve vašich publikacích. Ti, kteří vás přímo zaseli, se jmenují Plejáďané. Ti, kteří zaseli je, jsou Okturiáni a ti jsou zase potomky Orioniánů. Jsou všude a jsou také zde. Hledí na vás, protože jste další na řadě a překračujete značku posunu.


Moji drazí, uplyne dlouhá doba, než plně poznáte, že všechny tyto věci jsou vaší realitou. Prvním krokem je mír na Zemi. Dalším je nový druh Lidského vývoje, který zvýší efektivitu vaší DNA na 100%, a vy budete žít dlouhou dobu. Pokaždé, když to říkám, objeví se Lidé se svým intelektuálním rozumem a řeknou, „Dobrá, porodnost nám stoupá geometrickou řadou. To nezvládneme. Dojde k přelidnění a projeví se  nedostatek potravin. Proto to, co říkáš, Kryone, nemůže přinést nic dobrého. My všichni budeme trpět a budeme se navzájem kvůli jídlu zabíjet.“


Dovolte mi, abych na toto reagoval, protože pokud je to tvůj názor, Člověče, potom předpokládáš, že Lidé jsou hloupí a neuvědomují si, co se děje a proč se rodí tolik lidí. Předpokládáte, že to nedokážou kontrolovat, protože to nedokážou vyřešit? Chci vám říci, že uvidíte něco, co jste nečekali, Zažijete pokles porodnosti, protože Lidé jsou moudří a jsou stále moudřejší. Uvidí, že kvalita života je spojena s tím, kolik mají dětí a pochopí jaké je řešení. Nebudou mít tolik dětí, kolik jim říká jejich církev, že by jich měli mít. Budou je plodit intuitivně. A uvidíte to spíše dříve než později.


V mnoha oblastech zažijete na planetě moudrost, kterou nikdy nepředpovídal žádný sociolog. Všechny je překvapíte a stane se to bez vládního programu. Stane se to, protože jste se rozhodli, že to chcete. Stane se to kolektivně a už brzy to uvidíte. Podívejte se na klesající křivku porodnosti v rozvinutých zemích. Kde Lidé dokážou vidět celistvější obraz a mají svobodný přístup k informacím, tam situace nebude taková, jakou jste předvídali.


Existuje na jiných planetách život? Vědci říkají, „Bude to trvat dlouho, než se dostaneme ke hvězdám, víte? Musíme se tam dostat v těchto malých kovových plechovkách a dát do nich vzduch a potom v nich cestovat celé roky než se dostaneme na nejbližší hvězdu.“ A přitom to Plejáďané umí udělat mrknutím oka! Co si myslíte, že se tam děje? A věříte mi vůbec?

Ne před moc dlouhou dobou, jestliže jste chtěli komunikovat s někým z daleka, poslali jste mu dopis. Ten dopravil kůň. Trvalo to měsíc, než jste dostali odpověď. Teď komunikujete okamžik! Proč je to pro vás tak neuvěřitelné v případě cestováni?


Říkám vám, že dokud zůstáváte ve 3D, budete vězet v malých kovových plechovkách a vzduchových oblecích a jezdit k planetám. Jakmile vstoupíte do kvantového věku, budete si přát být zde, protože budete propojení se vším a můžete postupovat s určitým úmyslem. Pokud tomu teď nevěříte, uvěříte tomu později, protože to, co vám říkám je pravda. Může to trvat od této chvíle mnoho životů, ale ta skupina, která je přede mnou, je skupina, která se bude vracet stále a stále. Rozdíl je, že se vracíte ve staré energii. Toto je nová energie.


Když se vrátíte zpět, milovaní, všechno co znáte, bude ve vaší DNA a bude nahoře (dostupné). Nebudete muset procházet tím, čím jste si již prošli dříve. Jakmile se rozhodnete rozhlédnout se kolem sebe a otevřít dveře (metafora pro probuzení svobodné vůle), všechno co jste se teď naučili, budete mít k dispozici.

Toto je atributem toho, co byste nazvali „dítě nového vědomí“, kterému jste přiřadili určitou barvu – indigo. Ty děti  si  pamatují, kým jsou. Jsou koncepční, a vy věříte, že je musíte učit od píky! To těžko! Ony si pamatují! Uvědomujete si co se to děje? Řekli jsme vám to už minule, ale chceme s vámi něco vyzkoušet: Zvířata na prérii porodí svá mláďata a ta se během několika hodin postaví a běží se stádem. Věděli jste, že ta mláďata okamžitě vědí, kdo jsou jejich nepřátelé, jakou vodu mají pít a jaké plody jíst, aby se neotrávila? Odkud ty znalosti získala? Jak se dozvěděla takové věci? Odpověď zní, že tyto informace byly biologicky zděděné. Říkáte tomu instinkt. Ale když vy máte Lidské dítě – tak nic! Nezná nic, jen to, že má hlad. Vyžaduje dvacet let učení! Neunavuje vás to? Přemýšleli jste někdy vůbec nad tím, proč ta zvířata mají tolik znalostí do začátku a vy tak málo? Zdá se to správné pro vrchol vývojového žebříku? Je načase to změnit.


Začínáte to vidět, hlavně u indigových dětí. Přicházejí vědoucí. To je důvodem, proč jsou tak netrpělivé. Snažíte se je učit věci, které ony už instinktivně vědí. Přesně tak jako ta mláďata na prérii, přicházejí vědoucí. Některé se snaží učit vás. To občas nedopadá dobře. Tolik k otázce číslo tři.

Otázka číslo čtyři:   A co konspirace?

“Kryone a co všechny ty konspirace na planetě?” O tom všem jste slyšeli po desetiletí. Nebudu vám je teď jmenovat. Nechám vás, abyste si je vyjmenovali sami ve své mysli. Slyšeli jste o těch věcech po dlouhou dobu: Co Lidé dělají Lidem, co vlády dělají Lidem, o energii, která přichází tady a tam, o kontrole mysli, o vládních tajných organizacích – všechny tyhle věci. „Ano. Kryone, jsou pravdivé?

Dám vám lakmusový papírek pro otestování konspirací a prosím, abyste se rozhodli. Po této diskusi, mnozí na to nebudou brát zřetel, protože chtějí věřit, že jsou oběti vyšší inteligence a že jsou sledováni a manipulováni. Toto je atributem staré energie, který je těžké změnit v Lidské mysli. Sebe-zodpovědnost působí na konspirační myšlenky jako tlačítko delete.


To, co dnes vidíte je to, o čem jsem vám říkal před deseti lety. Říkal jsem, “přijde den, kdy každý bude hovořit s každým, a nebudou existovat žádná tajemství.“ Začínáte vidět skutečnost, že nemusí existovat žádné tajemství. Otevřeně po celou dobu prosakují. Takže pojďme diskutovat o velké konspiraci, o takové, která tady je po desítky let. Vy rozhodněte, která to je. A teď, myslíte si, že může existovat organizace nebo vláda, kterou tvoří velká skupina lidí, možná stovky nebo více, která udrží toto „obrovské tajemství“? Tady je všechny máme, mrkají na sebe a říkají „ buď si jist, že nikomu neřeknu ty – víš – o čem.“ A toto tajemství přetrvá po desetiletí, aniž by bylo odhaleno? Dokonce ani na smrtelné posteli nikomu nic neřeknou? Jestli si to myslíte, pak jste naprosto mimo realitu.


To jediné, co posloucháte, jsou jiní Lidé, kteří vám vyprávějí, že se to děje, dávají vám svá svědectví toho, co viděli a slyšeli. Chci vám říci, že takto to nefunguje. Ne dnes. Lidé nedokážou udržet tajemství. Když někdo mluví s druhým člověkem, tento druh konspirace na planetě nemůže existovat. To je ten test s lakmusovým papírkem. Jestliže se jedná o skutečnost, potom se to všichni brzy dozvědí. A ano, existuje mnoho skutečných konspirací, a ano, dozvíte se o nich. V této energii globální komunikace a společenských sdělovacích prostředků, nikdo nemůže uchovat takováto tajemství, zvláště pokud to vyžaduje účast mnoha lidí. Chápete, co vám říkám?


Je načase použít spirituální logiku místo strachu. Některé lidi to velmi přitahuje. Vymýšlejí si drama, že jsou obětí toho všeho a milují to. Vy víte, kdo jsou. Budou udržovat tu samou konspiraci po mnoho a mnoho let, proti veškeré logice nebo realitě. 

Otázka číslo pět:   Proč vice lidí nechápe, co říkáš?

Pátá a poslední otázka zní, “drahý Kryone, jestliže jsou New Age informace přesné a pravdivé a jestliže tyto pravdy jsou tak mocné jak říkáš, proč jsou tak málo brány v úvahu? Jestliže to je dobrá věc, nevidělo by to potom mnohem vice lidí?”

Víte proč tomu tak je? Je to tím, že tyto informace jdou proti běžné Lidské realitě. Zde je příklad: Dovolte mi, abych vás zavedl do medicíny před několika lety. Tehdy byla prosazována myšlenka, že na vašich rukou je to, co budu nazývat malými strach budícími potvůrkami (to vzešlo z mysli mého partnera). Nemohli jste je vidět, protože byly neviditelné, a přenášely nákazu. Proto se přišlo s tím, že byste měli sterilizovat vše, co můžete, abyste udrželi tyto strach budící potvůrky mimo kontakt s ostatními lidmi, když se jich dotýkáte a když je lékaři operují – a to bylo legrační! Všichni biologové a lékaři se smáli a smáli. Představte si takový nápad! Neviditelné entity, které si nosíte s sebou!

Jmenují se bakterie a potom je našli. Nemůžete je vidět, ale jsou na celém vašem těle. Máte je ve vlasech, na kůži a v ústech! Potom si vědci uvědomili, co může sterilizace udělat a proč probíhají některé věci týkající se infekcí. Ale tato informace nebyla intuitivní. Ve skutečnosti to bylo legrační, protože se to zabývalo věcmi, o kterých jste nevěděli a nemohli jste je vidět. Takže kam tím mířím? Pojí se to s tím, že věříte v něco, co se neděje intuitivně, aby se to stalo realitou. Ve skutečnosti to jde proti směru toho, co si myslíte, že je reálné a je směšné v perspektivě ignorance.

 


Člověk se rodí do spirituální reality, která říká, že jste malí a nic neznamenáte. Paradigma staré energie říká, že uctíváte něco většího, protože jste malí a bezcenní. Když se rozhlédnete po planetě, jedná se o realitu téměř všech duchovních nauk. Pokořujete se před Bohem, klečíte, naříkáte, trpíte, stoupáte do schodů, činíte pokání. Nemáte žádnou cenu. Taková je energie lidstva. Je nějaký div, že lidstvo nepřitahuje něco, co učí, že „Bůh je uvnitř a vy jste nádherní a velkolepí“? A tím to je. Je to jako plazící se potvůrka na vaší ruce. Nedává žádný smysl ignorovat každodenní realitu. Právě teď je to stupidní a hloupé, Ale je to právě teď.


Vy, kteří jste zde v místnosti, a kteří si říkáte Pracovníci Světla, jste nositeli energie pro tuto planetu a víte o roli Boží lásky ve vašem životě. Vy už běžíte proti srsti velmi dlouho, protože paradigma většiny lidstva s vámi nedrží krok a nebylo tomu tak ani v minulosti, ale mění se to.


Tento váš systém víry je odlišný, protože nemá žádnou strukturu a neexistují budovy, kde byste se hlásili, nic k čemu byste patřili a není zde za co platit. Je to prostě systém víry, který je osobní a intuitivní a který říká, „Bůh je ve mně. Já jsem ohromný a můj život mění planetu, a co udělám, změní všechno pro příští generaci.“ Je to pomalé, moji drazí, protože energie řešení každého puzzle, které právě řešíte je permanentní energie, která zůstává a mění vibraci planety. Jestliže si stále libujete ve starých problémech, nevyřešili jste vůbec nic.


Ti, kteří teď poslouchají a čtou, jsou součástí posunu, protože jejich pozornost k tomuto konkrétnímu subjektu je řešením problému v jejich životě. Tím, že zde sedíte, posouváte energii planety. Většina lidí nevidí realitu takovou jako vy. Oni nevidí krásu nebo velkolepost. Jsou slepí k myšlence, že Člověk je tak velký jako Stvořitel. Neexistuje spirituální běžný smysl toho, že může existovat systém, který dělá Boha partnerem ve vaší realitě.

Proto je toto důvodem, proč teď sedím zde u vašich nohou, a proč toto prostředí v tomto pokoji vás drží za ruce. Je to proto, že víme, co jste udělali. Víme, kam to směřuje a možnosti toho jsou obrovské. Ale nestane se tak přes noc, a může dojít k nějakým dalším válkám. Může přijít utrpení a ano, přijdou ještě další tsunami a všechny možné další věci jako součást rekalibrace planety, která prochází bolestmi posunu k vícerozměrné realitě. Jedná se o to, o čem jsem vám říkal před 23 lety a čeho se až dodnes držím. Přijde čas, kdy můj partner odejde tam, kde můžete stále slyšet a číst tato slova. A i když o tom pochybujete, vrátí se zpět a bude to dělat znovu. On ví, kam jde, protože jsem mu to řekl.

Bude to trvat další dvě generace, než si doopravdy všimnete, o čem Kryonova práce hovoří. Ale až se to stane, planeta bude na cestě k získání Planetárního Mírového Dne, protože Země si uvědomí, co udělali a oslaví změnu vědomí. Dokonce získá pro to i vlajku. Je to pouze začátek.


Osvícená je Lidská Bytost, která si začala uvědomovat a rozeznávat zdánlivě nemožné – že staré paradigma války, rozporů, nenávisti, dramatu a zmatku nebude cestou lidstva navždy. Až se nádhera Boží lásky projeví jako realita ve vaší DNA, vědomí se začne pomalu měnit a duchovní vývoj poroste.


A teď jděte a něco s tím dělejte. Změňte svůj život. Vy jste těmi jedinými, kteří to mohou udělat, staré duše.
A tak to je.

KRYON
Poznámka ke kopírování:

 

náhled obrázku

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Vaše komentáře

Reklama