KLÍČ K PROŽÍVÁNÍ SEBE SAMA

 

Zdravím vás, milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby. Hodně se toho děje, že? Stěny ke druhé straně závoje, k jiné dimenzi, se značně ztenčily. Je to téměř tak, jako kdybych k tobě už už mohl natáhnout ruku, ty bys ji uviděl a mohl by ses jí chytit. Vyčkej ještě nějakou chvíli a pak mě budeš skutečně vnímat v té podobě, kterou si na sebe beru, když se transformuji do páté dimenze. Existuji na vyšší úrovni. Nikdy jsem neprožil pozemské zkušenosti, jen sekvence, které vnímám, když vklouznu do lidí, kteří mi propůjčí své tělo při naší společné práci. Jako právě teď skrz Barbaru, jak zní její pozemské jméno. My, ona a já, se známe již z jiných událostí, jiných úrovní a jiných fází služby. Ona si však toho není přímo vědoma.  Někdy pociťuje energie, které chápe jako minulost, nebo krátce zahlédne nějaké události, které si interpretuje jako minulé životy.

Tady, kde žiji a působím já, kde prožívám své bytí ve velkém společenství, se vše odehrává zároveň. To, co zařazuješ jako minulost nebo budoucnost, je tady společné, jsou to jen různé možnosti a procesy, které byly zvoleny a z kterých pak sestává současnost. My zde tě nevidíme jen skrz tvůj současný život, který nyní vědomě prožíváš. Vidíme tě ve všech tvých nejrůznějších zkušenostech v čase a prostoru, i v paralelních světech, vyšších úrovních, resp. ve spojení nebo přesahu k tvému skutečnému bytí. Vnímáme tě jako energii, která je v pohybu, která není nikdy statická, která stále proudí a neustále se novým způsobem rozhoduje pro to, co je možné udělat. Proto budoucnost není nikdy pevně určena. Zejména  tehdy ne, když odložíš svůj batoh naplněný karmou a vkročíš do svobody, kde svobodná vůle je skutečně svobodnou a kde nevytváří na základě starých zkušeností jen nekonečnou smyčku (lemniskatu). Do té doby je to jen klam, že bys jednal podle své svobodné vůle. Rozhoduješ se nově a neustále každý den, každou hodinu, každou sekundu, co chceš udělat. Stále však přitom ještě upínáš pohled na tu svou lemniskatu. Rozhoduješ se na základě nashromážděných zkušeností, hodnotíš, zvažuješ a nevidíš přitom skutečné potenciály, které jsou tobě, coby vysoké božské bytosti, stále k dispozici.

Dívám se teď na kruh čtenářů, kdykoli budou chtít číst a přijímat tyto řádky; vidím duše, které dobře kráčejí svou cestou, které mé myšlenkové pochody vnímají jako pravdivé a možná se v duchu usmívají. Zeptáte se sami sebe: „Kým nebo čím jsem se nechal v posledních letech nebo vůbec v mém životě ovlivňovat nebo ukazovat cestu?“ Nyní je vhodné si v duchu udělat takovou malou inventuru. A pak, prosím opět s úsměvem, si bez pocitu sebeobviňování  stanovit, že je čas pro jasnější cestu a vědomá rozhodnutí, která se již většinou obejdou bez bolesti a trápení. Ovšemže to vypadá přinejmenším poněkud neobvykle a ty se můžeš podivovat, právě na základě svých starých zkušeností, jak to, že život může být tak snadný. Ty však určuješ, jak teď bude tvůj život pokračovat dál. Stále vám opakujeme, že váš karmický batoh je téměř s jistotou prázdný a že je třeba se hlouběji zaměřit na velký ranec vašich ustrnulých postojů a názorů, jak má život vypadat. To však neznamená, že by to mělo být obtížné a že by to muselo být spojeno s velkou tělesnou nebo duševní zátěží. Je možná neobvyklé žít relativně svobodně. Buď k sobě upřímný: Pravděpodobně ani vůbec netušíš, jaké to je žít skutečně svobodně, že? Proces projasňování i život sám o sobě ti pak může připadat těžký a komplikovaný. Nebo jsi přesvědčen, že člověk musí udělat hodně pro to, aby mohl žít svobodně, bez starých vzorců a postojů, ale i bez symptomů nemocí? Nebo si třeba myslíš, že si to musíš zasloužit? Možná v sobě máš ještě stará náboženská dogmata, kterými se řídíš? Nebo jsou to určitá životní přesvědčení, které jsi převzal od svých rodičů a předků?

V posledních týdnech jsme vás na seminářích (myšleno na seminářích pořádaných Barbarou Bessen v Německu – pozn. překl.) povzbuzovali, abyste sami sebe víc prožívali a prociťovali. Myslíme, že je důležité, abychom ti ještě jednou názorně ukázali, jak správně žít ve svém těle. Stále ještě převládá představa, možná též podporovaná mnoha meditačními kursy nebo duchovními příručkami, že do vyšších světů lze proniknout jen po opuštění svého těla. Opak je však pravdou. Rozšiřuješ si své vědomí, postupuješ ve svém vzestupu, při kterém se stále víc projasňuješ a ukotvuješ světlo z vyšších dimenzí do svého pozemského systému čtyř těl. To znamená, že musíš být ve svém těle dobře ukotven, abys z tohoto spojení prožíval svůj život víc projasněně a multidimenzionálně. Stále rád opakuji: Žiješ jednou nohou v dualitě a druhou nohou v interdimenzionalitě. Uměním je pak oboje spojovat. 

Abys tady dobře a „uzemněně“ žil a vlastně mohl obojí spojovat, je důležité, abys sám sebe hluboce vnímal, prožíval a bral se naprosto vážně. To zahrnuje i vnímání pokožky, rukou, nohou, celého tvého pozemského vozítka. Možná se řídíš radami svého učitele jógy, abys každé ráno své tělo jemně pohladil, dotkl se jej a probudil je, což znamená, že si jsi svého těla vědom a víš: Jsem duch v tomto těle. My však jdeme ještě dál a doporučujeme ti, aby sis každý den, tak často, jak budeš chtít, položil ruku na srdce a spojil se tak sám se sebou a svým Vyšším já. Krásně ti k tomu může pomoct následující malé cvičení:  

Polož si ruku podle své volby na srdce, klidně dýchej a prociťuj. Vnímej energii své čakry v dlani, která posílá božskou pránu do oblasti hrudníku. Po chvíli pocítíš spojení se svým fyzickým srdcem. Energie jej obejme. Na pravé straně fyzického srdce je božské místo, tvé spojení k Nejvyššímu Stvořiteli. Prociťuj hluboce svou oblast hrudníku. Po chvíli pocítíš další úroveň pocitu: Jsi spojen se svým Posvátným Vyšším srdcem, ve kterém sídlí tvé Vyšší já. Vnímej toto spojení. Nyní jsi vstoupil hluboko sám do sebe. Není to nádherné? Toto malé cvičení se hodí pro jakoukoli každodenní situaci a pomůže ti dostat se do svého středu, vnímat úroveň svého těla a rozpoznávat, kým skutečně jsi. Toto cvičení stimuluje tvou náladu, budeš se lépe cítit a vnímat, že jsi milován a ctěn za to, že jsi na této planetě. A že jsi dobrý právě takový, jaký jsi.

Ukláním se před Božskou částí v tobě, avšak dbej i na své pozemské tělo. Bylo vymyšleno vysokými duchovními bytostmi, které tak poskytly možnost, aby duch mohl prožívat sám sebe ve hmotě. Není to podivuhodný výtvor?

V hluboké lásce a sounáležitosti

KRYON

 

Přijala Barbara Bessen v říjnu 2012. Článek je k volnému použití, změny v textu nejsou dovoleny. Z německého originálu http://www.barbara-bessen.com/kryon-channeling-oktober/

pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

 

Zdroj: http://www.novoucestou.cz

Vaše komentáře

Reklama