KAŽDÝ JE TU SÁM ZA SEBE

neponeseme si sebou tituly, domy, ani sebou nevezmeme své milované. Na naší cestě domů, nás bude provázet jen množsví lásky a dobra, které jsem žili, nabízeli a prožívali, nic víc a nic míň.

Už se starém Egyptě se čistota duše vážila na vahách bílým peříčkem.

 (Bohyně Maat je bohyní poctivosti, celistvosti, příslibů, pravdy a spra­vedlnosti. Jejím symbolem je pírko, které používá na váze spra­vedlnosti k vážení tíhy viny nebo lži v srdci duše právě zesnu­lého.)

A v čem tkví tato čistota? Každý z nás je zodpovědný za čistotu svých myšlenek, slov i skutků, každý je zodpovědný sám za sebe jak žije a co prožívá, každý má svou cestu.

I v tom tkví čistota našich úmyslů – a to nechat každého jít svou vlastní cestou, ke svým cílům.

Nikoho neovlivňovat, neměnit, nehodnotit, to co žije je jeho volba jeho cesta, my jen můžeme být láskyplnou bytostí, která dává svobodu sobě, ale také druhým, neboť vše co jsme kdysi zaseli – sklízíme a co tedˇ zaséváme jednou sami sklidíme.

Pokud tedy mícháme sebe do záležitostí jiných, ovlivňujeme a hodnotíme jejich cesty a život salmi sebe zaplétáme a pokud hodnotíme ,kritizujeme sami tohle jednou na sobe poznáme neboť každou vyslanou myšlenku, slovo i skutek sklidíme.

Často slyšíme slovo světlo, láska, ale žijeme podle toho? Ne ostatní, ale my sami!

Žijeme opravdovou bezpodmínečnou lásku? Ta nehodnotí, nekritizuje, neradí, ta miluje bezpodmínečně a dává druhým svobodu a cesta světla? To je cesta čistoty, pravdy, svobody.

Ale hlavně úcty, vděčnosti a pokory.

Je jednoduché vše číst, slyšet na seminářích, ale nejtěžší je to proměnit v plnohodnotné žití a opravdově to prožívat. Mnohdy pro nás je jednodušší chyby vidět na jiných, jak se rozhodli co udělali, proč žijí tak a ne onak, viníme druhé, druhé chceme měnit, ale sami u sebe chyby nevidíme.

Razítkem pravého žití opravdové lásky a čistoty úmyslů v životě, je obyčejný radostný život, vděčnost, za vše co máme, prožíváni přítomného okamžiku.

Přijímání všeho co se nám děje a všech lidí bezpodmínečně takových jací jsou, nikdo není lepší ani horší, vše je jak má být.

Vše je dokonalé v čistotě, jednotě a souznění, pokud opustíme mylné myšlenky, slova hodnocení a špatné skutky, které nepřispívají k našemu vývoji.

Nemůžeme ani my žít podle jiných, žijeme sami za sebe, je to náš život, ne život, který nám plánují rodiče, naši známí, kamarádi, spolupracovníci, jejich život je jejich osobní cesta a ten náš je naše, každý jdem ke svému poznání, ke svým prožitkům, každý jdeme svou cestou, svým tempem a máme na to právo svobodné vůle!Ale i ustát si sám sebe na své cestě je někdy těžkým úkolem, pro nás samé. Nenechat se ze svého středu vychýlit.

Dopřejme ji tedy sobě i ostatním, žijme láskyplně, radostně, a pokorně, budˇme upřimní.

A udržujme KRB SVÝCH MYŠLENEK ČISTÝM NEBOŤ VŠE CO ZASEJEME JEDNOU MY, NAŠE DĚTI A CELÁ PLANETA ZEMĚ SKLIDÍME!

Každý z nás přišel na Zemi splnit určitou „úlohu“. Nemusíme si toho být vědomi, ale je to semínko zasazené hluboko v našich srdcích, které rozkvete až ve správný čas. Často náš úkol není jen jedna určitá věc, ale tisíce různých zážitků rozprostřených napříč našimi životy. Mohou to také být mnohostranné úkoly, které se týkají různých oblastí našich životů. Možná je váš úkol být malířem, učitelem, ale vždy jste milovali psaní básní a snili o tom, že se oženíte, vdáte a budete mít jednou děti. Tohle všechno mohou být důvody, proč jste tady na Zemi. Žádný není důležitější než ty ostatní, všechny dohromady jsou nitkami, které tvoří pečlivě upletenou, barevnou mozaiku vašeho života. Vše jste si sami naplánovali a svými předchozími skutky připravili, teď nezbývá jen to přijmout vše a se vším. Je to vaše!

Nejdůležitější věc, kterou můžete dělat, je prostě žít, stýkat se s lidmi se kterými si máte co říct, a nebát se tolik o to, co „máte“ dělat tady na Planetě. Uvědomte si, že už to vlastně víte, i když si toho nejste vědomi. Mějte víru v to, že budete vedeni správným směrem po celou dobu. Mezitím jednoduše naslouchejte svému srdci.Tam máte vloženou tu Pravou moudrost! Dělejte věci, které Vás těší, radujte se, žijte, prožívejte! Je to Dar!Jděte tam kam Vás to táhne, čtěte knihy o věcech, které vás zajímají. Pokud cítíte touhu vydat se nějakou cestou, pak se jí určitě vydejte. Vše má svůj vyšší význam. Máte svobodnou vůli dělat cokoliv chcete se svým životem a můžete si být jisti, že to, co cítíte dělat a co Vás naplňuje radostí, děláte správně!

S láskou v lásce a Pravdě Iva Batová 2012

Začínej den díkůvzdáním.

Uvědom si, že jsi mocně požehnán a že Mé požehnání se stále k tobě snáší.

Nezáleží na tom jak nevděčný jsi byl včera, záleží na tom jaký je tvůj postoj dnes.

Zanech minulost za sebou.

Nemarni čas přemýšlením o svých minulých chybách, prostě se

z nich pouč a potom pokračuj dál a raduj se ze života a za vše neustále děkuj.

Jsi-li vděčný a vážíš-li si všech dobrých věcí v životě, láska proudí volně do tebe i skrze tebe.

Jestliže nebudeš děkovat a nebudeš si vážit Mých dobrých

a dokonalých darů, budeš slábnout a usychat.

Začneš se starat pouze o sebe a přestaneš se zajímat o své bližní.

Nejrychlejší cesta ke změně takového špatného přístupu je

začít myslet na druhé, žít pro celek a dávat celku.

Najdeš sebe sama a tvá sobeckost ustoupí do pozadí a rozplyne se.

Proč tak neučinit hned?

Nezapomeň, že přede Mnou nemůžeš nic ukrýt a proto buď k sobě zcela upřímný a čestný.

Vážíš si své práce pro Mne více než čehokoli jiného nebo máš ve zvyku odsouvat ji do pozadí a konat Moji vůli jen tehdy když se ti to libí a hodí?

Je-li tomu tak pak nedáváš nejdůležitější věci na první místo.

Jedině tehdy odevzdáš-li Mi vše mohu v tobě svobodně působit a tvým prostřednictvím projevovat divy a slávu.

Odevzdej se Mi z celého srdce a bez bázně.

Cokoli dáváš dávej to také z celého srdce s opravdovou láskou i radostí a nelituj ničeho.

Věz, že využiji tvého daru tak jak má být využit pro Mou čest a slávu a ve prospěch všech.

Pravda musí žít, projevovat se a být v tobě.

Pak tě osvobodí a ty poznáš pravý význam

svobody srdce, mysli i ducha.

Vše co mám je tvé jestliže se učíš dávat na první místo nejdůležitější věci,

ale musíš si udělat čas a hledat své srdce a poznat co kladeš v životě na první místo.

Eileen Caddy

Použítí textů, afirmací, meditací je na vlastní zodpovědnost, šíření vámi vybraného textu prosíme v původní podobě s uvedením odkazu na naše stránky

www.duhovenebe.blog.cz 

Děkujeme

Vaše komentáře

Reklama