KOMUNIKACE S PODVĚDOMÍM

Můžeme komunikovat s různými bytostmi duchovního světa ( andělé, archandělé, víly, skřítci, ochránci atd.), ale já jsem přesvědčená o tom, že mým nejlepším rádcem je moje vnitřní JÁ – moje podvědomí, moje duše.  Zná mě nejlíp, protože si prošla několika ( je jich fakt moc ) životy a postupně zrála až do dnešní podoby. Zná záměr proč jsem se v tomto životě narodila do této rodiny, do této republiky, do této doby atd. ale hlavně ví a zná mé poslání, které mám vykonat tady na tomto světě.  Ví co mám pochopit a k čemu mám dojít  a z překážek které mám nastavené, abych se poučila a měnila své pravdy, pochopení, postoje a vyvíjela se v duchovní sféře. Chcete-li se něco o sobě dozvědět, tak komunikujte se svým podvědomím, které je Vašim nejlepším rádcem. Komunikujte s kým chcete, proste a žádejte o pomoc i radu své ochránce, průvodce a jiné bytosti, ale základem si myslím, že je komunikace se svým JÁ. z důvodů, které jsem již zmiňovala. Z napojení se svým podvědomím odpadají obavy, že se napojíte na astrální bytost, která se jen za anděla a nebo vašeho ochránce vydává a pak ve Vás vyvolá zmatek  a strach. Hledejte pravdy v sobě, tam jsou ukryty.

náhled obrázku

Budu Vás na těchto stránkách seznamovat se svými pravdami, tomu čemu věřím já. Nenutím Vás mé pravdy přijmout. Mějte své pravdy a těm věřte…..opírejte se o to, co již máte pochopené – to je základ. Moje pravdy přijímejte za své jen tehdy, pokud pro Vás budou logické, budou Vám povědomé a známé….v srdci a hluboko ve Vás najednou uslyšíte…….. jo, to jsem si myslela, že tak nějak je, že to takto funguje. Pokud budete mít takový pocit, pak moje pravdy budou i vašimi pravdami a začněte se o ně opírat a přijměte je za své pravdy.

Moje pravda o podvědomí:

Naše podvědomí, je vlastně naše skrytá duše v našem fyzickém těle. Je to duše, která prošla několikerými zrozeními, bolestmi, radostmi, utrpení a já nevím, čím vším ještě mohla projít. Jedno, ale vím naprosto přesně…….naše duše díky životům, které prožila se něčemu naučila. V duchovní sféře a myšlení se postupně posunula na určitý stupínek. Každý stojíme na svém schodu pomyslného schodiště – v mezipatře (těch pater je několik). Toto pomyslné schodiště má obsazeny všechny schody. Tyto schody jsou stupínky našeho vývoje v pochopení života na tomto světě.  Neřeknu Vám přesně, na kterém schodu a mezi kterými patry stojím já a na kterém Vy, ale jedním si jsem jistá, pokud rozumíte mým slovům, kterými vyjadřuji své pravdy, tak stojíme ve stejném mezipatře, jen rozdíl je ve schůdku na kterém stojíme. Někdo je možná pode mnou ( to jsou ti kteří se ode mně mohou učit ) a někteří jsou  nade mnou ( to jsou ti od kterých se můžu učit já ), ale pořád se chápeme a víme o čem v duchovnu mluvíme. Ti co jsou na jiných mezipatrech a patrech…..tak tam už vládne nepochopení, jako byste mluvili jiným jazykem. Opět to vysvětlím názorně, tak abyste pochopili, jak to myslím a co chci říct. V mezipatře na schodišti se navzájem slyšíme a naše slova jsou tím pádem pro nás srozumitelná, ale ti co jsou v jiných patrech, tak už slyšíme útržkovitě co říkají a nebo vůbec a tak nedokážeme ze slov pochopit co máme pochopit. Ještě jeden praktický příklad….ŠKOLA – žáček druhé třídy neporozumí matematickým úkolům a rovnicím, které  se učí řešit v deváté třídě. Nejde to, pokud není matematicky nadaný –  geniální.

Jak komunikovat se svým podvědomím doplním časem  a  prakticky vysvětlím a naučím na některém z připravovaných seminářů.

Vaše Zrzka

Vaše komentáře

Reklama