Detoxikace nosu – 1. část

 

Proč je nos předmětem detoxikace?

Nos je velice zatíženým místem našeho těla. Plní roli vstupní brány pro vdechovaný vzduch, zbavuje jej hrubých nečistot. Dle svých možností zabraňuje průniku alergenů a infekcí do hlubších struktur našeho organismu. Skrze něj pak samozřejmě můžeme vdechovat vůně našich životů. Z těchto důvodů si zaslouží naší péči.  Ve své praxi často doporučuji zařadit pravidelnou aktivitu detoxikace nosu ke každodenním rituálům na úroveň čištění zubů. Běžně si tento rituál osvojí i malé děti ve věku 5ti či 6ti let.

 

 

Důvody pro detoxikaci nosu – pro koho je očista nosu určena?

Obecně nám detoxikace nosu vstupuje do života ze dvou důvodů:

 1. máme související akutní či chronické zdravotní obtíže,
 2. chceme se akutním či chronickým obtížím preventivně vyhnout.

 

Typické akutní obtíže, při kterých Vám detoxikace nosu může pomoci:

·         Nachlazení

·         Senná rýma

·         Zánět horních i dolních cest dýchacích

·         Po operacích nosu

·         Při zánětu dutin

 

Typické chronické obtíže, při kterých Vám detoxikace nosu může pomoci:

·         Chronická rýma

·         Astma

·         Bolesti hlavy v oblasti čela či očí

 

Preventivní úloha detoxikace nosu

O detoxikaci nosu by měly z preventivních důvodů uvažovat osoby, které se pohybují v prašném či zakouřeném prostředí a vůbec Ti z Vás, kteří chtějí preventivně pečovat o své zdraví.

 

Účinky detoxikace nosu z pohledu celostní medicíny

Účinky na fyzické úrovni

Jak už jsem zmínil výše, k úlohám nosu patří ohřívání vdechovaného vzduch a zbavení vzduchu pevných částic či infekcí. Těmito aktivitami chrání primárně plíce. Detoxikací tak pomůžeme dutinám a sliznicím, které jsou součástí nosu a bezprostředního okolí, lépe plnit ohřívací a desinfekční úlohy. Tím se odlehčí plicím, které budou následně lépe plnit své úlohy. V rámci TČM (tradiční čínské medicíny) je orgánový systém plic úzce provázán se systémem tlustého střeva, které následně ovlivňuje další životně důležité orgány. Z tohoto plyne, že prostý výplach nosu, bude-li správně a pravidelně prováděn, má blahodárný vliv na celý organismus.

Účinky na mentální úrovni

Z výše uvedeného je zřejmé, že pokud vyčistíme a uvolníme nos a příslušné dutiny v obličejové části hlavy, bude to mít blahodárný vliv na naše myšlení. Dojde k odlehčení a rozjasnění mysli. Ustoupí tlak, který jsme již přestali vnímat, nicméně jeho uvolnění nám rozhodně neunikne. Díky odlehčení plic je velmi pravděpodobné, že osobám trpícím smutkem, žalem a beznadějí se zlepší i související emoční aspekty jejich života. Důvode je opět dle čínské medicíny vazba mezi těmito emocemi a plícemi.

 

Způsoby detoxikace nosu


 

Každý výplach nosu zajistí detoxikaci tzn. očištění nosní krajiny. Jedná se o prostory náležící přímo nosu – na obrázku zvýrazněno modrou šipkou. Prostory sousedících dutin umístěných v oblastech čelní a nosní kosti (na obrázku označeny červenými trojúhelníky) jsou obtížněji dostupné a budeme se jim věnovat v pozdějších článcích.

V rámci detoxikace nosu můžeme volit z několika variant. V tomto článku si popíšeme tu nejjednodušší. Touto metodou je výplach nosu solným roztokem za pomoci jednoduché plastové konvičky.

 

Detoxikace nosu solným roztokem

Co budeme potřebovat?

 • Plastovou konvičku – jistě ji najdete na internetu nebo v lékárně- pro inspiraci přidávám odkaz přímo na distributora. Objem konvičky je 3 dcl.
 • Sůl – dle svých zkušeností doporučuji mořskou atlantickou sůl, která je pro tyto účely vhodnější než běžná kuchyňská.
 • Vodu – v teplotě odpovídající lidskému tělu tzn. okolo 37 stupňů. Ideálně odstátou či převařenou tzn. zbavenou chloru.
 • Odměrku na sůl – ta je součástí balení konvičky. Velikost odměrky je 2,7 g.

 

Postup detoxikace nosu:

 1. do konvičky odměřte adekvátní množství soli viz níže uvedný odstavec (standardně 1 odměrku t.j. 2,7 g na 3 dcl),
 2. zalijte připravenou vodou dle výše uvedených parametrů,
 3. přiložte ústí konvičky k nosní dírce a dýchejte ústy,
 4. bradu přitiskněte co nejvíce k hrudi a lehce se předkloňte nad umyvadlo,
 5. hlavu lehce nakloňte na stranu té nosní dírky, u které nedržíte konvičku,
 6. voda začne pozvolna protékat prostorem nosu a vytékat opačnou nosní dírkou,
 7. jakmile proteče přibližně polovina vody, odejměte konvičku a zlehka vysmrkejte zbylou vodu,
 8. následně opakujte kroky 3 až 7 s druhou nosní dírkou,
 9. snažte se, aby veškerá voda opustila nos i dutiny.

 

Koncentrace soli dle konkrétního použití

Koncentrace soli v roztoku musí odpovídat účelu použití. Po okraj naplněná odměrka, která je součástí balení konvičky, odpovídá koncentraci 0,9% soli což je fyziologický roztok. Níže uvedená tabulka Vám napoví, jakou koncentraci připravit v jaké situaci.

 

Druh roztoku:

Obsah soli:

Použití:

 Hypotonický

 < než 0,9%

 Preventivní výplachy, očištění a hydratace sliznic.

 Izotonický

 = 0,9%

 Preventivní výplachy, očištění a hydratace sliznic.

 Hypertonický

 > než 0,9%

 Při onemocnění dýchacích cest, zmenšení otoku sliznic.

 

Navazující články

Příště se zaměříme na výplach dutin v kosti čelní.

Autor: Radek Moravec

se souhlasem autora převzato ze stránek 

http://www.krizovatkyzdravi.cz/

 

V předchozím článku Detoxikace smyslů – bran k naší mysli jsem popsal obecný princip vztahu mezi našimy sMYSLy a naší MYSLí. Nyní se budeme zabývat konkrétně čichem, to znamená otevřeme téma detoxikace nosu. 

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama