Co o nás prozrazují zuby

Špičáky rostou v době pohlavní zralosti, zuby moudrosti až tehdy, když proměna proběhne na všech úrovních.

Dolní čelist vyjadřuje vztah člověka k prostředí. Horní čelist ukazuje naše niterná přání.

Způsob a poměr skusu čelisti vyjadřuje, jak vycházíme s okolím.

HORNÍ ČELIST – vyjádření přání a představ o životě

levá strana: niterná přání a představy

pravá strana: přání a představy vyjadřované navenek

DOLNÍ ČELIST – realizace přání, čili – jak jsme do života zakousnuti

levá strana: svědčí, jak prožíváme život uvnitř sebe sama – niterné prožívání

pravá stran: o uskutečňování konkrétních záměrů

LEVÁ STRANA CHRUPU – odkazuje na minulost

PRAVÁ STRANA CHRUPU – týká se budoucnosti

————————————————————————————-

Když chybí zuby:

Nalevo nahoře: problém při realizaci existenčních přání Napravo nahoře: problém při zařazení do společnosti

Nalevo dole: nedostatek uznání a náklonnosti v rodině Napravo dole: problém s konkrétními životními situacemi

————————————————————————————

Mezera mezi řezáky – diastema – vyjadřuje potíže se sladěním mužské a ženské části naší osobnosti. Diastema je znakem nesouladu v partnerství.

U dětí jde o nesoulad v partnerství rodičů.

U dospělých: když má diastemu muž, ženy ho přitahují i odpuzují současně.

Ženy s diastemou uvádějí v pochybnosti muže, se kterými žijí.

Když se řezáky překrývají, nebo jeden roste dovnitř, svědčí to o dominantním postavení jednoho z rodičů.

————————————————————————————–

Dále v textu znamená:

P – pravá

L – levá

H – horní

D – dolní

čísla znamenají pořadí zubů 1 – 8

————————————————————————————–

Přední řezáky

Ukazují,  jaká je rovnováha mužského a ženského principu. Astrologický aspekt: Saturn

1 P/H – mužský archetyp (otec, autorita, Bůh)

1 L/H – ženský archetyp (matka, žena duše)

1 P/D – jaký má význam otec v životě dítěte

1 L/D – jaký má význam matka v životě dítěte

————————————————————————————

Postranní řezáky

Ukazují na temperament,  a jak reagujeme na archetyp otce a matky. Když vystupují dopředu, svědčí o tom, že dokážeme obhájit svoji svobodu a zároveň vyjadřuje: pravý – spor s otcem; levý konflikt s matkou. Když překrývají přední řezáky, znamená to, že dítě dominuje nad rodiči. Když jsou vtlačeny dozadu, znamená to, že se podřizujeme otci, nebo matce. Když jsou řezáky drobné, vyjadřuje to proces podřizování se: když je drobný řezák napravo, mužská strana se podřizuje ženské a naopak když je nalevo, tak se podřizuje ženský princip mužskému. Souvisí se štítnou žlázou.

Astrologický aspekt: Uran (Venuše)

2 P/H – přijímání energie otce a její transformace

2 L/H – přijímání energie matky a její transformace

2 P/D – jak využíváme mužskou energii

2 L/D – jak využíváme ženskou energii

————————————————————————————-

Špičáky

Souvisí se všemi změnami, jimiž člověk prochází, od růstu těla přes pubertu až po klimakterium. Špičáky jsou zuby „oka“ – symbolizují vědomí a mužnou sílu. Po vytržení špičáků – zejména dolních – dochází k prudkému oslabení vitality. „Sloní“ špičáky jsou symbolem moudrosti a moci s ní spojené. „Upíří“ ztělesňují ničivou sílu.

Astrologický aspekt: Pluto

3 P/H – jak chceme, aby nás vnímal svět

3 L/H – symbolizuje vnitřní postoj, jaký zaujímáme vůči změnám

3 P/D – je výrazem toho, čeho chceme dosáhnout navenek (uvádí se zvláštní vztah mezi tímto zubem a růstem, zejména růstem těla)

3 L/D – způsob jakým vyjadřujeme a prožíváme svoje vnitřní proměny

————————————————————————————–

Přední stoličky

Zastupují naše já a všechny naše tužby. Význam zubů lze popsat slovy: „Já chci!“ Jejich ztráta oslabuje uvědomění si vlastní jedinečnosti – také ega. V symbolice těla jejich téma připomíná téma odpovídající kolenům.

Astrologický aspekt: Mars

4 P/H – je spojeno s naším přáním, které bychom se chtěli prosadit navenek

4 L/H – odpovídá všem tužbám, které souvisejí s naším citovým světem a s našimi náklonnostmi

4 P/D – ztělesňuje realizaci našich plánů

4 L/D – ukazuje, jak umíme vyjadřovat svá přání ve svém bezprostředním okolí, jak jsme schopni sdělovat pocity ostatním

————————————————————————————-

Zadní stoličky

Klíčová věta pro tyto stoličky zní: „Chci tvořit!“ Tvořivé Já – děti, záliby, umělecká díla.

Astrologický aspekt: Venuše

5 P/H – symbolizuje náš vývoj ve vnějším světě (děti, plány do budoucna); u žen, které prodělaly potrat, ztratily dítě nebo jsou neplodné, bude pravděpodobně tento zub pod korunkou; rovněž u jejího muže se to může projevit, jestliže sdílí city své ženy

5 L/H – zcela zvláštní zub související s karmou – se všemi našimi vlohami, které jsme si přinesli na svět; do jisté míry zobrazuje prazákladní zaměření (jedinečnost) člověka, jeho hlavní životní téma

5 P/D – souvisí s konkrétní realizací našich plánů, zejména v profesní oblasti – mohou se zde projevit pronikavé změny v zaměstnání

5 L/D – ukazuje, jak dokážeme konkrétně využít matčiny energie; když roste dovnitř – ukazuje na dominantní a „potlačující“ matku

————————————————————————————–

Přední moláry

Jsou obecně spojovány s tématikou přežití, s postavením, jaké lidé chtějí zaujmout, s prosazením se. Souvisí s harmonickým splýváním mužského a ženského principu v nás (Šalamounova pečeť). Jsou spojeny s ledvinami (životní síla).

Astrologický aspekt: Jupiter

6 P/H – je spojena s představou, jaké místo bychom chtěli zaujímat ve společnosti a v rodině

6 L/H – je spojena s představou, v jaké pozici bychom se chtěli nacházet, abychom mohli bez obav vyjadřovat své city

6 P/D – zatupuje to, na čem obvykle budujeme svůj život – svoji práci (souvisí s tématikou smrti a znovuzrození); je zde zaznamenán náš prožitý strach ze smrti (např. utonutím)

6 L/D – odpovídá naší touze, abychom byli milováni

————————————————————————————-

Zadní moláry

Symbolizují vztahy k okolnímu světu, jaká je naše projekce okolního světa a naše reakce na realitu kolem nás, zejména na vztahy s bližními.

Astrologický aspekt: Merkur

7 P/H – projevují se zde události, které souvisejí s vnějšími okolnostmi práce a každodenního života

7 L/H – souvisí s afektivními vztahy k našim bližním; ukazuje, zda žijeme v harmonickém vztahu se svými nejbližšími, nebo si prožíváme zklamání ve svých očekáváních – v partnerském vztahu, v rodině či v zaměstnání

7 P/D – symbolizuje vztahy a jejich okolnosti; prožívané spory s bližními se mohou projevit poškozením zubu

7 L/D – v tomto zubu se konkretizuje zklamání z toho, že jsme byli v řešení určitých záležitostí života (v partnerství, v rodině či v zaměstnání) opomenuti

————————————————————————————–

Zuby moudrosti

vyjadřují, do jaké míry žijeme ve spojení se svým vyšším Já, s intuicí a jedinečností – pokud tyto zuby chybí, lze usoudit, že člověk dává přednost rozumu a analytickému myšlení; když vyrostou jen horní – svědčí to o tom, že člověk zachycuje intuitivní vjemy, ale v praxi se řídí pouze rozumem – když vyrostou jen v dolní čelisti, znamená to, že člověk vědomě pracuje na tom, aby začal intuici a duchovního vedení ve svém životě využívat

Astrologický aspekt: Saturn

8 P/H – odpovídá síle, kterou vyvíjíme ve snaze osvojit si materiální a duchovní svět

8 L/H – umožňuje usuzovat na hluboko zakořeněné obavy z toho, že budeme ve své jedinečnosti odmítnuti; ukazuje na strach, který nám brání žít svoji jedinečnost

8 P/D – odráží schopnost sdělovat okolí vlastní pocity

8 L/D – zosobňuje fyzickou energii, která se uvolní, když najdeme své místo ve světě

————————————————————————————-

Přehled:

1 P/H – mužský archetyp (otec, autorita, Bůh)

1 L/H – ženský archetyp (matka, žena duše)

1 P/D – jaký má význam otec v životě dítěte

1 L/D – jaký má význam matka v životě dítěte

2 P/H – přijímání energie otce a její transformace

2 L/H – přijímání energie matky a její transformace

2 P/D – jak využíváme mužskou energii

2 L/D – jak využíváme ženskou energii

3 P/H – jak chceme, aby nás vnímal svět

3 L/H – vnitřní postoj, jaký zaujímáme vůči změnám

3 P/D – čeho chceme dosáhnout navenek (symbolizuje růst těla)

3 L/D – způsob jakým vyjadřujeme a prožíváme svoje vnitřní proměny

4 P/H – co musíme udělat, aby nás svět přijímal

4 L/H – potřeby citového naplnění

4 P/D – realizace našich plánů

4 L/D – schopnost vyjadřovat přání pocity bezprostřednímu okolí

5 P/H – vývoj ve vnějším světě (děti, plány do budoucna) U žen problémy se zubem symbolizují potraty, nebo neplodnost – totéž se může projevit u mužů

5 L/H – zcela zvláštní zub související s karmou – souvisí s jedinečností, životním „úkolem“

5 P/D – seberealizace, zejména v profesní oblasti (vliv změn v zaměstnání)

5 L/D – konkrétní využití matčiny energie (když roste dovnitř, ukazuje to na dominantní a „potlačující“ matku

6 P/H – představa jaké místo bychom chtěli zaujímat ve společnosti a v rodině

6 L/H – představa, v jaké pozici bychom se chtěli nacházet, abychom mohli bez obav vyjadřovat své city

6 P/D – zastupuje to, na čem obvykle budujeme svůj život – svoji práci. Souvisí s tématikou smrti a znovuzrození. Je zde zaznamenán náš prožitý strach ze smrti (např. utonutím).

6 L/D – naše touha, abychom byli milováni

7 P/H – události, které souvisí s vnějšími okolnostmi práce a každodenního života

7 L/H – afektivní vztahy k našim bližním. Ukazuje, zda žijeme v harmonickém vztahu, nebo si prožíváme zklamání ve svých očekáváních.

7 P/D – vztahy a jejich okolnosti. Prožívané konflikty s bližními se mohou projevit poškozením zubu.

7 L/D – zklamání z toho, že jsme byli v řešení určitých záležitostí života (v partnerství, v rodině či v zaměstnání) opomenuti

8 P/H – síla, kterou vyvíjíme ve snaze osvojit si materiální a duchovní svět

8 L/H – hluboko zakořeněné obavy z toho, že budeme ve své jedinečnosti odmítnuti

8 P/D – schopnost sdělovat okolí vlastní pocity

8 L/D – fyzická energie, která se uvolní, když najdeme své místo ve světě

 

Čerpáno z knihy:

 Co o nás prozrazují zuby od Michele Caffin

Zdroj: e-mail

Vaše komentáře

Reklama