FAKTA O GARDASILU (SILGARDU) A CERVARIXU – Očkování proti rakovině děložního čípku

 

 

Nikdo neříká, že ani dívky, které jsou infikované HPV, nemusejí rakovinou děložního hrdla onemocnět. V ohrožení jsou pouze ty dívky a ženy, které mají poškozený a oslabený imunitní systém. Vzdělaní imunologové uvádějí, že při nákaze HPV žena v 90 % neonemocní, avšak vytváří si imunitu na celý život!

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

Reklamy v časopisech i billboardech se snaží přesvědčit matky, aby daly své dcery očkovat proti lidskému papiloma viru (HPV), původce rakoviny děložního čípku. Protože se jedná prakticky o jediný typ očkování, který nabízí ochranu před rakovinou, vyvolávají tyto vakcíny veliký zájem lékařů i široké veřejnosti, zejména matek dospívajích dívek. Gardasil však označují experti v USA za nejnebezpečnější vakcínu, která je v současné době aplikována lidem.

 

Složení vakcín

Vakcína firmy Merk Gardasil byla schválená k očkování dívek a žen ve věku 9-26 let v USA v červnu 2006; licenci Evropské komise získala stejná vakcína pod názvem Silgard v září 2006 pro všech 25 členských států EU. 

Gardasil/Silgard obsahuje neinfekční virové částice čtyř hlavních typů HPV; každý z nich je adsorbovaný na amorfní soli hliníku. Při jedné injekci tak dívka dostane návdavkem do těla 900 m g hliníku. V nabídce je rovněž vakcína firmy GlaxoSmithKline Cervarix, která obsahuje pouze dva typy HPV – 16 a 18, nechrání tedy před vznikem kondylomat. H liníku má ještě víc než vakcína firmy Merck.– celkem 1 mg. K tomu ještě obsahuje skvalen. O jeho možných nedozírných následcích jsme psali v souvislosti s očkováním proti prasečí chřipce.

Existuje však dalších 120 kmenů HPV. Oponenti této vakcinace připomínají, že při potlačení účinků některých virů se jiné se stejnými patologickými důsledky stávají agresivnější a že i očkované ženy do tří let onemocněly jinými typy nádorů děložního čípku. Ostatně, v příbalových letácích všech těchto vakcín se uvádí, že očkování nechrání před všemi typy rakoviny děložního čípku ani nechrání všechny očkované. Doba trvání ochrany po očkování není v současné době známá. V dalším textu budu používat pouze název Gardasil, protože převážná většina údajů o vedlejších účincích je z amerického tisku.

Sledování účinku Gardasilu v klinických studiích

Švédští lékaři a badatelé sledovali 17 622 žen ve věku 16-26 let od prosince 2001 do května 2003. Závěry této studie, na které se podílelo asi 37 autorů z 26 institucí se jeví jako velmi přesvědčivé a pozitivní; uvádí se, že očkování má 96-100% účinnost při ochraně proti virům, které jsou obsaženy ve vakcíně a vysoká účinnost byla zjištěna pro kondylomata.. Trochu překvapující je to, že v celé rozsáhlé studii tak velkého souboru žen není ani jedna věta o pozorovaných vedlejších účincích.

Také další studie, které zahrnovaly tisíce žen prokazovaly, že očkování mělo 90-100% účinnost v prevenci předkancerozních lézí děložního čípku. Zajímavé však bylo pozorování, že výskyt škodlivých účinků byl podobný u skupiny žen očkovaných Gardasilem jako u skupiny žen, které dostávaly injekci bez očkovací látky (placebo). To však spíše svědčí o škodlivosti látek, které obsahuje placebo – injekční roztok zbavený pouze virů. Nejčastěji to byla bolest hlavy, horečka a nevolnost.

Gardasil – další experiment farmaceutických firem na lidech?

Studie s očkováním větší skupiny dívek a žen pochází z Nepálu. Výzkumníci dostali darem 3300 ampulí Gardasilu, kterými očkovali v doporučovaných třech dávkách pro jednu osobu v roce 2008 1096 školaček ve věku 12-16 let ze 17 středních škol v Kathmandu. Závěr? Školačky snášely očkování dobře a vyskytlo se u nich pouze zarudnutí a otoky v místě vpichu. Co jiného se dalo očekávat jako protislužba za vzácný dar?

Velký klinický test s Gardasilem probíhal v Indii, který sponzorovaly obě firmy- Merck i GlaxoSmithKline. Protože v průběhu klinických testů v Indii zemřelo šest děvčat očkovaných Gardasilem a 120 dalších trpí vážnými zdravotními potížemi od bolestí hlavy, poškození žaludku, epilepsií a předčasným přechodem, rozhodla se vláda Indie zakázat pokračování klinických testů s Gardasilem v jejich zemi. Na světlo se tak dostává to, že děti a mládež v Indii slouží velmi často jako subjekty různých studií k testování vakcín.

Vedlejší nežádoucí účinky Silgardu a Cervarixu podle příbalových letáků

Zatímco příbalový leták Silgardu se omezuje ve výčtu vedlejších škodlivých účinků očkování na bolest, otok a zarudnutí v místě vpichu, eventuelně a velmi vzácně dušnost a krvácení, příbalový leták Cervarixu již uvádí jako časté nežádoucí účinky i nevolnost, zvracení, průjem a bolesti břicha, bolest kloubů, vyrážky, horečky a závratě.

Analýza vedlejších účinků Gardasilu

V USA je populární internetový program pro hlášení vedlejších účinků vakcín VAERS. Lékaři nemají povinnost podávat do tohoto systému hlášení a tak se odhaduje, že tam svoje potíže oznámí pouze asi 10 % postižených pacientů.

Jedna ze současných prací analyzovala údaje z programu VAERS ohledně výskytu Guillain-Barré syndromu (GBS). To je velice těžké onemocnění, které postihuje periferní nervy a projevuje se omezením až ztrátou pohyblivosti, necitlivostí v nohách, změnami ve smyslovém vnímání a celkovou slabostí. Neurologové nalezli hlášení 69 případů výskytu GBS po očkování Gardasilem v USA v letech 2006-2009. Je to prokazatelně větší výskyt než v běžné populaci. Počátek tohoto onemocnění nastává 6 týdnů po očkování.

Jiná analýza udává jako vedlejší účinky Gardasilu vedle GBS tromboembólie, autoimunitní poruchy, záněty slinivky břišní, anafylaktický šok, zánět míchy, poruchy hybnosti a úmrtí.

Do léta 2010 bylo hlášeno 89 úmrtí dívek po očkování. K dalším škodlivým účinkům patří i ztráta vědomí, paralýza, křeče, otoky, bolesti na hrudi, problémy s dechem, nepravidelnosti srdeční činnosti, selhání ledvin, vyrážky, narušení menstruačního cyklu, trvalé zvracení. Podle údajů výrobce bylo do USA k 31. prosinci 2008 dodáno více než 23 milionů dávek Gardasilu. Jestliže tedy bylo k tomuto datu hlášeno do VAERS 12 424 vážných vedlejších účinků, pak Barbara Slade spočítala, že to odpovídá poměru 54 zpráv na 100 000 distribuovaných vakcín. Nicméně, toto „nízké“ číslo patrně neposkytne útěchu rodičům, kterým zemřelo dítě po očkování, které mu zaplatili, aby ho ochránilo v dalším životě. Případy výskytu zánětu míchy a roztroušené sklerózy jsou podle oficiálních údajů ojedinělé, avšak alarmující. Podobně je to i s výskytem žilní trombózy. Je hlášen jeden případ na 500 000 dávek, avšak kdo ví, zda to nepostihne právě naší dceru? Z této množiny analyzovaných vedlejších příznaků bylo 236 případů postižených těhotných žen, kde vedly většinou k potratu nebo ke krvácení. Očkování těhotných Gardasilem bylo proto v USA již zakázáno.

 

Chrání nás očkování spolehlivě?

Jaký je skutečný výskyt vedlejších účinků?

Dr. David Kessler, bývalý ředitel FDA řekl: „ Hlásí se pouhé jedno procento vedlejších účinků.“ Samotná FDA přiznává, že 90 % lékařů vedlejší účinky vakcín v současné době raději nehlásí. Tajná zpráva Connaught Laboratories, amerického výrobce vakcín uvádí, že skutečný počet příhod vedlejších škodlivých účinků je 50krát vyšší než je počet hlášení ve vládním VAERSu. Veřejnost se skutečný počet vážných vedlejších účinků a úmrtí v důsledku očkování nikdy nedozví. Stovky dívek a mladých žen musely být hospitalizovány. Moji kolegové z USA, kteří se zabývají problematikou očkování odhadují, že postižených dívek a žen po očkování Gardasilem jsou miliony.

Že se tomu nechce věřit? Nechme tedy promluvit peníze. Když v Americe dávají rodiče svoje dítě očkovat, zaplatí požadovaný poplatek za vakcínu svému lékaři. Část těchto peněz jde do fondu pro kompenzaci v případě poškození dítěte v důsledku očkování. V minulých několika letech (2006-2009) byla vyplacena více než miliarda dolarů pro tisíce poškozených a za stovky úmrtí po očkování. Jsou tedy opravdu vakcíny zcela bezpečné a jejich vedlejší účinky minimální?

Gardasil je doporučován mužům

Jako nový tah farmaceutických firem se objevilo doporučení očkovat Gardasilem, vakcínou na ochranu děložního hrdla, chlapce školního věku. Dokonce i lékaři u nás nabízejí chlapcům očkování na ochranu té části těla, kterou nemají!

A jak je toto doporučení vysvětlováno? Chlapci by prý mohli onemocnět rakovinou hrdla po orálním styku s dívkou, která je infikována HPV. Podle doporučení FDA z října 2010 by měla vakcína sloužit jako ochrana před genitálními bradavicemi u mužů ve věku 9-26 let. Je to míněno vážně nebo je to pokus získat další odbytiště pro tuto vakcínu, kterou dívky a ženy odmítají? Muži prý vakcínu dobře snášejí; jako vedlejší účinky jsou uváděny pouze mdloby, horečky, nevolnosti a bolesti hlavy. Protilátky v jejich krvi prý přetrvávají rok -29 měsíců, po delší době je již nikdo neměřil.

Úmrtí chlapce a kojenců

V srpnu 2010 byl hlášen z New Jersey případ desetiletého chlapce, který zemřel sedm dní po očkování Gardasilem. Poté, co si stěžoval na dušnost, únavu a celkovou slabost, ho matka převezla do nemocnice. Jeho smrt tak přibyla do seznamu 20 567 hlášených případů vedlejších účinků po očkování Gardasilem a 89 úmrtí dívek v systému VAERS v létě 2010. K tomu přibylo v létě 2010 i hlášení o úmrtí tří kojenců, kteří zemřeli krátce poté, kdy jejich kojící matky byly očkovány Gardasilem. Děti i matky byly před očkováním zcela zdrávy.

Od dubna bude očkování proti HPV pro 13leté dívky zdarma

 

Jeden příběh očkovaných sourozenců

Názorným a smutným příkladem je příběh sourozenců z Floridy, který byl uveden v tisku na konci roku 2010. Když měla jít patnáctiletá Daniela na druhou injekci Gardasilu, rozhodli se rodiče, že dají očkovat i jejího bratra, sedmnáctiletého Chada. Oba sourozenci byli naprosto zdraví studenti střední školy. Daniela dostala tři týdny po očkování velký epileptický záchvat. Lékaři se nejdříve domnívali, že dívka se předávkovala nějakou drogou. Protože se jí objevilo poranění na obličeji po pádu, obviňovaly otce, že dívku bil. Později se objevil záchvat i u syna. Ačkoliv vyděšená matka upozorňovala lékaře, že to může být reakce na vakcinaci Gardasilem, ti nechtěli uvěřit, že chlapec toto očkování, určené přece pro dívky, dostal. Bohužel, Chadovi se záchvaty opakují a lékaři mu diagnostikovali epilepsii. Kromě toho trpí Chad bolestmi ramen, průjmem a zažívacími potížemi. Zatímco Daniela se jakž takž uzdravila, ze zdravého Chada se stala troska. Denně dostává 22 prášků, které mají zlepšit jeho zdraví…

 

 

Závěr

Přes předpokládané pozitivní účinky Gardasilu jsou vedlejší nepříznivé reakce tak vážné, že by neměly být přehlíženy ani zatajovány. Každá matka, která se rozhoduje o očkování své dcery s úmyslem ochránit její zdraví by měla být informována o možných komplikacích, byť je jejich výskyt v oficiální interpretaci minimální.

Je smutné, že představitelé a mluvčí zdravotnického establishmentu tyto skutečnosti neznají nebo je vědomě přehlížejí a svým doporučením vystavují generaci mladých žen i mužů působení stále ještě nedostatečně vyzkoušených vakcín.

Většina lidí je přesvědčená, že jejich pan doktor/paní doktorka všemu rozumí a ví co dělá. Nevěřte tomu. K očkování mládeže do 18 let je nutný souhlas rodičů. I v ČR došlo k řadě poškození a úmrtí dětí po očkování. Na vině je nerespektování možných lékových interakcí, nevhodné načasování, nerespektování slabin dítěte…

Při poškození dítěte jsou postiženi hlubokým traumatem rodiče a celá rodina. Trápí se navíc pocitem svojí viny. Mnoho amerických matek říká: „Kdybych to věděla, nikdy bych…“ Postižení dítěte je mnohdy trvalé a znamená nepředstavitelnou zátěž pro celou rodinu, ovlivňuje i zdravé sourozence.

A moje osobní doporučení? Pokud milujete svoje dítě, naučte ho včas bezpečnému sexu a hygieně, ale nedávejte ho očkovat ani Silgardem ani Cervarixem.

 

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

 

Zdroj: http://janoch.borec.cz/nemoci/ockovani_HPV_Strunecka.html

Před čím vakcíny chrání?

Tyto vakcíny mají ochránit dívky a ženy ve věku 9-26 let před vznikem rakoviny děložního čípku a bradavicemi na pohlavním ústrojí (condylomata accuminata).

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama