Astrohoroskop na prosinec 2016

 

Novoluní, které proběhlo 29/11/2016 ve znamení Střelce, bude působit následujících 14 dní. Je důležité pro osoby narozené ve znamení Střelce.

Úplněk v Blížencích nastane 14/12/2016. Tento úplněk je důležitý pro Blížence. Pro osoby narozené ve znamení Blíženců předesílám, že několik dní před úplňkem a zejména den před, je velmi kritických. Blíženci by si měli dát pozor na svou osobu.
Úplněk má vliv na všechny osoby tím, že ukončí a uzavře téma automobilu jako dopravního prostředku. Vzdělávání, komunikace, mluvené a psané slovo. Do těchto oblastní vnese úplněk jasno. V době úplňku se bude pohybovat v blízkosti Slunce karmický Saturn. Toto spojení nám všem přinese do života nová pravidla ve školství, v úředních záležitostech. Přichází osudové zkoušky v tématu hranic státu, ciziny a zahraničí. Saturn bude v tuto dobu osvícen Sluncem a tím se zaktivují různá omezení v těchto oblastech.

Prosincové novoluní proběhne 29/12/2016 ve znamení Kozoroha a bude působit na konci prosince 2016 a začátkem ledna 2017. Slunce, Luna, karmické Pluto a Merkur vytvoří při novoluní těsné spojení a propojí své energie. Toto spojení planet nám přináší osudové rozhodnutí vztahující se k pracovní tématice.

Merkur, planeta pohybu a komunikace, má zpětný chod od 19/12/2016 do 8/01/2017. Bude se vracet Kozorohem do znamení Střelce, kde se bude pohybovat v první polovině prosince. V době couvajícího Merkuru nic nedomlouvejte, nepodepisujte nové dohody a smlouvy, neboť vše bude jinak. Pokud jste se v minulosti na něčem dohodli, pak Vám retrográdní Merkur vrátí situaci k dořešení, můžete v tuto dobu dořešit odkládané situace.

Budeme se vracet zpět do situací, které ještě nemáme zpracované, abychom je vyřešili. V této době je dobré mít zálohované počítače a telefonní čísla. Bude se kazit technika. Vše se bude zpožďovat, komunikace vázne. Couvající Merkur máme čtyřikrát do roka, další návrat do minulosti nás čeká v dubnu 2017 .

Beran

BERAN

29/11/2016 proběhlo novoluní ve Střelci, které bude mít vliv v první polovině prosince 2016. Beranům otevře téma ciziny a zahraničí, vzdělávání, písemnosti související s úřady a soudy. Pluto spolu s Venuší aktivuje pracovní situaci, která přinese životní posun.
Úplněk v Blížencích nastává 14/12/2016 ve 14,52 hod. Beranům přinese k dořešení téma související s autem a jiným dopravním prostředkem. Vnese jasno do oblasti cestování a vzdělávání. Kdo má sourozence, dořeší zde situaci související se sourozencem. Slunce ve spojení se Saturnem přinese omezení, problémy a těžkosti s cestou do zahraničí, soudy a úřední záležitosti, vzdělávání a rozšiřování vědomostí. V těchto tématech si musí Berani udělat pořádek. Planeta pohybu a komunikace Merkur se pohybuje kolem karmického Pluta v oblasti práce a kariéry. Berani mohou ukončit nebo podepsat novou pracovní smlouvu, kde dostanou možnost posunout se v kariéře.
Novoluní 29/12/2016 v Kozorohu za asistence Merkuru s Plutem otevírá novou osudovou cestu související s prací a pracovní činností. Toto novoluní se projeví v průběhu první poloviny ledna 2017. Ceres s Uranem v Beranu přináší rychlý obrat v jejich životě. Dlouhou dobu dostávají zabrat, ale výsledek bude úměrný snaze.
Mars, planeta aktivity, se pohybuje od konce prosince a skoro celý leden 2017 tématem odstraňování, kde ukončí vše, co nemá pokračovat. Většinou ukončí práci, spolupráci nebo nějakou činnost. Mars může vytahovat na povrch něco důležitého z minulosti, ale také tajnosti, tajemství, které měla být ukryta. Zaktivuje možné nepřátelé a vše, co se ukrývá v našem nevědomí.

 

Býk

BÝK

29/11/2016 proběhlo novoluní ve Střelci, které bude mít vliv v první polovině prosince 2016. Pro Býky se otevírá cesta k majetku a financím. Při novoluní zde Saturn a Merkur vnesou pořádek do tématu peněz. Býky čeká dohoda o penězích a majetku, měli by si dát toto téma do pořádku. Pluto spolu s Venuší přinese osudové rozhodnutí související se vzděláním, úřední záležitostí, cizinou a zahraničím.
Úplněk v Blížencích nastává 14/12/2016 ve 14,52 hod. Ukončuje téma peněz a majetku. Do úplňku by si Býci měli ujasnit, jak s financemi. Slunce ve spojení se Saturnem přinese omezení, problémy a těžkosti právě v souvislosti s penězi. Životní zkouška, kterou chápeme jako poučení naší duše. Planeta pohybu a komunikace Merkur se pohybuje kolem karmického Pluta. Toto spojení přinese úřední nebo soudní jednání, podpisy a smlouvy. Býci mají dlouhodobě ve všech vztazích a smlouvách Černou Lunu, takže pozor na veškeré dohody a ujednání. Býkům se aktivuje vzdělávání a rozšiřování vědomostí, také zahraničí a cizina, a dále ezoterika a duchovní nebo filosofické směry.
Novoluní 29/12/2016 v Kozorohu za asistence Merkuru s Plutem otevírá novou osudovou cestu plné podpisů, psaní a komunikace související s učením, duchovnem a uměním. Rozhodnutí v úřední záležitosti a také možnou cestou do ciziny nebo spojení se zahraničím. Nejsilněji tento vliv pocítí až v lednu 2017.
Mars, planeta aktivity, se pohybuje od konce prosince a skoro celý leden 2017 tématem přátel a společnost. Býci by měli chodit do společnosti a mezi přátelé. Je důležité využít konexe a známosti pro své projekty a dosažení cílů. Také mohou potkat důležitou osobu pro budoucnost.

 

Blíženci

BLÍŽENCI

Novoluní ve Střelci 29/11/2016 otevřelo téma vztahů, smluv a dohod. Toto novoluní bude mít vliv ještě v první polovině prosince 2016. Blížence čeká nové smluvní ujednání, noví pracovní partneři. Mohou očekávat písemné úřední dokumenty, nové smlouvy. Budou si vymiňovat nová pravidla ve vztazích. Venuše, která v době novoluní přebíhá přes karmické Pluto, přinese důležité situace spojené s majetkem a penězi. Blíženci by mohli dostat přidáno, vylepšit své finanční poměry.
Úplněk v Blížencích nastává 14/12/2016 ve 14,52 hod. Nejdůležitější období roku 2016 pro Blížence. Do úplňku musí vyřešit vše, co se týká vztahů, dohod a smluvních ujednání. Úplněk vnese jasno do všech vztahových záležitostí. Dny před úplňkem jsou nekritičtější dny, kdy si musí Blíženci dát pozor na svou osobu. Slunce ve spojení se Saturnem přinese omezení, problémy a těžkosti v tématu dohod a vztahů. V tomto tématu mohou očekávat životní zkoušku, která povede k dořešení. Planeta pohybu a komunikace Merkur se pohybuje kolem karmického Pluta v oblasti peněz a majetku ve společném vlastnictví s další osobou nebo bankou. Zde začnou Blíženci řešit oblast financí.
Novoluní 29/12/2016 v Kozorohu spolu s Merkurem a s Plutem otevírá novou osudovou cestu v oblasti majetku a financí, ale také dluhů, půjček a hypoték. Nejsilněji tento vliv pocítí až v lednu 2017.
Mars, planeta aktivity, se pohybuje od konce prosince a skoro celý leden 2017 tématem práce. Mars bude aktivovat vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, přichází doba provádění veškerých reorganizací kolem práce, které Vám budou ku prospěchu. Pod tímto vlivem budou Blíženci velmi zaměstnáni, veškerá energie půjde směrem do pracovní oblasti.

 

Rak

RAK

29/11/2016 otevřelo novoluní cestu ke zdraví, které si musí dát do pořádku. Novoluní bude mít nejsilnější vliv v první polovině prosince 2016. Začít žít zdravě. Na Raky čeká nová spolupráce, nový projekt, dostanou zprávu týkající se nového kolegy, důležité osoby. Venuše přechází přes karmické Pluto. Aktivuje zde důležitého pracovního partnera nebo spolupracovníka.
Úplněk v Blížencích nastává 14/12/2016 ve 14,52 hod. Tento úplněk bude vyžadovat v následujícím období rekapitulaci života Raků. Měli by popřemýšlet, co ve svém životě ukončit, v čem pokračovat. Jak dál ve vztazích. Může se zhoršit zdravotní stav Raků, nebo osoby blízké, která bude potřebovat pomoc. Připravují se na úplněk ve vlastním znamení, který proběhne v lednu 2017. Slunce ve spojení se Saturnem přinese omezení, problémy a těžkosti v tématu zdraví a spolupráce nebo péče o druhou osobu. Raci si musí dát do pořádku své zdraví. Planeta pohybu a komunikace Merkur se pohybuje v blízkosti karmického Pluta v oblasti vztahů.
Novoluní 29/12/2016 v Kozorohu spolu s Merkurem a s Plutem otevírá novou osudovou cestu ke všem dohodám, smlouvám. Nejsilněji tento vliv pocítí až v lednu 2017.
Mars, planeta aktivity, se pohybuje od konce prosince a skoro celý leden 2017 tématem souvisejícím s duchovním rozvojem, rozšiřováním vědomostí, zahraničím, soudy. Aktivita spojená s cizinou, cesty do zahraničí, rozšiřování obzorů formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení, ale také úřady. V průběhu tohoto období přichází duchovní rozkvět. Touha se rozvíjet po duchovní stránce. Je zaktivovaná forma spojená s církví, náboženstvím nebo ezoterikou a filosofií.

 

Lev

LEV

29/11/2016 proběhlo novoluní ve Střelci, které bude mít vliv v první polovině prosince 2016. Přináší novou cestu spojenou s dětmi, partnery a spolupracovníky a kolegy. Saturn s Merkurem vnese do této oblasti pořádek. Vše se dá do pohybu. Venuše s Plutem bude aktivovat touhu vypadat skvěle, mnoho Lvů vylepší svůj vzhled a zvýší si svou hodnotu a prestiž.
Úplněk v Blížencích nastává 14/12/2016 ve 14,52 hod. Lvi ukončí aktivitu v nějaké skupině osob, uzavřou a vnesou jasno do oblasti přátelství. Slunce ve spojení se Saturnem přinese omezení, problémy a těžkosti v tématu partnerů, životních a pracovních a také oblasti dětí a tvorby. Lvi si musí dát do pořádku vše související s partnery, dětmi a vlastní tvorbou, plody a výtvory. Planeta komunikace Merkur se pohybuje v blízkosti karmického Pluta v tématu zdraví a nemoci. Zde, pod vlivem tohoto spojení planet, učiní důležitá rozhodnutí související se zdravím. Novoluní 29/12/2016 v Kozorohu spolu s Merkurem a s Plutem otevírá novou osudovou cestu ke zdraví a zdravému životnímu stylu. Nová spolupráce. Nejsilněji tento vliv pocítí až v lednu 2017.
Mars, planeta aktivity, se pohybuje od konce prosince a skoro celý leden 2017 tématem aktivní transformace, proměny duše. Mars otevírá aktivitu v tématech finančních, sexu, okultismu a napojení na smrt či ostatní duchovní směry. V této době se řeší majetkové záležitosti, které sdílíte společně s další osobou či institucí, ale také aktivity kolem úřadů nebo úředních záležitostí spojených s financemi. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, ale i možné dluhy. Ideální pro jakékoli investice, nákup nebo prodej. Aktivita Marta odemyká sex a vše co se sexuality týká.

 

Panna

PANNA

29/11/2016 proběhlo novoluní ve Střelci, které bude mít nejsilnější vliv v první polovině prosince 2016. Pro Panny se odstartuje vše spojené s bydlením, domovem, zázemím a rodinou. Při novoluní se propojí Slunce, Luna a Saturn s Merkurem. Panny si dají do pořádku vše, co souvisí s bydlením. Přes karmické Pluto přebíhá Venuše v tématu dětí, tvorby, pracovních a životních partnerů. Zde planety zapůsobí, zlepší a zkvalitní nebo naopak zhorší situace související s partnery a potomky.
Úplněk v Blížencích nastává 14/12/2016 ve 14,52 hod. Tento úplněk ukončí nebo přinese dohody do oblasti práce a pracovních aktivit. Úplněk vnese jasno do pracovního tématu a také kariéry osob narozených ve znamení Panny. Slunce ve spojení se Saturnem přinese omezení, problémy a těžkosti v tématu domova, bydlení, rodiny a zázemí, ženy v rodině. Zde je nutné dát si do pořádku tuto životní oblast. Planeta komunikace Merkur se pohybuje v blízkosti karmického Pluta a přináší důležité rozhodnutí související s dětmi, pracovními nebo životními partnery.
Novoluní 29/12/2016 v Kozorohu spolu s Merkurem a s Plutem otevírá novou osudovou cestu k partnerství. Problémové vztahy budou rozděleny a osudové, karmické spojeny. Nejsilněji tento vliv pocítí až v lednu 2017. Mars, planeta aktivity, se pohybuje od konce prosince a skoro celý leden 2017 tématem vztahů a dohod. V tomto období se mohou posílit, nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahy. Zde Mars aktivoval vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání. Toto období je výborné na návštěvy u přátel. Zvýšená aktivita se týká také úřadů a úředních záležitostí. Budete pociťovat zvýšenou chuť komunikovat, sdělovat své názory a projevovat se. Můžete dohodnout nové podmínky ve vztazích, podepsat smlouvy nebo písemnosti.

 

Váhy

VÁHA

Novoluní 29/11/2016 proběhlo ve Střelci. Toto novoluní bude mít nejsilnější vliv v první polovině prosince 2016. Zde se spolu setkají Slunce, Luna, Saturn a Merkur. Novoluní otevře cestu ke vzdělání, zlepšení úředních záležitostí. Auto a dopravní prostředek, cesty, sourozenci.
Úplněk v Blížencích nastává 14/12/2016 ve 14,52 hod. Pro Váhy tento úplněk znamená dokončit a vyřešit úřední nebo soudní záležitosti. Spojení planet ujasní situace spojené se vzděláním a učením. Uzavře oblast ciziny a zahraničí. Slunce ve spojení se Saturnem přinese omezení, problémy a těžkosti v tématu rozšiřování vědomostí, úřadů a komunikace, tedy podpisy a písemnosti. Pokud Váhy řeší auto nebo jiný dopravní prostředek, je nutné dát si do pořádku tuto oblast. Planeta komunikace Merkur se pohybuje v blízkosti karmického Pluta a přináší důležité rozhodnutí související s bydlením, zázemím a rodinou, zejména s ženami.
Novoluní 29/12/2016 v Kozorohu spolu s Merkurem a s Plutem otevírá novou osudovou cestu k domovu, rodině a upevnění pracovního zázemí. Nejsilněji tento vliv pocítí až v lednu 2017. Váhy se mohou stěhovat, nebo změnit místo v práci.
Mars, planeta aktivity, se pohybuje od konce prosince a skoro celý leden 2017 tématem zdraví a služby nebo činnosti pro druhé. Mars bude tlačit Váhy, aby práce či činnost, kterou dělají, byla ve prospěch druhých. V tomto období je zvýšená aktivita kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jsme slíbili vykonat. Měli byste se věnovat tématu kolem zdraví a zdravé výživy. Když se tranzitní Mars přesune do této oblasti, tak se řeší zdraví, spolupráce a službu pro někoho.

 

Štír

ŠTÍR

29/11/2016 proběhlo novoluní ve Střelci, které bude mít vliv v první polovině prosince 2016. Při novoluní se setkají Slunce, Luna, Merkur a karmický Saturn, společně přinesly planety osudovou zkoušku související s penězi a také láskou nebo sexem. Novoluní nasměruje Štíry na zlepšení finančních záležitostí, zvýšení prestiže, uvědomění si své vlastní hodnoty. Zde toto téma dostane řád a vnese pořádek. Oblast peněz je to, na čem mají dlouhodobě pracovat.
Úplněk v Blížencích nastává 14/12/2016 ve 14,52 hod. Pro Štíry tento úplněk ukončí a uzavře oblast peněz, které vlastní spolu s další osovou nebo institucí jako je banka, společník nebo úvěr. V době kolem úplňku přichází situace, která vyjasní vše související s penězi. Slunce ve spojení se Saturnem přinese omezení, problémy a těžkosti v tématu majetku a peněz, zde je nutné si dát tyto situace do pořádku. Saturn zde zkouší, zda jsou Štíři již poučení a mají téma majetku zvládnuté. Planeta komunikace Merkur se pohybuje v blízkosti karmického Pluta a přináší důležité rozhodnutí související s autem, dále téma cest a cestování, komunikace, úřadů a vzdělávání.
Při novoluní 29/12/2016 v Kozorohu budou v konjunkci, tedy vedle sebe, Merkur s Plutem. Společnou silou odstartují možnost koupi dopravního prostředku, zlepšení vyjednávání na úřadech. Štírům se otevírá nová možnost studovat, vzdělávat se, psát a hovořit, přednášet, rozšiřovat své vědomosti. Ideální pro koupi auta, nebo například koně, který je rovněž brán jako dopravní prostředek, vyřízení ‚Lítačky‘ karty k dopravě po Praze.
Mars, planeta aktivity, se pohybuje od konce prosince a skoro celý leden 2017 tématem dětí, plodů, výtvorů a partnerů. Pod vlivem Marta má vzniknout něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita této osoby se točí kolem kreativity, dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, ale i cest, cestování, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. Období vhodné na lásky. V této době dochází k seznámení s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré období na seznamování se s důležitými lidmi. Pocítíte zvýšenou aktivitu v cestování. Dobré období na cesty. Pracovně se bude dařit. Nyní jsou zaktivovány vztahy partnerské i pracovní.

 

Střelec

STŘELEC

Novoluní 29/11/2016 otevírá novou životní cestu, nové projekty a nasměruje Střelce správným směrem. Novoluní bude mít nejsilnější vliv v první polovině prosince 2016. Střelci si mají dlouhodobě dát do pořádku svůj život. Zde se jim to podaří díky spojení několika planet. Saturn s Merkurem přinesou nejednu životní zkoušku, během které si urovnají životní situace. Pluto spolu s Venuší ovlivní důležité rozhodnutí v tématu majetku a financí a téma lásky a sexu.
Úplněk v Blížencích nastává 14/12/2016 ve 14,52 hod. Do tohoto úplňku by si měli Střelci urovnat veškeré dohody, smlouvy a vztahové záležitosti. Střelci čekají na své novoluní koncem měsíce, proto je třeba uspořádat si svůj život. Slunce ve spojení se Saturnem v době úplňku přinese možné omezení, problémy a těžkosti, jsou to životní zkoušky, které pročistí jejich vztahové záležitosti, a to jak partnerské tak pracovní. Planeta komunikace Merkur se pohybuje v blízkosti karmického Pluta a přináší důležité rozhodnutí související s penězi. Střelce čeká podepisování a komunikace související s financemi.
Při novoluní 29/12/2016 v Kozorohu budou v konjunkci, tedy vedle sebe, planeta Merkur s karmickým Plutem. Společnou silou odstartují a ukáží cestu ke zlepšení finanční situace. Otevírá se jim finanční oblast.
Mars, planeta aktivity, se pohybuje od konce prosince a skoro celý leden 2017 tématem bydlení, domova a pracovního zázemí. Střelci budou řešit ženy v rodině. Veškerá aktivita bude zaměřena na domov a zabezpečení rodiny a stability. Situace související s bydlením a obydlím.

 

Kozoroh

KOZOROH

Novoluní 29/11/2016 přináší životní rozhodnutí, srovnání priorit a hodnot. Toto novoluní bude mít silný vliv v první polovině prosince 2016. Kozorozi začnou přemýšlet, co ukončí ve svém životě, kudy se budou ubírat. Musí si urovnat své myšlenky. Prosinec bude velmi náročný na psychiku a zdravotní stav. Konec roku 2016 nasměruje Kozorohy na nové projekty, novou životní cestu. Dostanou silný impulz do nového roku.
Úplněk v Blížencích nastává 14/12/2016 ve 14,52 hod. Tento úplněk otevírá téma nemoci, zdraví a psychiky. Vždy před novoluním se může zhoršit zdravotní stav, zejména psychika. V tomto období je nutné si hlídat své zdraví, pozor na zlomeniny a úrazy vůbec. Kozorozi by měli spěchat pomalu. Slunce ve spojení se Saturnem v době úplňku přinese možné omezení, problémy a těžkosti, jsou to ale životní zkoušky kolem jejich osoby. Je potřeba ukončit vše, co jim nevyhovuje a co nechtějí nadále vláčet svým životem. Planeta komunikace Merkur se pohybuje v blízkosti karmického Pluta a přináší zásadní rozhodnutí, jak naložit se svým životem.
Novoluní 29/12/2016 v Kozorohu, ve vlastním znamení, spolu s Merkurem a Plutem, otevírá novou osudovou cestu. Přichází zcela nové možnosti, nové projekty, nový životní cesta.
Mars, planeta aktivity, se pohybuje od konce prosince a skoro celý leden 2017 tématem úřadů a písemností. V tomto období se mohou posílit veškeré vztahy. Období je výborné na návštěvy u přátel. Zvýšená aktivita se týká také úřadů a úředních záležitostí. Tento tranzit zvyšuje aktivitu v komunikaci, mluveném nebo psaném slově. Kozorozi mohou cestovat, zejména za vzděláním či je zde zvýšená aktivita související s pracovní cestou. Aktivita spojená s autem nebo dopravním prostředkem.

 

Vodnář

VODNÁŘ

Novoluní 29/11/2016 přeje nový přátelům, společenství, do jakého budou Vodnáři směřovat. Novoluní, které proběhlo na konci listopadu, bude mít nejsilnější vliv v první polovině prosince 2016. Toto novoluní Vodnáře nasměruje k novým cílům a úspěchu. Saturn s Merkurem přinese životní zkušenost v oblasti přátelství. Do života jim vstoupí starší, vážená osoba, která jim bude přínosem.
Úplněk v Blížencích nastává 14/12/2016 ve 14,52 hod. Tento úplněk vyjasní oblast partnerských a pracovních vztahů a také dětí. Vodnáři ukončí a uzavřou svou tvorbu, dokončí své plody a výtvory. Mohou ukončit nebo uzavřít novou spolupráci, něco se bude dít v tématu spolupracovníků. Slunce ve spojení se Saturnem v době úplňku přinese možné omezení, problémy a těžkosti, je to jedna z životních zkoušek v oblasti přátel a lidí kolem Vodnářů. Planeta komunikace Merkur se pohybuje v blízkosti karmického Pluta, díky tomuto spojení se otevírají tajemství, tajnosti, může přijít zpráva ze záhrobí, ale také pomluvy od nepřátel. Odtajní se důležitá informace.
Při novoluní 29/12/2016 v Kozorohu budou v konjunkci, tedy vedle sebe, planeta Merkur s karmickým Plutem. Zde se Vodnáři budou psychicky připravovat na své novoluní, které proběhne koncem ledna 2017. Přemýšlení, rekapitulace životní pozice. Co ve svém životě ukončí, kam chtějí pracovně směřovat? Čeká je měsíc přemítání nad svou osobou. V této době se jim může zhoršit zdraví spolu s psychikou. Vodnáři jsou napojeni na „na druhý břeh“.
Mars, planeta aktivity, se pohybuje od konce prosince a skoro celý leden 2017 v oblasti peněz a majetku. V této době se Vodnáři budou ve zvýšené míře věnovat financím, ale také hodnotě sami k sobě. Začnete si uvědomovat svou vlastní hodnotu. Aktivně se zabývat svými penězi nebo majetkem. Mohou výhodně prodat nebo koupit. Finance jsou zaktivované a jelikož jsou oběživo, tak budou v této době obíhat.

 

Ryby

RYBY

29/11/2016 proběhlo důležité novoluní, které odstartovalo novou pracovní aktivitu, posune Ryby v kariérní oblasti. Toto novoluní bude mít silný vliv v první polovině prosince 2016. Spolu se Saturnem a Merkurem přichází životní zkouška v oblasti práce. Je nutné si pohlídat úřední záležitosti, smlouvy. Pluto s Venuší dává možnost splnit si své sny, dostat se do společnosti, mezi lidi, kam chtějí Rybičky patřit.
Úplněk v Blížencích nastává 14/12/2016 ve 14,52 hod. a přináší téma domova, bydlení a pracovního zázemí. V době úplňku si musí Ryby dořešit oblast rodiny a práce. Rybičky rády odkládají řešení, ovšem doporučuji řešit situace, když jsou nám planety nápomocny. Slunce ve spojení se Saturnem v době úplňku přinese možné omezení, problémy a těžkosti, je to jedna z životních zkoušek v oblasti práce a životní pozice. Planeta komunikace Merkur se pohybuje v blízkosti karmického Pluta, přichází nové přátelství, fungování v novém spolku nebo společnosti.
Při novoluní 29/12/2016 v Kozorohu budou v konjunkci, tedy vedle sebe, planeta Merkur s karmickým Plutem. Ryby si mohou splnit své sny, dostanou zprávu, která jim otevře cestu ke splnění jejich cílů. Přichází možnost dostat se k lidem, mezi které chtějí patřit, do společnosti, kam směřují a kde chtějí pobývat.
Mars, planeta aktivity, se pohybuje od konce prosince a skoro celý leden 2017 ve vlastním znamení, tedy v Rybách. Působení Martu aktivuje a dodá mnoho energie, kdy se zaměří Ryby samy na sebe, na své sebeprosazení. Nebudou vědět, kam dřív skočit. Práce a zase práce. Mars je nenechá odpočinout. Veškeré situace se budou točit kolem vlastní osoby. Pozor na horlivost a plýtvání energií. Ryby mohou očekávat výzvy, které by měly přijmout.

 

Zdroj: Intuitivní astroložka Daniela Hannah, telefon: 736 20 15 87  www.astrokarty.cz

Vaše komentáře

Reklama