MERLINOVA MAGICKÁ PŘEDPOVĚĎ NA PROSINEC 2016 PRO VŠECHNA ZNAMENÍ

 

BERAN (21.3. – 20.4.): (slunce-mrak-park-ryby-hvězdy)

Pro Berany bude prosinec měsícem ve znamení společnosti, angažovanosti, známostí, nových kontaktů, společenských akcí, setkávání, povyražení i relaxace, ale také sympatií, společenských styků, neboť jejich dvorní kartou je „PARK“. Poslední měsíc roku 2016 přináší Beranům proměnlivé období, jednou nahoře, jednou dole, ale o nic zásadního nepůjde. Naopak se mohou více blýsknout ve společnosti známých, přátel, v pracovní i osobní sféře, pokud se budou pokud možno vyhýbat všemu negativnímu, lidem, situacím, pozváním či setkáním. Dosáhnout mohou velkého úspěchu a to nejen ohledně financí, ale také se jim může podařit jistý průlom ve finanční sféře, pokud nějakou dobu stagnoval. Celkově bude kolem nich duševní i finanční štědrost i hojnost. Sami o sobě budou v prosinci zářit více než ostatní, budou více viditelnější a i konec roku, v období svátků pro ně může být příjemným zakončením. Společnosti jako takové by se ale v tomto měsíci rozhodně vyhýbat neměli, samota by jim příliš neprospěla, naopak, čím více lidí bude kolem nich, tím bude beranům lépe nejen na duši. Budou se cítit bezpečně všude tam, kde bude panovat dobrá společnost i dobrá nálada. I sebedrobnější rozmíšky pro ně budou malichernou záležitostí a lehce ji budou schopni hodit za hlavu. Prosinec si Berani tedy mohou užívat v symbolice úspěchu, radosti, energičnosti i pozitivity, jen v ojedinělých případech mohou počítat s jistým zkaleným úspěchem. Celkově ale po celý měsíc budou jakoby pod svými šťastnými hvězdami a hrát ve jejich prospěch.

 

BÝK (21.4. – 21.5.): (liška-dům-dopis-hvězdy-srdce)

Pro Býky bude prosinec měsícem ve znamení zpráv, nabídek, komunikace, dokumentů, smluv, telefonátů, v citech letmost, komunikace, povrchnost citů i pocitů, neboť jejich dvorní kartou je „DOPIS“. Poslední měsíc roku 2016 budou Býci v plné komunikaci, ale pozor by si měli dávat na faleš, intriky, mazanost a podrazáctví. Ne všechny zprávy, které k nim budou přicházet budou pravdivé. Falše a vypočítavosti se mohou dočkat i v oblasti bydlení nebo v citech a lásce. Snadno mohou být někým oklamání nebo mohou podléhat mylným iluzím. Nicméně na druhou stranu k nim budou přicházet chytrá vnuknutí i nápady, jak celou situaci řešit nebo dál posunout. Počítat ale také mohou s objasňujícími zprávami, milostnými, stejně tak jako s úspěšnými nabídkami. V pracovní oblasti se mohou dočkat povýšení, ve finanční třeba nějaké té výhry nebo odměny. V lásce si budou Býci ujasňovat své srdeční záležitosti, bilancovat uplynulý rok, jak se jim dařilo nebo naopak nedařilo. V lásce mohou nalézat stabilitu stejně tak jako partnera pro rodinu nebo vztah. Dosahovat také mohou určité naplněnosti v lásce, přesto by ale neměli vše kolem sebe vnímat jen srdcem, občas i rozum společně zapojený jim může přinést objasňující odpovědi na jejich otázky. Celkově se pro ně prosinec ponese v radostnějším duchu než dosavadní měsíce, jeho závěr pak mohou prožít s novou láskou nebo se znovuzrozenými city, ať už k sobě nebo druhým.

 

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.): (cesty-kniha-strom-sovy-měsíc)

Pro Blížence bude prosinec měsícem ve znamení zdraví, energie, životní síly, ale také určité vytrvalosti, životní cesty, zralost, životních úspěchů, pevného zázemí, stabilita ve vztazích, nemožnosti se odpoutat, ale i určitého životního stereotypu, neboť jejich dvorní kartou je „STROM“. Poslední měsíc roku 2016 se budou blíženci především rozhodovat, co dál ve svém životě, jeden rok končí, další se bude otevírat. Neměli by se bát vykročit na nové a nejisté cesty, i když pro ně jistá rozhodnutí teprve mají dospět nebo dozrát k vyslovení. Nicméně také pro ně bude prosinec o trochu víc neklidnějším a nevyrovnanějším, jakoby se budou všechno dohnat na poslední chvíli, všechno, co nestačili zvládnout nebo dokončit v předchozích měsících. Tak trochu mohou uvíznout v hektičnosti. Opatrní by měli být i na svou psychiku, může být pod větším tlakem, na druhou stranu se jim ale budou otevírat jejich nové cesty, které budou jasnější a více viditelné. Projevit nebo zviditelnit se jim může i jisté životní tajemství. Přesto by ale měli větší pozornost věnovat svému zdraví, je zbytečné, aby díky hektičnosti závěr roku strávili v posteli s nějakou nemocí nebo zdravotními obtížemi. Více by měli šetřit síly, nenechávat se strhávat situacemi či okolnostmi a hlavně by měli myslet více sami na sebe, nejen na druhé. Vyhnout se tak zbytečné psychické nebo emoční zátěži.

 

RAK (22.6. – 22.7.): (hvězdy-kosa-prsten-dům-loď)

Pro Raky bude prosinec měsícem ve znamení vztahů, svazků, sjednocení, naplnění, ale také o stálosti, spolehlivosti, zodpovědnosti, opakování, o smlouvách nebo slibech, neboť jejich dvorní kartou je „PRSTEN“. Poslední měsíc roku 2016 přinese vyjasňování ve vztazích, silnější pouta, ale také bude o touhách po vztazích, po sjednocení nebo naplnění, o náhle vzniklých vztazích, ale i o těch, které pokud jsou nestabilní se mohou ocitnout v jistém ohrožení nebo nebezpečí. Dočkat se mohou náhlých úspěchů i uznání tam, kde by s tím pravděpodobně nepočítali, úspěch bude přicházet do vztahů celkově, stejně tak jako i do rodin či ohledně bydlení, v příbuzenských vztazích, v rodinách, mezi rodiči a dětmi. Na druhou stranu by ale Raci neměli podceňovat určitá varování či ohrožení v bilancování celého roku. Je tu možnost vyhrocení jistých situací ohledně bydlení, takže tam, kde není všechno splaceno, řádně vedeno, může docházet k určitým zlomovým situacím, stejně tak jako k nepředvídatelným okolnostem nebo situacím či událostem. Opatrní by ale měli být i ohledně cest, cestování, tady je skryté riziko nečekaných zdržení v kolonách, možnost nehod či přílišného vypětí, ale i zpoždění spojených s cestováním a to hlavně v období svátků. Nicméně stejně tak se mohou Raci naopak odhodlat pro náhlá splnění svých přání, tužeb i snů a mohou náhle odcestovat nebo se rozhodnout pro změnu původních plánů v plány nové. Prosinec pro ně bude měsíce náhlých situací, ale spíše v tom pozitivním, než v tom negativním, záležet bude na tom, jak se k tomu Raci postaví.

 

LEV (23.7. – 22.8.): (dítě-klíč-kříž-slunce-květiny)

Pro Lvy bude prosinec měsícem ve znamení majetku, financí, zištnosti, ale i ziskuchtivosti, nevyrovnaných a nestálých citů, ale také všeho, co je ukryto v hloubi, je tu zištnost, snaha obohatit se, neboť jejich dvorní kartou jsou „RYBY“. Poslední měsíc roku 2016 bude pro Lvi ve znamení především financí a jejich získání či udržení finanční stability. Rozhodnout se tak mohou pro úřední jednání s bankami nebo finančními institucemi, aby si poslední měsíc či svátky zpříjemnily něčím novým. Pozor by si ale měli dávat na to, jaká to může po novém roce přinést rizika. Brzdit by měli Lvi unáhlenost či ukvapenost v možnostech i nabídkách, stabilita jako taková se jim v prosinci vyhýbat nebude. Naopak právě ve financích mohou dosáhnout jistého obohacení, stejně tak ale mohou získat i bohatství duševní. Měsíc pro ně bude pozitivnějším, než byly ty předchozí, jejich samostatnost bude bude zúročena uznáním, ale štěstí se mohou dočkat i právě ohledně úředních či soudních jednání. Budou disponovat větší sílou, než v minulosti, a celkově budou upevňovat své životní jistoty i stabilitu. Měsíc pro ně může být pozitivnějším i energičtějším, žádné vážnější zlomy se neočekávají, nicméně v plnější míře u nich bude fungovat intuice i podvědomí. Úspěch bude přikloněn na jejich stranu. Jej by svého postavení neměli Lvi zneužívat, naopak i ke druhým by měli být více štědřejší a shovívavější, svým způsobem se budou hřát na své výsluní.

 

PANNA (23.8. – 22.9.): (prsten-čápi-slunce-lilie-jetel)

Pro Panny bude prosinec měsícem ve znamení energie, vitality, optimismu, sebedůvěry, ale i oslavy, radovánky, zisk, rozvoj a prosperitu, neboť jejich dvorní kartou je „SLUNCE“. Poslední měsíc roku 2016 přinese Pannám radost a prosluněnost, velké změny, které se nejvíce dotknou nebo protnou ve vztazích, ať už mezilidských, přátelských, pracovních nebo partnerských. Jsou tu kolem nich ale i možné změny rodinné, těhotenství nebo plánování rodiny. Přicházet budou změny i reakce rychlé, ale některé z nich se mohou projevit jako proměnlivé, pozor na to. Uklidňovat se ale budou i partnerské vztahy, i tady bude docházet ke změnám nebo se bude něco uvnitř nich proměňovat. Veskrze půjde o změny pozitivní a radostné, bude vládnout větší harmonie i soulad, štěstí v rodinách, i v oblastech lásky a vztahů. Nicméně čekat ale ještě bude Panny v prosinci naplnění svých závazků, slibů nebo spolehlivosti, pokud to zvládnou, čeká je odměna nebo zisk. I ony samy se ale vůči druhým budou jevit více jako spolehlivé, hledat u nich oporu může prakticky kdokoliv. Do rozhádaných vztahů nebo vazeb se navrátí štěstí i radost, i kdyby to mělo být jen na krátkou chvíli, očekávat mohou usmíření, urovnání sporů. Nejvíce si vztahů budou užívat po čas svátků a konce roku. Toto období přeje radosti, zábavě i relaxaci.

 

VÁHY (23.9. – 23.10.): (jetel-hora-věž-cesty-lilie)

Pro Váhy bude prosinec měsícem ve znamení životní cesty, způsobu života, úředních záležitostí , ale i ambicí, určité izolace nebo osamělosti, vysokého postavení, vymezování hranic, samostatnosti nebo odtažitosti, neboť jejich dvorní kartou je „VĚŽ“. Poslední měsíc roku 2016 přinese Váhám projev především té jejich silnější stránky v sobě, vyrovnávat se budou s překážkami, ale také mohou podléhat vlastní tvrdohlavosti či řešit určitou úzkoprsost v rodině nebo s tím spojené překážky nebo blokovanost ve vztazích. V mnohých rozhodnutích, ač mohou být pro ně šťastná se může projevit typická vlastnost Vah, jejich nerozhodnost, ta je může dočasně zastavit, omezit nebo zahnat do slepé uličky a to především ve vztazích nebo v rozhodnutích, která na ně budou vyvíjena pod tlakem. Častěji se tak mohou uchylovat do své samoty, aby právě tato rozhodnutí dozrála ke svým výsledkům, dozrála k vyslovení. Začátek měsíce pro ně ještě může být ve štěstí jakoby blokovaný a to hlavně v pracovní nebo úřední sféře. Nicméně i toto sevření povolí a obrátí se ve šťastný výsledek, řešení, rozuzlení nebo rozhodnutí. Nakročeno tak mohou mít k dobrým začátkům, které s sebou přinese závěr roku a vstup do roku nového. Opatrné by ale Váhy měly být na ukvapená nebo zbrklá rozhodnutí, proto jim prospěje vlastní samota, aby si mohly uspořádat dané priority nebo postupy. Díky tomu budou svolné k mnoha kompromisům. Rozhodovat se budou ohledně rodiny, ale i ohledně vztahů. Konec roku tak mohou prožít s někým, na kom jim záleží, ať už to budou přátelé, rodina nebo partner. I u Vah dojde mnoha ústupkům, které si ale ještě ze začátku roku nebudou chtít připustit.

 

ŠTÍR (24.10.- 22.11.): (rakev-věž-sovy-kotva-jezdec)

Pro Štíry bude prosinec měsícem ve znamení krátkých trápení i problémů, komplikací, napětí i stresu, vnitřního neklidu, ve vztazích o roztěkaných citech, nejistotě, přelétavosti, úletech, ale také o rychlosti či chaosu, neboť jejich dvorní kartou jsou „SOVY“. Poslední měsíc roku 2016 přinese Štírům ve vztazích roztěkanost nebo stres, ale i v pracovní sféře může být pro Štíry konec roku hektičtější a nervóznější. Tady budou muset projevit větší chladnost a samostatnost nicméně mnohé ze Štírů také čeká ukončení něčeho právě v pracovní oblasti. Mohou změnit své pracoviště a přejít jinam, stejně tak ale mohou odejít nebo ukončit zaměstnání celkově. Jsou tu jakoby určité starosti, problémy, které se nabalily. Pozor by si měli dávat na hněv nebo zprávy, které jim mohou přinést starosti a mrzutosti. Nebudou chvílemi vědět, kam dřív skočit, co vyřešit nebo k čemu se jak postavit. Především se závěrem roku by si měli Štíři dopřát klidovou fázi, vynutit si určitou pauzu pro relax a odpočinek. To jim může přinést jejich vnitřní uzdravení. Nicméně do sporů nebo hektičnosti se mohou dostat ale i v úředních záležitostech, kdy se budou snažit dohnat na poslední chvíli. Zbytečně by neměli plýtvat silami, co se nepodaří vyřešit s koncem roku, dořeší se v lednu následujícího roku. Nicméně na druhou stranu k nim budou ale také přicházet zprávy, které zapříčiní pozitivnější rozrušení, budou hodně komunikovat, telefonovat nebo se dočkají překvapivých setkání nebo pozvání. Měsíc sice pro ně bude hektičtějším, než pro ostatní znamení, ale jedině tak Štíři dokáží projevit svou silnou stránku a svědomitost

 

STŘELEC (23.11. – 21.12.): (rakev-jezdec-pes-štěstí-dům)

Pro Střelce bude prosinec ve znamení přátel, přátelství, poctivosti, upřímných povah, ale také o důvěře, podpoře, ochraně, věrnosti, spolehlivosti, o stálosti i o loajalitě vůči druhým, neboť jejich dvorní kartou je „PES“. Poslední měsíc roku 2016 se ponese v tomto duchu, na jednu stranu budou Střelci prožívat radost i štěstí v okruhu svých přátel, na druhou stranu ale budou muset ukončovat ty vztahy s přáteli, které v jejich životě postrádají smysl nebo tam už dříve neměli být. Prosinec celkově i pro Střelce bude šťastnějším měsícem, než ty předchozí, i když se jim může zdát že přechodně se k nim štěstí obrací zády. Ale štěstí je vrtkavé a proměnlivé, jednou je a jednou není. Šťastni ale také budou v rodině nebo doma, tady si mohou dovolit nějaké to zkrášlení, pozvání nebo návštěvy a to hlavně s koncem roku. Také ale budou hodně komunikovat, sdělovat nebo naopak získávat informace, potkávat přátele z minulosti nebo ty, které už dlouho neviděli. S blížícími se svátky se štěstí Střelcům jakoby navrátí, nabere na rychlosti i dynamice a není vyloučené, že i někoho zajímavého mohou právě v tomto měsíci potkat. Prosinec přeje seznámení, radosti, hravosti, ale k jejich vlastními štěstí jim mohou dopomoci právě přátelé. V něčem také Střelci vyjdou ze své vnitřní krize, něco se jim podaří definitivně uzavřít nebo ukončit. Uzavřou prakticky v sobě celý letošní rok, aby do toho nového mohli vstoupit s čistým štítem, vstříc novým začátkům, novým vztahům i změnám, které je budou provázet. Připravit by se ale měli na možnost smutných zpráv nebo novinek, které je příliš nepotěší.

 

KOZOROH (22.12. – 20.1.): (měsíc-klíč-kniha-prsten-slunce)

Pro Kozorohy bude prosinec měsícem ve znamení tajemství, tajemnosti, mlčenlivosti, určité uzavřenosti, stejně tak jako tajnosti, něco nevědět nebo naopak něco skrývat, neboť jejich dvorní kartou je „KNIHA“. Poslední měsíc roku 2016 bude Kozorohům přinášet záležitosti týkající se snů, vizí, ale i podvědomí Kozorohů. Dotknou se paralelně i vztahů celkově. Buď v nich budou chtít něco skrývat nebo naopak prožívat skrývaný vztah, který ale pro ně bude pozitivním, energickým, dodávajícím sílu. Stane se pro ně jistým a pevným poutem. Nicméně také se mohou v prosince dočkat nečekaného úspěchu, o kterém dříve neměli ani tušení, čeká je jisté uznání, nicméně sami ale mohou vůči druhým skrývat své skutečné pocity. Více ale v tomto měsíci budou důvěřovat svým instinktům či pocitům, uzavírat se také bude jejich karmická cesta duše. Všeobecně bude Kozorohy provázet po tento měsíc jistota, stabilita i pevnost, sami budou ale budovat, upevňovat, snít, tvořit a být pozitivnější. Přicházet k nim budou dlouho ukrývané odpovědi na jejich otázky, dočkají se úspěchu, o kterém neměli ani tušení, prožívat mohou vášeň ve vztazích, ale také sounáležitost nebo kompatibilitu, probouzena bude více jejich intuice. A závěr roku? Přinese přesně to, po čem mnoho Kozorohů sní a touží, respektive bude před nimi vyvstávat. Prosinec pro ně bude jedním z nejpozitivnějších měsíců celého letošního roku. Nejvíce se mohou radovat ti narození právě v prosinci.

 

VODNÁŘ (21.1. – 20.2.): (loď-kotva-hvězdy-jetel-hora)

Pro Vodnáře bude prosinec měsícem ve znamení úspěchu, čistoty úmyslů, nadějí, myšlenek i nápadů, ale také uskutečňování plánů, příznivých vyhlídek, jasna i vyjasnění, neboť jejich dvorní kartou jsou „HVĚZDY“. Poslední měsíc roku 2016 přinese Vodnářům úspěch na všech polích života. Zviklat by je neměly ani překážky, které se mohou ještě s koncem roku projevit, občas tak mohou mít pocit, že jim osud háže klacky pod nohy. Ale nebude tomu tak. Veskrze pro ně půjde o měsíc úspěšný, pokud přijdou překážky, za pár dní zase přijde jejich vyjasnění. Prožít mohou velké a náhlé štěstí, splněné sny i dlouhodobější radost a štěstí. To k nim mimochodem v prosinci bude přicházet a hlavně tam, kde se projevovalo jisté odevzdání veškerých nadějí. Celkově pro ně tento měsíc bude radostnějším, jejich proplouvání životem šťastnější, se závěrem roku usmíření, kompromisy, radost i veselost. Ani v pracovní oblasti by si neměli nechat Vodnáři pokazit náladu drobnějšími překážkami nebo nesrovnalostmi. Nicméně Více by měli ale sázet na svou intuici, pokud budou mít z čehokoliv špatný nebo nejistý pocit, měli by zbystřit. Tato varování, tyto signály jim budou přínosné po celý prosinec, vždy jim ukáží tu správnou a bezpečnou cestu. Navíc v pracovní oblasti může k Vodnářům přijít něco zcela nového.

 

RYBY (21.2. -20.3.): (sovy-dopis-loď-klíč-slunce)

Pro Ryby bude prosinec ve znamení cest, cestování, poznávání nových lidí i míst, bohatství, zisku, úspěchu, dobrých výsledků, myšlenek, snů i tužeb, tak ale i o jejich vnitřní cestě, o svobodě, plánování, nadějích, neboť jejich dvorní kartou je „LOĎ“. Poslední měsíc roku 2016 přinese Rybám možnost cestování, ať už v rámci svátků, dovolených, zimních pobytů či ohledně pracovních cest. I když cesty a to hlavně kolem svátků a skrze ně může provázet hektičnost a napětí, stejně tak je ale může provázet i radostné a pozitivní rozrušení z nějakého prožitého dobrodružství. Ryby celkově budou v prosinci více otevřenější, pozitivnější i energičtější, budou sršet elánem a to ve všech oblastech života. Budou hodně komunikativní, budou se chtít setkávat, poznávat i seznamovat. Všechno, do čeho se pustí, jim bude vycházet, i tu závěrečnou hektičnost s koncem roku budou brát s nadhledem a dokonce ji budou schopny obrátit v úspěch i tvořivost. Cesty i cestování bude provázet úspěch i elán, chuť pouštět se do něčeho nového, navíc jejich cesty budou bezpečné, stejně tak jako i stabilita je bude provázet po celý prosinec. Přes svátky budou schopny vypnout a věnovat se spíše sami sobě, svým blízkým, ale i u Rybiček bude docházet k usmíření, udobřování v oblasti mezilidských vztahů, které budou perfektně fungovat. Přicházet budou vroucí, pozitivní i radostné zprávy snad ze všech stran. Závěr roku bude pro ryby jakoby určitou odměnou za vše čímž si jako i ostatní znamení museli projít v uplynulých 11 měsících.

 

 

UPOZORNĚNÍ:

 

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Respektuji autor. Práva obrázků.

 

http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz/ 

 

Autor článku: Merlin

 

 

Vaše komentáře

Reklama